Tử vi

Tử Vi ở cung sự nghiệp

Tử Vi ở cung sự nghiệp, chủ về một mình đảm trách công việc, nhưng lại chằng thể tự kinh doanh, cũng không chủ về người này có thể làm lãnh đạo. Trong các tình huống thông thường chi chủ về công tác độc lập hoặc phụ trách bộ môn.

Tử Vi gặp sát tinh, cổ nhân cho rằng có thể kinh doanh làm ăn. Ở đây cũng có ý nói sau khi trải qua tranh đâu trên đường đời mà có thành tựu, nhờ thành tựu mà địa vị xã hội mới được nâng cao, như đã thuật ở trước. Ở thời hiện đại địa vị xã hội của con người đã khác trước, cho nên tuy không có sát tinh, mà còn không có “bách quan triều củng”, cũng chưa chắc không thể tự kinh doanh làm ăn và từ kinh doanh làm ăn mà dẫn đến phú quý. Xã hội cổ kim khác nhau, không thể luận chung chung.

Tử Vi Hóa Quyền ở cung sự nghiệp, chỉ chủ về có thể một mình đảm trách công việc, hoặc lúc làm việc có tình độc lập rất mạnh, nhưng chưa chắc phú quý.

Tử Vi Hóa Khoa ở cung sự nghiệp, chủ về danh lớn hơn lợi, cho nên thích hợp với nghề tự do hoặc chuyên nghiệp, cũng có thể làm việc trong chính giới, nhưng e rằng chỉ quý mà không phú.

Tử Vi được “trăm quan đứng chầu”, lại không có sát tinh, có thể làm việc trong chính giới, ắt sẽ có thể thăng tiến cao; nếu cung mệnh tình hình cát, thì càng chủ về làm quan lớn.

Nếu Tử Vi không có sát tinh đồng độ, lại có sao phụ, tá cát hội hợp, còn gặp “Lộc Mã giao trì”, hoặc hội Liêm Trinh Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Lộc, hay Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về chức vụ nắm quyền tài chính, làm việc trong chính giới cũng là quan thuế.

Tử Vi Hóa Khoa mà có Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về danh lợi song thu, thích hợp làm việc trong chính giới hoặc chủ trì công ti lớn, lợi nhất là những ngành nghề tiếp cận thị hưởng, công chúng (như điện thoại, thức ăn nhanh, hàng không, du lịch, v.v… xã hội hiện đại có rất nhiều nghề nghiệp).

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, lấy trường hợp cung mệnh hoặc cung tài bạch có sao lộc là quý. Nếu cung mệnh gặp “Lộc Mã giao trì”, bất kể tự kinh doanh làm ăn hoặc làm việc hưởng lương trong ngành kinh tế tài chính, đều có thể hơn mọi người. Nếu cung tài bạch là Liêm Trinh Hóa Lộc, thì nên hợp tác với người khác để sáng lập sự nghiệp, nhưng bản thân mệnh tạo phải phụ trách quản lí nghiệp vụ.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ưa Tả Phụ và Hữu Bật một sao ở cung sự nghiệp, một sao ở cung phu thê, (Văn Xương, Văn Khúc cũng vậy), sẽ chủ về vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, dù không hợp tác trong một sự nghiệp.

Tử Vi Hóa Quyền, độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thì lợi về sự nghiệp mà bất lợi về hôn nhân, nữ mệnh càng đúng. Cho nên vợ chồng tuyệt đối không nên hợp tác trong sự nghiệp. Hễ nữ mệnh có Quyền tinh ở cung sự nghiệp thì cần phải chú ý vấn đề hôn nhân, Tử Vi Hóa Quyền thì càng phải lưu ý.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được “Hỏa Tham”, “Linh Tham” vây chiếu, cũng chủ về phát đột ngột. Tình huống phát đột ngột này không có liên quan với người bạn đời, nhưng sau khi phát đạt e rằng vì quá ham muốn hưởng thụ dâm lạc mà sự nghiệp suy sụp nhanh chóng.

Tử Vi Hóa Khoa, độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về sự nghiệp một đời luôn có đối thủ, vì vậy không thích hợp làm việc trong chính giới, mà nên làm nghề tự do. Bất kể có sát tinh hay không, đều chủ về danh lớn hơn lợi. Nếu có “bách quan triều cùng”, sẽ chủ về có địa vị trong giới nghề nghiệp. Không gặp Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, thì có thể làm việc trong chính giới, thích hợp bộ môn quản lí hành chính.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có các sao đào hoa đồng độ, cần phải xem có Văn Xương, Văn Khúc hay không. Nếu có Văn Xương, Văn Khúc thì nghề nghiệp nho nhã, không có thì nghề nghiệp dung tục.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, có thể phát huy “sức khai sáng” rất tốt. Cho nên bất kể kinh doanh buôn bán hay làm việc trong chính giới, đều chủ về lập ra cục diện mới mà không chủ về phòng thủ, vì vậy luôn có cảm giác vất vả.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung sự nghiệp mà có sát tinh đồng độ, chủ về vất vả thân xác; có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, chủ về vất vả tinh thần. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, thì sự nghiệp một đời nhiều biến động, còn thường gánh vác công việc quá mức. Phá Quân Hóa Quyền, thì sự nghiệp gặp nhiều sóng gió, hắc trở, sau khi lậpra cục diện mới lại không được hưởng.

“Tử Vi, Phá Quân” hội Vũ Khúc Hóa Lộc, Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc Tham Lang Hóa Lộc, đều chủ về nhờ khai sáng mà trớ nên giàu có. Nếu không thể khai sáng cục diện mới, thì chi chủ về sự nghiệp chìm nối thất thường với biên độ lớn. Nhưng bất kể như thế nào, đều chủ về sinh hoạt sa hoa, mà thực tế thì thu nhập không lớn.

“Sức khai sáng” của “Tử Vi, Phá Quân” là từ chỗ không có gì mà mờ ra cục diện mới hoàn toàn, hoặc có sáng kiến rất mới trong phong cách làm ăn. Cho nên ưa Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, đương nhiên có nhiều trợ lực.

“Tử Vi, Phá Quân” có Hóa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về công việc rất bận rộn. Có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung mà không có các sao sát, hình, thì sức khai sáng của nó sẽ là từ chỗ không có gì mà xây nên lâu đài; nhưng nếu gặp các sao sát, hình, hao, thì sự nghiệp một đời thường thường sắp thành lại hỏng, mà còn tổn thương nguyên khí.

“Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải gặp “bách quan triều củng” mới có thành tựu; nếu không có sao cát, thì thường thường phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ, hoặc chí lớn mà tài không đủ.

“Tử Vi, Thiên Phủ” có Lộc Tồn, Thiên Mã đồng độ, hoặc gặp “Lộc Mã giao trì”, ở thời hiện đại thì thích hợp tự kinh doanh làm ăn, cũng nên làm việc trong kinh doanh tài chính, tiền tệ, ngân hàng.

“Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung sự nghiệp, mà Tử Vi Hóa Khoa, chủ về tay trắng sáng lập sự nghiệp; nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, sẽ chủ về sáng tạo và hưng phát trong cục diện có sẵn.

Nếu Tử Vi Hóa Quyền, thường thường lí tưởng quá cao, năng lực tài chính không đủ để chống đỡ công việc theo ý muốn, làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán đều có tính chất này. Nếu gặp sao hình, thì thích hợp theo võ nghiệp, rất nặng về quyền lực.

Thời hiện đại, “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung sự nghiệp cũng có thế làm việc trong ngành sản xuất. Nhưng lúc Tử Vi Hóa Quyền thì không nên có lí tưởng quá cao, xa rời thực tế. Tử Vi Hóa Khoa, thì cuộc đời gặp nhiều cạnh tranh. Ví dụ như chế tạo ra một sản phẩm mới liền bị người ta mô phỏng.

“Tử Vi, Tham Lang” ở hai cung Mão hoặc Dậu, thích hợp với các nghề nghiệp có tính tiêu dùng; gặp các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, càng chủ về nghề nghiệp có tính chất hưởng thụ.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ cung sự nghiệp, mà Tham Lang Hóa Kị, thường chủ về hợp tác với người khác không được lâu dài. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, thì nên đề phòng đến đại vận Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, hoặc “Vũ Khúc, Phá Quân” thủ cung sự nghiệp, sẽ ứng nghiệm xảy ra sự thay đổi.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sự nghiệp có đột phá; nhưng nếu đồng thời gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, thì bạo phát bạo bại.

“Tử Vi, Tham Lang” hội Liêm Trinh Hóa Kị, thích hợp làm nghề tự do; hội Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng có thể làm việc trong chính giới.

“Tử Vi, Tham Lang” có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, phần nhiều sự nghiệp hữu danh vô thực, gặp sóng gió, trắc trở rất

lớn. Đêh niên vận tam phương của cung sự nghiệp gặp các sao hình, kị, hư, hao, liền xảy ra phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ cung sự nghiệp, Tử Vi không nên Hóa Khoa, nếu không, tuy có năng lực kêu gọi, động viên nhưng lại thiếu năng lực tổ chức; trừ phi được “trăm quan đứng chầu”, mới có thể bù đắp khuyết điếm.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng cung với Tả Phụ hoặc Hữu Bật, đối cung là Hữu Bật hoặc Tả Phụ, cấu tạo thành cách cục tốt, chủ về có nhiều người dưới quyền, nhưng cấn phải chia quyền lợi với thuộc cấp thì sự nghiệp mới có thể kéo dài.

“Tử Vi, Tham Lang” có Hỏa tinh vá Linh Tinh giáp cung, cũng chủ về đột phá. Nếu giáp cung Tham Lang Hóa Kị thì cuộc đời bạo phát bạo bại.

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, về cơ bản cũng chủ về chìm nổi bất thường. Có điều khác với tình hình chìm nổi của “Tử Vi, Phá Quân”. “Tử Vi, Phá Quân” chìm nổi lã do chủ quan muốn thay đổi hoàn cảnh; còn chìm nổi của “Tử Vi, Thiên Tướng” thường thường là bị ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan, thường có cảm giác anh hùng không có đất dụng võ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, thường nên ở vị trí phó, tuy thực tế công tác là đảm đương một mình, mà danh nghĩa thì không bằng thực tế.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, được cát hóa, thích hợp làm những nghề nghiệp liên quan đến kinh tế tài chính. Nếu kinh doanh buôn bán, thì thích hợp làm ăn lớn. Rất ưa Cự Môn Hóa Lộc đến giáp cung, chủ về được nhiều người trợ giúp, cho nên cũng có thể làm việc trong chính giới.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, cũng nên hợp tác với người khác, nhưng cần phải tham gia lãnh đạo công việc thực tế.

“Tử Vi, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, không có sát tinh, chủ về sự nghiệp gặp trắc trở; có sát tinh, thì chỉ thích hợp ngành công nghệ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có các sao khoa văn đồng độ, lại gặp thêm các sao sát, hao, thì thích hợp văn nghệ, nghề tự do.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, chủ về giỏi quản lí, vì vậy nên xem nhân lực là nguồn vốn chủ yếu. Nhưng nếu là Tử Vi Hóa Quyền, thì chủ về độc đoán, thiếu hợp quần, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lí.

“Tử Vi, Thất Sát” không nên gặp Liêm Trinh Hóa Kị, nếu không sẽ dễ sinh phá tán, thất bại, thường do xử sự nặng tình cảm mà ra.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ cung sự nghiệp còn chủ về thân tâm vất vả. Gặp sát tinh, thì thường bị đồng nghiệp hay đồng sự khiêu chiến, ứng phó rất vất vả.

“Tử Vi, Thất Sát” gặp “Lộc Mã giao trì”, cuộc đời phải đổi nghề hai ba lần mới ổn định. Hội Phá Quân Hóa Lộc thì kiêm hai ba chức vụ, hoặc thường gánh vác công việc quá mức.

“Tử Vi, Thất Sát” rất ưa Tử Vi Hóa Khoa, có thể làm mạnh thêm năng lực quản lí, lãnh đạo. Nếu được “bách quan triều củng”, cũng có thể làm việc trong chính giới, hoạt động trong thưoug giới cũng là nhân vật lãnh đạo.

“Tử Vi, Thất Sát” gặp các sao sát, kị, cuộc đời ắt sẽ có phá tán, thất bại; nếu các sao sát, kị quá nặng thì khó gây dựng lại.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung sự nghiệp

Xem thêm Tử Vi ở cung sự nghiệp

Tử Vi ở cung sự nghiệp, chủ về một mình đảm trách công việc, nhưng lại chằng thể tự kinh doanh, cũng không chủ về người này có thể làm lãnh đạo. Trong các tình huống thông thường chi chủ về công tác độc lập hoặc phụ trách bộ môn.

Tử Vi gặp sát tinh, cổ nhân cho rằng có thể kinh doanh làm ăn. Ở đây cũng có ý nói sau khi trải qua tranh đâu trên đường đời mà có thành tựu, nhờ thành tựu mà địa vị xã hội mới được nâng cao, như đã thuật ở trước. Ở thời hiện đại địa vị xã hội của con người đã khác trước, cho nên tuy không có sát tinh, mà còn không có “bách quan triều củng”, cũng chưa chắc không thể tự kinh doanh làm ăn và từ kinh doanh làm ăn mà dẫn đến phú quý. Xã hội cổ kim khác nhau, không thể luận chung chung.

Tử Vi Hóa Quyền ở cung sự nghiệp, chỉ chủ về có thể một mình đảm trách công việc, hoặc lúc làm việc có tình độc lập rất mạnh, nhưng chưa chắc phú quý.

Tử Vi Hóa Khoa ở cung sự nghiệp, chủ về danh lớn hơn lợi, cho nên thích hợp với nghề tự do hoặc chuyên nghiệp, cũng có thể làm việc trong chính giới, nhưng e rằng chỉ quý mà không phú.

Tử Vi được “trăm quan đứng chầu”, lại không có sát tinh, có thể làm việc trong chính giới, ắt sẽ có thể thăng tiến cao; nếu cung mệnh tình hình cát, thì càng chủ về làm quan lớn.

Nếu Tử Vi không có sát tinh đồng độ, lại có sao phụ, tá cát hội hợp, còn gặp “Lộc Mã giao trì”, hoặc hội Liêm Trinh Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Lộc, hay Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về chức vụ nắm quyền tài chính, làm việc trong chính giới cũng là quan thuế.

Tử Vi Hóa Khoa mà có Lộc Tồn đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về danh lợi song thu, thích hợp làm việc trong chính giới hoặc chủ trì công ti lớn, lợi nhất là những ngành nghề tiếp cận thị hưởng, công chúng (như điện thoại, thức ăn nhanh, hàng không, du lịch, v.v… xã hội hiện đại có rất nhiều nghề nghiệp).

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung sự nghiệp, lấy trường hợp cung mệnh hoặc cung tài bạch có sao lộc là quý. Nếu cung mệnh gặp “Lộc Mã giao trì”, bất kể tự kinh doanh làm ăn hoặc làm việc hưởng lương trong ngành kinh tế tài chính, đều có thể hơn mọi người. Nếu cung tài bạch là Liêm Trinh Hóa Lộc, thì nên hợp tác với người khác để sáng lập sự nghiệp, nhưng bản thân mệnh tạo phải phụ trách quản lí nghiệp vụ.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ưa Tả Phụ và Hữu Bật một sao ở cung sự nghiệp, một sao ở cung phu thê, (Văn Xương, Văn Khúc cũng vậy), sẽ chủ về vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, dù không hợp tác trong một sự nghiệp.

Tử Vi Hóa Quyền, độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thì lợi về sự nghiệp mà bất lợi về hôn nhân, nữ mệnh càng đúng. Cho nên vợ chồng tuyệt đối không nên hợp tác trong sự nghiệp. Hễ nữ mệnh có Quyền tinh ở cung sự nghiệp thì cần phải chú ý vấn đề hôn nhân, Tử Vi Hóa Quyền thì càng phải lưu ý.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được “Hỏa Tham”, “Linh Tham” vây chiếu, cũng chủ về phát đột ngột. Tình huống phát đột ngột này không có liên quan với người bạn đời, nhưng sau khi phát đạt e rằng vì quá ham muốn hưởng thụ dâm lạc mà sự nghiệp suy sụp nhanh chóng.

Tử Vi Hóa Khoa, độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về sự nghiệp một đời luôn có đối thủ, vì vậy không thích hợp làm việc trong chính giới, mà nên làm nghề tự do. Bất kể có sát tinh hay không, đều chủ về danh lớn hơn lợi. Nếu có “bách quan triều cùng”, sẽ chủ về có địa vị trong giới nghề nghiệp. Không gặp Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, thì có thể làm việc trong chính giới, thích hợp bộ môn quản lí hành chính.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có các sao đào hoa đồng độ, cần phải xem có Văn Xương, Văn Khúc hay không. Nếu có Văn Xương, Văn Khúc thì nghề nghiệp nho nhã, không có thì nghề nghiệp dung tục.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung sự nghiệp, có thể phát huy “sức khai sáng” rất tốt. Cho nên bất kể kinh doanh buôn bán hay làm việc trong chính giới, đều chủ về lập ra cục diện mới mà không chủ về phòng thủ, vì vậy luôn có cảm giác vất vả.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung sự nghiệp mà có sát tinh đồng độ, chủ về vất vả thân xác; có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, chủ về vất vả tinh thần. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, thì sự nghiệp một đời nhiều biến động, còn thường gánh vác công việc quá mức. Phá Quân Hóa Quyền, thì sự nghiệp gặp nhiều sóng gió, hắc trở, sau khi lậpra cục diện mới lại không được hưởng.

“Tử Vi, Phá Quân” hội Vũ Khúc Hóa Lộc, Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc Tham Lang Hóa Lộc, đều chủ về nhờ khai sáng mà trớ nên giàu có. Nếu không thể khai sáng cục diện mới, thì chi chủ về sự nghiệp chìm nối thất thường với biên độ lớn. Nhưng bất kể như thế nào, đều chủ về sinh hoạt sa hoa, mà thực tế thì thu nhập không lớn.

“Sức khai sáng” của “Tử Vi, Phá Quân” là từ chỗ không có gì mà mờ ra cục diện mới hoàn toàn, hoặc có sáng kiến rất mới trong phong cách làm ăn. Cho nên ưa Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, đương nhiên có nhiều trợ lực.

“Tử Vi, Phá Quân” có Hóa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về công việc rất bận rộn. Có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung mà không có các sao sát, hình, thì sức khai sáng của nó sẽ là từ chỗ không có gì mà xây nên lâu đài; nhưng nếu gặp các sao sát, hình, hao, thì sự nghiệp một đời thường thường sắp thành lại hỏng, mà còn tổn thương nguyên khí.

“Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải gặp “bách quan triều củng” mới có thành tựu; nếu không có sao cát, thì thường thường phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ, hoặc chí lớn mà tài không đủ.

“Tử Vi, Thiên Phủ” có Lộc Tồn, Thiên Mã đồng độ, hoặc gặp “Lộc Mã giao trì”, ở thời hiện đại thì thích hợp tự kinh doanh làm ăn, cũng nên làm việc trong kinh doanh tài chính, tiền tệ, ngân hàng.

“Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung sự nghiệp, mà Tử Vi Hóa Khoa, chủ về tay trắng sáng lập sự nghiệp; nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, sẽ chủ về sáng tạo và hưng phát trong cục diện có sẵn.

Nếu Tử Vi Hóa Quyền, thường thường lí tưởng quá cao, năng lực tài chính không đủ để chống đỡ công việc theo ý muốn, làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán đều có tính chất này. Nếu gặp sao hình, thì thích hợp theo võ nghiệp, rất nặng về quyền lực.

Thời hiện đại, “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung sự nghiệp cũng có thế làm việc trong ngành sản xuất. Nhưng lúc Tử Vi Hóa Quyền thì không nên có lí tưởng quá cao, xa rời thực tế. Tử Vi Hóa Khoa, thì cuộc đời gặp nhiều cạnh tranh. Ví dụ như chế tạo ra một sản phẩm mới liền bị người ta mô phỏng.

“Tử Vi, Tham Lang” ở hai cung Mão hoặc Dậu, thích hợp với các nghề nghiệp có tính tiêu dùng; gặp các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, càng chủ về nghề nghiệp có tính chất hưởng thụ.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ cung sự nghiệp, mà Tham Lang Hóa Kị, thường chủ về hợp tác với người khác không được lâu dài. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, thì nên đề phòng đến đại vận Thiên Tướng thủ cung sự nghiệp, hoặc “Vũ Khúc, Phá Quân” thủ cung sự nghiệp, sẽ ứng nghiệm xảy ra sự thay đổi.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sự nghiệp có đột phá; nhưng nếu đồng thời gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, thì bạo phát bạo bại.

“Tử Vi, Tham Lang” hội Liêm Trinh Hóa Kị, thích hợp làm nghề tự do; hội Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng có thể làm việc trong chính giới.

“Tử Vi, Tham Lang” có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, phần nhiều sự nghiệp hữu danh vô thực, gặp sóng gió, trắc trở rất

lớn. Đêh niên vận tam phương của cung sự nghiệp gặp các sao hình, kị, hư, hao, liền xảy ra phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ cung sự nghiệp, Tử Vi không nên Hóa Khoa, nếu không, tuy có năng lực kêu gọi, động viên nhưng lại thiếu năng lực tổ chức; trừ phi được “trăm quan đứng chầu”, mới có thể bù đắp khuyết điếm.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng cung với Tả Phụ hoặc Hữu Bật, đối cung là Hữu Bật hoặc Tả Phụ, cấu tạo thành cách cục tốt, chủ về có nhiều người dưới quyền, nhưng cấn phải chia quyền lợi với thuộc cấp thì sự nghiệp mới có thể kéo dài.

“Tử Vi, Tham Lang” có Hỏa tinh vá Linh Tinh giáp cung, cũng chủ về đột phá. Nếu giáp cung Tham Lang Hóa Kị thì cuộc đời bạo phát bạo bại.

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, về cơ bản cũng chủ về chìm nổi bất thường. Có điều khác với tình hình chìm nổi của “Tử Vi, Phá Quân”. “Tử Vi, Phá Quân” chìm nổi lã do chủ quan muốn thay đổi hoàn cảnh; còn chìm nổi của “Tử Vi, Thiên Tướng” thường thường là bị ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan, thường có cảm giác anh hùng không có đất dụng võ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, thường nên ở vị trí phó, tuy thực tế công tác là đảm đương một mình, mà danh nghĩa thì không bằng thực tế.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, được cát hóa, thích hợp làm những nghề nghiệp liên quan đến kinh tế tài chính. Nếu kinh doanh buôn bán, thì thích hợp làm ăn lớn. Rất ưa Cự Môn Hóa Lộc đến giáp cung, chủ về được nhiều người trợ giúp, cho nên cũng có thể làm việc trong chính giới.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, cũng nên hợp tác với người khác, nhưng cần phải tham gia lãnh đạo công việc thực tế.

“Tử Vi, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, không có sát tinh, chủ về sự nghiệp gặp trắc trở; có sát tinh, thì chỉ thích hợp ngành công nghệ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có các sao khoa văn đồng độ, lại gặp thêm các sao sát, hao, thì thích hợp văn nghệ, nghề tự do.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, chủ về giỏi quản lí, vì vậy nên xem nhân lực là nguồn vốn chủ yếu. Nhưng nếu là Tử Vi Hóa Quyền, thì chủ về độc đoán, thiếu hợp quần, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lí.

“Tử Vi, Thất Sát” không nên gặp Liêm Trinh Hóa Kị, nếu không sẽ dễ sinh phá tán, thất bại, thường do xử sự nặng tình cảm mà ra.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ cung sự nghiệp còn chủ về thân tâm vất vả. Gặp sát tinh, thì thường bị đồng nghiệp hay đồng sự khiêu chiến, ứng phó rất vất vả.

“Tử Vi, Thất Sát” gặp “Lộc Mã giao trì”, cuộc đời phải đổi nghề hai ba lần mới ổn định. Hội Phá Quân Hóa Lộc thì kiêm hai ba chức vụ, hoặc thường gánh vác công việc quá mức.

“Tử Vi, Thất Sát” rất ưa Tử Vi Hóa Khoa, có thể làm mạnh thêm năng lực quản lí, lãnh đạo. Nếu được “bách quan triều củng”, cũng có thể làm việc trong chính giới, hoạt động trong thưoug giới cũng là nhân vật lãnh đạo.

“Tử Vi, Thất Sát” gặp các sao sát, kị, cuộc đời ắt sẽ có phá tán, thất bại; nếu các sao sát, kị quá nặng thì khó gây dựng lại.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button