Tử vi

Tử Vi ở cung tài bạch

Tử Vi thủ cung tài bạch, ở trong tình hình tốt nhất, cũng chỉ chủ về nguồn tiền tài sung túc, chẳng chủ về có thể tích lũy. Tử Vi thiên nặng về danh dự và quyển lực, không phải là sao tiền tài.

Tử Vi Hóa Quyền thủ cung tài bạch, gặp sát tinh, đồng thời sẽ gặp Vũ Khúc Hóa Kị, nên không chủ về giàu có, trừ phi làm những nghề nghiệp “dùng công cụ sắc bén đế kiếm tiền” (như bác sĩ ngoại khoa, nha khoa, ẩm thực, cắt tóc, v.v…), nếu không sẽ chủ về bề ngoài thấy có vẻ như dư già, nhưng thực tế lại túng thiếu.

Tử Vi Hóa Quyền, không gặp sát tinh, mà được “bách quan triều củng”, thì phương diện tiền bạc dễ được người khác chi trợ; cung mệnh là “Liêm Trinh, Thiên Phủ” cũng chủ về có thể nắm quyền tài chính.

Tử Vi Hóa Khoa, thì nên dựa vào danh dự, tiếng tăm, thương hiệu đế kiếm tiền; được “bách quan triều củng”thì càng đúng; gặp sát tinh, thì tiếng tăm giám hay phạm vi nổi tiếng thu nhỏ lại.

Tử Vi ưa có Lộc Tồn hay Hóa Lộc đồng độ hoặc vây chiếu, ở thể thay đổi vẻ bề ngoài sung túc thành bên trong sung túc thực sự, Tử Vi Hóa Khoa hay Hóa Quyền càng tốt.

Tử Vi có Hỏa Tinh đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, vì đối nhau với Tham Lang nên cũng chủ về hoạnh phát nhất thời. Nếu Tham Lang ở đối cung thành cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham” thì cũng vậy. Trừ phi cung mệnh hay cung sự nghiệp có cát hóa và sao cát, nếu không khó giữ lâu dài.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, chủ về nguồn tiền tài đến từ nhiều phương diện. Tử Vi ở các cung khác thì mức độ tốt bị giảm đi, nhưng cũng thường được người khác cung ứng hay ủng hộ về tiền bạc.

Nếu Tham Lang ở đối cung Hóa Kị, bản cung Tử Vi có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì lúc được người khác cung ứng tiền bạc phải kèm điều kiện trao đổi, thậm chí có thể thành tham ô.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, là “cô quân”, chủ về kiêm tiền khá gian khổ; nếu là “tại dã cô quân”, tức là có các sao sát, hình, hao bao vây trùng trùng ở tam phương tứ chính, sẽ chủ về phung phí, dù nhất thời hoạnh phát cũng không thể giữ lâu.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi thủ cung tài bạch, chủ về cuộc đời ắt có một lần được tiền bất ngờ. Nói vể mức độ, ở cung Mùi ưu hơn ở cung Sửu; gặp cát tinh thì tính chất của “tiền bất ngờ” là tốt lành; gặp sát tinh thì tính chất của “tiền bất ngờ” là hung hiểm. Có điều, sau khi đắc ý lúc lưu niên đến cung Sửu hay cung Mùi sẽ xảy ra phá tán, hao tài cực lớn. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, sau khi phá tán, hao tài sẽ nghèo khổ hơn lúc chưa được tiền bất ngờ. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, thì dễ tham ô, hoặc vì quá ham tiền mà chơi trò may rủi, mạo hiểm kiếm loại tiền khó có được. Nếu Phá Quân Hóa Quyền, chủ về năng lực vận dụng tiền bạc rất mạnh, trải qua sóng gió, trắc trở mà thành giàu có. Cho nên “Tử Vi, Phá Quân” ở cung tài bạch, Phá Quân Hóa Lộc không bằng Hóa Quyền; nhưng cả hai trường hợp đều chủ về phung phí.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải xem có sao lộc hay không để định cát hung. Nếu có sao lộc, có thể tích lũy dần mà thành giàu có; không có sao lộc, thì chỉ sung túc mà thôi; nếu không có sao lộc mà có sát tinh, hoặc còn gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì chỉ chủ về bề ngoài vẻ vang, mà thường dễ vì cầu tài mà sinh phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Thiên Phủ” chỉ chủ về nhờ tích lũy mà trở nên giàu có, nên khác với “Tử Vi, Phá Quân”. Ở trong hoàn cảnh bảo thủ thì “Tử Vi, Thiên Phủ” tốt hơn; ở trong hoàn cảnh tiến thủ thì “Tử Vi, Phá Quân” tốt hơn. Có điều, “Tử Vi, Phá Quân” sau khi phát đạt cần phải chọn thái độ bảo thủ, để đề phòng lại bị hao tài, phá tán.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về phát đột ngột; nêu Tử Vi Hóa Khoa thì “tài khí” đến khá lâu; nếu Tham Lang Hóa Lộc thì “tàu khí” đến khá nhanh, đột ngột, nhưng cũng ngầm chứa nguy cơ hao tài, phá tán.

“Tử Vi, Tham Lang” được “bách quan triều củng”, chủ về có thể phát tài nhưng không phát đột ngột; nếu là “tại dã cô quân” thì chỉ chủ về tham tiền, có thể bất chấp thủ đoạn.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ với Lộc Tồn, gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về suy sụp nhanh chóng. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, tính chất phát đột ngột sẽ biến thành phát đạt nhanh. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh mà không có Địa Không, Địa Kiếp, thì còn có thể bổ cứu, sau khi phát đạt cố gắng duy trì thành tựu đã đạt được thì có thể tránh suy sụp.

“Tử Vi, Tham Lang” có Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, cũng chủ về phát đột ngột; giáp Tham Lang Hóa Lộc, thì mức độ phát đột ngột càng lớn; ưa nhất là giáp Tử Vi Hóa Khoa, vừa phát đột ngột mà còn có tiếng tăm, hoặc nhờ phát mà gây dựng thương hiệu.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung tài bạch, cũng chủ về phung phí, thường hay giao tế thù tạc một cách vô vị. Nhung trường hợp Tham Lang Hóa Lộc thì lại có thể nhờ giao tế thù tạc mà kiếm được tiền.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung tài bạch, nguồn tiền tài đến từ nhiều phương diện.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, dù được cát hóa và có sao cát tụ tập, cuộc đời vẫn sẽ có một lần sóng gió, trắc trở, hoặc ở vào trạng thái khó có tiến bộ. Cần phải vượt qua thời kì này, mới có thể khai vận.

Nêu có các sao hình, sát, kị, hao, không những xảy ra sóng gió, trắc trở, mà còn phải chi tiêu nhiều cho những sự cố bất trắc, khiến nhập không bằng xuất.

“Tử Vi, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấm”, có thể hưởng “phụ ấm”, hoặc nắm quyền tài chính của gia tộc, thừa kế gia nghiệp. Nếu bị “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về tổ nghiệp điêu linh, bản thân cũng cảm thấy bị áp lực về tiền bạc.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, thì nên giúp người khác quản lí tài chính, không nên tích cực khai triển sự nghiệp của bản thân. Dù bản thân có sự nghiệp, củng nên làm vệ tinh cho người khác, như làm đại lí, làm chuyên viên bán hàng, làm chuyên viên môi giới, v.v…

Có điều, “Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ, thủ cung tài bạch, cuộc đời ắt sẽ có tiền bất ngờ, có thể chủ về phát đột ngột. Nếu không có các sao sát, kị thì có thể tích lũy.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, giỏi quản lí tài chính hơn là giữ tiền, nên sự nghiệp thường to lớn, không tương xứng với tài sản tích lũy được của bản thân. Cung tài bạch có cách cục này chủ về vốn liếng của bản thần dổn hết vào vốn của công ti.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ với Lộc Tồn, năng lực giữ tiền khá mạnh, nhưng dễ vì tiền mà thất nghĩa.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung tài bạch cũng có thể phát đột ngột, chỉ khó kéo dài, gặp sát tinh thì tình hình này càng nặng. Cũng chủ về tiền bạc biến động thay đổi, vì vậy, nếu bản thân theo sự nghiệp kinh doanh, thì cần phải xem xét kĩ cát hung của lưu niên để tham khảo phương cách tiến thoái. Lúc gặp trở ngại thì không nên vọng động, nếu không ắt sẽ bị phá tán, thất bại. Gặp sao lộc thì tốt hơn.

“Tử Vi, Thất Sát” có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, là điềm phá tán, thất bại rất nhanh.

Nhưng trường hợp “Tử Vi, Thất Sát” gặp cục “Lộc Mã giao trì”, không có sát tinh, có thể phát đạt ở nước ngoài (hoặc nơi xa); nếu ở nơi sinh ra (hay nơi đã ở lâu) sẽ gặp nhiều sóng gió, trắc trở, tức là chỉ thích hợp rời khỏi quê hương.

“Tử Vi, Thất Sát” mà Tử Vi Hóa Quyền, rất nên rời xa quê hương.

Hễ “Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Tham Lang”, “Tử Vi, Thất Sát” thủ cung tài bạch thì đều chủ về bạo phát bạo bại, nhưng trong đó cũng có sự khác biệt. “Bại” của “Tử Vi, Phá Quân” là vì sau khi phát đạt còn mưu toan khai sáng sự nghiệp mới mà gây ra; “bại” của “Tử Vi, Tham Lang” là vì sau khi phát đạt thì lãng phí tiền bạc mà gây ra; “bại” của “Tử Vi, Thất Sát” là vì hoàn cảnh bỗng sinh biến động thay đổi. Cho nên trong ba trường hợp, trường hợp “Tử Vi, Thất Sát” là hơi khó chủ động vận dụng đạo “xu cát tị hung”.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung tài bạch

Xem thêm Tử Vi ở cung tài bạch

Tử Vi thủ cung tài bạch, ở trong tình hình tốt nhất, cũng chỉ chủ về nguồn tiền tài sung túc, chẳng chủ về có thể tích lũy. Tử Vi thiên nặng về danh dự và quyển lực, không phải là sao tiền tài.

Tử Vi Hóa Quyền thủ cung tài bạch, gặp sát tinh, đồng thời sẽ gặp Vũ Khúc Hóa Kị, nên không chủ về giàu có, trừ phi làm những nghề nghiệp “dùng công cụ sắc bén đế kiếm tiền” (như bác sĩ ngoại khoa, nha khoa, ẩm thực, cắt tóc, v.v…), nếu không sẽ chủ về bề ngoài thấy có vẻ như dư già, nhưng thực tế lại túng thiếu.

Tử Vi Hóa Quyền, không gặp sát tinh, mà được “bách quan triều củng”, thì phương diện tiền bạc dễ được người khác chi trợ; cung mệnh là “Liêm Trinh, Thiên Phủ” cũng chủ về có thể nắm quyền tài chính.

Tử Vi Hóa Khoa, thì nên dựa vào danh dự, tiếng tăm, thương hiệu đế kiếm tiền; được “bách quan triều củng”thì càng đúng; gặp sát tinh, thì tiếng tăm giám hay phạm vi nổi tiếng thu nhỏ lại.

Tử Vi ưa có Lộc Tồn hay Hóa Lộc đồng độ hoặc vây chiếu, ở thể thay đổi vẻ bề ngoài sung túc thành bên trong sung túc thực sự, Tử Vi Hóa Khoa hay Hóa Quyền càng tốt.

Tử Vi có Hỏa Tinh đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, vì đối nhau với Tham Lang nên cũng chủ về hoạnh phát nhất thời. Nếu Tham Lang ở đối cung thành cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham” thì cũng vậy. Trừ phi cung mệnh hay cung sự nghiệp có cát hóa và sao cát, nếu không khó giữ lâu dài.

Tử Vi ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, chủ về nguồn tiền tài đến từ nhiều phương diện. Tử Vi ở các cung khác thì mức độ tốt bị giảm đi, nhưng cũng thường được người khác cung ứng hay ủng hộ về tiền bạc.

Nếu Tham Lang ở đối cung Hóa Kị, bản cung Tử Vi có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì lúc được người khác cung ứng tiền bạc phải kèm điều kiện trao đổi, thậm chí có thể thành tham ô.

Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, là “cô quân”, chủ về kiêm tiền khá gian khổ; nếu là “tại dã cô quân”, tức là có các sao sát, hình, hao bao vây trùng trùng ở tam phương tứ chính, sẽ chủ về phung phí, dù nhất thời hoạnh phát cũng không thể giữ lâu.

“Tử Vi, Phá Quân” ở hai cung Sửu hoặc Mùi thủ cung tài bạch, chủ về cuộc đời ắt có một lần được tiền bất ngờ. Nói vể mức độ, ở cung Mùi ưu hơn ở cung Sửu; gặp cát tinh thì tính chất của “tiền bất ngờ” là tốt lành; gặp sát tinh thì tính chất của “tiền bất ngờ” là hung hiểm. Có điều, sau khi đắc ý lúc lưu niên đến cung Sửu hay cung Mùi sẽ xảy ra phá tán, hao tài cực lớn. Nếu có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, sau khi phá tán, hao tài sẽ nghèo khổ hơn lúc chưa được tiền bất ngờ. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, thì dễ tham ô, hoặc vì quá ham tiền mà chơi trò may rủi, mạo hiểm kiếm loại tiền khó có được. Nếu Phá Quân Hóa Quyền, chủ về năng lực vận dụng tiền bạc rất mạnh, trải qua sóng gió, trắc trở mà thành giàu có. Cho nên “Tử Vi, Phá Quân” ở cung tài bạch, Phá Quân Hóa Lộc không bằng Hóa Quyền; nhưng cả hai trường hợp đều chủ về phung phí.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải xem có sao lộc hay không để định cát hung. Nếu có sao lộc, có thể tích lũy dần mà thành giàu có; không có sao lộc, thì chỉ sung túc mà thôi; nếu không có sao lộc mà có sát tinh, hoặc còn gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì chỉ chủ về bề ngoài vẻ vang, mà thường dễ vì cầu tài mà sinh phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Thiên Phủ” chỉ chủ về nhờ tích lũy mà trở nên giàu có, nên khác với “Tử Vi, Phá Quân”. Ở trong hoàn cảnh bảo thủ thì “Tử Vi, Thiên Phủ” tốt hơn; ở trong hoàn cảnh tiến thủ thì “Tử Vi, Phá Quân” tốt hơn. Có điều, “Tử Vi, Phá Quân” sau khi phát đạt cần phải chọn thái độ bảo thủ, để đề phòng lại bị hao tài, phá tán.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về phát đột ngột; nêu Tử Vi Hóa Khoa thì “tài khí” đến khá lâu; nếu Tham Lang Hóa Lộc thì “tàu khí” đến khá nhanh, đột ngột, nhưng cũng ngầm chứa nguy cơ hao tài, phá tán.

“Tử Vi, Tham Lang” được “bách quan triều củng”, chủ về có thể phát tài nhưng không phát đột ngột; nếu là “tại dã cô quân” thì chỉ chủ về tham tiền, có thể bất chấp thủ đoạn.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ với Lộc Tồn, gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về suy sụp nhanh chóng. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, tính chất phát đột ngột sẽ biến thành phát đạt nhanh. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh mà không có Địa Không, Địa Kiếp, thì còn có thể bổ cứu, sau khi phát đạt cố gắng duy trì thành tựu đã đạt được thì có thể tránh suy sụp.

“Tử Vi, Tham Lang” có Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, cũng chủ về phát đột ngột; giáp Tham Lang Hóa Lộc, thì mức độ phát đột ngột càng lớn; ưa nhất là giáp Tử Vi Hóa Khoa, vừa phát đột ngột mà còn có tiếng tăm, hoặc nhờ phát mà gây dựng thương hiệu.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung tài bạch, cũng chủ về phung phí, thường hay giao tế thù tạc một cách vô vị. Nhung trường hợp Tham Lang Hóa Lộc thì lại có thể nhờ giao tế thù tạc mà kiếm được tiền.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung tài bạch, nguồn tiền tài đến từ nhiều phương diện.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, dù được cát hóa và có sao cát tụ tập, cuộc đời vẫn sẽ có một lần sóng gió, trắc trở, hoặc ở vào trạng thái khó có tiến bộ. Cần phải vượt qua thời kì này, mới có thể khai vận.

Nêu có các sao hình, sát, kị, hao, không những xảy ra sóng gió, trắc trở, mà còn phải chi tiêu nhiều cho những sự cố bất trắc, khiến nhập không bằng xuất.

“Tử Vi, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấm”, có thể hưởng “phụ ấm”, hoặc nắm quyền tài chính của gia tộc, thừa kế gia nghiệp. Nếu bị “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về tổ nghiệp điêu linh, bản thân cũng cảm thấy bị áp lực về tiền bạc.

“Tử Vi, Thiên Tướng” có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, thì nên giúp người khác quản lí tài chính, không nên tích cực khai triển sự nghiệp của bản thân. Dù bản thân có sự nghiệp, củng nên làm vệ tinh cho người khác, như làm đại lí, làm chuyên viên bán hàng, làm chuyên viên môi giới, v.v…

Có điều, “Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ, thủ cung tài bạch, cuộc đời ắt sẽ có tiền bất ngờ, có thể chủ về phát đột ngột. Nếu không có các sao sát, kị thì có thể tích lũy.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, giỏi quản lí tài chính hơn là giữ tiền, nên sự nghiệp thường to lớn, không tương xứng với tài sản tích lũy được của bản thân. Cung tài bạch có cách cục này chủ về vốn liếng của bản thần dổn hết vào vốn của công ti.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ với Lộc Tồn, năng lực giữ tiền khá mạnh, nhưng dễ vì tiền mà thất nghĩa.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung tài bạch cũng có thể phát đột ngột, chỉ khó kéo dài, gặp sát tinh thì tình hình này càng nặng. Cũng chủ về tiền bạc biến động thay đổi, vì vậy, nếu bản thân theo sự nghiệp kinh doanh, thì cần phải xem xét kĩ cát hung của lưu niên để tham khảo phương cách tiến thoái. Lúc gặp trở ngại thì không nên vọng động, nếu không ắt sẽ bị phá tán, thất bại. Gặp sao lộc thì tốt hơn.

“Tử Vi, Thất Sát” có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, là điềm phá tán, thất bại rất nhanh.

Nhưng trường hợp “Tử Vi, Thất Sát” gặp cục “Lộc Mã giao trì”, không có sát tinh, có thể phát đạt ở nước ngoài (hoặc nơi xa); nếu ở nơi sinh ra (hay nơi đã ở lâu) sẽ gặp nhiều sóng gió, trắc trở, tức là chỉ thích hợp rời khỏi quê hương.

“Tử Vi, Thất Sát” mà Tử Vi Hóa Quyền, rất nên rời xa quê hương.

Hễ “Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Tham Lang”, “Tử Vi, Thất Sát” thủ cung tài bạch thì đều chủ về bạo phát bạo bại, nhưng trong đó cũng có sự khác biệt. “Bại” của “Tử Vi, Phá Quân” là vì sau khi phát đạt còn mưu toan khai sáng sự nghiệp mới mà gây ra; “bại” của “Tử Vi, Tham Lang” là vì sau khi phát đạt thì lãng phí tiền bạc mà gây ra; “bại” của “Tử Vi, Thất Sát” là vì hoàn cảnh bỗng sinh biến động thay đổi. Cho nên trong ba trường hợp, trường hợp “Tử Vi, Thất Sát” là hơi khó chủ động vận dụng đạo “xu cát tị hung”.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button