Tử vi

Tuần-Triệt

TUẦN TRIỆT

Triệt: hành Kim đới Thủy

Tuần: hành Hỏa đới Mộc

Bạn đang xem: Tuần-Triệt

Ý nghĩa:

Triệt: là chém ra thành từng mảnh

Tuần: là vây hảm, có tác dụng kìm hãm, ngăn chặn, cản trở

Triệt Tuần ảnh hưởng lên các hành của sao:

Nói chung:

Hành Kim, Hỏa và Mộc: bị ảnh hưởng mạnh nhất

(Hành Mộc bị ảnh hưởng của Triệt hơn Tuần,

Hành Kim chịu ảnh hưởng của Tuần hơn Triệt)

Hành Thủy : bị ảnh hưởng ít hơn

Hành Thổ: bị ảnh hưởng yếu nhất

—-

Cường độ ảnh hưởng của Tuần Triệt theo thời gian:

Triệt mạnh ở 30 năm đầu (tùy theo cục, ví dụ Thủy nhị cục thì 32 năm đầu), sau đó yếu đi

Tuần mạnh ở 30 năm sau (tùy theo cục), trước đó thì yếu

Cường độ ảnh hưởng của Triệt Tuần tác dụng lên các cung

Nguyên tắc: người Dương (Dương Nam, Dương Nữ)

Nguyên tắc: người Dương (Dương Nam, Dương Nữ) thì cung Dương bị ảnh hưởng hơn cung Âm

người Âm (Âm Nam, Âm Nữ) thì cung Âm chịu ảnh hưởng mạnh hơn cung Dương

Cứ thế ước lượng:

Dương Nam. Dương Nữ: cung Dương chịu 70% , cung Âm 30% cường độ ảnh hưởng

Âm Nam, Âm Nữ: cung Dương chịu 20%, cung Âm 80% cường độ ảnh hưởng

—-

Ảnh hưởng:

– Sao đắc vượng miếu gặp Tuần Triệt mất hết ý nghĩa tốt đẹp vì bị khắc chế

– Sao hãm địa gặp Tuần Triệt thì lại trở thành tốt, là phản vi kỳ cách (nhưng phải trãi qua gian nan mới tốt được)

Đặc biệt: Thiên Tướng, Tướng Quân (dù đắc hay hãm) rất kỵ Tuần Triệt, kỵ Triệt hơn Tuần.

Thiên Phủ kỵ gặp Tuần

Cự Cơ (Cự Môn, Thiên Cơ) Tí Ngọ rất cần gặp Tuần Triệt

Nhật Nguyệt hãm địa gặp Tuần Triệt thì sáng lên, vượng miếu gặp Tuần Triệt thì tối lại

– Tuần Triệt tác động đến các cung:

Ví dụ Tật Ách rất cần Tuần Triệt

Phúc cung vô chính diệu rất cần Tuần nhưng lại kỵ Triệt

Phu Thê gặp Tuần Triệt la trắc trở tình duyên.

Triệt đóng tại một cung có các sao xấu chiếu về cung đó thì có khả năng cản lại các nguy hiểm do các sao xấu chiếu về (Tam phương xung sát hạnh nhất Triệt nhi khả bằng)

—-

Vai ví dụ:

– Thiên Cơ (Mộc), Thiên Lương (Mộc) miếu địa rất kỵ Tuần Triệt nhưng nếu hãm địa thì rất cần Tuần Triệt.

– Thái Âm sáng sủa gặp Tuần Triệt thì đỡ bị ảnh hưởng hơn so với Thái Dương sáng sủa

– Sát Phá Tham hãm địa rất cần Tuần Triệt, đắc vượng miếu kỵ gặp Tuần Triệt, nhất là Sát và Tham (còn Phá Quân thì đỡ bị ảnh hưởng).

– Liêm Tham Tỵ Hợi hãm địa thì gặp Tuần Triệt rất tốt

– Thiên Đồng (Thủy) đắc vượng miếu cũng không sợ Tuần Triệt lắm, hãm thì lại cần Tuần Triệt

– Vũ Khúc (Kim) đắc vượng miếu rất kỵ Tuần Triệt

– Các sao Thổ như Tả Hửu, Thiên Quí, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Phúc, Thiên Qui, Tam Thai ít bị ảnh hưởng của Tuần Triệt nhất

– Các sao Thủy như Hóa Khoa, Văn Xương, Hóa Kỵ, Long Trì, Song Hao, Hồng Loan, Bát Tọa ít chịu ảnh hưởng của Tuần Triệth

– Các sao Mộc, Kim, Hỏa như Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh, Thiên Không, Thiên Hình, Kiếp Sat’ Tang Môn, Bạch hổ , Đào Hoa, Khôi Việt, Hóa Quyền Thiên Mã, Phượng Các, Ân Quang, Cô Quả, Thiên Quan chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Tuần Triệt

—-

* Ví dụ 1: Mệnh Tử Vi-Thiên Tuóng cư Thìn (ở Dương cung) bị Tuần.

Ví dụ là Tuân nên ở 30 năm đầu chưa bị tai họa (tai nạn, bệnh tật…)

Thiên Tướng bị ảnh hưởng mạnh hơn Tử Vi

Dương Nam, Dương Nũ :

Chịu 70% tác động của Tuần, do đó sau 30 tuổi dể bị tai họa lớn

Âm Nam, Âm Nữ:

Chịu 20% tác động của Tuần nên sau 30 tuổi có gặp tai họa cũng không mạnh được

(Chỉ nêu đại cương, còn phải xét Thân, Mệnh, Phúc, Tật và Đại hạn mới quyết định được)

* Ví dụ 2: Mệnh Liêm-Tham cư Tỵ (cung Âm) là cách hình ngục nan đào gặp Triệt,

Vì là Triệt nên 30 năm đầu có tác động mạnh cho nên Cả hai sao đều bị ảnh hưởng mạnh của Triệt.

Dương Nam, Dương Nữ:

Chịu 30 % tác động của Triệt. Sau 30 tuổi phải đề phòng tù tội

Âm Nam, Âm Nũ

Chịu 80 % tác động của Triệt nên không có gì xãy ra 30 năm đầu. Sau đó thì đề phòng nhưng mức độ tù tội nhẹ hơn

* Ví dụ 3: Thất Sát (Kim) cư Dần (Dương cung) gặp Tuần, Dương Nam thi chịu 70% ảnh hưởng, 30 năm đầu tuy có bị ảnh hưởng nhưng không đến nỗi nào, sau 30 năm thì bị tác động mãnh mẽ, bị tai nạn hoặc bị bệnh tâm thần.

—————

Nói về Tuần triệt thì dễ tranh cãi tứ tung , tranh luận bất tận về nó híc híc … với các trường pháo khác nhau bởi vì từ cổ xưa đến nay không thấy sách nào nói sứ mạng làm việc của 2 sao này một cách rành mạch mà bộ sao này lại giữ một nhiệm vụ khá quan trọng ảnh hưởng khá mạnh toàn diện đến các cung mà nó trú đóng . 

Xin được định nghĩa Tuần là Tuần trung không vong là cây cầu nối tiếp giữa 2 giai đoạn , là kìm hãm bớt từ từ , lâu dài , cầm chừng gọi nôm na là cái thắng của sau xe . Triệt là Triệt lộ không vong là phong tỏa , khép kín cắt đứt liên lạc , gọi là cái thắng trước của xe . 

Cả Tuần và Triệt đều có nghĩa là không . Cái ” Không ” của Triệt là tan nát biến thể . Cái ” Không ” của Tuần là trung gian kiềm chế không cho phép quá trớn cũng là không . 

Ví dụ có thể lấy Tuần Triệt ở mệnh làm thí điểm , điều chính yếu phải phân biệt âm dương để biết mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ . Người Dương theo chiều thuận đến cung Dương là đụng ngay Triệt , người Âm theo chiều nghịch đến cung Âm là bị Triệt chận ngang , thì ảnh hưởng đương đầu phải là nặng quá bán hơn thế vuốt đuôi . Mệnh bị Triệt thì đời phải chịu khó khăn lúc niên thiếu , bị Tuần thì luôn luôn bị trục trặc , kìm hãm lúc bắt tay thực hiện công việc . Nếu Mệnh gặp cả Tuần Triệt thì đời bị vùi xuống đất đen , chứ không phải là Tuần Triệt triệt hạ lẫn nhau để cho đương số được thong thả đâu . 

Trường hợp Tuần Triệt tháo gỡ nhau như sau : 

a) Mệnh bị một Triệt hay một Tuần khi đại vận gặp Tuần hay Triệt là đương nhiên cái này tháo gỡ cái kia vì thế mà đương số được thõa mãn . Điều này chiêm nghiệm qua thực tế rất đúng . 

b) Thân bị một Triệt , nếu gặp Tuần sớm quá không tháo nỗi , phải đến vận ngoài 30 tuổi mới thành công . 

c)Mệnh Thân bị cả Tuần lẫn Triệt tức là không còn gì để tháo gỡ , ngay cả gặp các sao tốt hội tụ hay đại vận tam hợp tuổi thì sự tốt đẹp chỉ thỏa mãn 50% là tối đa . Điều này chiêm nghiệm thấy rất đúng . 

Như vậy cả 3 trường hợp trên của người Dương đóng cung Dương , người Âm đóng cung Âm bị Triệt hay Tuần đương đầu 

d) Người Dương đóng cung Âm , người Âm đóng cung Dương có Triệt hay Tuần khi đại vận vận hành gặp Tuần hay Triệt ( nghĩa là bị Triệt thì gặp Tuần hay bị Tuần thì gặp Triệt ) thì thời vận tốt sẽ mở làm 2 lần chậm chậm ở 2 cung đại vận gặp Tuần hay Triệt ỡ giữa . Điều này qua chiêm nghiệm thực tế cũng thấy rất đúng . 

Tuần và Triệt về mặt cường độ : 

Tuần ảnh hưởng nhẹ vừa phải suốt đời . Triệt ảnh hưởng mạnh quyết liệt hơn nhưng chỉ mạnh ở 30 năm đầu , 30 năm sau đó thì yếu dần . 

Mức độ ảnh hưởng : Tuần vì ảnh hưởng nhẹ nên làm sao xấu bớt xấu chớ không làm tốt lên được và sao tốt bớt tốt chớ không làm xấu được . Triệt vì ảnh hưởng mạnh và quyết liệt nên có thể đảo lộn làm sao xấu thành tốt và ngược lại sao tốt thành xấu . Tính chất nổi bật tiên quyết của Tuần Triệt là đóng ở cung nào thì chắc chắn gây bất lợi cho cung đó ( ngoài các trường hợp đặc biệt ) . 

Về mặt ngũ hành : tuy có hành riêng của nó là 2 sao đặc biệt hơn các sao khác nếu đóng trên 2 cung nó sẽ có 2 hành khác biệt tuỳ theo vị trí tọa thủ và sẽ chi phối mỗi hướng 1 cung . Ví dụ : ở Ngọ Mùi thì Triệt thuộc hành Hỏa ở cung Ngọ , hành Thổ ở cung Mùi . 

Dù mang hành gì thì Tuần Triệt cũng không thay đổi hành của sao đồng cung , cũng không thay đổi hành của cung tọa thủ . Tuần Triệt đóng ở cung VCD , cung Tật ách thì được tốt . Nhất là Nhật Nguyệt Sửu Mùi gặp Tuần Triệt thì được tốt .

Mặc dù khác nhau như vậy nhưng trong khoa Tử vi chưa có trường hợp nào hung tinh khắc chế lẫn nhau hay cát tinh tác hóa lẫn nhau mà đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu . Trên tinh thần đó khi Tuần Triệt đồng cung không có sự đối kháng mà chỉ có sự phối hợp tác hóa . Không có ý niệm Tuần Triệt tương khắc mà chỉ có ý niệm Tuần Triệt tương trợ hay tương hòa . Cụ thể là cung nào bị Tuần Triệt án ngữ thì ảnh hưởng song hành về hướng tốt cũng như hướng xấu . Ví dụ : Tả Hữu đồng cung , Không Kiếp đồng cung , Tử Phủ đồng cung , Nhật Nguyệt đồng cung chỉ làm gia tăng ảnh hưởng tốt hau xấu chú không giảm trừ ảnh hưởng của nhau . 

Vài dòng san sẻ . 

@vuivui 

Tử vi có bốn sao Không, sách vở đều gọi chung là các sao Không vong. Không phân biệt giữa chúng với nhau và cũng thấy được sự khác nhau giữa chúng với nhau và với một số sao khác có tính khá gần với chúng thì rất khó vận dụng. Về Địa không và Tuần Không thì anh TKTV đã nói một lần rồi, nay vuivui Tôi nhắc qua cho có mạch mà thôi. 

-Địa không có tính chất Không nhưng bản chất là Vong. 

-Tuần không có tính chất không nhưng bản chất là Hư, vô khí. 

-Triệt không có tính chất không, nhưng bản chất là Phá, cũng vô khí. 

-Thiên không có tính chất không nhưng bản chất là Hoàn không. 

-Nhị Hao là Hao tán, nhưng bản chất thì chúng hoàn toàn khác với Không Vong, nhưng không phân biệt cặn kẽ dễ dẫn đến lối đoán “vơ đũa cả nắm”, khii đi chi tiết hơn sẽ dẫn đến sai lầm. 

Địa không với bản chất Vong của nó, khi gặp sẽ có hung hoạ, vì thế vận hạn mà gặp nó, khi nó tác hoạ thường người mất nhà tan, cơ nghiệp tan tành, nhẹ thì bệnh tật nặng nề kèm thêm phá gia, tán tài. 

Tuần không với bản chất là Hư, vô khí nên khi gặp nó sẽ có tác dụng kềm hãm, gây bất trắc, khó khăn, bạc nhược. vì thế Thiên tướng gặp Tuần không thi nghèo khó, bần hàn chứ không đến nỗi táng mạng, Thiên tướng đang hiên ngang là thế mà gặp Hao thì so vai rụt cổ. … 

Triệt không với bản chất là Phá, cũng vô khí nên gặp nó, mới có câu: “Tam phương xung sát hạnh nhất Triệt nhi khả bằng” nghĩa là Tất cả các hung dữ chiếu lại gặp Triệt thì vững lại, bình an chứ không phải là đang gặp khổ sở vì không có tiền mà gặp Triệt là có tiền tiêu, cũng có nghĩa là sau khi đã giải toả được hung hoạ, con người được an toàn rồi thì cái vịec xây dựng cơ đồ không còn là nhiệm vụ của Triệt nữa, mà xây dựng ra sao phải là do Mệnh, …cũng thế, không nên hỉeu, ví dụ người đang thị án tử hình, nếu có cuộc cách mạng hay đổi luật mới thì có khi người đó lại được ân xá, thoát án tử hình, nhưng việc hoàn lương hay tiếp tục bất lương thì không phải là nhiệm vụ của Triệt. 

Thiên không với bản chất Hoàn không nên khi gặp mà đang làm ăn buôn bán thì thất bại, dễ mất của trắng tay, phá sản. Đang làm quan mà gặp thì sẽ có nhiều hẹ lụy mà dẽ mất chức, … 

Hao thì gặp nó là hao tán, mất mát, .. 

Tôi chưa bàn đến các vấn đề khác như Đắc Hãm chế hoá, … 

———

@ thienphu: Cách đây hơn 10 năm vào những năm 91-92. Ở SG cuộc sống bắt đầu thay đổi, nhà nhà bắt đầu khá hơn … Có một hiện tượng: Xuất hiện người đeo khẩu trang trên đường phố SG. ng dân ai ai cũng than phiền về ô nhiễm , các báo đài phản ảnh cũng rất nhiều…. Đến nay, tình trạng ô nhiễm coi bộ còn thê thảm hơn , nhưng lời than phiền của ng dân thì ko nhiều như trước, các báo cũng ít đưa tin hơn trước… Người ta QUEN rồi . 

Triệt trong Tử Vi cũng thế . Sách viết như trên vẫn cứ Đúng . Nào ai có để ý là do …Quen đâu ? Chứ từ cách an Triệt thì chẳng lý do gì để Triệt mạnh 30 năm đầu và yếu 30 năm sau

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tuần-Triệt

TUẦN TRIỆT

Triệt: hành Kim đới Thủy

Tuần: hành Hỏa đới Mộc

Ý nghĩa:

Triệt: là chém ra thành từng mảnh

Tuần: là vây hảm, có tác dụng kìm hãm, ngăn chặn, cản trở

Triệt Tuần ảnh hưởng lên các hành của sao:

Nói chung:

Hành Kim, Hỏa và Mộc: bị ảnh hưởng mạnh nhất

(Hành Mộc bị ảnh hưởng của Triệt hơn Tuần,

Hành Kim chịu ảnh hưởng của Tuần hơn Triệt)

Hành Thủy : bị ảnh hưởng ít hơn

Hành Thổ: bị ảnh hưởng yếu nhất

—-

Cường độ ảnh hưởng của Tuần Triệt theo thời gian:

Triệt mạnh ở 30 năm đầu (tùy theo cục, ví dụ Thủy nhị cục thì 32 năm đầu), sau đó yếu đi

Tuần mạnh ở 30 năm sau (tùy theo cục), trước đó thì yếu

Cường độ ảnh hưởng của Triệt Tuần tác dụng lên các cung

Nguyên tắc: người Dương (Dương Nam, Dương Nữ)

Nguyên tắc: người Dương (Dương Nam, Dương Nữ) thì cung Dương bị ảnh hưởng hơn cung Âm

người Âm (Âm Nam, Âm Nữ) thì cung Âm chịu ảnh hưởng mạnh hơn cung Dương

Cứ thế ước lượng:

Dương Nam. Dương Nữ: cung Dương chịu 70% , cung Âm 30% cường độ ảnh hưởng

Âm Nam, Âm Nữ: cung Dương chịu 20%, cung Âm 80% cường độ ảnh hưởng

—-

Ảnh hưởng:

– Sao đắc vượng miếu gặp Tuần Triệt mất hết ý nghĩa tốt đẹp vì bị khắc chế

– Sao hãm địa gặp Tuần Triệt thì lại trở thành tốt, là phản vi kỳ cách (nhưng phải trãi qua gian nan mới tốt được)

Đặc biệt: Thiên Tướng, Tướng Quân (dù đắc hay hãm) rất kỵ Tuần Triệt, kỵ Triệt hơn Tuần.

Thiên Phủ kỵ gặp Tuần

Cự Cơ (Cự Môn, Thiên Cơ) Tí Ngọ rất cần gặp Tuần Triệt

Nhật Nguyệt hãm địa gặp Tuần Triệt thì sáng lên, vượng miếu gặp Tuần Triệt thì tối lại

– Tuần Triệt tác động đến các cung:

Ví dụ Tật Ách rất cần Tuần Triệt

Phúc cung vô chính diệu rất cần Tuần nhưng lại kỵ Triệt

Phu Thê gặp Tuần Triệt la trắc trở tình duyên.

Triệt đóng tại một cung có các sao xấu chiếu về cung đó thì có khả năng cản lại các nguy hiểm do các sao xấu chiếu về (Tam phương xung sát hạnh nhất Triệt nhi khả bằng)

—-

Vai ví dụ:

– Thiên Cơ (Mộc), Thiên Lương (Mộc) miếu địa rất kỵ Tuần Triệt nhưng nếu hãm địa thì rất cần Tuần Triệt.

– Thái Âm sáng sủa gặp Tuần Triệt thì đỡ bị ảnh hưởng hơn so với Thái Dương sáng sủa

– Sát Phá Tham hãm địa rất cần Tuần Triệt, đắc vượng miếu kỵ gặp Tuần Triệt, nhất là Sát và Tham (còn Phá Quân thì đỡ bị ảnh hưởng).

– Liêm Tham Tỵ Hợi hãm địa thì gặp Tuần Triệt rất tốt

– Thiên Đồng (Thủy) đắc vượng miếu cũng không sợ Tuần Triệt lắm, hãm thì lại cần Tuần Triệt

– Vũ Khúc (Kim) đắc vượng miếu rất kỵ Tuần Triệt

– Các sao Thổ như Tả Hửu, Thiên Quí, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Phúc, Thiên Qui, Tam Thai ít bị ảnh hưởng của Tuần Triệt nhất

– Các sao Thủy như Hóa Khoa, Văn Xương, Hóa Kỵ, Long Trì, Song Hao, Hồng Loan, Bát Tọa ít chịu ảnh hưởng của Tuần Triệth

– Các sao Mộc, Kim, Hỏa như Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh, Thiên Không, Thiên Hình, Kiếp Sat’ Tang Môn, Bạch hổ , Đào Hoa, Khôi Việt, Hóa Quyền Thiên Mã, Phượng Các, Ân Quang, Cô Quả, Thiên Quan chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Tuần Triệt

—-

* Ví dụ 1: Mệnh Tử Vi-Thiên Tuóng cư Thìn (ở Dương cung) bị Tuần.

Ví dụ là Tuân nên ở 30 năm đầu chưa bị tai họa (tai nạn, bệnh tật…)

Thiên Tướng bị ảnh hưởng mạnh hơn Tử Vi

Dương Nam, Dương Nũ :

Chịu 70% tác động của Tuần, do đó sau 30 tuổi dể bị tai họa lớn

Âm Nam, Âm Nữ:

Chịu 20% tác động của Tuần nên sau 30 tuổi có gặp tai họa cũng không mạnh được

(Chỉ nêu đại cương, còn phải xét Thân, Mệnh, Phúc, Tật và Đại hạn mới quyết định được)

* Ví dụ 2: Mệnh Liêm-Tham cư Tỵ (cung Âm) là cách hình ngục nan đào gặp Triệt,

Vì là Triệt nên 30 năm đầu có tác động mạnh cho nên Cả hai sao đều bị ảnh hưởng mạnh của Triệt.

Dương Nam, Dương Nữ:

Chịu 30 % tác động của Triệt. Sau 30 tuổi phải đề phòng tù tội

Âm Nam, Âm Nũ

Chịu 80 % tác động của Triệt nên không có gì xãy ra 30 năm đầu. Sau đó thì đề phòng nhưng mức độ tù tội nhẹ hơn

* Ví dụ 3: Thất Sát (Kim) cư Dần (Dương cung) gặp Tuần, Dương Nam thi chịu 70% ảnh hưởng, 30 năm đầu tuy có bị ảnh hưởng nhưng không đến nỗi nào, sau 30 năm thì bị tác động mãnh mẽ, bị tai nạn hoặc bị bệnh tâm thần.

—————

Nói về Tuần triệt thì dễ tranh cãi tứ tung , tranh luận bất tận về nó híc híc … với các trường pháo khác nhau bởi vì từ cổ xưa đến nay không thấy sách nào nói sứ mạng làm việc của 2 sao này một cách rành mạch mà bộ sao này lại giữ một nhiệm vụ khá quan trọng ảnh hưởng khá mạnh toàn diện đến các cung mà nó trú đóng . 

Xin được định nghĩa Tuần là Tuần trung không vong là cây cầu nối tiếp giữa 2 giai đoạn , là kìm hãm bớt từ từ , lâu dài , cầm chừng gọi nôm na là cái thắng của sau xe . Triệt là Triệt lộ không vong là phong tỏa , khép kín cắt đứt liên lạc , gọi là cái thắng trước của xe . 

Cả Tuần và Triệt đều có nghĩa là không . Cái ” Không ” của Triệt là tan nát biến thể . Cái ” Không ” của Tuần là trung gian kiềm chế không cho phép quá trớn cũng là không . 

Ví dụ có thể lấy Tuần Triệt ở mệnh làm thí điểm , điều chính yếu phải phân biệt âm dương để biết mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ . Người Dương theo chiều thuận đến cung Dương là đụng ngay Triệt , người Âm theo chiều nghịch đến cung Âm là bị Triệt chận ngang , thì ảnh hưởng đương đầu phải là nặng quá bán hơn thế vuốt đuôi . Mệnh bị Triệt thì đời phải chịu khó khăn lúc niên thiếu , bị Tuần thì luôn luôn bị trục trặc , kìm hãm lúc bắt tay thực hiện công việc . Nếu Mệnh gặp cả Tuần Triệt thì đời bị vùi xuống đất đen , chứ không phải là Tuần Triệt triệt hạ lẫn nhau để cho đương số được thong thả đâu . 

Trường hợp Tuần Triệt tháo gỡ nhau như sau : 

a) Mệnh bị một Triệt hay một Tuần khi đại vận gặp Tuần hay Triệt là đương nhiên cái này tháo gỡ cái kia vì thế mà đương số được thõa mãn . Điều này chiêm nghiệm qua thực tế rất đúng . 

b) Thân bị một Triệt , nếu gặp Tuần sớm quá không tháo nỗi , phải đến vận ngoài 30 tuổi mới thành công . 

c)Mệnh Thân bị cả Tuần lẫn Triệt tức là không còn gì để tháo gỡ , ngay cả gặp các sao tốt hội tụ hay đại vận tam hợp tuổi thì sự tốt đẹp chỉ thỏa mãn 50% là tối đa . Điều này chiêm nghiệm thấy rất đúng . 

Như vậy cả 3 trường hợp trên của người Dương đóng cung Dương , người Âm đóng cung Âm bị Triệt hay Tuần đương đầu 

d) Người Dương đóng cung Âm , người Âm đóng cung Dương có Triệt hay Tuần khi đại vận vận hành gặp Tuần hay Triệt ( nghĩa là bị Triệt thì gặp Tuần hay bị Tuần thì gặp Triệt ) thì thời vận tốt sẽ mở làm 2 lần chậm chậm ở 2 cung đại vận gặp Tuần hay Triệt ỡ giữa . Điều này qua chiêm nghiệm thực tế cũng thấy rất đúng . 

Tuần và Triệt về mặt cường độ : 

Tuần ảnh hưởng nhẹ vừa phải suốt đời . Triệt ảnh hưởng mạnh quyết liệt hơn nhưng chỉ mạnh ở 30 năm đầu , 30 năm sau đó thì yếu dần . 

Mức độ ảnh hưởng : Tuần vì ảnh hưởng nhẹ nên làm sao xấu bớt xấu chớ không làm tốt lên được và sao tốt bớt tốt chớ không làm xấu được . Triệt vì ảnh hưởng mạnh và quyết liệt nên có thể đảo lộn làm sao xấu thành tốt và ngược lại sao tốt thành xấu . Tính chất nổi bật tiên quyết của Tuần Triệt là đóng ở cung nào thì chắc chắn gây bất lợi cho cung đó ( ngoài các trường hợp đặc biệt ) . 

Về mặt ngũ hành : tuy có hành riêng của nó là 2 sao đặc biệt hơn các sao khác nếu đóng trên 2 cung nó sẽ có 2 hành khác biệt tuỳ theo vị trí tọa thủ và sẽ chi phối mỗi hướng 1 cung . Ví dụ : ở Ngọ Mùi thì Triệt thuộc hành Hỏa ở cung Ngọ , hành Thổ ở cung Mùi . 

Dù mang hành gì thì Tuần Triệt cũng không thay đổi hành của sao đồng cung , cũng không thay đổi hành của cung tọa thủ . Tuần Triệt đóng ở cung VCD , cung Tật ách thì được tốt . Nhất là Nhật Nguyệt Sửu Mùi gặp Tuần Triệt thì được tốt .

Mặc dù khác nhau như vậy nhưng trong khoa Tử vi chưa có trường hợp nào hung tinh khắc chế lẫn nhau hay cát tinh tác hóa lẫn nhau mà đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu . Trên tinh thần đó khi Tuần Triệt đồng cung không có sự đối kháng mà chỉ có sự phối hợp tác hóa . Không có ý niệm Tuần Triệt tương khắc mà chỉ có ý niệm Tuần Triệt tương trợ hay tương hòa . Cụ thể là cung nào bị Tuần Triệt án ngữ thì ảnh hưởng song hành về hướng tốt cũng như hướng xấu . Ví dụ : Tả Hữu đồng cung , Không Kiếp đồng cung , Tử Phủ đồng cung , Nhật Nguyệt đồng cung chỉ làm gia tăng ảnh hưởng tốt hau xấu chú không giảm trừ ảnh hưởng của nhau . 

Vài dòng san sẻ . 

@vuivui 

Tử vi có bốn sao Không, sách vở đều gọi chung là các sao Không vong. Không phân biệt giữa chúng với nhau và cũng thấy được sự khác nhau giữa chúng với nhau và với một số sao khác có tính khá gần với chúng thì rất khó vận dụng. Về Địa không và Tuần Không thì anh TKTV đã nói một lần rồi, nay vuivui Tôi nhắc qua cho có mạch mà thôi. 

-Địa không có tính chất Không nhưng bản chất là Vong. 

-Tuần không có tính chất không nhưng bản chất là Hư, vô khí. 

-Triệt không có tính chất không, nhưng bản chất là Phá, cũng vô khí. 

-Thiên không có tính chất không nhưng bản chất là Hoàn không. 

-Nhị Hao là Hao tán, nhưng bản chất thì chúng hoàn toàn khác với Không Vong, nhưng không phân biệt cặn kẽ dễ dẫn đến lối đoán “vơ đũa cả nắm”, khii đi chi tiết hơn sẽ dẫn đến sai lầm. 

Địa không với bản chất Vong của nó, khi gặp sẽ có hung hoạ, vì thế vận hạn mà gặp nó, khi nó tác hoạ thường người mất nhà tan, cơ nghiệp tan tành, nhẹ thì bệnh tật nặng nề kèm thêm phá gia, tán tài. 

Tuần không với bản chất là Hư, vô khí nên khi gặp nó sẽ có tác dụng kềm hãm, gây bất trắc, khó khăn, bạc nhược. vì thế Thiên tướng gặp Tuần không thi nghèo khó, bần hàn chứ không đến nỗi táng mạng, Thiên tướng đang hiên ngang là thế mà gặp Hao thì so vai rụt cổ. … 

Triệt không với bản chất là Phá, cũng vô khí nên gặp nó, mới có câu: “Tam phương xung sát hạnh nhất Triệt nhi khả bằng” nghĩa là Tất cả các hung dữ chiếu lại gặp Triệt thì vững lại, bình an chứ không phải là đang gặp khổ sở vì không có tiền mà gặp Triệt là có tiền tiêu, cũng có nghĩa là sau khi đã giải toả được hung hoạ, con người được an toàn rồi thì cái vịec xây dựng cơ đồ không còn là nhiệm vụ của Triệt nữa, mà xây dựng ra sao phải là do Mệnh, …cũng thế, không nên hỉeu, ví dụ người đang thị án tử hình, nếu có cuộc cách mạng hay đổi luật mới thì có khi người đó lại được ân xá, thoát án tử hình, nhưng việc hoàn lương hay tiếp tục bất lương thì không phải là nhiệm vụ của Triệt. 

Thiên không với bản chất Hoàn không nên khi gặp mà đang làm ăn buôn bán thì thất bại, dễ mất của trắng tay, phá sản. Đang làm quan mà gặp thì sẽ có nhiều hẹ lụy mà dẽ mất chức, … 

Hao thì gặp nó là hao tán, mất mát, .. 

Tôi chưa bàn đến các vấn đề khác như Đắc Hãm chế hoá, … 

———

@ thienphu: Cách đây hơn 10 năm vào những năm 91-92. Ở SG cuộc sống bắt đầu thay đổi, nhà nhà bắt đầu khá hơn … Có một hiện tượng: Xuất hiện người đeo khẩu trang trên đường phố SG. ng dân ai ai cũng than phiền về ô nhiễm , các báo đài phản ảnh cũng rất nhiều…. Đến nay, tình trạng ô nhiễm coi bộ còn thê thảm hơn , nhưng lời than phiền của ng dân thì ko nhiều như trước, các báo cũng ít đưa tin hơn trước… Người ta QUEN rồi . 

Triệt trong Tử Vi cũng thế . Sách viết như trên vẫn cứ Đúng . Nào ai có để ý là do …Quen đâu ? Chứ từ cách an Triệt thì chẳng lý do gì để Triệt mạnh 30 năm đầu và yếu 30 năm sau

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button