Tử vi

Tử Vi ở cung tật ách

Tử Vi thuộc thổ, chủ về âm phận, cho nên ở tạng phủ là chủ về tì (tuyến tụy). Cơ thể con người hấp thu dinh dưỡng là nhờ tì thổ làm việc, cho nên quan sát tình hình của Tử Vi ở cung tật ách có thể biết được tình trạng hấp thu dinh dưỡng. Nếu Tử Vi là “tại dã cô quân” hay là “cô quân”, đều chủ về vì tì thổ yếu khiến cho huyết khí đều thiếu.

Tử Vi gặp các sao hư, hao, Văn Xương, Văn Khúc, thi bệnh do tì thổ gây ảnh hưởng đến trường vị (đường tiêu hóa), biểu trưng là ói mửa, tiêu chảy; nhẹ thì khí trướng, khó chịu trong ngực. Gặp Địa Không, Địa Kiếp là lói tim và khó thở.

Nếu Tử Vi gặp các sao phụ, tá trùng trùng, thì cần đề phòng tì thổ khí quá mạnh, hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, ảnh hưởng đến tâm và thận. Tâm thuộc hỏa, hỏa bị thô mạnh làm tiết khí; thận thuộc thủy, thủy bị thổ mạnh khắc, khiến mất quân bình, dễ bị bệnh tầm thận bất hòa; bản thân tì thổ khi quá mạnh, cũng chủ về bệnh dạ dày.

Tử Vi có các sao đào hoa đồng độ, hoặc được các sao đào hoa triều củng, chủ về sắc dục, cũng chủ về bệnh kín của phụ nữ. Nếu trong tình bàn có các sao mắc bệnh thận hội hợp, thì có thể đoán vi sắc dục mà gây nên hư tổn.

Trong các tình hệ Tử Vi, tổ hợp “Tử Vi, Tham Lang” là chủ về sắc dục; gặp các sao phụ, tá, cũng không giảm nhẹ đặc trưng này. Cho nên, nếu gặp sát tinh thì chủ về bệnh thận. Luận về ngũ hành, do Tham Lang thuộc dương mộc, còn thuộc thủy, mộc làm thủy bị tiết khí, mà Tử Vi thổ đến khắc thủy, thận thuộc thủy, bị khắc và tiết khí trùng trùng, vì vậy chủ về có bệnh.

“Tử Vi, Phá Quân” cũng có khuynh hướng mắc bệnh thận, Phá Quân thuộc thủy, đồng độ với Tử Vi, không bị thổ khắc. Nhưng khác với tính chất của “Tử Vi, Tham Lang”; do Tham Lang mộc, có thể gây ra chứng can dương thượng kháng, căn nguyên là vì sắc dục, chủ về bệnh thận hư tổn. “Tử Vi, Phá Quân” là thổ thủy tương khắc, vì vậy chủ về bệnh kín ở đường kinh thận, nhất là nữ mệnh chủ về bệnh kín phụ khoa.

Nếu “Tử Vi, Phá Quân” gặp sao đào hoa và sát tinh, đây là bệnh về tính dục, cũng chủ về sẹo ngoài da; không có sao đào hoa, là tì thổ bị thấp mà gây ra bệnh ngoài da.

Tổ hợp “Tử Vi, Thiên Phủ”, hai chủ tinh đều thuộc thổ đồng độ, vì vậy chủ về bệnh đường tiêu hóa (tì, vị, trường); được “trăm quan đứng chầu”, thì tì thổ quá nặng, gặp sao đào hoa, hư, hao, thì cũng chủ về sắc dục.

Nếu “Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ hoặc đối xung với Hỏa Tinh, Linh Tinh; còn gặp Vũ Khúc Hóa Kị đến hội, đây là bệnh loét đường tiêu hóa, hay đường tiêu hóa có khối u; nếu gặp thêm các tạp diệu Thiên Nguyệt, Thiên Hư, Âm Sát, thì có khuynh hướng phát triển thành bệnh ung thư.

Tổ hợp “Tử Vi, Thiên Tướng”, do Thiên Tướng thuộc thủy, nên chủ về tiểu đường, sỏi thận, sỏi bàng quang, tức bệnh tật ở hệ thống “thủy đạo”. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, có thể là bệnh tuyến tiền liệt. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, đây là tì thổ bị thấp, phát triển thành dị ứng da, như nổi mề đay.

Nếu “Tử Vi, Thiên Tướng” hội Vũ Khúc Hóa Kị, đây là điềm tượng phải phẫu thuật, đặc biệt chủ về mỗ thận; nhưng có lúc lại là điềm tượng ung thư xương, cần phải xem xét kĩ các tạp diệu mà định. Hễ gặp các tạp diệu Thiên Đức, Âm Sát, Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Nguyệt, Kiếp Sát, đều có thể là bệnh ung thư.

“Tử Vi, Thất Sát” chủ về tì thổ không nuôi dưỡng phế kim, cho nên chủ về vị thu nạp dinh dưỡng không tốt, ảnh hưởng đến phế tạng hoặc hệ thô hấp. Nhưng phế và đại trường có quan hệ biểu lí, cho nên cũng có thể phát triển thành bệnh đường ruột (đại trường).

“Tử Vi, Thất Sát” gặp Vũ Khúc Hóa Kị, nên đề phòng bị thưomg vì té ngã; gặp Liêm Trinh Hóa Kị, là huyểt chứng, hoặc là sự cố bất trắc có chảy máu. Nếu sao đào hoa trùng trùng, mà Liêm Trinh Hóa Kị, đây là bệnh về tính dục, hoặc bệnh về máu mủ.

“Tử Vi, Thất Sát” gặp sát tinh, chủ về do vị thu nạp dinh dưỡng quá mạnh nên gây ra bệnh trưòng vị (bệnh đưòng tiêu hóa). “Tử Vi, Thất Sát” có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, thì đây là chứng loét.

Hễ tinh hệ Tử Vi có Kình Dương đồng độ, lại gặp Thiên Hình, đều chủ về phẫu thuật hoặc vật lí trị liệu. Tinh hệ Tử Vi đồng độ với Kình Dương, chủ về bao quy đầu quá dài; nữ mệnh chủ về bệnh kín âm lãnh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung tật ách

Xem thêm Tử Vi ở cung tật ách

Tử Vi thuộc thổ, chủ về âm phận, cho nên ở tạng phủ là chủ về tì (tuyến tụy). Cơ thể con người hấp thu dinh dưỡng là nhờ tì thổ làm việc, cho nên quan sát tình hình của Tử Vi ở cung tật ách có thể biết được tình trạng hấp thu dinh dưỡng. Nếu Tử Vi là “tại dã cô quân” hay là “cô quân”, đều chủ về vì tì thổ yếu khiến cho huyết khí đều thiếu.

Tử Vi gặp các sao hư, hao, Văn Xương, Văn Khúc, thi bệnh do tì thổ gây ảnh hưởng đến trường vị (đường tiêu hóa), biểu trưng là ói mửa, tiêu chảy; nhẹ thì khí trướng, khó chịu trong ngực. Gặp Địa Không, Địa Kiếp là lói tim và khó thở.

Nếu Tử Vi gặp các sao phụ, tá trùng trùng, thì cần đề phòng tì thổ khí quá mạnh, hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, ảnh hưởng đến tâm và thận. Tâm thuộc hỏa, hỏa bị thô mạnh làm tiết khí; thận thuộc thủy, thủy bị thổ mạnh khắc, khiến mất quân bình, dễ bị bệnh tầm thận bất hòa; bản thân tì thổ khi quá mạnh, cũng chủ về bệnh dạ dày.

Tử Vi có các sao đào hoa đồng độ, hoặc được các sao đào hoa triều củng, chủ về sắc dục, cũng chủ về bệnh kín của phụ nữ. Nếu trong tình bàn có các sao mắc bệnh thận hội hợp, thì có thể đoán vi sắc dục mà gây nên hư tổn.

Trong các tình hệ Tử Vi, tổ hợp “Tử Vi, Tham Lang” là chủ về sắc dục; gặp các sao phụ, tá, cũng không giảm nhẹ đặc trưng này. Cho nên, nếu gặp sát tinh thì chủ về bệnh thận. Luận về ngũ hành, do Tham Lang thuộc dương mộc, còn thuộc thủy, mộc làm thủy bị tiết khí, mà Tử Vi thổ đến khắc thủy, thận thuộc thủy, bị khắc và tiết khí trùng trùng, vì vậy chủ về có bệnh.

“Tử Vi, Phá Quân” cũng có khuynh hướng mắc bệnh thận, Phá Quân thuộc thủy, đồng độ với Tử Vi, không bị thổ khắc. Nhưng khác với tính chất của “Tử Vi, Tham Lang”; do Tham Lang mộc, có thể gây ra chứng can dương thượng kháng, căn nguyên là vì sắc dục, chủ về bệnh thận hư tổn. “Tử Vi, Phá Quân” là thổ thủy tương khắc, vì vậy chủ về bệnh kín ở đường kinh thận, nhất là nữ mệnh chủ về bệnh kín phụ khoa.

Nếu “Tử Vi, Phá Quân” gặp sao đào hoa và sát tinh, đây là bệnh về tính dục, cũng chủ về sẹo ngoài da; không có sao đào hoa, là tì thổ bị thấp mà gây ra bệnh ngoài da.

Tổ hợp “Tử Vi, Thiên Phủ”, hai chủ tinh đều thuộc thổ đồng độ, vì vậy chủ về bệnh đường tiêu hóa (tì, vị, trường); được “trăm quan đứng chầu”, thì tì thổ quá nặng, gặp sao đào hoa, hư, hao, thì cũng chủ về sắc dục.

Nếu “Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ hoặc đối xung với Hỏa Tinh, Linh Tinh; còn gặp Vũ Khúc Hóa Kị đến hội, đây là bệnh loét đường tiêu hóa, hay đường tiêu hóa có khối u; nếu gặp thêm các tạp diệu Thiên Nguyệt, Thiên Hư, Âm Sát, thì có khuynh hướng phát triển thành bệnh ung thư.

Tổ hợp “Tử Vi, Thiên Tướng”, do Thiên Tướng thuộc thủy, nên chủ về tiểu đường, sỏi thận, sỏi bàng quang, tức bệnh tật ở hệ thống “thủy đạo”. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, có thể là bệnh tuyến tiền liệt. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, đây là tì thổ bị thấp, phát triển thành dị ứng da, như nổi mề đay.

Nếu “Tử Vi, Thiên Tướng” hội Vũ Khúc Hóa Kị, đây là điềm tượng phải phẫu thuật, đặc biệt chủ về mỗ thận; nhưng có lúc lại là điềm tượng ung thư xương, cần phải xem xét kĩ các tạp diệu mà định. Hễ gặp các tạp diệu Thiên Đức, Âm Sát, Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Nguyệt, Kiếp Sát, đều có thể là bệnh ung thư.

“Tử Vi, Thất Sát” chủ về tì thổ không nuôi dưỡng phế kim, cho nên chủ về vị thu nạp dinh dưỡng không tốt, ảnh hưởng đến phế tạng hoặc hệ thô hấp. Nhưng phế và đại trường có quan hệ biểu lí, cho nên cũng có thể phát triển thành bệnh đường ruột (đại trường).

“Tử Vi, Thất Sát” gặp Vũ Khúc Hóa Kị, nên đề phòng bị thưomg vì té ngã; gặp Liêm Trinh Hóa Kị, là huyểt chứng, hoặc là sự cố bất trắc có chảy máu. Nếu sao đào hoa trùng trùng, mà Liêm Trinh Hóa Kị, đây là bệnh về tính dục, hoặc bệnh về máu mủ.

“Tử Vi, Thất Sát” gặp sát tinh, chủ về do vị thu nạp dinh dưỡng quá mạnh nên gây ra bệnh trưòng vị (bệnh đưòng tiêu hóa). “Tử Vi, Thất Sát” có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, thì đây là chứng loét.

Hễ tinh hệ Tử Vi có Kình Dương đồng độ, lại gặp Thiên Hình, đều chủ về phẫu thuật hoặc vật lí trị liệu. Tinh hệ Tử Vi đồng độ với Kình Dương, chủ về bao quy đầu quá dài; nữ mệnh chủ về bệnh kín âm lãnh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button