Tử vi

Tử vi với trận đấu hay vận nước

Ý chí và quyết tâm là quan trọng, nhưng chữ khát vọng là yếu tố quyết định để xác định thành tựu, vì khát vọng là biến hóa, là hành động hợp cùng tư tưởng. Nếu ý chí và quyết tâm có thể chưa thực hiện một cách mạnh mẽ như khát vọng. Việc này liên quan tới Sát. Trên lá số tử vi luôn tồn tại thế đối đầu giữa Tử Vi, Phá Quân và Cự Môn. Với Tử Vi là trách nhiệm, gây dựng khai sáng là sao đứng đầu trong khoa tử vi. Phá Quân là sự phá bỏ, xung đột đối đầu với đế tinh. Sức mạnh của Tử Vi nằm ở chữ chính, tình nghĩa, trách nhiệm và luôn bám nắm. Phá Quân giành được thế khi Cự Môn tác động tới Tử Vi, gây rối loạn trong nội bộ. Tất cả mọi vật nội phản tất loạn, hay chỉ là sự xung đột sẽ gây phá hoại. Phá Quân và Cự Môn hợp hóa và khi Tử Vi trở nên xấu thì bố cục bắt đầu tan rã. Người viết và đa phần người dân nước ta đều xem các trận bóng đá Việt Nam gần đây. Ở nước ta, việc làm nên kỳ tích do nỗ lực, sức quyết tâm, cùng hướng đích lại thể hiện qua các trận đấu gần đây. Qua các trận đấu hay trong chiến trận từ thời nhà Trần chống Nguyên Mông, việc chống quân Pháp Mỹ thu nhỏ như thế trận của tử vi. Phân địch ta là Tử Vi và thế Phá Quân và Cự Môn. Tất nhiên Phá Quân không phải là xấu, nhiều khi cần thiết sự phá bỏ những thứ lạc hậu, những tham lam, hư hỏng. Ở Phá Quân hay Tử Vi đều mạnh ở tính đồng lòng, cùng chung chí hướng. Và sự liên kết này gắn liền với bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Trong thời loạn, ngay khi chống các thứ quân xâm lược rất hùng mạnh nếu lý tưởng là chính, được quần chúng, tức có hộ ứng là tất thành. Nếu gặp phản cách, ngay trong thời bình, hay chỉ trong những việc nhỏ ắt bại. Tử vi đông a lấy cái dụng của tiền nhân, cái diệu dụng của mệnh lý để luận trợ cách chế hóa Sát. 

Ở đây Sát là nỗ lực, cũng là khó khăn, cản trở nặng nề. Khi Sát cách được chế hóa bất luận cách cục đều là mệnh quý. Do vậy nhiều kẻ học không rõ chữ, theo man thư an thêm các sao, luận lấy cát tinh làm trọng, bố cục Lục Sát, Kỵ Hình đều luận mệnh hung, khiến không giải thích được nhiều trường hợp, sáng tạo ra các thuyết mới, lại các trường hợp phản vi kỳ cách khiến tử vi ngày càng rối loạn. Đặc biệt là thay đổi vị trí của Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp luận sai cơ bản. Tử vi đông a từ thời Trần, lấy đạo dụng mệnh lý huyền học mà tạo nên thành tựu lớn, chế hóa được Không cách mà đánh bại cả đội quân hùng mạnh Nguyên Mông qua 3 lần tấn công, 3 đời vua. Sức mạnh của cách cục này không nằm ở bố cục cát tinh. Trong tử vi lưu rõ những dấu tích sử dụng mệnh lý chế hóa vận. Đứng đầu khi luận mệnh cần xét ở khí, tức mang tính dòng, không rối loạn, chuyển động mạnh. Hào khí đông a, khí mạnh như vũ bão,… ứng với Sát cách. Trên lá số tử vi ứng mỗi cách cục khí hình là gốc của sự phát triển. Các môn phong thủy, tướng số, mệnh lý đều luận lấy khí làm gốc. Từ khí vượng tụ mộ, khí vận trên tướng số,… tới tiết khí ngũ hành trong Tử Bình đều là gốc để luận biến hóa. Trong tử vi nếu không rõ khí hình thì luận ắt sai. Khí tuyệt thì mệnh vong, khí vượng ắt trường thọ. Vòng trường sinh là gốc của khí, do đó làm gốc của mệnh lý, lấy âm dương ngũ hành để phát triển. Trong trận bóng đá thì sức cổ vũ là ngoại cách tác động tăng nhuệ khí, trong chiến tranh lấy tư tưởng, văn chương như hịch khích lệ, âm nhạc, lời hiệu triệu như vạn binh mã. Những lời hịch đa phần mang tính Sát vượng, kẻ tội kẻ thù, bất công tức Cự Môn chúng mang lại, về phe tà tức Phá Quân gây ra, khí thế như câu ” Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông” là lời nói mang tính uy lực tăng sĩ khí lớn. 

Trong cuộc sống mỗi người thì ngoại cách tác động lớn tới khí hình. Tuy nhiên về tham vọng, lý tưởng của mỗi người trong nội cách là gốc để khí hình biến hóa. Trong nội cách tức chính bản thân, trong bản thể của mệnh cách tạo ra. Hai lá số giống nhau gốc khí hình khác nhau, biến hóa ứng hợp của bố cục sao như Tham ngộ Tam Không Sinh Kỵ Hỏa khác nhau, một bên mang ý nghĩa tham vọng không đáy, khí hình rất vượng, một bên mang ý nghĩa sự từ bỏ về tham muốn. Một chữ Tam Không có thể khiến kẻ này chết nhưng kẻ khác làm được việc không tưởng. Như mệnh cách của tướng quân thời này bố cục trên có thể tạo nên võ cách uy chấn. Tuy nhiên với lá số như vậy thời bình lại yểu mạng. Một mệnh khác theo nghiệp kinh thương hoạch phát phú cách rất lớn. Tử vi đông a hướng tới trợ cách chế hóa mệnh tạo do đó trước đây không phổ biến ra ngoài tránh gây rối loạn, chỉ truyền ra ngoài tử vi đẩu số lấy cát tinh làm trọng, luận lục cát hay bố cục chính tinh vượng làm mệnh cát. Thực chất bố cục Sát Kỵ thường mang hai mặt, khi biểu hiện khuynh hướng cái là tính phản, gây tai họa cho xã hội. Thực tế ngoài cuộc sống ta vẫn gặp trường hợp kẻ ác, bóc lột vẫn sống thành tựu, tất nhiên sẽ gặp phản cách tuy nhiên nhiều trường hợp về sau già chết nên không rõ tội phúc. Trong bố cục Sát thì bố cục chế hóa Không cách là mang tính chất mạnh nhất. Bố cục này được dụng từ Triệt Không, Tuần Không và Thiên Không ( Địa Không theo nhiều sách). Sức mạnh của Không cách mạnh ở chữ bất. Đa phần các thành tựu rất lớn, hoạch phát ở chữ bất ngờ, bất thường. Thứ đến là trường hợp mang tính trường tồn, do nằm ngoài vòng Trường Sinh nên bố cục Không có tính chất biến hóa rất mạnh, bất diệt, sống mãi. Do bố cục Sát cách này là bố cục Sát nặng, mang tính chất Không nhưng gắn với chữ Vong là Tuần Trung Không Vong, Triệt Lộ Không Vong và Thiên Không Không Vong, tức mất, trường hợp xấu nhất là mất mạng, vong mạng, cái hay ta thường gặp là biến không thành có, biến không thể thành có thể nằm trong chữ bất thường của Không cách. 

Bạn đang xem: Tử vi với trận đấu hay vận nước

Cái danh trường tồn, hào khí đông a chính là một chữ Không lớn. Nơi tử vi đông a phát khởi, nơi Không cách được dụng bởi Phật Giáo mở rộng tới toàn thể, bản thân của ba vị vua Trần tức Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đều là thiền sư. Khi vận nước vượng thì trăm họa tự lui, phát phúc, khi vận nước suy trăm họa tự tới. Sát cường mệnh vượng tắc phát bất nghi, Sát cường mệnh suy ắt lụi bại. Lộc Tồn là trường tồn, cần thiết trong bố cục mệnh tốt do nắm vòng Lộc Tướng Ấn, là vị trí Lâm Quan trong vòng Trường Sinh theo Thiên Can, vượng tiến khí, không ở vị trí cực vượng như Đế Vượng rồi Suy. Quốc Ấn mang tính quốc gia, tổ chức. Lộc Tồn mang tính ổn định, cố giữ cần thiết để cát hóa bố cục Sát, khi cát là quyết tâm nỗ lực, khi hung là tai họa tồn tại không dứt. Một trận bóng luôn có yếu tố của thời vận, tức thời cơ. Nếu kiên trì trong định hướng sai lầm là mù quáng. Như trường hợp đào hố tự chôn bản thân. Bản chất của dụng Sát tùy bố cục. Vạn vật biến hóa đều trải qua thịnh suy, giữ cố chấp là diệt, biến hóa ứng hợp là cửa của sinh. Do sinh diệt tương tục nên thay đổi cũng liên tục rõ lý hợp tình. Sát cách phải động, nếu cách cục bế tắc là Tuyệt, nếu có cứu giải là Tuyệt xứ phùng sinh, bố cục này bạo phát lớn. Kẻ thành tựu lớn rất rõ việc khó khăn, thay đổi, tìm ra giải pháp lại gặp khó khăn lớn hơn, khí hình càng vượng. Tới ngay công ty, tổ chức lớn, hay thậm chí quốc gia tưởng như trường tồn vẫn phải suy và diệt. Dịch lý chữ Bĩ khi động hết thời thành Thái, xoay vần liên tục. Từ quy mô nhỏ tới lớn , lớn như quốc gia cũng sẽ được định hướng bởi hai phần, nhà nước chủ hoạt động, đảng chủ tư tưởng như Mệnh và Thân. Cái Nhỏ là bản thân mỗi người cũng ứng hợp với các cách như vậy, cái tư tưởng của bản thân thường khó điều phục, rõ biết việc bình tĩnh trước mọi việc là cách thức của thành tựu tuy nhiên đa phần người thấy cơ hội sẽ khó quan sát được toàn cục. Phần còn lại là hoạt động, như lý trí suy nghĩ và hành động. Tách rời nhưng gắn kết, Mệnh và Thân tương tự như vậy. 

Bố cục của tử vi để đánh phá mệnh cách cũng như cục diện một trận chiến hay trận đấu là thế của Tử, Phá, Cự. Mệnh cách có ba sao này thủ mệnh ưa đứng đầu, lý tưởng sống làm đầu. Tổ chức như một khối thống nhất là Tử Vi sẽ tan rã ở các cách. Thứ nhất nội phản, ngoại ứng. Thứ hai phòng bị nhiều hướng, nhiều mục tiêu dẫn tới rối loạn. Đây là hai cách phản của Cự Môn, tức trong nội cách. Thứ đến gặp chia cắt, đánh phá bên ngoài là cách của Phá Quân. Do đó Cự Môn nằm lục hội với Tử Vi, tức lục hại. Phá Quân phân hai trường hợp, bên ngoài chưa xâm phạm thuộc cách Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng thành cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, đối xung Sát Phá Tham, Cự Môn giao hội Cơ Đồng, chưa tiến khí. Trường hợp thứ hai Phá Quân xâm phạm với Tử Vi tác động bên trong khi đó Cự Nhật hình thành ứng hợp chủ công khai phản đối, cách cục này rối loạn, xung đột lớn. Những trận chiến, trận đấu với ý nghĩa sao ứng hợp khác, cũng bố cục như vậy mô tả chính nội tâm mỗi người. Xét lớn mang ý nghĩa tổ chức, đoàn thể , xét nhỏ cách cục trên là chính là bản thân nội tâm, tư tưởng mỗi người. Do đó người luận tử vi đa phần thấy mệnh cách trong bố cục Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm thường mệnh cách gặp nhiều khó khăn, bế tắc, mâu thuẫn nội tâm, bất ổn là do vậy. Bố cục của lá số Tử Vi là bố cục ứng hợp với mỗi cá nhân, do mỗi người đều có một lá số nên cũng ứng với toàn xã hội. Trận bóng đá hay trận chiến cũng có thể mô tả bởi bố cục tử vi. Điều hay là những thứ như vô tri cũng có số mệnh của chúng, âm dương ngũ hành bao trùm vạn vật, do đó vạn vật có thể biểu diễn, dự đoán được biến động vượng suy. Khởi tạo là sinh, ắt phải trải qua diệt. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi với trận đấu hay vận nước

Ý chí và quyết tâm là quan trọng, nhưng chữ khát vọng là yếu tố quyết định để xác định thành tựu, vì khát vọng là biến hóa, là hành động hợp cùng tư tưởng. Nếu ý chí và quyết tâm có thể chưa thực hiện một cách mạnh mẽ như khát vọng. Việc này liên quan tới Sát. Trên lá số tử vi luôn tồn tại thế đối đầu giữa Tử Vi, Phá Quân và Cự Môn. Với Tử Vi là trách nhiệm, gây dựng khai sáng là sao đứng đầu trong khoa tử vi. Phá Quân là sự phá bỏ, xung đột đối đầu với đế tinh. Sức mạnh của Tử Vi nằm ở chữ chính, tình nghĩa, trách nhiệm và luôn bám nắm. Phá Quân giành được thế khi Cự Môn tác động tới Tử Vi, gây rối loạn trong nội bộ. Tất cả mọi vật nội phản tất loạn, hay chỉ là sự xung đột sẽ gây phá hoại. Phá Quân và Cự Môn hợp hóa và khi Tử Vi trở nên xấu thì bố cục bắt đầu tan rã. Người viết và đa phần người dân nước ta đều xem các trận bóng đá Việt Nam gần đây. Ở nước ta, việc làm nên kỳ tích do nỗ lực, sức quyết tâm, cùng hướng đích lại thể hiện qua các trận đấu gần đây. Qua các trận đấu hay trong chiến trận từ thời nhà Trần chống Nguyên Mông, việc chống quân Pháp Mỹ thu nhỏ như thế trận của tử vi. Phân địch ta là Tử Vi và thế Phá Quân và Cự Môn. Tất nhiên Phá Quân không phải là xấu, nhiều khi cần thiết sự phá bỏ những thứ lạc hậu, những tham lam, hư hỏng. Ở Phá Quân hay Tử Vi đều mạnh ở tính đồng lòng, cùng chung chí hướng. Và sự liên kết này gắn liền với bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Trong thời loạn, ngay khi chống các thứ quân xâm lược rất hùng mạnh nếu lý tưởng là chính, được quần chúng, tức có hộ ứng là tất thành. Nếu gặp phản cách, ngay trong thời bình, hay chỉ trong những việc nhỏ ắt bại. Tử vi đông a lấy cái dụng của tiền nhân, cái diệu dụng của mệnh lý để luận trợ cách chế hóa Sát. 

Ở đây Sát là nỗ lực, cũng là khó khăn, cản trở nặng nề. Khi Sát cách được chế hóa bất luận cách cục đều là mệnh quý. Do vậy nhiều kẻ học không rõ chữ, theo man thư an thêm các sao, luận lấy cát tinh làm trọng, bố cục Lục Sát, Kỵ Hình đều luận mệnh hung, khiến không giải thích được nhiều trường hợp, sáng tạo ra các thuyết mới, lại các trường hợp phản vi kỳ cách khiến tử vi ngày càng rối loạn. Đặc biệt là thay đổi vị trí của Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp luận sai cơ bản. Tử vi đông a từ thời Trần, lấy đạo dụng mệnh lý huyền học mà tạo nên thành tựu lớn, chế hóa được Không cách mà đánh bại cả đội quân hùng mạnh Nguyên Mông qua 3 lần tấn công, 3 đời vua. Sức mạnh của cách cục này không nằm ở bố cục cát tinh. Trong tử vi lưu rõ những dấu tích sử dụng mệnh lý chế hóa vận. Đứng đầu khi luận mệnh cần xét ở khí, tức mang tính dòng, không rối loạn, chuyển động mạnh. Hào khí đông a, khí mạnh như vũ bão,… ứng với Sát cách. Trên lá số tử vi ứng mỗi cách cục khí hình là gốc của sự phát triển. Các môn phong thủy, tướng số, mệnh lý đều luận lấy khí làm gốc. Từ khí vượng tụ mộ, khí vận trên tướng số,… tới tiết khí ngũ hành trong Tử Bình đều là gốc để luận biến hóa. Trong tử vi nếu không rõ khí hình thì luận ắt sai. Khí tuyệt thì mệnh vong, khí vượng ắt trường thọ. Vòng trường sinh là gốc của khí, do đó làm gốc của mệnh lý, lấy âm dương ngũ hành để phát triển. Trong trận bóng đá thì sức cổ vũ là ngoại cách tác động tăng nhuệ khí, trong chiến tranh lấy tư tưởng, văn chương như hịch khích lệ, âm nhạc, lời hiệu triệu như vạn binh mã. Những lời hịch đa phần mang tính Sát vượng, kẻ tội kẻ thù, bất công tức Cự Môn chúng mang lại, về phe tà tức Phá Quân gây ra, khí thế như câu ” Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông” là lời nói mang tính uy lực tăng sĩ khí lớn. 

Trong cuộc sống mỗi người thì ngoại cách tác động lớn tới khí hình. Tuy nhiên về tham vọng, lý tưởng của mỗi người trong nội cách là gốc để khí hình biến hóa. Trong nội cách tức chính bản thân, trong bản thể của mệnh cách tạo ra. Hai lá số giống nhau gốc khí hình khác nhau, biến hóa ứng hợp của bố cục sao như Tham ngộ Tam Không Sinh Kỵ Hỏa khác nhau, một bên mang ý nghĩa tham vọng không đáy, khí hình rất vượng, một bên mang ý nghĩa sự từ bỏ về tham muốn. Một chữ Tam Không có thể khiến kẻ này chết nhưng kẻ khác làm được việc không tưởng. Như mệnh cách của tướng quân thời này bố cục trên có thể tạo nên võ cách uy chấn. Tuy nhiên với lá số như vậy thời bình lại yểu mạng. Một mệnh khác theo nghiệp kinh thương hoạch phát phú cách rất lớn. Tử vi đông a hướng tới trợ cách chế hóa mệnh tạo do đó trước đây không phổ biến ra ngoài tránh gây rối loạn, chỉ truyền ra ngoài tử vi đẩu số lấy cát tinh làm trọng, luận lục cát hay bố cục chính tinh vượng làm mệnh cát. Thực chất bố cục Sát Kỵ thường mang hai mặt, khi biểu hiện khuynh hướng cái là tính phản, gây tai họa cho xã hội. Thực tế ngoài cuộc sống ta vẫn gặp trường hợp kẻ ác, bóc lột vẫn sống thành tựu, tất nhiên sẽ gặp phản cách tuy nhiên nhiều trường hợp về sau già chết nên không rõ tội phúc. Trong bố cục Sát thì bố cục chế hóa Không cách là mang tính chất mạnh nhất. Bố cục này được dụng từ Triệt Không, Tuần Không và Thiên Không ( Địa Không theo nhiều sách). Sức mạnh của Không cách mạnh ở chữ bất. Đa phần các thành tựu rất lớn, hoạch phát ở chữ bất ngờ, bất thường. Thứ đến là trường hợp mang tính trường tồn, do nằm ngoài vòng Trường Sinh nên bố cục Không có tính chất biến hóa rất mạnh, bất diệt, sống mãi. Do bố cục Sát cách này là bố cục Sát nặng, mang tính chất Không nhưng gắn với chữ Vong là Tuần Trung Không Vong, Triệt Lộ Không Vong và Thiên Không Không Vong, tức mất, trường hợp xấu nhất là mất mạng, vong mạng, cái hay ta thường gặp là biến không thành có, biến không thể thành có thể nằm trong chữ bất thường của Không cách. 

Cái danh trường tồn, hào khí đông a chính là một chữ Không lớn. Nơi tử vi đông a phát khởi, nơi Không cách được dụng bởi Phật Giáo mở rộng tới toàn thể, bản thân của ba vị vua Trần tức Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đều là thiền sư. Khi vận nước vượng thì trăm họa tự lui, phát phúc, khi vận nước suy trăm họa tự tới. Sát cường mệnh vượng tắc phát bất nghi, Sát cường mệnh suy ắt lụi bại. Lộc Tồn là trường tồn, cần thiết trong bố cục mệnh tốt do nắm vòng Lộc Tướng Ấn, là vị trí Lâm Quan trong vòng Trường Sinh theo Thiên Can, vượng tiến khí, không ở vị trí cực vượng như Đế Vượng rồi Suy. Quốc Ấn mang tính quốc gia, tổ chức. Lộc Tồn mang tính ổn định, cố giữ cần thiết để cát hóa bố cục Sát, khi cát là quyết tâm nỗ lực, khi hung là tai họa tồn tại không dứt. Một trận bóng luôn có yếu tố của thời vận, tức thời cơ. Nếu kiên trì trong định hướng sai lầm là mù quáng. Như trường hợp đào hố tự chôn bản thân. Bản chất của dụng Sát tùy bố cục. Vạn vật biến hóa đều trải qua thịnh suy, giữ cố chấp là diệt, biến hóa ứng hợp là cửa của sinh. Do sinh diệt tương tục nên thay đổi cũng liên tục rõ lý hợp tình. Sát cách phải động, nếu cách cục bế tắc là Tuyệt, nếu có cứu giải là Tuyệt xứ phùng sinh, bố cục này bạo phát lớn. Kẻ thành tựu lớn rất rõ việc khó khăn, thay đổi, tìm ra giải pháp lại gặp khó khăn lớn hơn, khí hình càng vượng. Tới ngay công ty, tổ chức lớn, hay thậm chí quốc gia tưởng như trường tồn vẫn phải suy và diệt. Dịch lý chữ Bĩ khi động hết thời thành Thái, xoay vần liên tục. Từ quy mô nhỏ tới lớn , lớn như quốc gia cũng sẽ được định hướng bởi hai phần, nhà nước chủ hoạt động, đảng chủ tư tưởng như Mệnh và Thân. Cái Nhỏ là bản thân mỗi người cũng ứng hợp với các cách như vậy, cái tư tưởng của bản thân thường khó điều phục, rõ biết việc bình tĩnh trước mọi việc là cách thức của thành tựu tuy nhiên đa phần người thấy cơ hội sẽ khó quan sát được toàn cục. Phần còn lại là hoạt động, như lý trí suy nghĩ và hành động. Tách rời nhưng gắn kết, Mệnh và Thân tương tự như vậy. 

Bố cục của tử vi để đánh phá mệnh cách cũng như cục diện một trận chiến hay trận đấu là thế của Tử, Phá, Cự. Mệnh cách có ba sao này thủ mệnh ưa đứng đầu, lý tưởng sống làm đầu. Tổ chức như một khối thống nhất là Tử Vi sẽ tan rã ở các cách. Thứ nhất nội phản, ngoại ứng. Thứ hai phòng bị nhiều hướng, nhiều mục tiêu dẫn tới rối loạn. Đây là hai cách phản của Cự Môn, tức trong nội cách. Thứ đến gặp chia cắt, đánh phá bên ngoài là cách của Phá Quân. Do đó Cự Môn nằm lục hội với Tử Vi, tức lục hại. Phá Quân phân hai trường hợp, bên ngoài chưa xâm phạm thuộc cách Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng thành cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, đối xung Sát Phá Tham, Cự Môn giao hội Cơ Đồng, chưa tiến khí. Trường hợp thứ hai Phá Quân xâm phạm với Tử Vi tác động bên trong khi đó Cự Nhật hình thành ứng hợp chủ công khai phản đối, cách cục này rối loạn, xung đột lớn. Những trận chiến, trận đấu với ý nghĩa sao ứng hợp khác, cũng bố cục như vậy mô tả chính nội tâm mỗi người. Xét lớn mang ý nghĩa tổ chức, đoàn thể , xét nhỏ cách cục trên là chính là bản thân nội tâm, tư tưởng mỗi người. Do đó người luận tử vi đa phần thấy mệnh cách trong bố cục Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm thường mệnh cách gặp nhiều khó khăn, bế tắc, mâu thuẫn nội tâm, bất ổn là do vậy. Bố cục của lá số Tử Vi là bố cục ứng hợp với mỗi cá nhân, do mỗi người đều có một lá số nên cũng ứng với toàn xã hội. Trận bóng đá hay trận chiến cũng có thể mô tả bởi bố cục tử vi. Điều hay là những thứ như vô tri cũng có số mệnh của chúng, âm dương ngũ hành bao trùm vạn vật, do đó vạn vật có thể biểu diễn, dự đoán được biến động vượng suy. Khởi tạo là sinh, ắt phải trải qua diệt. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button