Tử vi

Tử Vi ở cung thiên di

Tử Vi có “bách quan triều củng” thì nên thiên di, chủ về có người dìu dắt, giúp đỡ, hoặc có trợ lực; nếu là “tại dã” hay “cô quân”, thì sau khi thiên di sẽ chủ về tổn thất, bị cô lập.

Tử Vi đồng độ với Lộc Tồn, ắt sẽ bị Kình Dương và Đà La giáp cung, nếu Kình Dương, Đà La xung hội, thì xuất ngoại sẽ bị người ta bài xích, chèn ép. Nếu đồng thời gặp thêm cát tinh, sẽ chủ về có trợ lực, nhưng cũng có lực cản trở, phá phách.

Tử Vi Hóa Khoa ở cung thiên di, gặp các sao phụ, tá cát, chủ về ở nơi xa được người ta kính trọng. Tử Vi Hóa Quyền thì chỉ nên dựa vào sức mạnh của bản thân để mở ra cục diện mới, ít được trợ lực.

Tử Vi đồng cung với Kình Dương, chủ về bị đả kích; đồng cung với Đà La, chủ về chuốc phiền phức; đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về chuốc thị phi; đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, chủ về gặp trắc trở; đồng cung với các sao đào hoa, chủ về ở nơi xa gặp rắc rối khó xử về tình cảm.

Thiên Tướng tọa mệnh, cung thiên di là “Tử Vi, Phá Quân”; nếu Phá Quân tọa mệnh, cung thiên di là “Tử Vi, Thiên Tướng”; thiên di có lợi hay không, cần phải xem xét kĩ tổ hợp sao thực tế mà định. Trong các tình hình thông thường là có trợ lực, cũng có lực phá hoại, cần phải xem xét kĩ sức mạnh bên nào tăng thêm.

Thất Sát tọa mệnh, cung thiên di là “Tử Vi, Thiên Phủ”, không nhất định chủ về thiên di là có lợi, thường thường sau khi thiên di phải trải qua sóng gió, trắc trở, gian nguy, mới có thế ổn định. Dù “Tử Vi, Thiên Phủ” được “bách quan triều củng” cũng vậy. Nếu Tử Vi là “tại dã” hay “cô quân”, hoặc Thiên Phủ lá “kho lộ”, “kho trống”, thì thiên di rất bất lợi, thường thường chủ về thất bại, trắc trở, hoặc nạn tai, bệnh tật liên tục.

Ở hai cung Mão hoặc Dậu là vô chính diệu, cung thiên di là “Tử Vi, Tham Lang”, lại gặp các sao phụ, tá cát hội hợp, phần nhiều chủ về thiên di có lợi. Nhưng nếu cung mệnh của nguyên cục được cát hóa, có sao cát, thì cũng chưa chắc không thiên di là không được; nhất là cung mệnh hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, hoặc hội Thiên Phú là “kho phú đầy ắp” không chủ về thiên di có lợi.

Cung mệnh là Thiên Phủ, cung thiên di là “Tử Vi, Thất Sát”; nếu Tử Vi Hóa Quyền, thiên di tuyệt đối bất lợi, hoặc chủ về vi xảy ra sự cố nghiêm trọng nên bị buộc phái thiên di, thường thường cần phải chịu tổn thất tài sản. Nếu Tử Vi Hóa Khoa, Thiên Phủ ở cung Hợi thì không cần thiên di; ở cung Tị thì thiên di có lợi hơn, vì Lộc Tồn đồng thời sẽ ở cung Mão, gâv ảnh hưởng khiến tính chất của Thiên Phủ khác đi.

Tử Vi ở cung thiên di, hội hợp Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, hoặc lại gặp các sao Thiên Hình, Đại Hao, Thiên Hư, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về ở nơi xa bị áp lực, hoặc xảy ra bất hòa, tranh chấp, thị phi.

Tử Vi đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, lại gặp Thiên Mã, thường thường chủ về thiên di không chỉ một lần, tức thường thiên di, không ở chung một chỗ với người nhà.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung thiên di, gặp sát tinh, có Thiên Nguyệt đồng độ, thì đi xa dễ nhiễm bệnh, thường thường còn bệnh triền miên.

Tử Vi ở cung thiên di, ưa Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung, chù về được trợ lực; Thiên Khôi và Thiên Việt giáp cung, chủ về được người ta giúp đỡ; hay Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, chủ về được người ta xem trọng. Tử Vi không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp giáp cung, tính chất tương tự như đồng độ.

Tử Vi ở cung thiên di, gặp sao đào hoa, lại gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, chủ về ở nơi xa có kì ngộ. Nếu đồng thời gặp các sao sát, kị, thì ở nơi xa dễ vì sắc mà chuốc họa, dẫn đến phá tài; lại gặp các sao hình, kiếp, chủ về vì sắc mà phạm pháp; gặp các sao hư, hao, Thiên Nguyệt, Bệnh Phù, chủ về vì sắc mà mang bệnh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung thiên di

Xem thêm Tử Vi ở cung thiên di

Tử Vi có “bách quan triều củng” thì nên thiên di, chủ về có người dìu dắt, giúp đỡ, hoặc có trợ lực; nếu là “tại dã” hay “cô quân”, thì sau khi thiên di sẽ chủ về tổn thất, bị cô lập.

Tử Vi đồng độ với Lộc Tồn, ắt sẽ bị Kình Dương và Đà La giáp cung, nếu Kình Dương, Đà La xung hội, thì xuất ngoại sẽ bị người ta bài xích, chèn ép. Nếu đồng thời gặp thêm cát tinh, sẽ chủ về có trợ lực, nhưng cũng có lực cản trở, phá phách.

Tử Vi Hóa Khoa ở cung thiên di, gặp các sao phụ, tá cát, chủ về ở nơi xa được người ta kính trọng. Tử Vi Hóa Quyền thì chỉ nên dựa vào sức mạnh của bản thân để mở ra cục diện mới, ít được trợ lực.

Tử Vi đồng cung với Kình Dương, chủ về bị đả kích; đồng cung với Đà La, chủ về chuốc phiền phức; đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về chuốc thị phi; đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, chủ về gặp trắc trở; đồng cung với các sao đào hoa, chủ về ở nơi xa gặp rắc rối khó xử về tình cảm.

Thiên Tướng tọa mệnh, cung thiên di là “Tử Vi, Phá Quân”; nếu Phá Quân tọa mệnh, cung thiên di là “Tử Vi, Thiên Tướng”; thiên di có lợi hay không, cần phải xem xét kĩ tổ hợp sao thực tế mà định. Trong các tình hình thông thường là có trợ lực, cũng có lực phá hoại, cần phải xem xét kĩ sức mạnh bên nào tăng thêm.

Thất Sát tọa mệnh, cung thiên di là “Tử Vi, Thiên Phủ”, không nhất định chủ về thiên di là có lợi, thường thường sau khi thiên di phải trải qua sóng gió, trắc trở, gian nguy, mới có thế ổn định. Dù “Tử Vi, Thiên Phủ” được “bách quan triều củng” cũng vậy. Nếu Tử Vi là “tại dã” hay “cô quân”, hoặc Thiên Phủ lá “kho lộ”, “kho trống”, thì thiên di rất bất lợi, thường thường chủ về thất bại, trắc trở, hoặc nạn tai, bệnh tật liên tục.

Ở hai cung Mão hoặc Dậu là vô chính diệu, cung thiên di là “Tử Vi, Tham Lang”, lại gặp các sao phụ, tá cát hội hợp, phần nhiều chủ về thiên di có lợi. Nhưng nếu cung mệnh của nguyên cục được cát hóa, có sao cát, thì cũng chưa chắc không thiên di là không được; nhất là cung mệnh hội Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, hoặc hội Thiên Phú là “kho phú đầy ắp” không chủ về thiên di có lợi.

Cung mệnh là Thiên Phủ, cung thiên di là “Tử Vi, Thất Sát”; nếu Tử Vi Hóa Quyền, thiên di tuyệt đối bất lợi, hoặc chủ về vi xảy ra sự cố nghiêm trọng nên bị buộc phái thiên di, thường thường cần phải chịu tổn thất tài sản. Nếu Tử Vi Hóa Khoa, Thiên Phủ ở cung Hợi thì không cần thiên di; ở cung Tị thì thiên di có lợi hơn, vì Lộc Tồn đồng thời sẽ ở cung Mão, gâv ảnh hưởng khiến tính chất của Thiên Phủ khác đi.

Tử Vi ở cung thiên di, hội hợp Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, hoặc lại gặp các sao Thiên Hình, Đại Hao, Thiên Hư, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về ở nơi xa bị áp lực, hoặc xảy ra bất hòa, tranh chấp, thị phi.

Tử Vi đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, lại gặp Thiên Mã, thường thường chủ về thiên di không chỉ một lần, tức thường thiên di, không ở chung một chỗ với người nhà.

“Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung thiên di, gặp sát tinh, có Thiên Nguyệt đồng độ, thì đi xa dễ nhiễm bệnh, thường thường còn bệnh triền miên.

Tử Vi ở cung thiên di, ưa Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung, chù về được trợ lực; Thiên Khôi và Thiên Việt giáp cung, chủ về được người ta giúp đỡ; hay Văn Xương và Văn Khúc giáp cung, chủ về được người ta xem trọng. Tử Vi không ưa Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp giáp cung, tính chất tương tự như đồng độ.

Tử Vi ở cung thiên di, gặp sao đào hoa, lại gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, chủ về ở nơi xa có kì ngộ. Nếu đồng thời gặp các sao sát, kị, thì ở nơi xa dễ vì sắc mà chuốc họa, dẫn đến phá tài; lại gặp các sao hình, kiếp, chủ về vì sắc mà phạm pháp; gặp các sao hư, hao, Thiên Nguyệt, Bệnh Phù, chủ về vì sắc mà mang bệnh.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button