Tử vi

Tử Vi Toán Mệnh luận đoán

Tử Vi Toán Mệnh luận đoán

Việc xem mỗi một lá số Tử Vi cần xét từ giờ sinh chính xác lập ra lá số tử vi đúng mới có thể tiến hành luận đoán. Tuy nhiên thường trong trường hợp sinh giờ khe hay việc phụ mẫu không nhớ rõ chi tiết giờ sinh khiến việc khán hạn để lấy cung số tử vi của bản thân là việc cần thiết phải làm. Việc khán hạn khi lệch một canh giờ đã là khó vì khi lệch một canh giờ thì phân làm hai trường hợp. Gồm việc cung mệnh dịch chuyển một cung trong khi các cung độ và chính tinh, bàng tinh trừ an theo Giờ Sinh thay đổi theo chiều thuận, đa phần bố cục toàn lá số không mấy thay đổi. Trường hợp thứ hai là gặp cách cục khác hoàn toàn với cách cục ban đầu. Ở trường hợp đầu tiên có ý nghĩa khá quan trọng trong việc xét những lá số sinh vào giờ khe và việc thay đổi của cách cục khi ở cung Mệnh và cung Hạn. Trường hợp thứ hai khá đơn giản do việc thay đổi hoàn toàn bố cục về chính tinh và nhiều bàng tinh trong lá số tử vi khiến việc luận đoán sử dụng cách khán hạn hay thậm chí chỉ cần nhìn hình tướng, một số thông tin, cách sử dụng từ ngữ có thể luận ra mệnh tạo của đương số. Ở cách cục thứ hai cũng có thể phân biệt theo cách trên, tuy nhiên nếu không thể dùng cách xem tướng, thông tin ngoại hình,…thì việc luận đoán bằng hạn có phần khó luận hơn so với trường hợp trên. Tất nhiên việc cách cục gồm 3 cách cục chính với tính chất khác nhau cũng là một phần quan trọng để luận giải tử vi. Tuy nhiên với người không chuyên thường nhờ người khác xác định giờ sinh của bản thân có thể kiểm tra lại tính chính xác bằng hiểu biết của bản thân thì khá khó khăn. Lưu ý các cung hạn trong trường hợp này tương đối tương đồng, đặc biệt khi hạn hành đi cùng với chiều vận chuyển của mệnh tạo, tức theo chiều dương thì việc xác định qua khán hạn có phần khó khăn hơn. Ở đây có hai cặp sao quan trọng có sức tác động rất lớn gồm cặp Xương Khúc và cặp Không Kiếp sẽ lệch pha trên lá số tử vi. Đặc tính của Không Kiếp và Xương Khúc tác dụng hiển hiện lên cung độ hai cặp sao này tọa thủ tại bản cung. Bộ Không Kiếp có tính thất thường, bất ngờ trong khi Xương Khúc là bộ sao ổn định. Ở đây việc qua đại hạn thứ hai, cũng là cung mệnh tạo nếu xét lá số giờ sinh kế tiếp trong hai giờ sinh dễ khiến đương số nhầm lẫn vì tính cách của hai lá số lại có phần khá giống nhau đặc biệt khi thời gian luận giải thường qua đại hạn thứ hai, sang đại hạn thứ ba mới bắt đầu xem lá số của bản thân. Có những lá số phải dùng tới tiểu hạn trong trường hợp tính cách của mệnh tạo ngay cả chính đương số cũng không thể xác định vì mỗi người thường có nhiều cá tính khác nhau chưa bộc phát, các khả năng hay đặc biệt khi có thêm Tuần Triệt và các Chính Tinh kết hợp với Bàng Tinh cơ bản có phần giống nhau khiến việc luận đoán thêm phần khó khăn, đặc biệt là trường hợp sinh giờ khe có nhiều người nhờ luận tử vi khẳng định bản thân mình với tính cách của hai trường hợp giờ sinh đều đúng. Trường hợp này cần thiết luận kỹ càng và đưa ra các hạn khác biệt giữa hai lá số đặc biệt chú ý tới bộ Không Kiếp, Xương Khúc ở tiểu hạn năm, tất nhiên ở cung Đại Hạn thì có phần giống nhau vì như tháng Hợi mệnh sinh ra sao Thiên Không luôn nhập cung mệnh. Cung Tiểu Hạn sẽ phân biệt được cách cục nếu trường hợp không thể phân biệt qua Đại Hạn. Sau khi xác định xong giờ sinh ở phần này nên kết hợp với xem tướng để chắc chắn rồi mới nên luận lá số để tránh không phải của mình. Vì một số người nhờ luận giải nhưng hỏi về giờ sinh thuộc giờ khe chắc chắn lá số của bản thân, lại lên các diễn đàn có một số bộ phận nhỏ người luận giải tử vi chưa thực sự có kinh nghiệm và nhận định các vấn đề quan trọng nhất khi luận giải nên sai giờ sinh và khi đăng ký luận giải cho rằng giờ sinh chính xác, lại khán hạn quá khứ có phần giống với bản thân, đặc biệt có lá số giống tới 8 phần vì giờ sinh sát nhau thường cho cách cục khá giống nhau.

Thứ đến trước khi luận giải lá số Tử Vi cần quan tâm tới tính cách hiện tại của đương số có bình thường hay không, thực chất trong xã hội không thể hoàn toàn mọi người không bị bệnh tật bẩm sinh hay mới khởi phát liên quan tới tâm thần, suy nghĩ tác động tới việc chính xác khi luận giải về tính cách, phẩm chất của đương số để đưa ra kết quả chính xác trong tử vi. Trường hợp nhẹ hơn là thay đổi ngay tư tưởng khi tới một địa phương khác nhau, như việc cuộc sống ở vùng cao, mọi người xung quanh đều thiếu ăn, khó khăn sẽ có tư tưởng khác hoàn toàn việc sống ở thành phố khi cuộc sống dư dả hơn, miếng ăn không được coi trọng hơn việc giáo dục. Việc thay đổi vị trí địa lý khiến việc luận giải trở nên khác tùy theo mức độ thay đổi nhận thức để luận sự biến đổi khi chịu tác động của các cách cục. Lưu ý trong tử vi không có cách cục ở trạng thái tĩnh mà các cách cục luôn thay đổi liên tục ứng với nhận thức, tư tưởng luôn thay đổi. Việc mệnh tạo luôn có nhiều cá tính ẩn ở trong tổ hợp Mệnh Tài Quan và tùy theo môi trường mà các tác động xảy ra khác nhau. Tuy nhiên thường thì tác động của sao bản cung mệnh hợp với ngũ hành mệnh là lớn, kế tới các sao tại vị trí tam hợp và tư tưởng luôn thay đổi trong khi bước qua đại hạn này tới đại hạn khác. Cũng quan trọng khi luận giải tử vi là việc luận giải lá số về số lượng các câu chữ không làm nên kiến thức thực tế của người luận giải, thường thì người khi xem tử vi ưa việc luận giải dài dòng, đề cập tới nhiều cách cục vấn đề là hay nhưng thực chất trong việc toán mệnh thì lấy việc ít làm quý, nhiều khi luận lá số chỉ cần kết luận đại hạn này tốt cho hướng đi và mệnh cách tốt hay xấu, việc chỉ ra nhiều cách cục không cần thiết và dài dòng khiến việc luận giải trở nên phức tạp, nếu chiêm nghiệm tính đúng của tử vi có thể dùng để luận nhưng để luận giải lá số cần tinh gọn. Các đại hạn là sự chuyển tiếp giữa phần tư tưởng, nhận thức vì vậy nếu đại hạn thứ hai có cách cục tham vọng về tiền bạc, đại hạn thứ ba lại có cách cục phú cách là mệnh dễ đạt được chữ phú đặc biệt nếu mệnh tạo thuộc phú cách mức độ thành công về tiền bạc sẽ lớn hơn việc theo con đường danh tiếng. Vấn đề xác định chắc chắn giờ sinh và vấn đề luận giải cần phân biệt tính quan trọng của từng cách cục trên lá số tử vi quan trọng khi luận giải tránh việc luận tùy theo cảm hứng, phần không cần thiết luận chi tiết, phần quan trọng chỉ một hai dòng khiến đương số đánh giá nhầm mức độ quan trọng của từng cách cục.

Bạn đang xem: Tử Vi Toán Mệnh luận đoán

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi Toán Mệnh luận đoán

Tử Vi Toán Mệnh luận đoán

Việc xem mỗi một lá số Tử Vi cần xét từ giờ sinh chính xác lập ra lá số tử vi đúng mới có thể tiến hành luận đoán. Tuy nhiên thường trong trường hợp sinh giờ khe hay việc phụ mẫu không nhớ rõ chi tiết giờ sinh khiến việc khán hạn để lấy cung số tử vi của bản thân là việc cần thiết phải làm. Việc khán hạn khi lệch một canh giờ đã là khó vì khi lệch một canh giờ thì phân làm hai trường hợp. Gồm việc cung mệnh dịch chuyển một cung trong khi các cung độ và chính tinh, bàng tinh trừ an theo Giờ Sinh thay đổi theo chiều thuận, đa phần bố cục toàn lá số không mấy thay đổi. Trường hợp thứ hai là gặp cách cục khác hoàn toàn với cách cục ban đầu. Ở trường hợp đầu tiên có ý nghĩa khá quan trọng trong việc xét những lá số sinh vào giờ khe và việc thay đổi của cách cục khi ở cung Mệnh và cung Hạn. Trường hợp thứ hai khá đơn giản do việc thay đổi hoàn toàn bố cục về chính tinh và nhiều bàng tinh trong lá số tử vi khiến việc luận đoán sử dụng cách khán hạn hay thậm chí chỉ cần nhìn hình tướng, một số thông tin, cách sử dụng từ ngữ có thể luận ra mệnh tạo của đương số. Ở cách cục thứ hai cũng có thể phân biệt theo cách trên, tuy nhiên nếu không thể dùng cách xem tướng, thông tin ngoại hình,…thì việc luận đoán bằng hạn có phần khó luận hơn so với trường hợp trên. Tất nhiên việc cách cục gồm 3 cách cục chính với tính chất khác nhau cũng là một phần quan trọng để luận giải tử vi. Tuy nhiên với người không chuyên thường nhờ người khác xác định giờ sinh của bản thân có thể kiểm tra lại tính chính xác bằng hiểu biết của bản thân thì khá khó khăn. Lưu ý các cung hạn trong trường hợp này tương đối tương đồng, đặc biệt khi hạn hành đi cùng với chiều vận chuyển của mệnh tạo, tức theo chiều dương thì việc xác định qua khán hạn có phần khó khăn hơn. Ở đây có hai cặp sao quan trọng có sức tác động rất lớn gồm cặp Xương Khúc và cặp Không Kiếp sẽ lệch pha trên lá số tử vi. Đặc tính của Không Kiếp và Xương Khúc tác dụng hiển hiện lên cung độ hai cặp sao này tọa thủ tại bản cung. Bộ Không Kiếp có tính thất thường, bất ngờ trong khi Xương Khúc là bộ sao ổn định. Ở đây việc qua đại hạn thứ hai, cũng là cung mệnh tạo nếu xét lá số giờ sinh kế tiếp trong hai giờ sinh dễ khiến đương số nhầm lẫn vì tính cách của hai lá số lại có phần khá giống nhau đặc biệt khi thời gian luận giải thường qua đại hạn thứ hai, sang đại hạn thứ ba mới bắt đầu xem lá số của bản thân. Có những lá số phải dùng tới tiểu hạn trong trường hợp tính cách của mệnh tạo ngay cả chính đương số cũng không thể xác định vì mỗi người thường có nhiều cá tính khác nhau chưa bộc phát, các khả năng hay đặc biệt khi có thêm Tuần Triệt và các Chính Tinh kết hợp với Bàng Tinh cơ bản có phần giống nhau khiến việc luận đoán thêm phần khó khăn, đặc biệt là trường hợp sinh giờ khe có nhiều người nhờ luận tử vi khẳng định bản thân mình với tính cách của hai trường hợp giờ sinh đều đúng. Trường hợp này cần thiết luận kỹ càng và đưa ra các hạn khác biệt giữa hai lá số đặc biệt chú ý tới bộ Không Kiếp, Xương Khúc ở tiểu hạn năm, tất nhiên ở cung Đại Hạn thì có phần giống nhau vì như tháng Hợi mệnh sinh ra sao Thiên Không luôn nhập cung mệnh. Cung Tiểu Hạn sẽ phân biệt được cách cục nếu trường hợp không thể phân biệt qua Đại Hạn. Sau khi xác định xong giờ sinh ở phần này nên kết hợp với xem tướng để chắc chắn rồi mới nên luận lá số để tránh không phải của mình. Vì một số người nhờ luận giải nhưng hỏi về giờ sinh thuộc giờ khe chắc chắn lá số của bản thân, lại lên các diễn đàn có một số bộ phận nhỏ người luận giải tử vi chưa thực sự có kinh nghiệm và nhận định các vấn đề quan trọng nhất khi luận giải nên sai giờ sinh và khi đăng ký luận giải cho rằng giờ sinh chính xác, lại khán hạn quá khứ có phần giống với bản thân, đặc biệt có lá số giống tới 8 phần vì giờ sinh sát nhau thường cho cách cục khá giống nhau.

Thứ đến trước khi luận giải lá số Tử Vi cần quan tâm tới tính cách hiện tại của đương số có bình thường hay không, thực chất trong xã hội không thể hoàn toàn mọi người không bị bệnh tật bẩm sinh hay mới khởi phát liên quan tới tâm thần, suy nghĩ tác động tới việc chính xác khi luận giải về tính cách, phẩm chất của đương số để đưa ra kết quả chính xác trong tử vi. Trường hợp nhẹ hơn là thay đổi ngay tư tưởng khi tới một địa phương khác nhau, như việc cuộc sống ở vùng cao, mọi người xung quanh đều thiếu ăn, khó khăn sẽ có tư tưởng khác hoàn toàn việc sống ở thành phố khi cuộc sống dư dả hơn, miếng ăn không được coi trọng hơn việc giáo dục. Việc thay đổi vị trí địa lý khiến việc luận giải trở nên khác tùy theo mức độ thay đổi nhận thức để luận sự biến đổi khi chịu tác động của các cách cục. Lưu ý trong tử vi không có cách cục ở trạng thái tĩnh mà các cách cục luôn thay đổi liên tục ứng với nhận thức, tư tưởng luôn thay đổi. Việc mệnh tạo luôn có nhiều cá tính ẩn ở trong tổ hợp Mệnh Tài Quan và tùy theo môi trường mà các tác động xảy ra khác nhau. Tuy nhiên thường thì tác động của sao bản cung mệnh hợp với ngũ hành mệnh là lớn, kế tới các sao tại vị trí tam hợp và tư tưởng luôn thay đổi trong khi bước qua đại hạn này tới đại hạn khác. Cũng quan trọng khi luận giải tử vi là việc luận giải lá số về số lượng các câu chữ không làm nên kiến thức thực tế của người luận giải, thường thì người khi xem tử vi ưa việc luận giải dài dòng, đề cập tới nhiều cách cục vấn đề là hay nhưng thực chất trong việc toán mệnh thì lấy việc ít làm quý, nhiều khi luận lá số chỉ cần kết luận đại hạn này tốt cho hướng đi và mệnh cách tốt hay xấu, việc chỉ ra nhiều cách cục không cần thiết và dài dòng khiến việc luận giải trở nên phức tạp, nếu chiêm nghiệm tính đúng của tử vi có thể dùng để luận nhưng để luận giải lá số cần tinh gọn. Các đại hạn là sự chuyển tiếp giữa phần tư tưởng, nhận thức vì vậy nếu đại hạn thứ hai có cách cục tham vọng về tiền bạc, đại hạn thứ ba lại có cách cục phú cách là mệnh dễ đạt được chữ phú đặc biệt nếu mệnh tạo thuộc phú cách mức độ thành công về tiền bạc sẽ lớn hơn việc theo con đường danh tiếng. Vấn đề xác định chắc chắn giờ sinh và vấn đề luận giải cần phân biệt tính quan trọng của từng cách cục trên lá số tử vi quan trọng khi luận giải tránh việc luận tùy theo cảm hứng, phần không cần thiết luận chi tiết, phần quan trọng chỉ một hai dòng khiến đương số đánh giá nhầm mức độ quan trọng của từng cách cục.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button