Tử vi

Tử Vi ở cung giao hữu

Tử Vi thủ cung giao hữu, không ưa gặp các sao sát, kị, hình, hao, vì sẽ chủ về người dưới quyền ương ngạnh mà còn không đắc lực, thậm chí lấy oán báo ân. Nhưng nếu gặp “bách quan triều củng” quá hoàn mĩ thì lại chủ về người dưới quvển có quá nhiều quyền uy, phần nhiều chẳng coi mệnh tạo không ta gì. Đây là đại cương vế Tử Vi thủ cung giao hữu.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu là “tại dã cô quân”, thi người dưới quyền ương ngạnh mà còn bất nghĩa. Nhất là gặp Địa Không, Địa Kiếp thì càng đúng.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Tham Lang Hóa Kị ở đối cung, nếu lại gặp các sao hình, kị, sát, sẽ chủ về bị thuộc hạ đoạt quyền. Nếu gặp các sao đào hoa, chủ về không được xảy ra tình cảm với thuộc cấp khác giới.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có sao phụ, tá cát hội hợp, người dưới quyền tuy trung thành, có thể nhờ cậy, nhưng cũng nên đề phòng quyền lực bị chuyển dời. Cung mệnh có Tả Phụ, Hữu Bật; Tử Vi thủ cung giao hữu, hội Văn Xương, Văn Khúc; thì hai bên quan hệ tốt lành, nếu nói kết giao, thì có thể được người bạn trung hậu.

“Tử Vi, Phá Quân” gặp các sao phụ, tá cát, chủ về người dưới quyền đắc lực, dễ toan tính phát triển riêng, nên bàn thân mệnh tạo thường cảm thấy thiếu trợ lực. Gặp sát tinh, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền gây lụy. Nếu lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về vì người dưới quyền thân tín mà sự nghiệp bị tổn thất.

“Tử Vi, Phá Quân” hội Vũ Khúc Hóa Kị, gặp sát tinh, cần phải đề phòng người dưới quyền phát triển riêng, làm tổn thất lợi ích của bản thân mệnh tạo. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì đề phòng bị người dưới quyền uy hiếp.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở cung giao hữu, được bạn chất phác dám nói lời thẳng khuyên can. Nhưng nếu gặp các sao phụ, tá cát, trừ phi toàn tâm mang sự nghiệp giao hết cho người thân tín, nếu không, rốt cuộc sẽ khó mà nghĩ tới quan hệ song phương. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, hoặc có các sao sát, kị, hình hội hợp, thì cũng cần phải đề phòng người dưới quyền xâm phạm lợi ích. Gặp Vũ Khúc Hóa Kị; hoặc đồng cung với Đà La, Linh Tinh; sẽ chủ về bị thuộc hạ gây lụy. Gặp Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc đồng cung với Kình Dương và Hỏa Tinh, sẽ chủ về bị người dưới quyền phản bội.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng cung với các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, cũng chủ về không nên xảy ra tình cảm với người khác giới dưới quyền. Tham Lang Hóa Kị thì càng đúng; nếu không chủ về bị đoạt quyền. Trường hợp đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về quan hệ giữa chủ và người làm hay quan hệ hợp tác không thể kéo dài. Rất ưa Thiên Đồng ở cung mệnh Hóa Lộc, chủ về được người dưới quyền phù trợ, bản thân tuy vất vả nhưng mối quan hệ cũng tốt đẹp.

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở cung giao hữu là kết cấu không cát tường, trừ phi vợ chồng cùng nhau phát triển sự nghiệp, nếu không, khó mà nhờ cậy được người dưới quyền. Có điều, trường hợp này cung phu thê sẽ vô chính diệu, mượn “Thiên Tướng, Cự Môn” để an sao, cho nên cần phải kết hôn muộn mới được người bạn đời giúp đỡ về sự nghiệp. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, lại gặp sát tinh, chủ về vì bạn mà phá tài, hoặc chủ về bị người dưới quyền gây lụy mà gây ra tổn thất.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung giao hữu, quyền lực quá nặng; gặp cát tinh, chủ về có thể kết giao bạn bè tốt. Nhưng cần đề phòng thuộc cấp quá nặng quyền lực mà gây nên bất lợi cho bản thân mệnh tạo. Rất ngại gặp Tử Vi Hóa Quyền, hội Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về thuộc cấp lộng quyền khiến cho sự nghiệp của bản thân mệnh tạo bị thất bại; nếu lại đồng độ với Đà La thì không nên vì bạn bè hay người dưới quyền mà ra mặt, nếu không, sẽ tự chuốc trắc trở, thất bại,

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung giao hữu

Xem thêm Tử Vi ở cung giao hữu

Tử Vi thủ cung giao hữu, không ưa gặp các sao sát, kị, hình, hao, vì sẽ chủ về người dưới quyền ương ngạnh mà còn không đắc lực, thậm chí lấy oán báo ân. Nhưng nếu gặp “bách quan triều củng” quá hoàn mĩ thì lại chủ về người dưới quvển có quá nhiều quyền uy, phần nhiều chẳng coi mệnh tạo không ta gì. Đây là đại cương vế Tử Vi thủ cung giao hữu.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu là “tại dã cô quân”, thi người dưới quyền ương ngạnh mà còn bất nghĩa. Nhất là gặp Địa Không, Địa Kiếp thì càng đúng.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Tham Lang Hóa Kị ở đối cung, nếu lại gặp các sao hình, kị, sát, sẽ chủ về bị thuộc hạ đoạt quyền. Nếu gặp các sao đào hoa, chủ về không được xảy ra tình cảm với thuộc cấp khác giới.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có sao phụ, tá cát hội hợp, người dưới quyền tuy trung thành, có thể nhờ cậy, nhưng cũng nên đề phòng quyền lực bị chuyển dời. Cung mệnh có Tả Phụ, Hữu Bật; Tử Vi thủ cung giao hữu, hội Văn Xương, Văn Khúc; thì hai bên quan hệ tốt lành, nếu nói kết giao, thì có thể được người bạn trung hậu.

“Tử Vi, Phá Quân” gặp các sao phụ, tá cát, chủ về người dưới quyền đắc lực, dễ toan tính phát triển riêng, nên bàn thân mệnh tạo thường cảm thấy thiếu trợ lực. Gặp sát tinh, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền gây lụy. Nếu lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về vì người dưới quyền thân tín mà sự nghiệp bị tổn thất.

“Tử Vi, Phá Quân” hội Vũ Khúc Hóa Kị, gặp sát tinh, cần phải đề phòng người dưới quyền phát triển riêng, làm tổn thất lợi ích của bản thân mệnh tạo. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì đề phòng bị người dưới quyền uy hiếp.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở cung giao hữu, được bạn chất phác dám nói lời thẳng khuyên can. Nhưng nếu gặp các sao phụ, tá cát, trừ phi toàn tâm mang sự nghiệp giao hết cho người thân tín, nếu không, rốt cuộc sẽ khó mà nghĩ tới quan hệ song phương. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, hoặc có các sao sát, kị, hình hội hợp, thì cũng cần phải đề phòng người dưới quyền xâm phạm lợi ích. Gặp Vũ Khúc Hóa Kị; hoặc đồng cung với Đà La, Linh Tinh; sẽ chủ về bị thuộc hạ gây lụy. Gặp Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc đồng cung với Kình Dương và Hỏa Tinh, sẽ chủ về bị người dưới quyền phản bội.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng cung với các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, cũng chủ về không nên xảy ra tình cảm với người khác giới dưới quyền. Tham Lang Hóa Kị thì càng đúng; nếu không chủ về bị đoạt quyền. Trường hợp đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về quan hệ giữa chủ và người làm hay quan hệ hợp tác không thể kéo dài. Rất ưa Thiên Đồng ở cung mệnh Hóa Lộc, chủ về được người dưới quyền phù trợ, bản thân tuy vất vả nhưng mối quan hệ cũng tốt đẹp.

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở cung giao hữu là kết cấu không cát tường, trừ phi vợ chồng cùng nhau phát triển sự nghiệp, nếu không, khó mà nhờ cậy được người dưới quyền. Có điều, trường hợp này cung phu thê sẽ vô chính diệu, mượn “Thiên Tướng, Cự Môn” để an sao, cho nên cần phải kết hôn muộn mới được người bạn đời giúp đỡ về sự nghiệp. Nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, lại gặp sát tinh, chủ về vì bạn mà phá tài, hoặc chủ về bị người dưới quyền gây lụy mà gây ra tổn thất.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung giao hữu, quyền lực quá nặng; gặp cát tinh, chủ về có thể kết giao bạn bè tốt. Nhưng cần đề phòng thuộc cấp quá nặng quyền lực mà gây nên bất lợi cho bản thân mệnh tạo. Rất ngại gặp Tử Vi Hóa Quyền, hội Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về thuộc cấp lộng quyền khiến cho sự nghiệp của bản thân mệnh tạo bị thất bại; nếu lại đồng độ với Đà La thì không nên vì bạn bè hay người dưới quyền mà ra mặt, nếu không, sẽ tự chuốc trắc trở, thất bại,

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button