Tử vi

TỬ VI – THAM LANG tọa Mão Dậu

[Biểu tượng của sự phong lưu]

Tử Tham Mão Dậu có 2 tính chất: vật dục / tình dục.

cổ nhân gọi là “đào hoa phạm chủ”: nghĩa là người dâm loạn.

Bạn đang xem: TỬ VI – THAM LANG tọa Mão Dậu

Tử Tham không nên gặp thêm các sao đào hoa: người dễ bị người khác phái hấp dẫn mà không thể tự kềm chế,

nếu lại gặp Sát diệu: chủ vì đam mê tửu sắc mà mang họa,

thậm chí nếu không gặp Sát diệu: sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Tử vi hóa Quyền (tuổi Nhâm) được “bách quan triều củng” giống như [Thiên tử phong lưu lúc thái bình thịnh thế]: phú quý nhưng đa tình;

Tử vi hóa Khoa (tuổi Ất): người này có thể nỗi danh, việc học thành công, tuy nhiên vẫn xem nặng tình dục và vật dục.

Như Tham hóa Lộc (tuổi Mậu): chủ giao tế qua lại nhiều, nghiêng về trọng vật dục, tuy nhiên người này tài vận hanh thông.

Tham hóa Quyền (tuổi Kỉ): cũng trọng vật dục, tuy phải cạnh tranh mới thành.

Tham hóa Kị (tuổi Quí): tính đam mê tửu sắc giảm, nhưng cũng khó phát triển tài nghệ, tuy có vật dục cũng khó thực hiện..

Tử Tham thích Phụ Bật đồng cung mà không thích Xương Khúc.

có Xương Khúc đồng cung, người có xu hướng theo đuổi người khác phái, quan trọng việc trang sức bề ngoài, như vậy việc làm nhiều giả dối (đa hư thiểu thực).

Tử Tham kiến Sát: chỉ nên kinh thương,có nhiều Sát cũng bị thị phi phân tranh, thêm Không diệu cùng Hoa cái, nên theo [tôn giáo] mưu sinh.

Nữ mệnh Tử Tham, có đào hoa cùng Sát diệu: dễ lạc vào phong trần, đặc biệt không nên có Kình với các sao đào hoa tập hợp, tính sa đọa càng lớn. Đồng thời có khuynh hướng theo đuổi vật dục mà đọa lạc.

nếu dậu cung tọa mệnh vô chính diệu, mượn Tử Tham ở mão cung, hoặc cung mão tọa mệnh mượn Tử Tham dậu cung, do mượn mà có quan hệ [Phủ Tướng triều viên]: tính chất không tương đồng, điểm này nên chú ý.

Tử Tham đồng cung ở mão dậu / đối cung vô chính diệu / tam hợp cung hội Liêm Sát, cùng Vũ Phá.

Tử Tham: thuộc loại [thuần dục vọng]. Không chỉ vì Tử Tham bản thân đầy đủ tính dục, mà Vũ Phá cũng mang sắc thái vật dục mạnh mẽ, Chỉ có Liêm Sát trong một sốt rường hợp, có thể nghiêng về tình cảm.

suy đoán bản chất tổ tinh hệ này, phải phân biệt là vật dục, hay là tình dục. xưa nay cổ nhân đều nói “đào hoa phạm chủ vi chí dâm”: tức là nhấn mạnh đặc tính tình dục.

Tử Tham cùng Hình hoặc Không diệu đồng cung: có thể tự chủ, tuy nhiên chổ tự chế này thường thường gần với tình cảm, mà tính chất vật dục mạnh mẽ vẫn không thay đổi.

tổ tinh diệu này cùng Tử vi tại 2 cung tính bản chất lại có sự khác biệt.

Tử vi độc tọa, với Tham lang đối xung, dụng Thiên tướng thay thế Phá quân, dùng Thiên phủ thay thế Thất sát: vì vậy tính chất liền thấy nhu hòa, đồng thời vẻ đặc sắc của Tử-vi cũng thể hiện đầy đủ.

Ví dụ: Tử vi độc tọa không thích tự phô trương, vì vậy liền độc hành độc đoán; nhưng Tử Tham không như thế, muốn lãnh đạo, vẫn có những thủ đọan khác nhau.

Lấy tình cảm mà nói, Người Tử vi độc tọa, lòng tự tôn rất lớn, Vì vậy trừ phi người khác phái có ngụ ý, còn không sẽ không mù quáng theo đuổi;

nếu Tử Tham thì chủ động, thậm chí không sợ cạnh tranh.

Tử vi độc tọa cùng Tham lang xung, với Tử Tham đồng cung khác nhau rất lớn, trường hợp thứ nhất: lãnh đạo lực cùng quyết đoán lực lớn hơn, trường hợp thứ hai chủ động tính mạnh, Cũng có thể nói,người Tử Tham nhân sanh quan nói chung tích cực hơn, có thêm Sát diệu, thường thường muốn đạt mục tiêu bất chấp thủ đoạn.

Tử Tham thích “bách quan triều củng” như Tử vi, tuy nhiên vì không cấu thành cách cục “Phủ Tướng triều viên”: nên khí phách nhỏ. như có Phụ Tá, tạp diệu, cát tinh triều củng ắt tự có khí lượng, chẳng phải hạng tầm thường.

Tử Tham:

– có Hỏa Linh đồng cung, cũng thành [Tham Hỏa][Linh Tham] cách.chỉ không bằng Vũ Tham cùng Hỏa Linh đồng cung: thực tế hành động cùng quyết đoán, không sắc nét mẫn nhuệ bằng Vũ Khúc. có thể nói là do ở quyết sách mà được tài bất ngờ.

-không có cát tinh củng chiếu, cũng có ý vị Cô quân, nhưng không cô lập giống như Tử vi [tại dã cô quân]

– với các sao đào hoa đồng hội, đặc biệt là Thiên diêu đồng cung,là tổ hiệp tinh diệu tình dục rất nặng. (Diêu và Đào hoa nặng về Nhục dục)

– có Xương Khúc: làm mạnh thêm sắc thái tình dục này. Như đồng thời hội hiệp thêm sát diệu, (tắc kỳ nhân tất phong lưu tự thưởng). người tự được phong lưu.

Tham hóa Lộc: tăng gia tính vật dục;

Vũ hóa lộc hoặc Phá hóa Lộc hội hiệp: tính vật dục cũng cường, như tăng thêm chủ động.

Liêm hóa Lộc: [nặng tình cảm], trọng tình nam nữ, trọng tình cảm bạn bè.

Liêm hóa Kị: sự nghiệp có tính chất nhập nhằng. hơn nữa lấy giao tế ứng thù làm chủ: mang sắc thái tính vật dục.

Những trường hợp Tử Tham là tình dục tính:

– Tử Tham đồng cung Thiên diêu.

– Tử Tham có Xương Khúc.

– Tử Tham đồng hoặc hội các sao đào hoa.

Những trường hợp Tử Tham là vật dục tính:

– Tham hóa Lộc Quyền Kị.

– Vũ hóa lộc

– Phá hóa Lộc

– Liêm hóa Kị

Tử Tham vận hạn lưu niên qua 12 cung:

Cung Thìn Tuất: Cự môn.

Tử Tham chuyển đến: Dễ gây ra biến động tình cảm.

Tử Tham tình dục đến: thường làm cho xuất hiện tình cảm khốn nạo[1]

đặc biệt lúc Cự hóa kị, hoặc lúc đối cung Đồng hóa Kị: tình cảnh khốn khổ càng tệ hại.

như Cự hóa Lộc,

Tử Tham vật dục trọng đến: được một vận hội tốt. cũng cần phải có lưu niên Thái dương hóa Lộc xung khởi mới bắt đầu.

Cung Tị Hợi: Thiên tướng,

như đối cung Phá hóa Lộc, ắt là được vận hội hoặc lưu niên tốt, nhưng không nên độc lập sáng nghiệp, Chỉ nên giúp đỡ những người khác. Nếu ở địa vị lãnh đạo, không phải là lúc thích hợp thể hiện tài năng, nếu không tất nhiều vất vả.

Thiên tướng [giáp Tài Ấm],

Tử Tham vật dục trọng đến: vận thế tuy tốt, nhưng chỉ cần không nên phát huy quá sức mình cái mong ước lãnh đạo. nếu có sát diệu đồng hội: ắt do đây mà sanh bế tắc lớn.

Thiên tướng [giáp Hình Kị],

Tử Tham vật dục trọng đến: dễ sinh áp lực,

Tử Tham tình dục trọng đến: ắt thường thường vì sắc mà gặp họa, hoặc bị thống khổ do luyến ái.

Cung Tí Ngọ: Thiên lương:

Tử Tham đến: nói chung là bất lợi,

Có Sát Kị Hình: thậm chí vì điều này mà gây nên kiện cáo, mắc hình phạt. ngay cả khi gặp cát hóa, cát diệu, vận thế cũng không hài lòng, người nhàn (thong thả) có cảm giác thành công.

khi Tử Tham nguyên cục hội Liêm hóa Kị (tức tuổi Bính có Đồng hóa Lộc tại Thìn Tuất và Cơ hóa Quyền tại Dần Thân), tại cung Thiên lương này hội các sao tài lộc: nên buôn bán để cầu tài.như thấy Sát Hình Hao: lại chủ phá tài khuynh bại, phân tranh từ tụng.

Cung Sửu Mùi: Liêm Sát

có Lộc Quyền Khoa hội hiệp,

hoặc nguyên cục là Hỏa Tham, Linh Tham,chỉ cần sát diệu không nhiều, lại không bị lưu sát xung hội: ắt là đột nhiên vận thế trổi dậy,

Mặc dù cũng lợi cho tài bạch sự nghiệp, nhưng cũng có thể bị tình dục cản trở mà vận thế giảm sút.

Tối kị đại vận hoặc lưu niên Liêm Sát có Liêm hóa Kị: thường khuynh bại không có dấu hiệu báo trước.

Vũ hóa Kị hội: nên kềm chế dục vọng, đề phòng làm bậy sanh phiền.

Tử Tham vật dục trọng đến: Vũ hóa Kị, năm xung hội Liêm hóa Kị, như Sát Kị Hình niên tinh lại tái xung hội: nên lui về hậu trường, Và chú ý đến sức khỏe.

Tử Tham Tình dục trọng đến: dễ vì sắc mà mang họa.

Cung Tuất Thìn:Thiên đồng,

Tử Tham Tình dục trọng đến: là một năm tình cảm biến động xấu (khốn nạo).

Tử Tham vật dục trọng đến: được hưởng thụ, mà hưởng thụ cũng mang sắc thái đào hoa

Lộc Quyền Khoa hội, và thêm cát diệu: bắt đầu cho mùa thu hoạch.

như thấy Kị đồng cung, lại có sát diệu hội: là vận thất bại. tình dục Trọng thì bại ở tình dục, vật dục trọng thì bại ở vật dục.

Cung Tị Hợi: Vũ Phá,

Tử Tham vật dục trọng đến: có lợi.

đặc biệt trường hợp Hóa Lộc, hóa Quyền.

Tử Tham Tình dục trọng thì, tuy gặp cát hóa cũng sanh nhiều tình cảm bế tắc,Sát Hao tụ tập: là đào hoa kiếp. tuy nhiên ngoại trừ tình cảm khốn nạo, sựng hiệp cùng tài vận đều tốt.

Như Vũ hóa Kị,

Tử Tham vật dục trọng đến: là năm sự nghiệp cùng tài bạch bị thất bại,Phải là cần ổn định, tùy ngộ nhi an (phù hợp với bất kỳ nơi nào) mới có thể tránh được.

Tử Tham Tình dục trọng đến: nên chế ngự cảm tình. có khả năng vì dục vọng mà bị tỏa chiết, dẫn đầu những phân tranh trọng đại. nếu hội Tham hóa kị: chắc chắn sẽ xuất hiện tranh đoạt mà bại liệt.

Cung Tí Ngọ: Thái dương,

Tử Tham đến: là ác vận. Đặc biệt dễ vì tình dục đưa đến thị phi khốn khổ.

có Kị Sát càng nặng;

Thái dương lạc hãm: cực xấu.

Thái dương hóa cát, và hội cát diệu: được bình ổn.

Cung Sửu Mùi: Thiên phủ.

Tử Tham đến: đại khái có lợi. chủ vận trình nhiều phát triển.

có Sát Kị Hình cùng hội: kém.

tại Mùi cung, được vượng địa của Thái dương Thái âm giáp, như tại can Tân, Thái dương hóa Quyền giáp mệnh, ắt Cự hóa Lộc giáp sự nghiệp cung của Thiên tướng (thành Tài Ấm giáp), không luận tính chất của Tử Tham đều là vận hạn thu họach tốt.

Cung Dần Thân: Cơ Âm,

Tử Tham khí chất bất lợi, thấy cát diệu, cát hóa còn được, nếu không ắt đa tai bệnh, hoặc nhiều tinh thần khốn nạo.

Tử Tham thủ mệnh

mừng kiến Hỏa Linh, kiến Tham hóa Lộc: chủ đột nhiên hưng thịnh, lâu dài.

Như Tham hóa Kị: ắt một đời lao lụy, bất như ý. Như gia thêm Sát trọng (nhiều): ắt thường xuyên gặp thất bại.

Nữ mệnh, không thích niên vận chuyển đến Thái dương tại Phu cung: chủ gặp người chồng không tốt.

Nam mệnh không thích niên vận Thê cung kiến (Thiên đồng hoặc Cự môn) chủ hãm vào cảm tình trói buộc, khó tự thoát ra.

kiến [Vũ Việt Phá] mà Vũ hóa Kị,chuyển đến đại hạn này, lưu niên lại thấy Xương hóa kị hoặc Khúc hóa Kị: chủ sinh phá bại.

mệnh tại mão cung, đại vận,lưu niên chuyển đến Thiên lương tại ngọ, nếu Lương hóa Lộc: tất tham tài háo sắc dễ phát sinh phiền toái,lại thấy Sát diệu ắt có hung họa, nhưng sau cũng hóa giải được.

tương hội với (cung) Thái dương, Cự môn; hoặc cung “Cơ Âm ” là then chốt (trung tâm) của cuộc đời

1. Tử Tham tọa mão dậu vật dục / tình dục ***

2. Cự môn tọa thìn tuất kích phát / tao kị

3. Thiên tướng tọa tị hợi khai sang lực / nhân nhân thành sự

4. Thiên lương tọa tí ngọ cô khắc / dung hòa

5. Liêm Sát tọa sửu mùi phấn phát / cương lệ

6. Thiên đồng tọa thìn tuất khoáng đạt / đoản chí

7. Vũ Phá tọa tị hợi quát ứng / phản ảo

8. Thái dương tọa tí ngọ hư phù / trầm ổn

9. Thiên phủ tọa sửu mùi khiêm hòa / khiếp nhược

10. Cơ Âm tọa dần thân lý trí / tình tự

*** 1 thí dụ để thuyết minh rõ ràng

người tuổi Đinh. Mệnh Thiên phủ tại (Sửu),

phúc đức Tử Tham tại (Mão) Thiên diêu đồng cung

Tử Tham Phúc đức cung hội Xương Khúc (ở mùi cung), lại hội Khôi (Dậu), Việt (Hợi). tổ hợp mang tính chất tình cảm. Đến đại hạn Quý mão, mệnh đại hạn là Tử Tham, phúc đức đại hạn là Thiên tướng, bị Hình Kị giáp, lại hội thêm Phá hóa Lộc (đại hạn can Quí thì Phá hóa Lộc) xung,vận này: thường thường dễ đưa đến vọng động.

cho nên tại giáp tí niên (năm Tí thì Mệnh cung lưu niên tại Tí, và năm Giáp thì Thái dương tại Tí hóa Kị) sáng nghiệp thất bại, sáng nghiệp với thất bại đều chịu ảnh hưởng (tính chất) cảm tình. Do đây có thể thấy phúc đức cung là chổ hiển thị trạng thái của tư tưởng, có thể báo hiệu xu thế của mệnh vận.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TỬ VI - THAM LANG tọa Mão Dậu

[Biểu tượng của sự phong lưu]

Tử Tham Mão Dậu có 2 tính chất: vật dục / tình dục.

cổ nhân gọi là “đào hoa phạm chủ”: nghĩa là người dâm loạn.

Tử Tham không nên gặp thêm các sao đào hoa: người dễ bị người khác phái hấp dẫn mà không thể tự kềm chế,

nếu lại gặp Sát diệu: chủ vì đam mê tửu sắc mà mang họa,

thậm chí nếu không gặp Sát diệu: sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Tử vi hóa Quyền (tuổi Nhâm) được “bách quan triều củng” giống như [Thiên tử phong lưu lúc thái bình thịnh thế]: phú quý nhưng đa tình;

Tử vi hóa Khoa (tuổi Ất): người này có thể nỗi danh, việc học thành công, tuy nhiên vẫn xem nặng tình dục và vật dục.

Như Tham hóa Lộc (tuổi Mậu): chủ giao tế qua lại nhiều, nghiêng về trọng vật dục, tuy nhiên người này tài vận hanh thông.

Tham hóa Quyền (tuổi Kỉ): cũng trọng vật dục, tuy phải cạnh tranh mới thành.

Tham hóa Kị (tuổi Quí): tính đam mê tửu sắc giảm, nhưng cũng khó phát triển tài nghệ, tuy có vật dục cũng khó thực hiện..

Tử Tham thích Phụ Bật đồng cung mà không thích Xương Khúc.

có Xương Khúc đồng cung, người có xu hướng theo đuổi người khác phái, quan trọng việc trang sức bề ngoài, như vậy việc làm nhiều giả dối (đa hư thiểu thực).

Tử Tham kiến Sát: chỉ nên kinh thương,có nhiều Sát cũng bị thị phi phân tranh, thêm Không diệu cùng Hoa cái, nên theo [tôn giáo] mưu sinh.

Nữ mệnh Tử Tham, có đào hoa cùng Sát diệu: dễ lạc vào phong trần, đặc biệt không nên có Kình với các sao đào hoa tập hợp, tính sa đọa càng lớn. Đồng thời có khuynh hướng theo đuổi vật dục mà đọa lạc.

nếu dậu cung tọa mệnh vô chính diệu, mượn Tử Tham ở mão cung, hoặc cung mão tọa mệnh mượn Tử Tham dậu cung, do mượn mà có quan hệ [Phủ Tướng triều viên]: tính chất không tương đồng, điểm này nên chú ý.

Tử Tham đồng cung ở mão dậu / đối cung vô chính diệu / tam hợp cung hội Liêm Sát, cùng Vũ Phá.

Tử Tham: thuộc loại [thuần dục vọng]. Không chỉ vì Tử Tham bản thân đầy đủ tính dục, mà Vũ Phá cũng mang sắc thái vật dục mạnh mẽ, Chỉ có Liêm Sát trong một sốt rường hợp, có thể nghiêng về tình cảm.

suy đoán bản chất tổ tinh hệ này, phải phân biệt là vật dục, hay là tình dục. xưa nay cổ nhân đều nói “đào hoa phạm chủ vi chí dâm”: tức là nhấn mạnh đặc tính tình dục.

Tử Tham cùng Hình hoặc Không diệu đồng cung: có thể tự chủ, tuy nhiên chổ tự chế này thường thường gần với tình cảm, mà tính chất vật dục mạnh mẽ vẫn không thay đổi.

tổ tinh diệu này cùng Tử vi tại 2 cung tính bản chất lại có sự khác biệt.

Tử vi độc tọa, với Tham lang đối xung, dụng Thiên tướng thay thế Phá quân, dùng Thiên phủ thay thế Thất sát: vì vậy tính chất liền thấy nhu hòa, đồng thời vẻ đặc sắc của Tử-vi cũng thể hiện đầy đủ.

Ví dụ: Tử vi độc tọa không thích tự phô trương, vì vậy liền độc hành độc đoán; nhưng Tử Tham không như thế, muốn lãnh đạo, vẫn có những thủ đọan khác nhau.

Lấy tình cảm mà nói, Người Tử vi độc tọa, lòng tự tôn rất lớn, Vì vậy trừ phi người khác phái có ngụ ý, còn không sẽ không mù quáng theo đuổi;

nếu Tử Tham thì chủ động, thậm chí không sợ cạnh tranh.

Tử vi độc tọa cùng Tham lang xung, với Tử Tham đồng cung khác nhau rất lớn, trường hợp thứ nhất: lãnh đạo lực cùng quyết đoán lực lớn hơn, trường hợp thứ hai chủ động tính mạnh, Cũng có thể nói,người Tử Tham nhân sanh quan nói chung tích cực hơn, có thêm Sát diệu, thường thường muốn đạt mục tiêu bất chấp thủ đoạn.

Tử Tham thích “bách quan triều củng” như Tử vi, tuy nhiên vì không cấu thành cách cục “Phủ Tướng triều viên”: nên khí phách nhỏ. như có Phụ Tá, tạp diệu, cát tinh triều củng ắt tự có khí lượng, chẳng phải hạng tầm thường.

Tử Tham:

– có Hỏa Linh đồng cung, cũng thành [Tham Hỏa][Linh Tham] cách.chỉ không bằng Vũ Tham cùng Hỏa Linh đồng cung: thực tế hành động cùng quyết đoán, không sắc nét mẫn nhuệ bằng Vũ Khúc. có thể nói là do ở quyết sách mà được tài bất ngờ.

-không có cát tinh củng chiếu, cũng có ý vị Cô quân, nhưng không cô lập giống như Tử vi [tại dã cô quân]

– với các sao đào hoa đồng hội, đặc biệt là Thiên diêu đồng cung,là tổ hiệp tinh diệu tình dục rất nặng. (Diêu và Đào hoa nặng về Nhục dục)

– có Xương Khúc: làm mạnh thêm sắc thái tình dục này. Như đồng thời hội hiệp thêm sát diệu, (tắc kỳ nhân tất phong lưu tự thưởng). người tự được phong lưu.

Tham hóa Lộc: tăng gia tính vật dục;

Vũ hóa lộc hoặc Phá hóa Lộc hội hiệp: tính vật dục cũng cường, như tăng thêm chủ động.

Liêm hóa Lộc: [nặng tình cảm], trọng tình nam nữ, trọng tình cảm bạn bè.

Liêm hóa Kị: sự nghiệp có tính chất nhập nhằng. hơn nữa lấy giao tế ứng thù làm chủ: mang sắc thái tính vật dục.

Những trường hợp Tử Tham là tình dục tính:

– Tử Tham đồng cung Thiên diêu.

– Tử Tham có Xương Khúc.

– Tử Tham đồng hoặc hội các sao đào hoa.

Những trường hợp Tử Tham là vật dục tính:

– Tham hóa Lộc Quyền Kị.

– Vũ hóa lộc

– Phá hóa Lộc

– Liêm hóa Kị

Tử Tham vận hạn lưu niên qua 12 cung:

Cung Thìn Tuất: Cự môn.

Tử Tham chuyển đến: Dễ gây ra biến động tình cảm.

Tử Tham tình dục đến: thường làm cho xuất hiện tình cảm khốn nạo[1]

đặc biệt lúc Cự hóa kị, hoặc lúc đối cung Đồng hóa Kị: tình cảnh khốn khổ càng tệ hại.

như Cự hóa Lộc,

Tử Tham vật dục trọng đến: được một vận hội tốt. cũng cần phải có lưu niên Thái dương hóa Lộc xung khởi mới bắt đầu.

Cung Tị Hợi: Thiên tướng,

như đối cung Phá hóa Lộc, ắt là được vận hội hoặc lưu niên tốt, nhưng không nên độc lập sáng nghiệp, Chỉ nên giúp đỡ những người khác. Nếu ở địa vị lãnh đạo, không phải là lúc thích hợp thể hiện tài năng, nếu không tất nhiều vất vả.

Thiên tướng [giáp Tài Ấm],

Tử Tham vật dục trọng đến: vận thế tuy tốt, nhưng chỉ cần không nên phát huy quá sức mình cái mong ước lãnh đạo. nếu có sát diệu đồng hội: ắt do đây mà sanh bế tắc lớn.

Thiên tướng [giáp Hình Kị],

Tử Tham vật dục trọng đến: dễ sinh áp lực,

Tử Tham tình dục trọng đến: ắt thường thường vì sắc mà gặp họa, hoặc bị thống khổ do luyến ái.

Cung Tí Ngọ: Thiên lương:

Tử Tham đến: nói chung là bất lợi,

Có Sát Kị Hình: thậm chí vì điều này mà gây nên kiện cáo, mắc hình phạt. ngay cả khi gặp cát hóa, cát diệu, vận thế cũng không hài lòng, người nhàn (thong thả) có cảm giác thành công.

khi Tử Tham nguyên cục hội Liêm hóa Kị (tức tuổi Bính có Đồng hóa Lộc tại Thìn Tuất và Cơ hóa Quyền tại Dần Thân), tại cung Thiên lương này hội các sao tài lộc: nên buôn bán để cầu tài.như thấy Sát Hình Hao: lại chủ phá tài khuynh bại, phân tranh từ tụng.

Cung Sửu Mùi: Liêm Sát

có Lộc Quyền Khoa hội hiệp,

hoặc nguyên cục là Hỏa Tham, Linh Tham,chỉ cần sát diệu không nhiều, lại không bị lưu sát xung hội: ắt là đột nhiên vận thế trổi dậy,

Mặc dù cũng lợi cho tài bạch sự nghiệp, nhưng cũng có thể bị tình dục cản trở mà vận thế giảm sút.

Tối kị đại vận hoặc lưu niên Liêm Sát có Liêm hóa Kị: thường khuynh bại không có dấu hiệu báo trước.

Vũ hóa Kị hội: nên kềm chế dục vọng, đề phòng làm bậy sanh phiền.

Tử Tham vật dục trọng đến: Vũ hóa Kị, năm xung hội Liêm hóa Kị, như Sát Kị Hình niên tinh lại tái xung hội: nên lui về hậu trường, Và chú ý đến sức khỏe.

Tử Tham Tình dục trọng đến: dễ vì sắc mà mang họa.

Cung Tuất Thìn:Thiên đồng,

Tử Tham Tình dục trọng đến: là một năm tình cảm biến động xấu (khốn nạo).

Tử Tham vật dục trọng đến: được hưởng thụ, mà hưởng thụ cũng mang sắc thái đào hoa

Lộc Quyền Khoa hội, và thêm cát diệu: bắt đầu cho mùa thu hoạch.

như thấy Kị đồng cung, lại có sát diệu hội: là vận thất bại. tình dục Trọng thì bại ở tình dục, vật dục trọng thì bại ở vật dục.

Cung Tị Hợi: Vũ Phá,

Tử Tham vật dục trọng đến: có lợi.

đặc biệt trường hợp Hóa Lộc, hóa Quyền.

Tử Tham Tình dục trọng thì, tuy gặp cát hóa cũng sanh nhiều tình cảm bế tắc,Sát Hao tụ tập: là đào hoa kiếp. tuy nhiên ngoại trừ tình cảm khốn nạo, sựng hiệp cùng tài vận đều tốt.

Như Vũ hóa Kị,

Tử Tham vật dục trọng đến: là năm sự nghiệp cùng tài bạch bị thất bại,Phải là cần ổn định, tùy ngộ nhi an (phù hợp với bất kỳ nơi nào) mới có thể tránh được.

Tử Tham Tình dục trọng đến: nên chế ngự cảm tình. có khả năng vì dục vọng mà bị tỏa chiết, dẫn đầu những phân tranh trọng đại. nếu hội Tham hóa kị: chắc chắn sẽ xuất hiện tranh đoạt mà bại liệt.

Cung Tí Ngọ: Thái dương,

Tử Tham đến: là ác vận. Đặc biệt dễ vì tình dục đưa đến thị phi khốn khổ.

có Kị Sát càng nặng;

Thái dương lạc hãm: cực xấu.

Thái dương hóa cát, và hội cát diệu: được bình ổn.

Cung Sửu Mùi: Thiên phủ.

Tử Tham đến: đại khái có lợi. chủ vận trình nhiều phát triển.

có Sát Kị Hình cùng hội: kém.

tại Mùi cung, được vượng địa của Thái dương Thái âm giáp, như tại can Tân, Thái dương hóa Quyền giáp mệnh, ắt Cự hóa Lộc giáp sự nghiệp cung của Thiên tướng (thành Tài Ấm giáp), không luận tính chất của Tử Tham đều là vận hạn thu họach tốt.

Cung Dần Thân: Cơ Âm,

Tử Tham khí chất bất lợi, thấy cát diệu, cát hóa còn được, nếu không ắt đa tai bệnh, hoặc nhiều tinh thần khốn nạo.

Tử Tham thủ mệnh

mừng kiến Hỏa Linh, kiến Tham hóa Lộc: chủ đột nhiên hưng thịnh, lâu dài.

Như Tham hóa Kị: ắt một đời lao lụy, bất như ý. Như gia thêm Sát trọng (nhiều): ắt thường xuyên gặp thất bại.

Nữ mệnh, không thích niên vận chuyển đến Thái dương tại Phu cung: chủ gặp người chồng không tốt.

Nam mệnh không thích niên vận Thê cung kiến (Thiên đồng hoặc Cự môn) chủ hãm vào cảm tình trói buộc, khó tự thoát ra.

kiến [Vũ Việt Phá] mà Vũ hóa Kị,chuyển đến đại hạn này, lưu niên lại thấy Xương hóa kị hoặc Khúc hóa Kị: chủ sinh phá bại.

mệnh tại mão cung, đại vận,lưu niên chuyển đến Thiên lương tại ngọ, nếu Lương hóa Lộc: tất tham tài háo sắc dễ phát sinh phiền toái,lại thấy Sát diệu ắt có hung họa, nhưng sau cũng hóa giải được.

tương hội với (cung) Thái dương, Cự môn; hoặc cung “Cơ Âm ” là then chốt (trung tâm) của cuộc đời

1. Tử Tham tọa mão dậu vật dục / tình dục ***

2. Cự môn tọa thìn tuất kích phát / tao kị

3. Thiên tướng tọa tị hợi khai sang lực / nhân nhân thành sự

4. Thiên lương tọa tí ngọ cô khắc / dung hòa

5. Liêm Sát tọa sửu mùi phấn phát / cương lệ

6. Thiên đồng tọa thìn tuất khoáng đạt / đoản chí

7. Vũ Phá tọa tị hợi quát ứng / phản ảo

8. Thái dương tọa tí ngọ hư phù / trầm ổn

9. Thiên phủ tọa sửu mùi khiêm hòa / khiếp nhược

10. Cơ Âm tọa dần thân lý trí / tình tự

*** 1 thí dụ để thuyết minh rõ ràng

người tuổi Đinh. Mệnh Thiên phủ tại (Sửu),

phúc đức Tử Tham tại (Mão) Thiên diêu đồng cung

Tử Tham Phúc đức cung hội Xương Khúc (ở mùi cung), lại hội Khôi (Dậu), Việt (Hợi). tổ hợp mang tính chất tình cảm. Đến đại hạn Quý mão, mệnh đại hạn là Tử Tham, phúc đức đại hạn là Thiên tướng, bị Hình Kị giáp, lại hội thêm Phá hóa Lộc (đại hạn can Quí thì Phá hóa Lộc) xung,vận này: thường thường dễ đưa đến vọng động.

cho nên tại giáp tí niên (năm Tí thì Mệnh cung lưu niên tại Tí, và năm Giáp thì Thái dương tại Tí hóa Kị) sáng nghiệp thất bại, sáng nghiệp với thất bại đều chịu ảnh hưởng (tính chất) cảm tình. Do đây có thể thấy phúc đức cung là chổ hiển thị trạng thái của tư tưởng, có thể báo hiệu xu thế của mệnh vận.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button