Tử vi

Tử vi thiền tông

Tứ đại giai không: (không bao gồm thiên không, Địa không ở đây cổ gọi là Thiên không, bây giờ Thiên không là 1 sao nhỏ)

Địa không: Thái cực điểm: Không tính, thiền định, Vô, vọng tưởng, phiền não, tán loạn, tinh thần, vô thường, Thiên

Địa kiếp: Phấn đấu điểm: Động lực, bỏ giữa chừng, hữu cầu tâm, Ngã si, chấp ngã, vật chất, kiếp số, Địa

Bạn đang xem: Tử vi thiền tông

Tuần không: Không vong tinh, đạm, tự nhiên, lười biếng, tùy duyên, tiêu cực, không hư, hư độ, không hóa, Không

Triệt không: 拦路星, trở ngại, để ý đến, tiêu cực, mơ mộng, việc đã an bài, sự thay chuyển lớn, cắt đoạn, Vong

Tham sân si

Tham sân si là nguyên do mà chúng sinh luân hồi lục đạo, 3 sao này luôn đối chiếu nhau

Tham: Tham lang, động lực luân hồi, thất tình lục dục, Vishnu: Ở trên chủ tiên phật, ở giữa chủ ngũ thuật, ở dưới chủ ái dục

Si: Phá quân, căn bổn của luân hồi, vô minh sở trì, đại phạm thiên, ở trên chủ khai sáng, ở dưới chủ đế vương, ở dưới chủ vô minh

Sân: Thất sát: luân hồi báo ứng, trì vọng ngã, thần Shi va, ở trên chủ đoạn diệt, ở giữa chủ quyền sát, ở dưới chủ 恚执

Trúc la tam hạn chủ khai sáng hoặc 大坎

Vị trí nơi Tham lang đứng là thứ mình muốn có rất nhiều, rất động lực, vị trí của Phá quân chủ nơi mình để ý, quan tâm tới nhất, si tâm, thất sát ở nơi nào thì đó là nơi có biến động lên xuống lớn nhất, đa biến

Mệnh cung: Chủ đại cục, sở trì thành ngã, nhân sinh đại vận, vọng ngã thể, như mộng hoán, ảnh, như lôi như điện, nên dùng cách xem như thị, tiên thiên vận số, mệnh vận chủ chốt, bước đầu của khởi vận, căn bản của ngã, là đại cục của cả đời cũng như cảm thụ ở bên trong, có thể nhìn thấy tính cách của cá nhân, hành vi, tướng mạo, khí chất. Lấy mệnh cung làm chủ, phối hợp tổ hợp những cung vị khác, có thể hiển thị cách cục của cá nhân, hiểu được mệnh vận tới cuối đời, là trọng tâm của cả lá số

Thân cung: Báo của kiếp trước, ngã của kiếp này, thân bất do kỉ, sự tất nhiên của cuộc đời, quá khứ, hiện tại vị lai không thể đắc, hãy ở hiện tại, thân cung nghĩa là nghiệp lức quá khứ để thành báo thân hôm nay, báo đắc sở thành, thân không do kỉ nghĩa là con đường của cuộc đời, hoặc là việc kiếp này cần đính chính, mệnh cung luôn luôn là không tưởng của cuộc đời, như ảnh như mộng, không chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng cung thân thì khác, thân cung có cách cục và tình hình thế nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhân sinh phú quý hoặc bước đường đi của mệnh vận, có ý nghĩa tu chính 修正 mệnh cung, do nỗ lực và phương hướng nỗ lực hậu thiên cải, luôn luôn có thể cải tạo mệnh vận, có là chủ thể của cả đời này

Thân cung: sở báo của thân, thân không do kỉ, cung thân có sao nào thì chắc chắn sẽ liên quan tới tình trạng, diễn biến của cả cuộc đời

Thân cung đồng với cung mệnh, chủ thân không do mình qđ, ngộ kiết càng tốt, ngộ hung càng xấu, luôn luôn sẽ liên quan tới sự phát huy của bản thân và nghiệp chướng, quan tâm tới được mất của cuộc đời

Thân Quan đồng cung: Danh lợi, cả đời đam mê thành tựu của bản thân, có tâm sự nghiệp và hùng tâm mạnh

Thân tài đồng cung: Tài phú, cả đời quan tâm tới tiền bạc, tâm kiếm tiền lớn, nỗ lực để khiến cuộc sống tốt hơn, hậu thiên khai sáng mạnh (tiền bạc là căn bản của xã hội)

Thân Phu đồng cung: sinh hoạt, có tâm gia đình, đối với con cái tốt, trọng cảm tình, ái tình quan trọng, dễ bị người phối ngẫu ảnh hưởng, đối với công việc có tâm trì

Thân di đồng cung: Biến thiên, dễ thọ hoàn cảnh biến thiên ảnh hưởng mình, dễ có biến thiên nơi công việc hoặc gia đình, luôn bận rộn hoặc khai sáng ngoại địa, quan trọng tới người khác nghĩ tới mình thế nào

Thân phúc đồng cung: thích suy nghĩ, hưởng thụ, trí huệ, không tưởng, tạo chỉ tinh thần cao, thích chơi bời, có tình thú, liên quan nhiều tới nhân quả tổ đức, thích hợp tu hành, tư tưởng gia

Phúc đức: Nhân duyên phúc đức, luân hồi căn bổn, bên ngoài thì leo trèo, bên trong là chân tâm, Ngu phu bất tư lượng, phàm phu tự phân biệt, liễu nhiên bất khả đắc

Phúc đức chủ sơ thích cá nhân, hưởng thụ, tinh thần, thật ra thì phúc đức không chỉ là phúc báo của kiếp này, mà là cái trục của quá khứ, vị lai, là căn bản của tam thế luân hồi, là căn bản của tam thế luân hồi, bên ngoài thì chiếm giữ tam thế phúc đức, bên trong tàng tam thế công đức, bên ngoài là vọng tâm, bên trong là A lại da thức, có thể giữ tàng quá khứ, hiện tại, vị lai 3 đời chủng tử, tu hành và phúc họa chủ thể, bất cứ cung nào, nếu bạn có thể xem xuyên suốt thì phúc đức luôn là phần chủ đạo phân nửa của bất cứ cung nào, tâm này mật bất khả đắc, thiên cổ thánh nhân ấn tâm sở truyền, nếu bí mật này mà mọi người còn chưa biết, thì nên xem kinh viên giác, dĩ lăng già kinh làm tâm ấn để kiểm chứng sở ngộ của cá nhân, sợ người ta giải số mê hồ, nên không nói tiếp ở đây

Thơ vân: (khó quá không dịch)

浩浩三藏不可穷,对境忽生本来面。

入山擒猿调悍马,真妄不二一心地。

了却分别无常心,如来原来在我身。

显照摩尼毗如性,方知我命不由天。

Tử tức, tật ách: Phúc đức sở hao, một cái tôi khác, mệnh tật nhất thể, nhất lục cung tông

Cung tử tức bổn chính là cung sex, chủ tử tức hạ thủ, cung tử tức còn tành chứa một mặt khác của bạn mà không ai biết, mà cái tập khí này luôn luôn nó sẽ truyền cho đời sau, cung tử tức không tốt, không chỉ nói lên là vãng niên khổ sở, không nơi nương tựa, mà còn nói lên là tổ đức của bạn tới đời này là hao tận rồi, cũng sẽ hao tổn phúc khí của bạn ở kiếp này, thiên hướng về tiêu hao, mà không phải là tích lũy, vì sao? Vì cung tử tức là cung tật của cung phúc đức, chính là sở hóa của tự thân

Cung tật ách, chủ tật bệnh tai ách, chính là quá khứ nghiệp lực báo tại thân thể, nhất lục cộng tông, mệnh tật cộng thể, với mệnh là đại tiểu vũ trụ, cũng bao hàm tiềm ý thức của tự thân và sở thích nội tại tiềm chất

Nghiệp lực:

Thiên hình: Dương tính nghiệp lực, luôn ở cung âm, ở trên chủ tiên phật thanh tịnh lục thông chánh tín, kiếp này cần phải xóa nợ, chính là tu hành cảm chiêu mà lại, nghiệp lực của Thiên hình, chính là kiệp này cần phải trả sạch, cũng giống như trời muốn tôi luyện bạn, tiên phật bị phạt xuống trần, hoặc là người có cuộc sống phiêu đãng chính nghĩa, nếu là người tu hành, tu càng cánh, quả báo đến càng nhanh, mà không phải là trốn tránh, như nhị tổ bị sát, thiên hình, tâm chính nghĩa mạnh, hắc bạch không ăn, mà nhường 3 phần. Nghiêm khắc thanh cao, là người dễ tập chính thuật (thuật pháp chính đạo), trọng nguyên tắc, thích ra hình phạt, thích luận đạo, hoặc là người thiên hướng, 干脆不信, lưu niên Thiên hình, dễ tu hành lên cấp cao, dễ có bồ đề chỉ điểm mà có sự ngộ, tai nạn

Thiên hình ở các cung:

Mệnh, ấu niên phụ mẫu là người khó khăn, hoặc bạn hay bị chỉ trích, đánh đập, cả đời nhiều tôi luyện, đa cảm xúc, là người thanh cao, 恃才傲物, cố chấp

Huynh đệ: đối với người khác thì khá khó khăn, dễ tranh chấp với huynh đệ, quan tư, bênh ngoài lạnh bên trong nóng, trong số bạn bè có người thanh kì cô độc, hoặc chết sớm

Phu thê: chủ đại hung, đối tượng dễ làm tổn thương mình, tranh chấp, từ đó nhìn thấy rõ hồng trần, Thiên hình ở miếu là thiên hỉ thần, chủ kiết, phối ngẫu thông minh, thanh cao

Tử tức cung: Cô khắc với con cái, hoặc tử tức thích ra riêng, thanh cao, đề phòng cơ quan sinh dục bị tổn thương, hoặc làm hại đối tượng người yêu, phòng ngừa tai nạn lúc có thai, hoặc tử tức bị thương

Tài bạc: Thích hưởng thụ, có cảm giác tiền không đủ xài, thích hợp tu hành để chuyển hóa nghiệp lực của bản thân, hoặc nói lên tiền mình kiếm có liên quan tới tư pháp, tôn giáo hoặc y dược

Tật ách: dễ 用人自扰, cô tịch, tính cách quái dị, có khuynh hướng tự bạc đãi bản thân, thích hợp với tu hành tôi luyện, tự bản thân dễ bị thương, như khai đao

Nguồn: Thái cực hào tượng truyền: Thiền tông Tào động tông- Lí hòa Ma Y đạo nhân– Trần đoàn, Hậu Trần đoàn sáng lập Tử vi đẩu số, có thuyết nói do Lữ Tổ truyền.

(Dẫn theo diễn đàn Tử Vi Lý Số)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi thiền tông

Tứ đại giai không: (không bao gồm thiên không, Địa không ở đây cổ gọi là Thiên không, bây giờ Thiên không là 1 sao nhỏ)

Địa không: Thái cực điểm: Không tính, thiền định, Vô, vọng tưởng, phiền não, tán loạn, tinh thần, vô thường, Thiên

Địa kiếp: Phấn đấu điểm: Động lực, bỏ giữa chừng, hữu cầu tâm, Ngã si, chấp ngã, vật chất, kiếp số, Địa

Tuần không: Không vong tinh, đạm, tự nhiên, lười biếng, tùy duyên, tiêu cực, không hư, hư độ, không hóa, Không

Triệt không: 拦路星, trở ngại, để ý đến, tiêu cực, mơ mộng, việc đã an bài, sự thay chuyển lớn, cắt đoạn, Vong

Tham sân si

Tham sân si là nguyên do mà chúng sinh luân hồi lục đạo, 3 sao này luôn đối chiếu nhau

Tham: Tham lang, động lực luân hồi, thất tình lục dục, Vishnu: Ở trên chủ tiên phật, ở giữa chủ ngũ thuật, ở dưới chủ ái dục

Si: Phá quân, căn bổn của luân hồi, vô minh sở trì, đại phạm thiên, ở trên chủ khai sáng, ở dưới chủ đế vương, ở dưới chủ vô minh

Sân: Thất sát: luân hồi báo ứng, trì vọng ngã, thần Shi va, ở trên chủ đoạn diệt, ở giữa chủ quyền sát, ở dưới chủ 恚执

Trúc la tam hạn chủ khai sáng hoặc 大坎

Vị trí nơi Tham lang đứng là thứ mình muốn có rất nhiều, rất động lực, vị trí của Phá quân chủ nơi mình để ý, quan tâm tới nhất, si tâm, thất sát ở nơi nào thì đó là nơi có biến động lên xuống lớn nhất, đa biến

Mệnh cung: Chủ đại cục, sở trì thành ngã, nhân sinh đại vận, vọng ngã thể, như mộng hoán, ảnh, như lôi như điện, nên dùng cách xem như thị, tiên thiên vận số, mệnh vận chủ chốt, bước đầu của khởi vận, căn bản của ngã, là đại cục của cả đời cũng như cảm thụ ở bên trong, có thể nhìn thấy tính cách của cá nhân, hành vi, tướng mạo, khí chất. Lấy mệnh cung làm chủ, phối hợp tổ hợp những cung vị khác, có thể hiển thị cách cục của cá nhân, hiểu được mệnh vận tới cuối đời, là trọng tâm của cả lá số

Thân cung: Báo của kiếp trước, ngã của kiếp này, thân bất do kỉ, sự tất nhiên của cuộc đời, quá khứ, hiện tại vị lai không thể đắc, hãy ở hiện tại, thân cung nghĩa là nghiệp lức quá khứ để thành báo thân hôm nay, báo đắc sở thành, thân không do kỉ nghĩa là con đường của cuộc đời, hoặc là việc kiếp này cần đính chính, mệnh cung luôn luôn là không tưởng của cuộc đời, như ảnh như mộng, không chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng cung thân thì khác, thân cung có cách cục và tình hình thế nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhân sinh phú quý hoặc bước đường đi của mệnh vận, có ý nghĩa tu chính 修正 mệnh cung, do nỗ lực và phương hướng nỗ lực hậu thiên cải, luôn luôn có thể cải tạo mệnh vận, có là chủ thể của cả đời này

Thân cung: sở báo của thân, thân không do kỉ, cung thân có sao nào thì chắc chắn sẽ liên quan tới tình trạng, diễn biến của cả cuộc đời

Thân cung đồng với cung mệnh, chủ thân không do mình qđ, ngộ kiết càng tốt, ngộ hung càng xấu, luôn luôn sẽ liên quan tới sự phát huy của bản thân và nghiệp chướng, quan tâm tới được mất của cuộc đời

Thân Quan đồng cung: Danh lợi, cả đời đam mê thành tựu của bản thân, có tâm sự nghiệp và hùng tâm mạnh

Thân tài đồng cung: Tài phú, cả đời quan tâm tới tiền bạc, tâm kiếm tiền lớn, nỗ lực để khiến cuộc sống tốt hơn, hậu thiên khai sáng mạnh (tiền bạc là căn bản của xã hội)

Thân Phu đồng cung: sinh hoạt, có tâm gia đình, đối với con cái tốt, trọng cảm tình, ái tình quan trọng, dễ bị người phối ngẫu ảnh hưởng, đối với công việc có tâm trì

Thân di đồng cung: Biến thiên, dễ thọ hoàn cảnh biến thiên ảnh hưởng mình, dễ có biến thiên nơi công việc hoặc gia đình, luôn bận rộn hoặc khai sáng ngoại địa, quan trọng tới người khác nghĩ tới mình thế nào

Thân phúc đồng cung: thích suy nghĩ, hưởng thụ, trí huệ, không tưởng, tạo chỉ tinh thần cao, thích chơi bời, có tình thú, liên quan nhiều tới nhân quả tổ đức, thích hợp tu hành, tư tưởng gia

Phúc đức: Nhân duyên phúc đức, luân hồi căn bổn, bên ngoài thì leo trèo, bên trong là chân tâm, Ngu phu bất tư lượng, phàm phu tự phân biệt, liễu nhiên bất khả đắc

Phúc đức chủ sơ thích cá nhân, hưởng thụ, tinh thần, thật ra thì phúc đức không chỉ là phúc báo của kiếp này, mà là cái trục của quá khứ, vị lai, là căn bản của tam thế luân hồi, là căn bản của tam thế luân hồi, bên ngoài thì chiếm giữ tam thế phúc đức, bên trong tàng tam thế công đức, bên ngoài là vọng tâm, bên trong là A lại da thức, có thể giữ tàng quá khứ, hiện tại, vị lai 3 đời chủng tử, tu hành và phúc họa chủ thể, bất cứ cung nào, nếu bạn có thể xem xuyên suốt thì phúc đức luôn là phần chủ đạo phân nửa của bất cứ cung nào, tâm này mật bất khả đắc, thiên cổ thánh nhân ấn tâm sở truyền, nếu bí mật này mà mọi người còn chưa biết, thì nên xem kinh viên giác, dĩ lăng già kinh làm tâm ấn để kiểm chứng sở ngộ của cá nhân, sợ người ta giải số mê hồ, nên không nói tiếp ở đây

Thơ vân: (khó quá không dịch)

浩浩三藏不可穷,对境忽生本来面。

入山擒猿调悍马,真妄不二一心地。

了却分别无常心,如来原来在我身。

显照摩尼毗如性,方知我命不由天。

Tử tức, tật ách: Phúc đức sở hao, một cái tôi khác, mệnh tật nhất thể, nhất lục cung tông

Cung tử tức bổn chính là cung sex, chủ tử tức hạ thủ, cung tử tức còn tành chứa một mặt khác của bạn mà không ai biết, mà cái tập khí này luôn luôn nó sẽ truyền cho đời sau, cung tử tức không tốt, không chỉ nói lên là vãng niên khổ sở, không nơi nương tựa, mà còn nói lên là tổ đức của bạn tới đời này là hao tận rồi, cũng sẽ hao tổn phúc khí của bạn ở kiếp này, thiên hướng về tiêu hao, mà không phải là tích lũy, vì sao? Vì cung tử tức là cung tật của cung phúc đức, chính là sở hóa của tự thân

Cung tật ách, chủ tật bệnh tai ách, chính là quá khứ nghiệp lực báo tại thân thể, nhất lục cộng tông, mệnh tật cộng thể, với mệnh là đại tiểu vũ trụ, cũng bao hàm tiềm ý thức của tự thân và sở thích nội tại tiềm chất

Nghiệp lực:

Thiên hình: Dương tính nghiệp lực, luôn ở cung âm, ở trên chủ tiên phật thanh tịnh lục thông chánh tín, kiếp này cần phải xóa nợ, chính là tu hành cảm chiêu mà lại, nghiệp lực của Thiên hình, chính là kiệp này cần phải trả sạch, cũng giống như trời muốn tôi luyện bạn, tiên phật bị phạt xuống trần, hoặc là người có cuộc sống phiêu đãng chính nghĩa, nếu là người tu hành, tu càng cánh, quả báo đến càng nhanh, mà không phải là trốn tránh, như nhị tổ bị sát, thiên hình, tâm chính nghĩa mạnh, hắc bạch không ăn, mà nhường 3 phần. Nghiêm khắc thanh cao, là người dễ tập chính thuật (thuật pháp chính đạo), trọng nguyên tắc, thích ra hình phạt, thích luận đạo, hoặc là người thiên hướng, 干脆不信, lưu niên Thiên hình, dễ tu hành lên cấp cao, dễ có bồ đề chỉ điểm mà có sự ngộ, tai nạn

Thiên hình ở các cung:

Mệnh, ấu niên phụ mẫu là người khó khăn, hoặc bạn hay bị chỉ trích, đánh đập, cả đời nhiều tôi luyện, đa cảm xúc, là người thanh cao, 恃才傲物, cố chấp

Huynh đệ: đối với người khác thì khá khó khăn, dễ tranh chấp với huynh đệ, quan tư, bênh ngoài lạnh bên trong nóng, trong số bạn bè có người thanh kì cô độc, hoặc chết sớm

Phu thê: chủ đại hung, đối tượng dễ làm tổn thương mình, tranh chấp, từ đó nhìn thấy rõ hồng trần, Thiên hình ở miếu là thiên hỉ thần, chủ kiết, phối ngẫu thông minh, thanh cao

Tử tức cung: Cô khắc với con cái, hoặc tử tức thích ra riêng, thanh cao, đề phòng cơ quan sinh dục bị tổn thương, hoặc làm hại đối tượng người yêu, phòng ngừa tai nạn lúc có thai, hoặc tử tức bị thương

Tài bạc: Thích hưởng thụ, có cảm giác tiền không đủ xài, thích hợp tu hành để chuyển hóa nghiệp lực của bản thân, hoặc nói lên tiền mình kiếm có liên quan tới tư pháp, tôn giáo hoặc y dược

Tật ách: dễ 用人自扰, cô tịch, tính cách quái dị, có khuynh hướng tự bạc đãi bản thân, thích hợp với tu hành tôi luyện, tự bản thân dễ bị thương, như khai đao

Nguồn: Thái cực hào tượng truyền: Thiền tông Tào động tông- Lí hòa Ma Y đạo nhân– Trần đoàn, Hậu Trần đoàn sáng lập Tử vi đẩu số, có thuyết nói do Lữ Tổ truyền.

(Dẫn theo diễn đàn Tử Vi Lý Số)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button