Tử vi

Tử Vi ở cung Mệnh (Thân)

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu là trường hợp “bách quan triều củng” thì ưa đến đại hạn hay lưu niên được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa. Nếu Tử Vi Hoá Quyền hoặc Hoá Khoa ở nguyên cục mà không có “bách quan triều củng”, thì ưa đến đại hạn hoặc lưu niên có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp.

Nếu nguyên cục vốn là cách cục “tại dã cô quân”, đến niên hạn dù được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa, thì cát lợi cũng nhỏ, e rằng chỉ là nhất thời đắc ý. Nếu nguyên cục vốn là cách cục “vô đạo cô quân”, lại đến niên hạn có các sao sát, kị tụ tập, thường chủ về tai hoạ, mà phần nhiều là tự chuốc lấy.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều ưa đến cung hạn Thiên Phủ hay Thiên Tướng toạ thủ, ưa nhất là cung hạn Tử Vi độc toạ ở Tí hoặc Ngọ.

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung Mệnh (Thân)

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ ưa có Lộc Tồn đồng độ. Có điều, Tử Vi “tại dã cô quân” thì phần nhiều chủ về ích kỷ, hay nghi kỵ. Đến niên hạn có các sao sát, kỵ, hình cùng chiếu, phần nhiều chủ về oán trách, thị phi, thường còn gây nên hoạ kiện tụng.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều không ưa đến cung hạn Thiên Cơ hay Thiên Lương toạ thủ, có Cự Môn đồng độ, gặp Hoá Kỵ thì càng tệ. Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp cung hạn Thiên Cơ sẽ chủ về phá tán, nhưng tai ách chỉ là một phen hú vía; gặp cung hạn Cự Môn sẽ chủ về gặp rắc rối khó xử về tình cảm, có cát hoá thì có thể giải quyết, gặp các sao sát, hình thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, tối kỵ là cách cục “tại dã cô quân”, đến vận hạn Thiên Cơ, Thiên Lương, hay Cự Môn, thường là vận trình có tính then chốt của cuộc đời. Nếu cung hạn gặp các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, chủ về dễ xảy ra sự cố, thường có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời; cũng không nên đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, thường dẫn đến thị phi, oán trách.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, Vũ Khúc Hoá Kỵ ở nguyên cục, đến đại hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, lại đến lưu niên Thái Dương Hoá Kỵ hoặc Cự Môn Hoá Kỵ, chủ về vì tiền mà chuốc hoạ.

“Tử Vi, Phá Quân” không ưa đến niên hạn Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ”, chủ về phá tài; nếu Thiên Phủ có sao lộc, thì chỉ chủ về vì tiền mà mất nghĩa.

“Tử Vi, Phá Quân” đến niên hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương” toạ thủ, gặp Thiên Cơ Hoá Kỵ kèm có sát tinh đến xung, chủ về xử sự cần phải thận trọng, có cơ tâm mưu mẹo càng càng nhiều thì phá tán, thất bại càng lớn.

“Tử Vi, Thiên Phủ” thủ mệnh, rất ưa gặp sao lộc, có Lộc Tồn đồng độ, Liêm Trinh Hoá Lộc đến hội, chủ về cự phú. Lấy trường hợp gặp Hoá Lộc, Lộc Tồn của niên hạn làm ứng nghiệm. Ví dụ “Tử Vi, Thiên Phủ” ở cung Dần, người sinh năm Giáp, đến hạn Đinh Mão chủ về kiếm được tiền, hoặc gặp cơ hội làm đại lý mà phát đạt.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ưa đến cung hạn Vũ Khúc độc toạ, gặp Lưu Lộc hoặc Tham Lang Hoá Lộc, Liêm Trinh Hoá Lộc, chủ về kiếm được nhiều tiền. Nếu lại có sao phụ, tá cát, không có các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, nguyên cục là “Tử Vi, Thiên Phủ” lại có kết cấu cát lợi, tay trắng làm nên mà thành cự phú.

“Tử Vi, Thiên Phủ” không có sao lộc, đến niên hạn gặp sao lộc cũng cát lợi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” có sao lộc, đến niên hạn Thái Dương độc toạ ở cung Tị, gặp các sao phụ, tá cát, chủ về địa vị thăng tiến, trường hợp Thái Dương ở cung Hợi là tốt kế đó.

Đối với người “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung mệnh, đại vận tính theo chiều nghịch, thì đại hạn Thái Dương giữ cung hoặc Vũ Khúc giữ cung, là then chốt của mệnh vận cả đời; đại vận đi thuận, thì đại hạn Tham Lang (Vũ Khúc ở đối cung) hoặc đại hạn Cự Môn (Thái Dương ở đối cung) là then chốt của mệnh vận cả đời. Các đại vận này cát hay hung, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung mệnh, ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng ưa gặp Tham Lang Hoá Lộc, chủ về phát lên một cách đột ngột, mà còn kéo dài. Nếu Tham Lang Hoá Kỵ, thì cuộc đời gặp nhiều vất vả khổ luỵ, mà còn không được như ý. Nếu sát tinh lại nặng, thường thường lúc sắp thành công thì đột nhiên thất bại.

Nữ mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận Thái Dương thủ cung phu thê của niên vận, chủ về gặp kẻ bất lương. Nam mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận cung phu thê là Thiên Đồng (hoặc Cự Môn) toạ thủ, chủ về rơi vào lưới tình, khó mà thoát ra.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh đến đại hạn “Vũ Khúc, Phá Quân”, mà Vũ Khúc Hoá Kỵ, lại gặp lưu niên Văn Xương Hoá Kỵ hay Văn Khúc Hoá Kỵ, chủ về xảy ra phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh ở cung Mão, đến đại vận hoặc lưu niên Thiên Lương ở cung Ngọ, nếu Thiên Lương Hoá Lộc, thì tham tiền hiếu sắc, đều dể gây ra phiền phức; gặp thêm sát tinh thì có hung hoạ, nhưng cuối cùng hoá giải được.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh, cung hạn Thái Dương, Cự Môn tương hội và cung hạn “Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung, là then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, gặp lưu niên “Sát, Phá, Lang” đều chủ về biến động thay đổi, là cát hay hung, phải xem xét tính chất các tổ hợp sao mà định.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung tật ách, phải đề phòng bệnh tim mạch.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung phu thê, phải đề phòng hôn nhân đổ vỡ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận gặp “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, sẽ chủ về vì tình hình tráo trở, điên đảo mà gây nên phá tán, thất bại (như thất nghiệp, ngừng kinh doanh, vỡ nợ, sập tiệm, v.v…).

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở cung mệnh, lại đến lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, trong các tình hình thông thường, không nên hợp tác với người khác, năm kế tiếp hợp tác cũng không được lâu dài.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung mệnh, không ưa cung hạn Tham Lang Hoá Kỵ. Gặp nó ở bất cứ cung viên nào, cũng đều chủ về ứng nghiệm xấu ở cung đó. Ví dụ như đến đại vận hoặc lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phụ mẫu, chủ về người cấp trên trọng dụng mệnh tạo lại bị hoán chuyển công tác; đến lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phu thê, chủ về xảy ra sự thay đổi trong tình cảm.

Đối với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều nghịch, thì các đại vận Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Phủ thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời. Đối với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều thuận, thì các đại vận Thất Sát, Liêm Trinh thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, cung tài bạch là “Vũ Khúc, Tham Lang”, nếu gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về hoạch phát hoạch phá, phát lên một cách đột ngột mà suy sụp cụng nhanh chóng. Sau khi phát cần phải khéo giữ gìn, mới có thể duy trì thành tựu đã đạt được.

“Tử Vi, Thất Sát” mà Tử Vi Hoá Quyền, thì “tài khí” trong đời không đủ để giúp cho sự nghiệp.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, chủ về năng tinh thần trách nhiệm. Người sinh năm Quý, cung sự nghiệp là “Liêm Trinh, Phá Quân”, mà Phá Quân Hoá Lộc, lại chủ về gánh vác trách nhiệm quá mức, việc gì cũng đích thân làm.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung mệnh, cung độ “Thái Dương, Cự Môn” là có tính then chốt. Thái Dương ở cung Dần thì tốt hơn ở cung Thân, nhưng vẫn phải xem xét các sao cát hung ra sao mà định.

Nữ mệnh “Tử Vi, Thất Sát”, hôn nhân phần nhiều không như ý. Nếu cung mệnh và cung phu thê gặp sát tinh, nếu không khéo khắc chế, thì tình cảm rất dể thay đổi.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, đại hạn Thiên Tướng, Vũ Khúc, hay Tham Lang thủ cung hạn, là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi ở cung Mệnh (Thân)

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu là trường hợp “bách quan triều củng” thì ưa đến đại hạn hay lưu niên được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa. Nếu Tử Vi Hoá Quyền hoặc Hoá Khoa ở nguyên cục mà không có “bách quan triều củng”, thì ưa đến đại hạn hoặc lưu niên có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp.

Nếu nguyên cục vốn là cách cục “tại dã cô quân”, đến niên hạn dù được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa, thì cát lợi cũng nhỏ, e rằng chỉ là nhất thời đắc ý. Nếu nguyên cục vốn là cách cục “vô đạo cô quân”, lại đến niên hạn có các sao sát, kị tụ tập, thường chủ về tai hoạ, mà phần nhiều là tự chuốc lấy.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều ưa đến cung hạn Thiên Phủ hay Thiên Tướng toạ thủ, ưa nhất là cung hạn Tử Vi độc toạ ở Tí hoặc Ngọ.

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ ưa có Lộc Tồn đồng độ. Có điều, Tử Vi “tại dã cô quân” thì phần nhiều chủ về ích kỷ, hay nghi kỵ. Đến niên hạn có các sao sát, kỵ, hình cùng chiếu, phần nhiều chủ về oán trách, thị phi, thường còn gây nên hoạ kiện tụng.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều không ưa đến cung hạn Thiên Cơ hay Thiên Lương toạ thủ, có Cự Môn đồng độ, gặp Hoá Kỵ thì càng tệ. Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp cung hạn Thiên Cơ sẽ chủ về phá tán, nhưng tai ách chỉ là một phen hú vía; gặp cung hạn Cự Môn sẽ chủ về gặp rắc rối khó xử về tình cảm, có cát hoá thì có thể giải quyết, gặp các sao sát, hình thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, tối kỵ là cách cục “tại dã cô quân”, đến vận hạn Thiên Cơ, Thiên Lương, hay Cự Môn, thường là vận trình có tính then chốt của cuộc đời. Nếu cung hạn gặp các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, chủ về dễ xảy ra sự cố, thường có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời; cũng không nên đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, thường dẫn đến thị phi, oán trách.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, Vũ Khúc Hoá Kỵ ở nguyên cục, đến đại hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, lại đến lưu niên Thái Dương Hoá Kỵ hoặc Cự Môn Hoá Kỵ, chủ về vì tiền mà chuốc hoạ.

“Tử Vi, Phá Quân” không ưa đến niên hạn Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ”, chủ về phá tài; nếu Thiên Phủ có sao lộc, thì chỉ chủ về vì tiền mà mất nghĩa.

“Tử Vi, Phá Quân” đến niên hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương” toạ thủ, gặp Thiên Cơ Hoá Kỵ kèm có sát tinh đến xung, chủ về xử sự cần phải thận trọng, có cơ tâm mưu mẹo càng càng nhiều thì phá tán, thất bại càng lớn.

“Tử Vi, Thiên Phủ” thủ mệnh, rất ưa gặp sao lộc, có Lộc Tồn đồng độ, Liêm Trinh Hoá Lộc đến hội, chủ về cự phú. Lấy trường hợp gặp Hoá Lộc, Lộc Tồn của niên hạn làm ứng nghiệm. Ví dụ “Tử Vi, Thiên Phủ” ở cung Dần, người sinh năm Giáp, đến hạn Đinh Mão chủ về kiếm được tiền, hoặc gặp cơ hội làm đại lý mà phát đạt.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ưa đến cung hạn Vũ Khúc độc toạ, gặp Lưu Lộc hoặc Tham Lang Hoá Lộc, Liêm Trinh Hoá Lộc, chủ về kiếm được nhiều tiền. Nếu lại có sao phụ, tá cát, không có các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, nguyên cục là “Tử Vi, Thiên Phủ” lại có kết cấu cát lợi, tay trắng làm nên mà thành cự phú.

“Tử Vi, Thiên Phủ” không có sao lộc, đến niên hạn gặp sao lộc cũng cát lợi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” có sao lộc, đến niên hạn Thái Dương độc toạ ở cung Tị, gặp các sao phụ, tá cát, chủ về địa vị thăng tiến, trường hợp Thái Dương ở cung Hợi là tốt kế đó.

Đối với người “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung mệnh, đại vận tính theo chiều nghịch, thì đại hạn Thái Dương giữ cung hoặc Vũ Khúc giữ cung, là then chốt của mệnh vận cả đời; đại vận đi thuận, thì đại hạn Tham Lang (Vũ Khúc ở đối cung) hoặc đại hạn Cự Môn (Thái Dương ở đối cung) là then chốt của mệnh vận cả đời. Các đại vận này cát hay hung, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung mệnh, ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng ưa gặp Tham Lang Hoá Lộc, chủ về phát lên một cách đột ngột, mà còn kéo dài. Nếu Tham Lang Hoá Kỵ, thì cuộc đời gặp nhiều vất vả khổ luỵ, mà còn không được như ý. Nếu sát tinh lại nặng, thường thường lúc sắp thành công thì đột nhiên thất bại.

Nữ mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận Thái Dương thủ cung phu thê của niên vận, chủ về gặp kẻ bất lương. Nam mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận cung phu thê là Thiên Đồng (hoặc Cự Môn) toạ thủ, chủ về rơi vào lưới tình, khó mà thoát ra.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh đến đại hạn “Vũ Khúc, Phá Quân”, mà Vũ Khúc Hoá Kỵ, lại gặp lưu niên Văn Xương Hoá Kỵ hay Văn Khúc Hoá Kỵ, chủ về xảy ra phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh ở cung Mão, đến đại vận hoặc lưu niên Thiên Lương ở cung Ngọ, nếu Thiên Lương Hoá Lộc, thì tham tiền hiếu sắc, đều dể gây ra phiền phức; gặp thêm sát tinh thì có hung hoạ, nhưng cuối cùng hoá giải được.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh, cung hạn Thái Dương, Cự Môn tương hội và cung hạn “Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung, là then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, gặp lưu niên “Sát, Phá, Lang” đều chủ về biến động thay đổi, là cát hay hung, phải xem xét tính chất các tổ hợp sao mà định.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung tật ách, phải đề phòng bệnh tim mạch.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung phu thê, phải đề phòng hôn nhân đổ vỡ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận gặp “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, sẽ chủ về vì tình hình tráo trở, điên đảo mà gây nên phá tán, thất bại (như thất nghiệp, ngừng kinh doanh, vỡ nợ, sập tiệm, v.v…).

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở cung mệnh, lại đến lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, trong các tình hình thông thường, không nên hợp tác với người khác, năm kế tiếp hợp tác cũng không được lâu dài.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung mệnh, không ưa cung hạn Tham Lang Hoá Kỵ. Gặp nó ở bất cứ cung viên nào, cũng đều chủ về ứng nghiệm xấu ở cung đó. Ví dụ như đến đại vận hoặc lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phụ mẫu, chủ về người cấp trên trọng dụng mệnh tạo lại bị hoán chuyển công tác; đến lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phu thê, chủ về xảy ra sự thay đổi trong tình cảm.

Đối với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều nghịch, thì các đại vận Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Phủ thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời. Đối với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều thuận, thì các đại vận Thất Sát, Liêm Trinh thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, cung tài bạch là “Vũ Khúc, Tham Lang”, nếu gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về hoạch phát hoạch phá, phát lên một cách đột ngột mà suy sụp cụng nhanh chóng. Sau khi phát cần phải khéo giữ gìn, mới có thể duy trì thành tựu đã đạt được.

“Tử Vi, Thất Sát” mà Tử Vi Hoá Quyền, thì “tài khí” trong đời không đủ để giúp cho sự nghiệp.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, chủ về năng tinh thần trách nhiệm. Người sinh năm Quý, cung sự nghiệp là “Liêm Trinh, Phá Quân”, mà Phá Quân Hoá Lộc, lại chủ về gánh vác trách nhiệm quá mức, việc gì cũng đích thân làm.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung mệnh, cung độ “Thái Dương, Cự Môn” là có tính then chốt. Thái Dương ở cung Dần thì tốt hơn ở cung Thân, nhưng vẫn phải xem xét các sao cát hung ra sao mà định.

Nữ mệnh “Tử Vi, Thất Sát”, hôn nhân phần nhiều không như ý. Nếu cung mệnh và cung phu thê gặp sát tinh, nếu không khéo khắc chế, thì tình cảm rất dể thay đổi.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, đại hạn Thiên Tướng, Vũ Khúc, hay Tham Lang thủ cung hạn, là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button