Tử vi

Tử Vi Tý Ngọ Cách

Trong 12 cung vị của Tử Vi và xét trên tất cả các cách cục của 14 Chính Tinh thì Tử Vi cư Ngọ là cách cục đẹp nhất với tên riêng ” Đế Tọa Ly Cung “. Ở đây là nơi có bộ sao quan trọng Tử Phủ Vũ Tướng và Nhật Nguyệt nằm vị trí đẹp với cách Tử Phủ Triều Viên, Phủ Tướng Triều Viên, Nhật Xuất Lôi Môn và Nguyệt Lãng Thiên Môn. Với bộ Âm Dương Lương tốt khiến đương số có những ngày tháng an bình với cuộc sống. Ở đây, bộ sao Sát Phá Tham đều ở nơi hãm Phúc Phối Di là rất hợp lý. Mệnh nằm ở vị trí tốt nhất thì mọi người khác đều phải ở vị trí thấp hơn, cao nhất là Vua nên đây gọi là bố cục đẹp. Bên ngoài Thiên Di không bằng ta, Phúc họ hàng không bằng ta, Phu Thê cũng không bằng ta thì ta mới gọi là người có Phúc lớn. Ngay Mệnh đã bao hàm Phúc rất lớn ở trong đó.

Tử Vi Cư Ngọ hạn đến bộ sao Sát Phá Tham nếu không hội Sát Kị thì gọi là mới xứng đáng gọi là Vua Xuất Trận, chưa chắc đã xấu mà còn có thể là vận thắng lợi. Đến hạn Tham Lang luận khác, Thất Sát luận khác nhau. Các cách cục có Tử Vi tọa mệnh chỉ không ưa đi đến cung hạn Thiên Cơ, Thiên Lương hay Cự môn đồng độ với Thiên Đồng, gặp Hóa Kị thì càng thêm tệ. Để Tử Vi cư Ngọ đắc cách thì bộ Không Kiếp, Kình Đà phải đẩy về các Nhược Cung hoặc ở Phúc Phối Di nên không ưa đến các Nhược Cung. Nếu đến Thiên Lương mà không bị Không Kiếp thì được hưởng chữ May Mắn. Tinh hệ Tử Vi cư Ngọ ngại đến hạn Thiên Lương vì luôn có tai họa rồi Thiên Lương mới cứu giải, đây là đặc trưng của sao này.

Tử Vi ở đây được xét là tinh hệ có tính khai sáng rất cao, cá tính rất nổi bật, vượt trội hơn người nhưng không tự mãn, lý tưởng cao viễn, cuộc sống bình lặng mà luôn ở ngôi vị cao nhất, tác phong quân tử, biết mình là người lãnh đạo, có tài tổ chức, không bảo thủ như Thiên Phủ, luôn đổi mới và giữ lại cái tốt, sự tôn nghiêm và lòng tự trọng lớn. Ở cách cục này luôn chia làm 2 hướng là Quân TửNgụy Quân Tử.

Bạn đang xem: Tử Vi Tý Ngọ Cách

Tử Vi ở tất cả các vị trí đều rất kỵ việc ” Tại dã cô quân”, cần 6 sao Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt triều về để trợ giúp đắc lực cho đế tinh. Tử Phủ hoàn y phụ bật chi công, bộ sao Tử Phủ quan trọng nhất có Tả Phù và Hữu Bật là hai cánh tay đắc lực, nếu không có thì quả thật kém hay hơn rất nhiều so với cả cách Tử Tham Mão Dậu được chỉ cần Tả Phụ tam hợp hoặc tọa thủ tại mệnh. Việc lãnh đạo rất khó khi thiếu bộ sao này, không được cách nhất hô bách nặc, một người gọi trăm người nghe. “TỬ LỘC đồng cung PHỤ BẬT chiếu quí bất khả ngôn”.

Tử Vi rất kỵ các sao sau ở tam hợp hoặc ở Mệnh, gặp tại hạn cũng không mấy thuận lợi, để đạt được một lá số tử vi đắc cách là khó, xếp theo thứ tự kỵ gặp thì cao xuống thấp, chỉ xét cách cục Tử Vi Tý Ngọ :

Triệt Không, Tuần Không : Đây là bộ sao Không Vong kỵ cho Tử Phủ Vũ Tướng, thích hợp cho Sát Phá Tham, nếu Tuần hoặc Triệt ngay ở Mệnh thì có thể gọi là Đế Vô Sở Quyền, nếu có cả 2 thì gọi là ngộ Nhị Không, nếu ở Tam Hợp thì không đáng ngại. Nếu có Tử Vi gặp cả Tuần Triệt thì rất kỵ đến hạn Thiên Không hình thành cách Tam Không, hạn đến đó gặp hung hiểm, cần bộ Âm Dương Lương không bị Kỵ Hình, Hỏa Linh, Không Kiếp xâm phạm. Thiên can Canh, Quý luôn có Triệt Không ở Ngọ và Tý là 2/10 thiên can. Tỉ lệ gặp Tuần là 1/3 ( 20 Giáp ) trong Lục Thập Hoa Giáp ( 60 Giáp ), ở cung Ngọ Mùi và Tý Sửu. Vậy tỉ lệ gặp Tuần, Triệt ở Tử Vi Tý Ngọ không phải là thấp.

Thiên Không, Địa Kiếp : Thiên Không ( Địa Không ở Nam Phái ) và Địa Kiếp là bộ sao bất lợi cho Tử Vi, ở Tam Hợp là phá cách làm cho Thiên Phủ thành kho rỗng, bây giờ Tử Vi với trọng trách lãnh đạo càng lớn càng nhiều kiếp nạn, đây là bộ sao an theo tháng, ở tháng 10 luôn có cách Mệnh Không Thân Kiếp xấu, ở xung chiếu tức bên Tham Lang còn đỡ nhọc, vì đó là phía bên ngoài nhận xét nhưng nói chung đây là sao làm phá cách đi nhiều cách cục. Bộ Không Kiếp đi với Tử Vi không khẳng định có họa sát thân hay không, bởi còn bộ Âm Dương Lương đắc lực chủ cứu giải may mắn, vẫn có thể đạt địa vị cao nhưng lên càng cao ngã càng đau, gặp tai họa về việc lãnh đạo, không nên gánh trọng trách lớn. Thêm Đào Hồng tức thành cách “Đào Hồng Không Kiếp”. Tử vi gặp Tam Không mới là Tử Vong cách, nhưng gặp cách Tam Không khá khó. Cách này cũng khá dễ gặp.

“Hồng Đào Không Kiếp đồng danh Ấy phương yểu tử đã dành một hai”.

“Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp Gia Triệt Tuần chẳng khiếp tai nguy”.

Thiên Hình, Hóa Kỵ : Gặp một trong hai là đẹp vì Hóa Kỵ chủ kỳ tài khi đi với Vũ Khúc, trong trường hợp này đúng là vậy. Nếu gặp cả hai chủ vi phạm pháp luật, tất nhiên là chức càng cao thì họa càng lớn, không phải là không thể có chức quyền.

Kình Dương, Đà La : Nếu bị dính bộ sao này thì bạn đã mất cách Tử Phủ Lộc Tồn, chủ dài lâu, sung túc, trường tồn. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng không bị giao hội với Sát Phá Tham như Tử Tướng, Tử Phủ, Tử Vi Độc Tọa, rất thích sao này. Nếu gặp phải Kình Dương thì lợi doanh thương, được cách “Tử Phủ Kình Dương tất cự thương.”, đi theo hướng kinh doanh thì đứng đầu. Nếu bạn có Lộc Tồn thì đạt cách . ” Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kỵ, Giáp Đinh Kỷ thỏa chí bình sinh”. Tuổi Giáp an Lộc Tồn tại Dần, Đinh Kỷ thì tại Ngọ.

Các sao tốt theo thứ tự nên gặp : Tả Phù, Hữu Bật, Xương Khúc ( không bị gặp Không Kiếp ), Tam Hóa, Khôi Việt, Thanh Long, Thái Tuế, Tứ Linh.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi Tý Ngọ Cách

Trong 12 cung vị của Tử Vi và xét trên tất cả các cách cục của 14 Chính Tinh thì Tử Vi cư Ngọ là cách cục đẹp nhất với tên riêng ” Đế Tọa Ly Cung “. Ở đây là nơi có bộ sao quan trọng Tử Phủ Vũ Tướng và Nhật Nguyệt nằm vị trí đẹp với cách Tử Phủ Triều Viên, Phủ Tướng Triều Viên, Nhật Xuất Lôi Môn và Nguyệt Lãng Thiên Môn. Với bộ Âm Dương Lương tốt khiến đương số có những ngày tháng an bình với cuộc sống. Ở đây, bộ sao Sát Phá Tham đều ở nơi hãm Phúc Phối Di là rất hợp lý. Mệnh nằm ở vị trí tốt nhất thì mọi người khác đều phải ở vị trí thấp hơn, cao nhất là Vua nên đây gọi là bố cục đẹp. Bên ngoài Thiên Di không bằng ta, Phúc họ hàng không bằng ta, Phu Thê cũng không bằng ta thì ta mới gọi là người có Phúc lớn. Ngay Mệnh đã bao hàm Phúc rất lớn ở trong đó.

Tử Vi Cư Ngọ hạn đến bộ sao Sát Phá Tham nếu không hội Sát Kị thì gọi là mới xứng đáng gọi là Vua Xuất Trận, chưa chắc đã xấu mà còn có thể là vận thắng lợi. Đến hạn Tham Lang luận khác, Thất Sát luận khác nhau. Các cách cục có Tử Vi tọa mệnh chỉ không ưa đi đến cung hạn Thiên Cơ, Thiên Lương hay Cự môn đồng độ với Thiên Đồng, gặp Hóa Kị thì càng thêm tệ. Để Tử Vi cư Ngọ đắc cách thì bộ Không Kiếp, Kình Đà phải đẩy về các Nhược Cung hoặc ở Phúc Phối Di nên không ưa đến các Nhược Cung. Nếu đến Thiên Lương mà không bị Không Kiếp thì được hưởng chữ May Mắn. Tinh hệ Tử Vi cư Ngọ ngại đến hạn Thiên Lương vì luôn có tai họa rồi Thiên Lương mới cứu giải, đây là đặc trưng của sao này.

Tử Vi ở đây được xét là tinh hệ có tính khai sáng rất cao, cá tính rất nổi bật, vượt trội hơn người nhưng không tự mãn, lý tưởng cao viễn, cuộc sống bình lặng mà luôn ở ngôi vị cao nhất, tác phong quân tử, biết mình là người lãnh đạo, có tài tổ chức, không bảo thủ như Thiên Phủ, luôn đổi mới và giữ lại cái tốt, sự tôn nghiêm và lòng tự trọng lớn. Ở cách cục này luôn chia làm 2 hướng là Quân TửNgụy Quân Tử.

Tử Vi ở tất cả các vị trí đều rất kỵ việc ” Tại dã cô quân”, cần 6 sao Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt triều về để trợ giúp đắc lực cho đế tinh. Tử Phủ hoàn y phụ bật chi công, bộ sao Tử Phủ quan trọng nhất có Tả Phù và Hữu Bật là hai cánh tay đắc lực, nếu không có thì quả thật kém hay hơn rất nhiều so với cả cách Tử Tham Mão Dậu được chỉ cần Tả Phụ tam hợp hoặc tọa thủ tại mệnh. Việc lãnh đạo rất khó khi thiếu bộ sao này, không được cách nhất hô bách nặc, một người gọi trăm người nghe. “TỬ LỘC đồng cung PHỤ BẬT chiếu quí bất khả ngôn”.

Tử Vi rất kỵ các sao sau ở tam hợp hoặc ở Mệnh, gặp tại hạn cũng không mấy thuận lợi, để đạt được một lá số tử vi đắc cách là khó, xếp theo thứ tự kỵ gặp thì cao xuống thấp, chỉ xét cách cục Tử Vi Tý Ngọ :

Triệt Không, Tuần Không : Đây là bộ sao Không Vong kỵ cho Tử Phủ Vũ Tướng, thích hợp cho Sát Phá Tham, nếu Tuần hoặc Triệt ngay ở Mệnh thì có thể gọi là Đế Vô Sở Quyền, nếu có cả 2 thì gọi là ngộ Nhị Không, nếu ở Tam Hợp thì không đáng ngại. Nếu có Tử Vi gặp cả Tuần Triệt thì rất kỵ đến hạn Thiên Không hình thành cách Tam Không, hạn đến đó gặp hung hiểm, cần bộ Âm Dương Lương không bị Kỵ Hình, Hỏa Linh, Không Kiếp xâm phạm. Thiên can Canh, Quý luôn có Triệt Không ở Ngọ và Tý là 2/10 thiên can. Tỉ lệ gặp Tuần là 1/3 ( 20 Giáp ) trong Lục Thập Hoa Giáp ( 60 Giáp ), ở cung Ngọ Mùi và Tý Sửu. Vậy tỉ lệ gặp Tuần, Triệt ở Tử Vi Tý Ngọ không phải là thấp.

Thiên Không, Địa Kiếp : Thiên Không ( Địa Không ở Nam Phái ) và Địa Kiếp là bộ sao bất lợi cho Tử Vi, ở Tam Hợp là phá cách làm cho Thiên Phủ thành kho rỗng, bây giờ Tử Vi với trọng trách lãnh đạo càng lớn càng nhiều kiếp nạn, đây là bộ sao an theo tháng, ở tháng 10 luôn có cách Mệnh Không Thân Kiếp xấu, ở xung chiếu tức bên Tham Lang còn đỡ nhọc, vì đó là phía bên ngoài nhận xét nhưng nói chung đây là sao làm phá cách đi nhiều cách cục. Bộ Không Kiếp đi với Tử Vi không khẳng định có họa sát thân hay không, bởi còn bộ Âm Dương Lương đắc lực chủ cứu giải may mắn, vẫn có thể đạt địa vị cao nhưng lên càng cao ngã càng đau, gặp tai họa về việc lãnh đạo, không nên gánh trọng trách lớn. Thêm Đào Hồng tức thành cách “Đào Hồng Không Kiếp”. Tử vi gặp Tam Không mới là Tử Vong cách, nhưng gặp cách Tam Không khá khó. Cách này cũng khá dễ gặp.

“Hồng Đào Không Kiếp đồng danh Ấy phương yểu tử đã dành một hai”.

“Mệnh Thân dù có lâm Không Kiếp Gia Triệt Tuần chẳng khiếp tai nguy”.

Thiên Hình, Hóa Kỵ : Gặp một trong hai là đẹp vì Hóa Kỵ chủ kỳ tài khi đi với Vũ Khúc, trong trường hợp này đúng là vậy. Nếu gặp cả hai chủ vi phạm pháp luật, tất nhiên là chức càng cao thì họa càng lớn, không phải là không thể có chức quyền.

Kình Dương, Đà La : Nếu bị dính bộ sao này thì bạn đã mất cách Tử Phủ Lộc Tồn, chủ dài lâu, sung túc, trường tồn. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng không bị giao hội với Sát Phá Tham như Tử Tướng, Tử Phủ, Tử Vi Độc Tọa, rất thích sao này. Nếu gặp phải Kình Dương thì lợi doanh thương, được cách “Tử Phủ Kình Dương tất cự thương.”, đi theo hướng kinh doanh thì đứng đầu. Nếu bạn có Lộc Tồn thì đạt cách . ” Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kỵ, Giáp Đinh Kỷ thỏa chí bình sinh”. Tuổi Giáp an Lộc Tồn tại Dần, Đinh Kỷ thì tại Ngọ.

Các sao tốt theo thứ tự nên gặp : Tả Phù, Hữu Bật, Xương Khúc ( không bị gặp Không Kiếp ), Tam Hóa, Khôi Việt, Thanh Long, Thái Tuế, Tứ Linh.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button