Tử vi

Tử Vi ở cung phu thê

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được “bách quan triều củng”, thì người bạn đời đắc lực, địa vị cao, tính độc đoán cũng mạnh. Nếu là cách cục “tại dã cô quân” hoặc “vô đạo”, sẽ chủ về người bạn đời tính cách bạo ngược.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thuộc loại thiên về tinh thần, chủ về người bạn đời có khuynh hướng chi phối bản thân mệnh tạo; thuộc loại thiên về vật chất, chủ về người bạn đời chi phối tiền bạc của bản thân mệnh tạo. Nếu kết cấu của tình hệ là cát, thì đây là sự chi phối tốt, nếu ngược lại, thì thường vì sự chi phối của người bạn đời mà bản thân mệnh tạo bị phá tán, thất bại hoặc tổn thương tình cảm.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Vũ Khúc Hóa Kị mà đến lưu niên Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về đổ vỡ tình cảm; gặp Liêm Trinh Hóa Kị mà đến lưu niên Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về không có sinh hoạt vợ chồng. Tử Vi thuộc loại thiên về tình thần, lúc đến lưu niên “Thiên Đồng, Cự Môn”, thường thường dễ thay đổi tình cảm; thuộc loại thiên về vật chất, lúc đến lưu niên Phá Quân, “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, cũng dễ thay đổi tình cảm. Thông thường, nữ mệnh không ưa đến cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương”, mà Thái Âm Hóa Kị; nam mệnh không ưa đến cung hạn Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Tham Lang ở đối cung là “Phiếm thủy đào hoa”, đến cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” thì dễ sinh đau khổ vì tình; đến cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương” thì dễ chia li với người bạn đời.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thông thường thủ cung phu thê là bất lợi. Dù vốn là ổn định, trước hôn nhân cũng có sóng gió, trắc trở; nếu không ổn định thì dễ li dị.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, rất kị gặp “sao lẻ” phụ, tá thường chủ về có có người thứ ba xen vào.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, mà tính chất của Thiên Lương thuộc loại “ổn định”, đến đại vận hoặc lưu niên có các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp trùng trùng, chủ về người bạn đời bị nạn tai, bệnh tật, hoặc sự nghiệp thất bại. Nguyên cục là “Tử Vi, Phá Quân” thuộc loại “không ổn định”, đến các cung hạn này, thường chủ về sinh li tử biệt. Trong đó, các cung hạn quan trọng là “Tử Vi, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Tham Lang”, “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Cự Môn thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, hội Liêm Trinh Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Lộc, lại gặp các sao đào hoa, chủ về dễ có tình cảm bên ngoài; nếu gặp thêm các sao hư, hao thì người bạn đời còn có thú vui không lành mạnh. Thường thường ứng nghiệm lúc đến lưu niên “Tử Vi, Phá Quân” thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, nếu không có các sao phụ, tá (hoặc có, mà gặp nhiều “sao lẻ”), hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì nên đề phòng lúc đến các đại vận Tham Lang, Phá Quân, Cự Môn, hôn nhân dễ xảy ra sự thay đổi. Các cung hạn này gặp các sao sát, kị, không, kiếp là điềm xảy ra thay đổi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải gặp sao đôi phụ, tá, mới chủ về sống với nhau đến bạc đầu. Nếu có Lộc Tồn đồng độ, vẫn chủ về người bạn đời ích kỉ, có khuynh hướng chi phối bạn đời.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, có Thiên Thọ cùng bay đến, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, mà có tính chất “tiến thủ”, ở cung phu thê lại chẳng chủ về người bạn đời có chí tiến thủ, trái lại sẽ chủ về dễ sinh ngoại tình, năm ngoại tình phần nhiều là các lưu niên “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Thiên Đồng, Thiên Cơ thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cần phải phân biệt tính chất thuộc loại “ham muốn vật chất” hay “dục tình”. “Tử Vi, Tham Lang” thuộc loại “ham muốn vật chất” thì chủ về người bạn đời có chí tiến thù; “Tử Vi, Tham Lang” thuộc loại “dục tình” thì trước hôn nhân gặp nhiều sóng gió, trắc trở, sau kết hôn cũng dễ sinh ngoại tình.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, lại gặp Văn Xương, Văn Khúc, phần nhiều thành hôn mà không có nghi lễ chính thức (trường hợp “Tử Vi, Phá Quân” gặp Tả Phụ, Hữu Bật cũng vậy), nhưng có thể tránh sinh li tử biệt. Nếu hội Liêm Trinh Hóa Lộc, thì người bạn đời không lo lắng cho gia đình; hội Liêm Trinh Hóa Kị thì người bạn đời thông minh nhưng dễ thất chí, mà còn ưa tìm cảm giác kích thích.

“Tử Vi, Tham Lang” gặp cát tinh, không được coi là “Đào hoa phạm chủ”; mà chủ về vợ chồng có thể cùng nhau sáng lập sự nghiệp, nhưng người bạn đời phải là nhân vật chính của sự nghiệp.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, trong tình hình hung thì lúc đến các lưu niên Cự Môn, Liêm Trinh, Thất Sát, Vũ Khúc, Phá Quân, Thái Dương thủ cung phu thê là năm ứng nghiệm.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi (có thể nhỏ hơn 12 tuổi), nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi (8 tuổi đến 12 tuổi). Nếu “Tử Vi, Thiên Tướng” thuộc loại “vô tình”, thì vợ chồng cần phải chênh lệch tuổi tác mới có thế bù đắp, nếu không sẽ chủ về sinh li.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về nên lấy người đã từng kết hôn, gặp “sao lẻ” phụ, tá thì càng đúng.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thuộc loại “vô tình”, tuy tình cảm vợ chồng không thay đổi, nhưng cần đề phòng người bạn đời đột nhiên sinh bệnh. Gặp cung phu thê của đại vận hay lưu niên có các sao sát, kị trùng điệp xung các sao sát, kị của nguyên cục thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thuộc loại “hữu tình”, gặp Tả Phụ, Hữu Bật và sao cát, thì lợi cho vợ chồng cùng nhau sáng lập sự nghiệp, gọi là “phu xướng phụ tùy”, có thể phát đạt, nhưng vẫn có lòng ích kỉ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, trong tình hình cát thì năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Thái Âm, Thái Dương”, “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, Phá Quân, Thất Sát thủ cung phu thê. Trong tình hình hung, năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, Phá Quân, Thiên Lương thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thông thường đều chủ về người bạn đời lộng quyền. Nếu gặp các sao phụ, tá cát, thì sự nghiệp của người bạn đời khá lớn, nhưng vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc ở chung một nhà nhưng quan hệ tình cảm lại xa cách.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp “Hỏa Tham”, “Linh Tham “, không có sao đào hoa, chủ về người bạn đời đột nhiên phát đạt; có sao đào hoa, chủ về người bạn đời đột nhiên thay đổi tình cảm.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung phu thê, nên kết hôn muộn.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, trong tình hình cát thì năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Vũ Khúc, Tham Lang”, Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, “Liêm Trinh, Phá Quân” thủ cung phu thê. Trong tình hình hung, năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Thiên Đồng, Thái Âm”, Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, “Tử Vi, Thất Sát” thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Phá Quân” và “Tử Vi, Thất Sát” cần phải được “bách quan triều củng”, còn không gặp “sao lẻ” phụ, tá, mới chủ về hôn nhân cát lợi; trường hợp “Tử Vi, Phá Quân:” còn chủ về vợ chồng cùng nhau sáng lập sự nghiệp, tay trắng làm nên. Nhưng “Tử Vi, Thiên Tướng” trước sau vẫn có khuyết điểm, tuổi tác của vợ chồng phải chênh lệch nhiều mới chịu nhường nhịn nhau.

“Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Thiên Tướng” đều chủ về tuổi tác của vợ chồng nên chênh lệch nhiều. Nam mệnh lớn hơn vợ chừng hai ba tuổi, nữ mệnh nhỏ hơn chồng chừng hai ba tuổi cũng được.

Nam mệnh mà cung phu thê gặp Tử Vi, bất luận ở cung độ nào, vợ đều nên có sự nghiệp. Nếu ở nhà coi sóc gia đình, phần nhiều sẽ phát huy tài lãnh đạo ở gia đình, thậm chí biến thành khống chế chồng.

Nữ mệnh mà cung phu thê gặp Tử Vi, nếu thuộc loại “tại dã cô quân” hoặc “vô đạo”, thì cần phải kết hôn muộn sau 30 tuổi mới có thể phát triển tình cảm, nếu kết hôn sớm sẽ dễ sinh trắc trở, mà còn bị gây lụy. Gặp trường hợp “bách quan triều củng” mà không có “sao lẻ”, mới chủ về chồng đắc chí.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung phu thê

Xem thêm Tử Vi ở cung phu thê

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được “bách quan triều củng”, thì người bạn đời đắc lực, địa vị cao, tính độc đoán cũng mạnh. Nếu là cách cục “tại dã cô quân” hoặc “vô đạo”, sẽ chủ về người bạn đời tính cách bạo ngược.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thuộc loại thiên về tinh thần, chủ về người bạn đời có khuynh hướng chi phối bản thân mệnh tạo; thuộc loại thiên về vật chất, chủ về người bạn đời chi phối tiền bạc của bản thân mệnh tạo. Nếu kết cấu của tình hệ là cát, thì đây là sự chi phối tốt, nếu ngược lại, thì thường vì sự chi phối của người bạn đời mà bản thân mệnh tạo bị phá tán, thất bại hoặc tổn thương tình cảm.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Vũ Khúc Hóa Kị mà đến lưu niên Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về đổ vỡ tình cảm; gặp Liêm Trinh Hóa Kị mà đến lưu niên Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về không có sinh hoạt vợ chồng. Tử Vi thuộc loại thiên về tình thần, lúc đến lưu niên “Thiên Đồng, Cự Môn”, thường thường dễ thay đổi tình cảm; thuộc loại thiên về vật chất, lúc đến lưu niên Phá Quân, “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, cũng dễ thay đổi tình cảm. Thông thường, nữ mệnh không ưa đến cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương”, mà Thái Âm Hóa Kị; nam mệnh không ưa đến cung hạn Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, Tham Lang ở đối cung là “Phiếm thủy đào hoa”, đến cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” thì dễ sinh đau khổ vì tình; đến cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương” thì dễ chia li với người bạn đời.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thông thường thủ cung phu thê là bất lợi. Dù vốn là ổn định, trước hôn nhân cũng có sóng gió, trắc trở; nếu không ổn định thì dễ li dị.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, rất kị gặp “sao lẻ” phụ, tá thường chủ về có có người thứ ba xen vào.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, mà tính chất của Thiên Lương thuộc loại “ổn định”, đến đại vận hoặc lưu niên có các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp trùng trùng, chủ về người bạn đời bị nạn tai, bệnh tật, hoặc sự nghiệp thất bại. Nguyên cục là “Tử Vi, Phá Quân” thuộc loại “không ổn định”, đến các cung hạn này, thường chủ về sinh li tử biệt. Trong đó, các cung hạn quan trọng là “Tử Vi, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Tham Lang”, “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Cự Môn thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, hội Liêm Trinh Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Lộc, lại gặp các sao đào hoa, chủ về dễ có tình cảm bên ngoài; nếu gặp thêm các sao hư, hao thì người bạn đời còn có thú vui không lành mạnh. Thường thường ứng nghiệm lúc đến lưu niên “Tử Vi, Phá Quân” thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, nếu không có các sao phụ, tá (hoặc có, mà gặp nhiều “sao lẻ”), hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì nên đề phòng lúc đến các đại vận Tham Lang, Phá Quân, Cự Môn, hôn nhân dễ xảy ra sự thay đổi. Các cung hạn này gặp các sao sát, kị, không, kiếp là điềm xảy ra thay đổi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải gặp sao đôi phụ, tá, mới chủ về sống với nhau đến bạc đầu. Nếu có Lộc Tồn đồng độ, vẫn chủ về người bạn đời ích kỉ, có khuynh hướng chi phối bạn đời.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, có Thiên Thọ cùng bay đến, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, mà có tính chất “tiến thủ”, ở cung phu thê lại chẳng chủ về người bạn đời có chí tiến thủ, trái lại sẽ chủ về dễ sinh ngoại tình, năm ngoại tình phần nhiều là các lưu niên “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Thiên Đồng, Thiên Cơ thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cần phải phân biệt tính chất thuộc loại “ham muốn vật chất” hay “dục tình”. “Tử Vi, Tham Lang” thuộc loại “ham muốn vật chất” thì chủ về người bạn đời có chí tiến thù; “Tử Vi, Tham Lang” thuộc loại “dục tình” thì trước hôn nhân gặp nhiều sóng gió, trắc trở, sau kết hôn cũng dễ sinh ngoại tình.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, lại gặp Văn Xương, Văn Khúc, phần nhiều thành hôn mà không có nghi lễ chính thức (trường hợp “Tử Vi, Phá Quân” gặp Tả Phụ, Hữu Bật cũng vậy), nhưng có thể tránh sinh li tử biệt. Nếu hội Liêm Trinh Hóa Lộc, thì người bạn đời không lo lắng cho gia đình; hội Liêm Trinh Hóa Kị thì người bạn đời thông minh nhưng dễ thất chí, mà còn ưa tìm cảm giác kích thích.

“Tử Vi, Tham Lang” gặp cát tinh, không được coi là “Đào hoa phạm chủ”; mà chủ về vợ chồng có thể cùng nhau sáng lập sự nghiệp, nhưng người bạn đời phải là nhân vật chính của sự nghiệp.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, trong tình hình hung thì lúc đến các lưu niên Cự Môn, Liêm Trinh, Thất Sát, Vũ Khúc, Phá Quân, Thái Dương thủ cung phu thê là năm ứng nghiệm.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi (có thể nhỏ hơn 12 tuổi), nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi (8 tuổi đến 12 tuổi). Nếu “Tử Vi, Thiên Tướng” thuộc loại “vô tình”, thì vợ chồng cần phải chênh lệch tuổi tác mới có thế bù đắp, nếu không sẽ chủ về sinh li.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về nên lấy người đã từng kết hôn, gặp “sao lẻ” phụ, tá thì càng đúng.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thuộc loại “vô tình”, tuy tình cảm vợ chồng không thay đổi, nhưng cần đề phòng người bạn đời đột nhiên sinh bệnh. Gặp cung phu thê của đại vận hay lưu niên có các sao sát, kị trùng điệp xung các sao sát, kị của nguyên cục thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thuộc loại “hữu tình”, gặp Tả Phụ, Hữu Bật và sao cát, thì lợi cho vợ chồng cùng nhau sáng lập sự nghiệp, gọi là “phu xướng phụ tùy”, có thể phát đạt, nhưng vẫn có lòng ích kỉ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, trong tình hình cát thì năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Thái Âm, Thái Dương”, “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, Phá Quân, Thất Sát thủ cung phu thê. Trong tình hình hung, năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, Phá Quân, Thiên Lương thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thông thường đều chủ về người bạn đời lộng quyền. Nếu gặp các sao phụ, tá cát, thì sự nghiệp của người bạn đời khá lớn, nhưng vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc ở chung một nhà nhưng quan hệ tình cảm lại xa cách.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp “Hỏa Tham”, “Linh Tham “, không có sao đào hoa, chủ về người bạn đời đột nhiên phát đạt; có sao đào hoa, chủ về người bạn đời đột nhiên thay đổi tình cảm.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung phu thê, nên kết hôn muộn.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, trong tình hình cát thì năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Vũ Khúc, Tham Lang”, Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, “Liêm Trinh, Phá Quân” thủ cung phu thê. Trong tình hình hung, năm ứng nghiệm là lúc đến các lưu niên “Thiên Đồng, Thái Âm”, Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, “Tử Vi, Thất Sát” thủ cung phu thê.

“Tử Vi, Phá Quân” và “Tử Vi, Thất Sát” cần phải được “bách quan triều củng”, còn không gặp “sao lẻ” phụ, tá, mới chủ về hôn nhân cát lợi; trường hợp “Tử Vi, Phá Quân:” còn chủ về vợ chồng cùng nhau sáng lập sự nghiệp, tay trắng làm nên. Nhưng “Tử Vi, Thiên Tướng” trước sau vẫn có khuyết điểm, tuổi tác của vợ chồng phải chênh lệch nhiều mới chịu nhường nhịn nhau.

“Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Thiên Tướng” đều chủ về tuổi tác của vợ chồng nên chênh lệch nhiều. Nam mệnh lớn hơn vợ chừng hai ba tuổi, nữ mệnh nhỏ hơn chồng chừng hai ba tuổi cũng được.

Nam mệnh mà cung phu thê gặp Tử Vi, bất luận ở cung độ nào, vợ đều nên có sự nghiệp. Nếu ở nhà coi sóc gia đình, phần nhiều sẽ phát huy tài lãnh đạo ở gia đình, thậm chí biến thành khống chế chồng.

Nữ mệnh mà cung phu thê gặp Tử Vi, nếu thuộc loại “tại dã cô quân” hoặc “vô đạo”, thì cần phải kết hôn muộn sau 30 tuổi mới có thể phát triển tình cảm, nếu kết hôn sớm sẽ dễ sinh trắc trở, mà còn bị gây lụy. Gặp trường hợp “bách quan triều củng” mà không có “sao lẻ”, mới chủ về chồng đắc chí.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button