Tử vi

Tứ Vinh: Phong cáo , thai phụ, ân quang, thiên quý

Tứ Vinh

[Phong cáo , thai phụ, ân quang, thiên quý]

(Vũ minh luận)

Tứ vinh là một tổ hợp sao đem lại nhiều may mắn. Có mức độ giải hoạ lớn cho các cung gia hộ.

Bạn đang xem: Tứ Vinh: Phong cáo , thai phụ, ân quang, thiên quý

Trước bàn tứ vinh: thì bàn tới quang quý.

Quang quý xứng đáng là đàn anh trong chiếu soi giải ách, giải nghiệp.

Mệnh Thân có quang quý gia hội, thì sớm tìm đến tâm linh hiện tiền. Hay động lòng trắc ẩn với nỗi khó khăn của người nghèo khó, ghét việc khuất tất. Hành thiện không cần cố gắng, bản năng hướng thượng mạnh.

Người có Quang quý ở mệnh, sớm biết làm thiện, thì hưởng quả tốt hiện kiếp.

Kẻ nào sống phản phúc với Người có Quang quý thì sớm muộn cũng gặp điều trả giá. Quang quý còn như hai sao có phúc Thần trợ giúp.

Gặp không kiếp thì chuyển hoá thành khát khao đại cục, nhẫn thân tâm chịu thiệt thòi để vì cái cao cả cho tổng thể.

Khuyêchs đại khả năng nghiên cứu sâu của không kiếp, kích hoạt chúng nó thành lũ bày tôi hướng đến điều cao cả, chứng minh bằng hành động, ghét nói xuông hứa hão, biết giận giữ với bạo tàn. Sớm phục thiện.

Hạn đến đó, thì ác dữ của không kiếp hoá lành. Quý nhân phù trợ xuất hiện.

Người có quang quý, sớm biết lập nghiệp, được cha mẹ cho thừa hưởng, lo lắng quan tâm , thương yêu. Tính cách thường hiền hậu. Nhà cửa ruộng điền thường không phải tự lập. Xa quê hương, sớm có yên bề gia thất mà an cư lạc nghiệp.

Điền trạch mà gặp quang quý gia hội, tất ko lo đến đất đai. Đi với thái âm, thì ruộng đất nhiều, gặp cự cơ thì điền sản lắm, hội với vũ khúc thiên phủ, tạo thêm cho kho tài danh của nhật nguyệt từ đó cha mẹ lo làm lụng suốt ngày đêm để cho mà thừa hưởng. Có hoá lộc đồng cung thì sớm lập nghiệp mà ở riêng, nhưng vất vả lo toan tối ngày để hơn người, gặp hoa cái , tam thai bát toạ thì nhà cửa trang hoàng, đẹp đẽ lắm.

Quang quý hội ở phu thê thì yêu nhau do duyên định, phu thê là người tốt, giải ách cho nhiều sát tinh hội, tránh sự chia ly, Đào Không mà hội tới cũng chẳng lo cái chia lìa đau khổ. Vậy nên mới gọi là nhân duyên tiền định là lý do đó.

Hội ở thế tam hợp phụ tử nô:

Thì còn bé bố mẹ lo toan cho , ra đời gặp bạn tốt nâng đỡ, sinh con thì đẹp đẽ, không gặp hoạ thai sản, chướng nạn bệnh tình.

Hội ở thế phúc phối di:

Thì hồng phúc phù trợ, mồ mả có ngôi kết phát, tộc ít chướng nạn cho con cháu, con cháu trước khó khăn sau cũng khá giả.

Hôn phối là duyên tiền định, đi với thiên mã thì gặp nhau ở nơi xa mà thành hôn kết, vợ chồng xa xứ thì tốt hơn lập nghiệp ở nơi chôn rau cắt rốn. Ra ngoài thường được may mắn.

hội ở thế mệnh tài quan :

Thì sớm cảm nhận tâm linh hiện tiền, đi với sát tinh như hình kình đà, lúc bé có bệnh nan y cũng gặp thầy cứu độ cho thuốc mà khỏi.

Hay bố thí tiền bạc, ra đời lập nghiệp sớm có công ăn việc làm ổn định. Tiền bạc lúc thiếu cũng có người giúp đỡ.

Hội ở thế Điền Tật Huynh:

Đất được hưởng hương hoả, bệnh tật có cũng đi qua, sức khoẻ tốt, anh em thường có người giúp đỡ nếu lúc nguy nan.

Quang quý đã tốt vậy, gặp Thai phụ phong cáo tạo nên bộ tứ vinh thì không còn gì quý bằng.

Tốt nhất ở Mệnh, Thân. Tiến tới là Cha mẹ.

Tứ vinh gặp tứ linh thì hiếm lắm, nhưng nếu tứ linh hội mệnh đắc thái tuế, mà tứ vinh hội phụ mẫu cũng không thua kém là bao.

Lý ở đời, hổ phụ sinh hổ tử.

Cha mẹ có tứ vinh, thì sớm đỗ đạt, ra xã hội được trọng vọng, nể phục. Tiền bạc có mà để lại cho con cái. Một trong hai thân hình thức đẹp đẽ, kính thần tin phật, hay tạo phúc cho con cháu.

Từ đó mà song hành truyền tải cái gen quý cho nhau, phúc tính cho nhau. Xô đẩy như thuyền và nước cùng tiến ra biển lớn.

Phong phụ chỉ về bằng sắc, học hành, lối tư duy sáng tạo, có quang quý đi cùng, thì giúp ước muốn hành động được thực hiện thành công. Thi cử mà gặp tứ vinh thì đỗ đạt thuận lợi. Tuổi trẻ thường sớm thành công trong học tập.

(Vũ minh luận)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ Vinh: Phong cáo , thai phụ, ân quang, thiên quý

Tứ Vinh

[Phong cáo , thai phụ, ân quang, thiên quý]

(Vũ minh luận)

Tứ vinh là một tổ hợp sao đem lại nhiều may mắn. Có mức độ giải hoạ lớn cho các cung gia hộ.

Trước bàn tứ vinh: thì bàn tới quang quý.

Quang quý xứng đáng là đàn anh trong chiếu soi giải ách, giải nghiệp.

Mệnh Thân có quang quý gia hội, thì sớm tìm đến tâm linh hiện tiền. Hay động lòng trắc ẩn với nỗi khó khăn của người nghèo khó, ghét việc khuất tất. Hành thiện không cần cố gắng, bản năng hướng thượng mạnh.

Người có Quang quý ở mệnh, sớm biết làm thiện, thì hưởng quả tốt hiện kiếp.

Kẻ nào sống phản phúc với Người có Quang quý thì sớm muộn cũng gặp điều trả giá. Quang quý còn như hai sao có phúc Thần trợ giúp.

Gặp không kiếp thì chuyển hoá thành khát khao đại cục, nhẫn thân tâm chịu thiệt thòi để vì cái cao cả cho tổng thể.

Khuyêchs đại khả năng nghiên cứu sâu của không kiếp, kích hoạt chúng nó thành lũ bày tôi hướng đến điều cao cả, chứng minh bằng hành động, ghét nói xuông hứa hão, biết giận giữ với bạo tàn. Sớm phục thiện.

Hạn đến đó, thì ác dữ của không kiếp hoá lành. Quý nhân phù trợ xuất hiện.

Người có quang quý, sớm biết lập nghiệp, được cha mẹ cho thừa hưởng, lo lắng quan tâm , thương yêu. Tính cách thường hiền hậu. Nhà cửa ruộng điền thường không phải tự lập. Xa quê hương, sớm có yên bề gia thất mà an cư lạc nghiệp.

Điền trạch mà gặp quang quý gia hội, tất ko lo đến đất đai. Đi với thái âm, thì ruộng đất nhiều, gặp cự cơ thì điền sản lắm, hội với vũ khúc thiên phủ, tạo thêm cho kho tài danh của nhật nguyệt từ đó cha mẹ lo làm lụng suốt ngày đêm để cho mà thừa hưởng. Có hoá lộc đồng cung thì sớm lập nghiệp mà ở riêng, nhưng vất vả lo toan tối ngày để hơn người, gặp hoa cái , tam thai bát toạ thì nhà cửa trang hoàng, đẹp đẽ lắm.

Quang quý hội ở phu thê thì yêu nhau do duyên định, phu thê là người tốt, giải ách cho nhiều sát tinh hội, tránh sự chia ly, Đào Không mà hội tới cũng chẳng lo cái chia lìa đau khổ. Vậy nên mới gọi là nhân duyên tiền định là lý do đó.

Hội ở thế tam hợp phụ tử nô:

Thì còn bé bố mẹ lo toan cho , ra đời gặp bạn tốt nâng đỡ, sinh con thì đẹp đẽ, không gặp hoạ thai sản, chướng nạn bệnh tình.

Hội ở thế phúc phối di:

Thì hồng phúc phù trợ, mồ mả có ngôi kết phát, tộc ít chướng nạn cho con cháu, con cháu trước khó khăn sau cũng khá giả.

Hôn phối là duyên tiền định, đi với thiên mã thì gặp nhau ở nơi xa mà thành hôn kết, vợ chồng xa xứ thì tốt hơn lập nghiệp ở nơi chôn rau cắt rốn. Ra ngoài thường được may mắn.

hội ở thế mệnh tài quan :

Thì sớm cảm nhận tâm linh hiện tiền, đi với sát tinh như hình kình đà, lúc bé có bệnh nan y cũng gặp thầy cứu độ cho thuốc mà khỏi.

Hay bố thí tiền bạc, ra đời lập nghiệp sớm có công ăn việc làm ổn định. Tiền bạc lúc thiếu cũng có người giúp đỡ.

Hội ở thế Điền Tật Huynh:

Đất được hưởng hương hoả, bệnh tật có cũng đi qua, sức khoẻ tốt, anh em thường có người giúp đỡ nếu lúc nguy nan.

Quang quý đã tốt vậy, gặp Thai phụ phong cáo tạo nên bộ tứ vinh thì không còn gì quý bằng.

Tốt nhất ở Mệnh, Thân. Tiến tới là Cha mẹ.

Tứ vinh gặp tứ linh thì hiếm lắm, nhưng nếu tứ linh hội mệnh đắc thái tuế, mà tứ vinh hội phụ mẫu cũng không thua kém là bao.

Lý ở đời, hổ phụ sinh hổ tử.

Cha mẹ có tứ vinh, thì sớm đỗ đạt, ra xã hội được trọng vọng, nể phục. Tiền bạc có mà để lại cho con cái. Một trong hai thân hình thức đẹp đẽ, kính thần tin phật, hay tạo phúc cho con cháu.

Từ đó mà song hành truyền tải cái gen quý cho nhau, phúc tính cho nhau. Xô đẩy như thuyền và nước cùng tiến ra biển lớn.

Phong phụ chỉ về bằng sắc, học hành, lối tư duy sáng tạo, có quang quý đi cùng, thì giúp ước muốn hành động được thực hiện thành công. Thi cử mà gặp tứ vinh thì đỗ đạt thuận lợi. Tuổi trẻ thường sớm thành công trong học tập.

(Vũ minh luận)

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button