Tử vi

TỬ VI XEM SỐ PHẬN SAU NÀY

1.Hưởng phúc và sống lâu

– Sinh ở phương nam (nhà ở mở cửa hướng Nam), Mệnh có Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, hay sinh ở phương bắc, Mệnh có Tử, Phủ, Vũ, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, như vậy được hưởng phúc và sống lâu.

– Nên xem xét cung Phúc Đức thật cẩn thận, nếu thấy Phúc Đức thật rực rỡ, tốt đẹp, mới có thể quyết đoán được như trên.

Bạn đang xem: TỬ VI XEM SỐ PHẬN SAU NÀY

2. Thông minh

– Cần thiết nhất là cung Phúc Đức phải có Văn tinh tọa thủ. Mệnh, Thân lại phải có Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu hội hợp.

– Mệnh, Thân có Tướng, Phá sống sủa tốt đẹp tọa thủ, lại thêm Văn tinh hội hợp, như vậy tất thông minh, có nhiều mưu trí và kheo léo chân tay, nếu làm nghề thủ công cũng phát đạt có tiếng tăm.

– Thông minh đến tột bực, nếu Mệnh, Thân có Phủ Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Long, Phượng, Thai, Tọa hội hợp.

3. Giàu có

– Mệnh, Thân xa lánh xa lánh Song Hao và Sát tinh. Cung Tài Bạch rực rỡ tốt đẹp, có Tài tinh tọa thủ, như vậy chắc chắn là giàu có.

– Tốt đẹp nhất là Nguyệt chiếu sáng cung Điền Trạch,Vũ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ tại cung Tài Bạch ở Tứ Mộ.

4. Bần tiện

– Mệnh, Thân không có những sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp. Xấu xa nhất là Mệnh, Thân an tại Tứ Sinh gặp nhiều Sát tinh xâm phạm.

– Nên xem xét ba cung Phúc Đức, Tài Bạch và Điền Trạch. Nếu tất cả đều xấu xa mờ ám, phải quyết đoán là bần tiện.

5. Hoang đãng

Mệnh, Thân có nhiều Sát tinh hội hợp cùng với Đào, Hồng, Hỉ, Riêu, như vậy thường hay say mê tửu sắc mà chuốc lấy tai họa. Tham mờ ám xấu xa thủ Mệnh, phải quyết đoán là chơi bời phóng đãng.

6. Tàn tật hay phá tướng

– Trước hết phải xem cung Phúc Đức, tốt đẹp hay xấu xa, cung Tật Ách có nhiều sao cứu

giải hay nhiều sao tác họa. Đoạn xem đến cung Mệnh gặp nhiều hay ít Sát tinh, Bại tinh xâm phạm.

– Nếu Phúc Đức xấu xa, Tật Ách rủi nhiều hơn may. Mệnh lại gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh xâm phạm, như vậy chắc chắn là có tàn tật.

– Kình, Đà thủ Mệnh, Thân gặp Hỏa, Linh họp chiếu, nên hay bị đau lưng, thường có tật ở lưng, nếu không cũng mắc bệnh phải ngồi một chỗ.

– Xem số những người tàn tật, phải đặc biệt chú ý đến cung Tật Ách và nhận xét biểu tượng những cơ thể trong người bằng các sao đế rộng đường luận đoán.

7. Yểu tử

– Ba cung Mệnh, Thân, Phúc Đức đều mờ ám xấu xa, đại hạn mười năm cùng không được tốt đẹp, như vậy không thể sống lâu được.

– Sát thủ Thân, nếu giàu sang tất chết non, trái lại có nghèo hèn mới sống lâu được.

8. Văn chức

Ba cung Mệnh, Thân và Quan Lộc cần phải có Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp cùng với Khoa, Quyền, Lộc, như vậy có văn chức lớn lao, nhiều người biết tiếng.

9. Biệt tài về văn nghệ

– Cần thiết nhất là ba cung Mệnh, Thân và Quan Lộc phải có nhiều Văn tinh hội hợp. + Tả, Hữu, Xương, Khúc: viết văn làm thơ.

+ Tả, Hữu, Long, Phượng, Đào, Hồng, Thai, Tọa: vẽ giỏi.

+ Long, Phượng, Xương, Khúc, Tấu, Riêu, Đào, Hồng: giỏi về ca vũ nhạc.

– Mệnh, Thân an tại Hợi, có Nhật tọa thủ, gặp nhiều Văn tinh hội hợp, nên văn chương đanh thép, lỗi lạc, thuyết lý hùng hồn.

10. Võ chức

Ba cung Mệnh, Thân, Quan Lộc có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp, lại gặp nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp hội hợp cùng với Tả, Hữu, Thai, Tọa, Khoa, Quyền, Lộc, Binh, Hình, Tướng, Ấn, như vậy chắc chắn là có võ chức lớn, có uy quyền hiển hách.

11. Uy dũng

– Mệnh, Thân có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là có uy dũng.

– Quyền thủ Mệnh, Thân gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên ra ngoài có oai được nhiều người kính nể.

12. Buôn bán

– Trước hết phải xem xét những cung Mệnh, Thân, Thiên Di, Tài Bạch và Quan Lộc để biết qua sinh kế, nghề nghiệp đồng thời đế biết có thể buôn bán được hay không.

+ Mệnh có Cự, Nhật, Tử, Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ: an phận, thủ thường, vui vẻ, ngay thẳng, không có óc kinh doanh, mưu tính xuôi ngược nên không thể buôn bán được.

+ Mệnh, Thân có Tử, Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Kình đồng cung: buôn bán phát đạt, có tài kinh doanh.

+ Mệnh có Tham, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp tọa thủ: hay tính toán, thích ganh đua, mưu cầu lợi lộc. Nếu cung Thiên Di, Tài Bạch lại có nhiều Tài tinh, chắc chắn là buôn bán giỏi, tiền của nhiều như nước.

+ Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Tả, Hữu hội hợp cùng với nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp: kinh doanh buôn bán ở xa nhà, trước thành bại thất thường, sau giàu có lớn.

+ Những cung Mệnh, Thân, Thiên Di hay Tài Bạch an tại Tứ Sinh, có Không, Kiếp tọa thủ: buôn bán rất giỏi nhưng chẳng giữ được tiền của lâu bền.

– Cung Thiên Di an tại Tứ, Mộ có Vũ tọa thủ: buôn bán giỏi và tài lộc càng ngày càng tăng tiến.

13. Chuyên về kỹ nghệ

– Nghề nghiệp khó nhọc.

+ Mệnh, Thân có Tham, Vũ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Kình, Sát hội hợp: rất tinh ý và khéo tay, nên chuyên về kỹ nghệ.

+ Mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá tọa thủ đồng cung: làm nghề thủ công rất khéo léo.

+ Mệnh, Thân an tại Mão, có Liêm, Phá tọa thủ đồng cung: chuyên nghề thủ công, thật tinh vi, khác hẳn những nghề tầm thường.

+ Mệnh, Thân có Tướng, Cơ tọa thủ, Tài Bạch an tại Tứ Mộ, có Tài tinh tọa thủ hay Thiên Di có Phủ tọa thủ: học được những nghề chân tay rất lạ lùng, không những thế lại còn có nhiều sáng kiến và nổi tiếng về những tác phẩm mình tạo nên.

+ Mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi, có Liêm, Tham tọa thủ đồng cung, gặp nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa xâm phạm: làm chợ rèn nếu khống cũng làm đồ tể nhưng đôi khi cũng thích làm ruộng, trồng trọt hay săn bắn.

– Trong những trường hợp trên đây, nếu tất cả mọi sao đều sáng sủa, tốt đẹp phải quyết đoán là phát đạt trong nghề nghiệp. Trái lại, tất cả mọi sao đều mờ ám xấu xa, phải quyết đoán là có làm ăn vất vả mới có miếng cơm manh áo.

14 Tu hành

– Trước hết phải xem xét những cung Phụ Mẫu, Thê Thiếp và Tử Tức. Sau đó, xem xét cung Mệnh, Thân. Cung Phụ Mẫu, Thê Thiếp và Tử Tức xấu xa mờ ám, cũng là một động lực thúc đẩy con người xuất thế.

+ Mệnh, Thân an tại Mão, Dậu, có Tử, Tham tọa thủ đồng cung, gặp Không, Kiếp xâm phạm, hay có Phủ tọa thủ, gặp Tam Không xâm phạm: như vậy chắc chắn phải là hướng vào đường tu. Mười người gặp cách này, có đến chín người muốn an hưởng thanh nhàn ở nơi tĩnh mịch để tu dương thân tâm.

+ Mệnh vô Chính diệu gặp nhiều Sát tinh xâm phạm, cũng thích xa lánh trần tục, ưa thích cuộc đời tu hành. Nếu lại gặp thêm nhiều Văn tinh hội hợp, tất được hưởng phúc.

– Những điều trình bày trên đây rất vắn tắt và sơ sài. Người nghiên cứu đẩu số nên nhân đó mà suy luận rộng ra. Đây không phải chỉ là nhận xét và luận đoán số mệnh của những người sắp, đã và đang nương mình ở thuyền môn hay đạo viện, mà chính là nhận xét và luận đoán số mệnh của tất cả những người đã có lòng hướng về đạo, ưa nơi thanh tịnh và chán cảnh đời phiền tạp.

15. Trộm cướp

Mệnh, Thân có Sát, Phá, Liêm, Tham mờ ám xấu xa tọa thủ, gặp Sát tinh hội hợp với Bại tinh, như vậy là hạng gian tà trộm cướp.

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TỬ VI XEM SỐ PHẬN SAU NÀY

1.Hưởng phúc và sống lâu

– Sinh ở phương nam (nhà ở mở cửa hướng Nam), Mệnh có Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, hay sinh ở phương bắc, Mệnh có Tử, Phủ, Vũ, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, như vậy được hưởng phúc và sống lâu.

– Nên xem xét cung Phúc Đức thật cẩn thận, nếu thấy Phúc Đức thật rực rỡ, tốt đẹp, mới có thể quyết đoán được như trên.

2. Thông minh

– Cần thiết nhất là cung Phúc Đức phải có Văn tinh tọa thủ. Mệnh, Thân lại phải có Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu hội hợp.

– Mệnh, Thân có Tướng, Phá sống sủa tốt đẹp tọa thủ, lại thêm Văn tinh hội hợp, như vậy tất thông minh, có nhiều mưu trí và kheo léo chân tay, nếu làm nghề thủ công cũng phát đạt có tiếng tăm.

– Thông minh đến tột bực, nếu Mệnh, Thân có Phủ Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Long, Phượng, Thai, Tọa hội hợp.

3. Giàu có

– Mệnh, Thân xa lánh xa lánh Song Hao và Sát tinh. Cung Tài Bạch rực rỡ tốt đẹp, có Tài tinh tọa thủ, như vậy chắc chắn là giàu có.

– Tốt đẹp nhất là Nguyệt chiếu sáng cung Điền Trạch,Vũ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ tại cung Tài Bạch ở Tứ Mộ.

4. Bần tiện

– Mệnh, Thân không có những sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp. Xấu xa nhất là Mệnh, Thân an tại Tứ Sinh gặp nhiều Sát tinh xâm phạm.

– Nên xem xét ba cung Phúc Đức, Tài Bạch và Điền Trạch. Nếu tất cả đều xấu xa mờ ám, phải quyết đoán là bần tiện.

5. Hoang đãng

Mệnh, Thân có nhiều Sát tinh hội hợp cùng với Đào, Hồng, Hỉ, Riêu, như vậy thường hay say mê tửu sắc mà chuốc lấy tai họa. Tham mờ ám xấu xa thủ Mệnh, phải quyết đoán là chơi bời phóng đãng.

6. Tàn tật hay phá tướng

– Trước hết phải xem cung Phúc Đức, tốt đẹp hay xấu xa, cung Tật Ách có nhiều sao cứu

giải hay nhiều sao tác họa. Đoạn xem đến cung Mệnh gặp nhiều hay ít Sát tinh, Bại tinh xâm phạm.

– Nếu Phúc Đức xấu xa, Tật Ách rủi nhiều hơn may. Mệnh lại gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh xâm phạm, như vậy chắc chắn là có tàn tật.

– Kình, Đà thủ Mệnh, Thân gặp Hỏa, Linh họp chiếu, nên hay bị đau lưng, thường có tật ở lưng, nếu không cũng mắc bệnh phải ngồi một chỗ.

– Xem số những người tàn tật, phải đặc biệt chú ý đến cung Tật Ách và nhận xét biểu tượng những cơ thể trong người bằng các sao đế rộng đường luận đoán.

7. Yểu tử

– Ba cung Mệnh, Thân, Phúc Đức đều mờ ám xấu xa, đại hạn mười năm cùng không được tốt đẹp, như vậy không thể sống lâu được.

– Sát thủ Thân, nếu giàu sang tất chết non, trái lại có nghèo hèn mới sống lâu được.

8. Văn chức

Ba cung Mệnh, Thân và Quan Lộc cần phải có Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp cùng với Khoa, Quyền, Lộc, như vậy có văn chức lớn lao, nhiều người biết tiếng.

9. Biệt tài về văn nghệ

– Cần thiết nhất là ba cung Mệnh, Thân và Quan Lộc phải có nhiều Văn tinh hội hợp. + Tả, Hữu, Xương, Khúc: viết văn làm thơ.

+ Tả, Hữu, Long, Phượng, Đào, Hồng, Thai, Tọa: vẽ giỏi.

+ Long, Phượng, Xương, Khúc, Tấu, Riêu, Đào, Hồng: giỏi về ca vũ nhạc.

– Mệnh, Thân an tại Hợi, có Nhật tọa thủ, gặp nhiều Văn tinh hội hợp, nên văn chương đanh thép, lỗi lạc, thuyết lý hùng hồn.

10. Võ chức

Ba cung Mệnh, Thân, Quan Lộc có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp, lại gặp nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp hội hợp cùng với Tả, Hữu, Thai, Tọa, Khoa, Quyền, Lộc, Binh, Hình, Tướng, Ấn, như vậy chắc chắn là có võ chức lớn, có uy quyền hiển hách.

11. Uy dũng

– Mệnh, Thân có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là có uy dũng.

– Quyền thủ Mệnh, Thân gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên ra ngoài có oai được nhiều người kính nể.

12. Buôn bán

– Trước hết phải xem xét những cung Mệnh, Thân, Thiên Di, Tài Bạch và Quan Lộc để biết qua sinh kế, nghề nghiệp đồng thời đế biết có thể buôn bán được hay không.

+ Mệnh có Cự, Nhật, Tử, Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ: an phận, thủ thường, vui vẻ, ngay thẳng, không có óc kinh doanh, mưu tính xuôi ngược nên không thể buôn bán được.

+ Mệnh, Thân có Tử, Phủ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Kình đồng cung: buôn bán phát đạt, có tài kinh doanh.

+ Mệnh có Tham, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương sáng sủa tốt đẹp tọa thủ: hay tính toán, thích ganh đua, mưu cầu lợi lộc. Nếu cung Thiên Di, Tài Bạch lại có nhiều Tài tinh, chắc chắn là buôn bán giỏi, tiền của nhiều như nước.

+ Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Tả, Hữu hội hợp cùng với nhiều Sát tinh sáng sủa tốt đẹp: kinh doanh buôn bán ở xa nhà, trước thành bại thất thường, sau giàu có lớn.

+ Những cung Mệnh, Thân, Thiên Di hay Tài Bạch an tại Tứ Sinh, có Không, Kiếp tọa thủ: buôn bán rất giỏi nhưng chẳng giữ được tiền của lâu bền.

– Cung Thiên Di an tại Tứ, Mộ có Vũ tọa thủ: buôn bán giỏi và tài lộc càng ngày càng tăng tiến.

13. Chuyên về kỹ nghệ

– Nghề nghiệp khó nhọc.

+ Mệnh, Thân có Tham, Vũ sáng sủa tốt đẹp tọa thủ, gặp Kình, Sát hội hợp: rất tinh ý và khéo tay, nên chuyên về kỹ nghệ.

+ Mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi có Vũ, Phá tọa thủ đồng cung: làm nghề thủ công rất khéo léo.

+ Mệnh, Thân an tại Mão, có Liêm, Phá tọa thủ đồng cung: chuyên nghề thủ công, thật tinh vi, khác hẳn những nghề tầm thường.

+ Mệnh, Thân có Tướng, Cơ tọa thủ, Tài Bạch an tại Tứ Mộ, có Tài tinh tọa thủ hay Thiên Di có Phủ tọa thủ: học được những nghề chân tay rất lạ lùng, không những thế lại còn có nhiều sáng kiến và nổi tiếng về những tác phẩm mình tạo nên.

+ Mệnh, Thân an tại Tỵ, Hợi, có Liêm, Tham tọa thủ đồng cung, gặp nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa xâm phạm: làm chợ rèn nếu khống cũng làm đồ tể nhưng đôi khi cũng thích làm ruộng, trồng trọt hay săn bắn.

– Trong những trường hợp trên đây, nếu tất cả mọi sao đều sáng sủa, tốt đẹp phải quyết đoán là phát đạt trong nghề nghiệp. Trái lại, tất cả mọi sao đều mờ ám xấu xa, phải quyết đoán là có làm ăn vất vả mới có miếng cơm manh áo.

14 Tu hành

– Trước hết phải xem xét những cung Phụ Mẫu, Thê Thiếp và Tử Tức. Sau đó, xem xét cung Mệnh, Thân. Cung Phụ Mẫu, Thê Thiếp và Tử Tức xấu xa mờ ám, cũng là một động lực thúc đẩy con người xuất thế.

+ Mệnh, Thân an tại Mão, Dậu, có Tử, Tham tọa thủ đồng cung, gặp Không, Kiếp xâm phạm, hay có Phủ tọa thủ, gặp Tam Không xâm phạm: như vậy chắc chắn phải là hướng vào đường tu. Mười người gặp cách này, có đến chín người muốn an hưởng thanh nhàn ở nơi tĩnh mịch để tu dương thân tâm.

+ Mệnh vô Chính diệu gặp nhiều Sát tinh xâm phạm, cũng thích xa lánh trần tục, ưa thích cuộc đời tu hành. Nếu lại gặp thêm nhiều Văn tinh hội hợp, tất được hưởng phúc.

– Những điều trình bày trên đây rất vắn tắt và sơ sài. Người nghiên cứu đẩu số nên nhân đó mà suy luận rộng ra. Đây không phải chỉ là nhận xét và luận đoán số mệnh của những người sắp, đã và đang nương mình ở thuyền môn hay đạo viện, mà chính là nhận xét và luận đoán số mệnh của tất cả những người đã có lòng hướng về đạo, ưa nơi thanh tịnh và chán cảnh đời phiền tạp.

15. Trộm cướp

Mệnh, Thân có Sát, Phá, Liêm, Tham mờ ám xấu xa tọa thủ, gặp Sát tinh hội hợp với Bại tinh, như vậy là hạng gian tà trộm cướp.

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button