Tử vi

Tuổi nào dễ được Tam Hóa trong tử vi?.

Tuổi nào dễ được Tam Hóa trong tử vi?

Bộ ba sao Khoa Quyền Lộc được an theo Thiên Can tức hàm chứa những tính chất biến hóa của Ngũ Hành thành quý, trong khi đó hung sát tinh là những biến hóa mang tính cường sát của ngũ hành mà thành. Tam Hóa gồm Khoa Quyền Lộc là những hóa khí có tác dụng thay đổi hoàn toàn bố cục của các sao. Ngay lưu của phi tinh hóa khí này tác dụng hiển hiện ngay tức uy lực của bộ Tam Hóa rất lớn ngang ngửa với bộ Lục Sát Tinh. Trong Lục Sát Tinh là hai nửa của biến hóa cực đoan ngũ hành phân thành âm dương nên có 6 sao chia làm 3 cặp, cặp Không Kiếp có sức tác họa lớn nhất vì là cặp Hỏa đới Kim tức hàm chứa tính Sát, cũng chứa tính Không của Không Vong. Ở bộ Tam Hóa sao Hóa Khoa có tính giải họa, tức dụng được các cách cục xấu lớn nhất, mang tính điều chỉnh, sửa chữa. Mệnh có bộ Tam Hóa thường không ngại Tứ Sát trừ bộ Không Kiếp có thể tốt hoặc xấu tuy nhiên với Kình Đà Hỏa Linh gặp Tam Hóa tăng sức sát phạt, thành tựu cho cách cục. Bộ Kình Đà ưa được Hóa Quyền, bộ Hỏa Linh ưa được Hóa Lộc. Hóa Khoa có tác dụng tốt với cả tứ sát Kình Đà Hỏa Linh. Mệnh dù chính tinh hãm địa tức cách cục tổ hợp chính tinh xấu gặp được Tam Hóa cũng là cách nổi danh. Mệnh có Tam Hóa cũng phân thành cách cục thượng cách, trung cách và hạ cách tức do các bàng tinh tác động tới bộ sao này. Bộ Tam Hóa luôn có ở tuổi Giáp tức Liêm Phá Vũ Dương khi bộ Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham, khi mệnh ở 6 cung Tị Dậu Sửu Hợi Mão Mùi gặp các sao Tử Vũ Liêm Sát Phá Tham luôn được đầy đủ bộ Tam Hóa. Đây là hình ảnh một người luôn gặp khó khăn để tiến bộ hơn, cách cục này có tính hoạch phát rất lớn, đặc biệt khi mệnh ở hai sao Tử Vi và Phá Quân. Bộ Tam Hóa ở đây tức tuổi Giáp có thể gặp Khôi Việt do bộ sao này ở cung Mùi Sửu, không thể gặp Tuế Hổ Phù và Tang Hư Khách, Phượng Khốc vì là Thiên Can dương. Mệnh tạo có Tam Hóa giao hội với nhóm Đào Hồng Hỉ Cô Quả Kiếp Sát.

Với tuổi Giáp có Lộc Tồn cư Dần vì vậy ở mệnh tạo chỉ có thể gặp bộ Kình Hao hoặc Đà Hao hợp cách. Đặc biệt nếu có Kình Đại tăng giá trị cho cách cục cũng như lý tưởng của bản thân. Ngược lại gặp Đà Hao có khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu, cũng không ngại với Hỏa Tinh. Kình Dương kỵ với Hỏa Tinh và Đà La kỵ với Linh Tinh. Với tuổi Giáp có cách Kình Dương cư Mão thường được luận phi yểu chiết hình thương tuy nhiên đi với Tam Hóa mang ý nghĩa khá tốt, giỏi việc tranh đoạt công danh sự nghiệp, có Hóa Khoa khiến mâu thuẫn giảm. Nhìn chung với bố cục tuổi Giáp không có Khôi Việt là hai cát tinh mạnh nên cần thiết có Khôi Việt, đặc biệt là Kình Khôi Đại Khoa khiến mệnh tạo với lý tưởng cao viễn và khả năng thành tựu lớn. Đặc biệt ở đây cần tránh gặp Hỏa Linh nếu mệnh không có Tham Lang vì bộ Hỏa Linh kỵ gặp Kình Đà Khôi Việt hình thành các cách xấu, chủ sự quá mức dẫn tới tai họa bộc phát. Cần thiết được Xương Khúc Tả Hữu Thai Tọa Quang Quý . Với tuổi Đinh khi đầy đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương tức ở các cung Dần Ngọ Tuất Thân Tí Thìn có các sao này. Tam Hóa của tuổi Đinh an theo thứ tự Nguyệt Đồng Cơ. Ở các cung này do Thiên Can âm nên gặp bộ Đào Hồng Hỉ Cô Quả trái với tuổi Giáp không hay thì tuổi Đinh rất cần thiết. Ở đây luôn giao hội với Lộc Tướng Ấn hoặc Thanh Phi Phục cũng hợp với nhóm sao này, trừ ở tại vị trí Phi Liêm và Bệnh Phù không mấy hay tuy nhiên xét bố cục vẫn là cách cục tốt đẹp. Ở tại các vị trí này kỵ gặp Hỏa Linh Không Kiếp. Do Khôi Việt ở cung Dậu Hợi nên chỉ có cách giáp bộ sao này ở cung Tuất. Cách cục này cần gặp thêm Xương Khúc Tả Hữu tăng tính may mắn của bộ sao hiền lành Cơ Nguyệt Đồng Lương. Nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương không ưa mạo hiểm, thích sự an toàn và hưởng phúc khi đầy đủ bộ sao này, vì vậy khi được Tam Hóa tính cát hóa không lớn như việc hung sát tinh được cát hóa phát dã như lôi, cuộc đời ít sóng gió mà thường được thụ hưởng tập ấm, được may mắn trong gây dựng sự nghiệp. Ngoài ra tuổi Tân với tuổi Bính cũng có thể được Tam Hóa nếu được bộ Xương Khúc, do được hai trợ tinh đắc lực nên cách cục hai tuổi này rất tốt, tránh được bộ Không Kiếp nên đa phần là mệnh quý.

Bạn đang xem: Tuổi nào dễ được Tam Hóa trong tử vi?.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tuổi nào dễ được Tam Hóa trong tử vi?.

Tuổi nào dễ được Tam Hóa trong tử vi?

Bộ ba sao Khoa Quyền Lộc được an theo Thiên Can tức hàm chứa những tính chất biến hóa của Ngũ Hành thành quý, trong khi đó hung sát tinh là những biến hóa mang tính cường sát của ngũ hành mà thành. Tam Hóa gồm Khoa Quyền Lộc là những hóa khí có tác dụng thay đổi hoàn toàn bố cục của các sao. Ngay lưu của phi tinh hóa khí này tác dụng hiển hiện ngay tức uy lực của bộ Tam Hóa rất lớn ngang ngửa với bộ Lục Sát Tinh. Trong Lục Sát Tinh là hai nửa của biến hóa cực đoan ngũ hành phân thành âm dương nên có 6 sao chia làm 3 cặp, cặp Không Kiếp có sức tác họa lớn nhất vì là cặp Hỏa đới Kim tức hàm chứa tính Sát, cũng chứa tính Không của Không Vong. Ở bộ Tam Hóa sao Hóa Khoa có tính giải họa, tức dụng được các cách cục xấu lớn nhất, mang tính điều chỉnh, sửa chữa. Mệnh có bộ Tam Hóa thường không ngại Tứ Sát trừ bộ Không Kiếp có thể tốt hoặc xấu tuy nhiên với Kình Đà Hỏa Linh gặp Tam Hóa tăng sức sát phạt, thành tựu cho cách cục. Bộ Kình Đà ưa được Hóa Quyền, bộ Hỏa Linh ưa được Hóa Lộc. Hóa Khoa có tác dụng tốt với cả tứ sát Kình Đà Hỏa Linh. Mệnh dù chính tinh hãm địa tức cách cục tổ hợp chính tinh xấu gặp được Tam Hóa cũng là cách nổi danh. Mệnh có Tam Hóa cũng phân thành cách cục thượng cách, trung cách và hạ cách tức do các bàng tinh tác động tới bộ sao này. Bộ Tam Hóa luôn có ở tuổi Giáp tức Liêm Phá Vũ Dương khi bộ Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham, khi mệnh ở 6 cung Tị Dậu Sửu Hợi Mão Mùi gặp các sao Tử Vũ Liêm Sát Phá Tham luôn được đầy đủ bộ Tam Hóa. Đây là hình ảnh một người luôn gặp khó khăn để tiến bộ hơn, cách cục này có tính hoạch phát rất lớn, đặc biệt khi mệnh ở hai sao Tử Vi và Phá Quân. Bộ Tam Hóa ở đây tức tuổi Giáp có thể gặp Khôi Việt do bộ sao này ở cung Mùi Sửu, không thể gặp Tuế Hổ Phù và Tang Hư Khách, Phượng Khốc vì là Thiên Can dương. Mệnh tạo có Tam Hóa giao hội với nhóm Đào Hồng Hỉ Cô Quả Kiếp Sát.

Với tuổi Giáp có Lộc Tồn cư Dần vì vậy ở mệnh tạo chỉ có thể gặp bộ Kình Hao hoặc Đà Hao hợp cách. Đặc biệt nếu có Kình Đại tăng giá trị cho cách cục cũng như lý tưởng của bản thân. Ngược lại gặp Đà Hao có khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu, cũng không ngại với Hỏa Tinh. Kình Dương kỵ với Hỏa Tinh và Đà La kỵ với Linh Tinh. Với tuổi Giáp có cách Kình Dương cư Mão thường được luận phi yểu chiết hình thương tuy nhiên đi với Tam Hóa mang ý nghĩa khá tốt, giỏi việc tranh đoạt công danh sự nghiệp, có Hóa Khoa khiến mâu thuẫn giảm. Nhìn chung với bố cục tuổi Giáp không có Khôi Việt là hai cát tinh mạnh nên cần thiết có Khôi Việt, đặc biệt là Kình Khôi Đại Khoa khiến mệnh tạo với lý tưởng cao viễn và khả năng thành tựu lớn. Đặc biệt ở đây cần tránh gặp Hỏa Linh nếu mệnh không có Tham Lang vì bộ Hỏa Linh kỵ gặp Kình Đà Khôi Việt hình thành các cách xấu, chủ sự quá mức dẫn tới tai họa bộc phát. Cần thiết được Xương Khúc Tả Hữu Thai Tọa Quang Quý . Với tuổi Đinh khi đầy đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương tức ở các cung Dần Ngọ Tuất Thân Tí Thìn có các sao này. Tam Hóa của tuổi Đinh an theo thứ tự Nguyệt Đồng Cơ. Ở các cung này do Thiên Can âm nên gặp bộ Đào Hồng Hỉ Cô Quả trái với tuổi Giáp không hay thì tuổi Đinh rất cần thiết. Ở đây luôn giao hội với Lộc Tướng Ấn hoặc Thanh Phi Phục cũng hợp với nhóm sao này, trừ ở tại vị trí Phi Liêm và Bệnh Phù không mấy hay tuy nhiên xét bố cục vẫn là cách cục tốt đẹp. Ở tại các vị trí này kỵ gặp Hỏa Linh Không Kiếp. Do Khôi Việt ở cung Dậu Hợi nên chỉ có cách giáp bộ sao này ở cung Tuất. Cách cục này cần gặp thêm Xương Khúc Tả Hữu tăng tính may mắn của bộ sao hiền lành Cơ Nguyệt Đồng Lương. Nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương không ưa mạo hiểm, thích sự an toàn và hưởng phúc khi đầy đủ bộ sao này, vì vậy khi được Tam Hóa tính cát hóa không lớn như việc hung sát tinh được cát hóa phát dã như lôi, cuộc đời ít sóng gió mà thường được thụ hưởng tập ấm, được may mắn trong gây dựng sự nghiệp. Ngoài ra tuổi Tân với tuổi Bính cũng có thể được Tam Hóa nếu được bộ Xương Khúc, do được hai trợ tinh đắc lực nên cách cục hai tuổi này rất tốt, tránh được bộ Không Kiếp nên đa phần là mệnh quý.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button