Tử vi

Tượng kỵ xuất trong phi tinh Lương Phái

Kỵ xuất có ý tượng là ngay thẳng, trực tiếp, phát tiết, tiêu tán. Vì trực tiếp biểu hiện tâm tình một cách trần trụi, vì vậy còn có nghĩa là suy nghĩ thiển cận, dễ xung động, ấu trĩ, nông cạn, cho nên cũng dễ tạo thành túng quẫn, vô trí, bệnh hay quên, đần độn, mờ mịt, hoảng loạn, uể oải, tự ti, loạn kết cấu, suy nghĩ trống rỗng, làm việc và hành động không có mục đích. Chúng ta đã biết Xuyến liên Kỵ các cung giống như bình thông nhau, gặp Kỵ xuất là có bình thủng, nước tất nhiên phải chảy ra ngoài. Hay giống như, nhóm bạn chơi với nhau buôn chuyện với nhau, chỉ một người trong đó bép xép là thông tin của cả nhóm trao đổi bị lộ ra ngoài. Kỵ xuất đơn giản là cái dở lộ ra, cái dở thành hiện thực, chuyện lộ ra không được người đời ủng hộ mà thành dở. Lộc xuất ngược lại là cái tốt lộ ra, cái hay được người đời đón nhận.

Kỵ xuất có 3 loại:    

  1. Hóa Kỵ nhập phụ mẫu ─ Kỵ xuất tại thiên di của tật ách. Hóa Kỵ nhập thiên di ─ Kỵ xuất tại thiên di của mệnh cung
  2. Bản cung Tự hóa Kỵ xuất
  3. Bản cung hóa Kỵ nhập đối cung trực tiếp Kỵ xuất

Kỵ xuất sợ nhất gặp đa Kỵ lại gặp Kỵ xuất, là tượng rối loạn nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Tượng kỵ xuất trong phi tinh Lương Phái

Thí dụ như mệnh cung (cung tính cách) tọa niên Kỵ lại phùng bản cung Tự hóa Kỵ xuất, hoặc nếu mệnh cung tọa niên Kỵ mà can cung đó lại hóa Kỵ nhập phụ mẫu hoặc thiên di là tượng Kỵ xuất. Người như thế dễ nhiều phiền não, không an định, ít suy tư mà vui giận biểu hiện luôn trên khuôn mặt.

Như cách trên mà lại gặp phúc đức, tật ách đều là cung chủ về tính cách đồng thời hóa Kỵ nhập mệnh cung cùng với niên Kỵ tạo thành Tam Kỵ phá, lại gặp mệnh cung Tự hóa Kỵ xuất hoặc mệnh cung hóa Kỵ nhập phụ mẫu, thiên di tượng Kỵ xuất, tất người này thô lỗ, gấp gáp, ít có tu dưỡng, hành sự không có suy nghĩ. Ngày nào đó cũng có thể gặp vấn đề về sức khỏe, bởi vì mệnh phúc tật xuyên liên nhiều Kỵ phá hoại, chẳng lẽ lại không gặp chuyện gì?

Lại thí dụ như cung sự nghiệp cùng huynh đệ (sự nghiệp nhất lục cộng tông) hoặc tật ách (tâm tình cung ) cùng những cung liên quan công tác, mà biến thành xuyến liên trình đa Kỵ phá bại ở cung nào đó, mà cung đó lại có Tự hóa Kỵ xuất hoặc Kỵ xuất tới đối cung, thì người này trong quá trình công tác hay gặp chuyện trở ngại, không như ý, bất đắc chí mà bỏ việc. Nếu như chỉ là hội Song Kỵ lại phùng Tự hóa Kỵ xuất hoặc Kỵ xuất tới đối cung, kỳ lực phá không quá nghiêm trọng, vì vậy có thể nhẫn nại chịu khó mà vượt qua khó khăn. Thế mới nói Kỵ xuất là tiêu tán, cửa ải khó khăn rồi cũng sẽ trời quang mây tạnh. Nếu như tụ hội Tam Kỵ hoặc nhiều hơn thì khi đó sự phá hoại là nghiêm trọng nếu lại gặp Tự hóa Kỵ xuất hoặc Lưu xuất Kỵ (Kỵ xuất đáo đối cung), thì khó khăn thất bại không dứt và phải kết thúc doanh nghiệp, nãi đa Kỵ chi phá lại phùng Kỵ xuất tiêu tán, mọi việc đều TAN THÀNH MÂY KHÓI.

Thí dụ như phu thê bản cung tự hóa Kỵ xuất, thì người phối ngẫu tính tình thẳng không để bụng. Giả như phu thê tọa Mệnh Kỵ cho đến niên Kỵ hợp trình song Kỵ lại phùng Tự hóa Kỵ xuất, thì người phối ngẫu không suy nghĩ nhiều, bộc trực, tâm tư biểu hiện ngay trên khuôn mặt, ít tình cảm. Về lâu về dài, tất nhiên hôn nhân có chuyện bằng mặt không bằng lòng. Nếu như hai cung phụ mẫu hoặc điền trạch lại không tốt, thì có nguy cơ cao là li dị.

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tượng kỵ xuất trong phi tinh Lương Phái

Kỵ xuất có ý tượng là ngay thẳng, trực tiếp, phát tiết, tiêu tán. Vì trực tiếp biểu hiện tâm tình một cách trần trụi, vì vậy còn có nghĩa là suy nghĩ thiển cận, dễ xung động, ấu trĩ, nông cạn, cho nên cũng dễ tạo thành túng quẫn, vô trí, bệnh hay quên, đần độn, mờ mịt, hoảng loạn, uể oải, tự ti, loạn kết cấu, suy nghĩ trống rỗng, làm việc và hành động không có mục đích. Chúng ta đã biết Xuyến liên Kỵ các cung giống như bình thông nhau, gặp Kỵ xuất là có bình thủng, nước tất nhiên phải chảy ra ngoài. Hay giống như, nhóm bạn chơi với nhau buôn chuyện với nhau, chỉ một người trong đó bép xép là thông tin của cả nhóm trao đổi bị lộ ra ngoài. Kỵ xuất đơn giản là cái dở lộ ra, cái dở thành hiện thực, chuyện lộ ra không được người đời ủng hộ mà thành dở. Lộc xuất ngược lại là cái tốt lộ ra, cái hay được người đời đón nhận.

Kỵ xuất có 3 loại:    

  1. Hóa Kỵ nhập phụ mẫu ─ Kỵ xuất tại thiên di của tật ách. Hóa Kỵ nhập thiên di ─ Kỵ xuất tại thiên di của mệnh cung
  2. Bản cung Tự hóa Kỵ xuất
  3. Bản cung hóa Kỵ nhập đối cung trực tiếp Kỵ xuất

Kỵ xuất sợ nhất gặp đa Kỵ lại gặp Kỵ xuất, là tượng rối loạn nghiêm trọng.

Thí dụ như mệnh cung (cung tính cách) tọa niên Kỵ lại phùng bản cung Tự hóa Kỵ xuất, hoặc nếu mệnh cung tọa niên Kỵ mà can cung đó lại hóa Kỵ nhập phụ mẫu hoặc thiên di là tượng Kỵ xuất. Người như thế dễ nhiều phiền não, không an định, ít suy tư mà vui giận biểu hiện luôn trên khuôn mặt.

Như cách trên mà lại gặp phúc đức, tật ách đều là cung chủ về tính cách đồng thời hóa Kỵ nhập mệnh cung cùng với niên Kỵ tạo thành Tam Kỵ phá, lại gặp mệnh cung Tự hóa Kỵ xuất hoặc mệnh cung hóa Kỵ nhập phụ mẫu, thiên di tượng Kỵ xuất, tất người này thô lỗ, gấp gáp, ít có tu dưỡng, hành sự không có suy nghĩ. Ngày nào đó cũng có thể gặp vấn đề về sức khỏe, bởi vì mệnh phúc tật xuyên liên nhiều Kỵ phá hoại, chẳng lẽ lại không gặp chuyện gì?

Lại thí dụ như cung sự nghiệp cùng huynh đệ (sự nghiệp nhất lục cộng tông) hoặc tật ách (tâm tình cung ) cùng những cung liên quan công tác, mà biến thành xuyến liên trình đa Kỵ phá bại ở cung nào đó, mà cung đó lại có Tự hóa Kỵ xuất hoặc Kỵ xuất tới đối cung, thì người này trong quá trình công tác hay gặp chuyện trở ngại, không như ý, bất đắc chí mà bỏ việc. Nếu như chỉ là hội Song Kỵ lại phùng Tự hóa Kỵ xuất hoặc Kỵ xuất tới đối cung, kỳ lực phá không quá nghiêm trọng, vì vậy có thể nhẫn nại chịu khó mà vượt qua khó khăn. Thế mới nói Kỵ xuất là tiêu tán, cửa ải khó khăn rồi cũng sẽ trời quang mây tạnh. Nếu như tụ hội Tam Kỵ hoặc nhiều hơn thì khi đó sự phá hoại là nghiêm trọng nếu lại gặp Tự hóa Kỵ xuất hoặc Lưu xuất Kỵ (Kỵ xuất đáo đối cung), thì khó khăn thất bại không dứt và phải kết thúc doanh nghiệp, nãi đa Kỵ chi phá lại phùng Kỵ xuất tiêu tán, mọi việc đều TAN THÀNH MÂY KHÓI.

Thí dụ như phu thê bản cung tự hóa Kỵ xuất, thì người phối ngẫu tính tình thẳng không để bụng. Giả như phu thê tọa Mệnh Kỵ cho đến niên Kỵ hợp trình song Kỵ lại phùng Tự hóa Kỵ xuất, thì người phối ngẫu không suy nghĩ nhiều, bộc trực, tâm tư biểu hiện ngay trên khuôn mặt, ít tình cảm. Về lâu về dài, tất nhiên hôn nhân có chuyện bằng mặt không bằng lòng. Nếu như hai cung phụ mẫu hoặc điền trạch lại không tốt, thì có nguy cơ cao là li dị.

(Giáo Trình Phi Tinh Lương Phái – Alex Alpha)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button