Tử vi

Tướng số về sắc diện và tử vi

Tướng số về sắc diện và Tử vi

Xem Tử Vi luôn chứa một phần của môn Tướng Số trong việc luận giải. Khi luận cung Mệnh bản thân đương số thường được cung cấp những thông tin về tính cách ban đầu như khuôn mặt, đặc điểm tính cách, ngoại hình nhằm xác định lá số nếu cần thiết hoặc nhận diện Mệnh số phụ thuộc vào Chính Tinh nào trong Tử Vi. Trong tướng số có câu ” Hữu tâm vô tướng, tướng tùy tâm sinh”. Chữ Tướng Số không chỉ riêng các nét về ngoại hình để luận Số mà quan trọng ở khí toát ra thể hiện ra con người. Các sao tọa thủ tàng khí để tạo nên tính cách. Mệnh có Tử Vi hoàn chỉnh tướng mạo uy nghi, kiên định, khuôn mặt thể hiện một lý tưởng cao lớn và điềm tĩnh. khi độc tọa tại các cung Tí Ngọ tính chất đó càng thể hiện rõ ràng nhất bên ngoài, tượng cả một sự cô độc cao nhất và bình thản với các tham vọng khác, có chính kiến khó lung lay, lấy cải ạo xã hội làm gốc, vì vậy cần thiết có các trung thần Tả Hữu phò tá nếu không khó hoàn tất được lí tưởng. Đây là cách cục đứng đầu của Tử Vi, không bị tác động bởi các Chính Tinh khác tọa thủ, được tôn xưng là Đế cư Đế vị. Và đây cũng là trường hợp duy nhất sao Tử Vi độc tọa. Tất nhiên Tử Vi cư Ngọ vẫn tốt đẹp hơn cư Tí vì được thêm bộ Âm Dương sáng nhưng xét tính chất của Tử Vi không khác nhau nhiều. Xét về tướng mạo nếu đúng cách Tử Vi độc tọa có khuôn mặt thanh tú, hoặc phương phi tùy vào các bàng tinh, khí thế thể hiện là, trầm tĩnh, tôn nghiêm, cô độc, cao ngạo. Chỉ với cách Tử Vi độc tọa nhiều sách đã viết là khuôn mặt đẹp là có phần không đúng. Tử Vi các cách khác tùy trường hợp đồng cung với các Chính Tinh khác như Phá Quân, Tham Lang, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát mà các tính chất thay đổi ít nhiều. Như đồng cung với Thiên Phủ giảm đi tính cô độc, tăng cường tính bảo thủ mà mất đi một phần chính kiến, cách này ảnh hưởng nhiều tính cách của Thiên Phủ. Nếu có Thất Sát hình thành cách Tử Sát cư Tị Hợi khuôn mặt tăng sức sát khí, mất đi phần ít nhiều tính trầm tĩnh, gia tăng sự tôn nghiêm, quyết đoán có phần sát phạt.

Nếu ngày nay nam nữ quan niệm ưa thích tướng mạo gọi là nam tính, lạnh lùng thì Mệnh tạo có Thất Sát ngộ Linh Tinh. Sao Linh Tinh thủ mệnh trong đa phần các trường hợp có tính cách lạnh lùng, khuôn mặt khi trưởng thành thể hiện càng rõ rệt. Nếu xét tới khuôn mặt và ngoại hình thường có thể tìm hiểu được một số tính cách qua thời gian tâm biến hiện lên ra bên ngoài. Tướng số luôn thay đổi phù hợp với việc đại hạn thay đổi liên tục. Nếu một khi người xem tướng luận rằng sắp có tai nạn khó qua khi tâm trí bình thường, tức là khí đương hiện cho biết đại hạn sắp xảy ra chính do dòng khí như Tử Vi. Các sao Xương Khúc chủ sự thanh tú. Sao Đào Hồng thể hiện khí sắc đẹp trên ngoại hình. Cái đẹp của Xương Khúc không luận như Đào Hồng. Cái đẹp của Quang Quý không luận như Xương Khúc. Khi Xương Khúc có thêm Long Phượng nét đẹp trở nên cao quý, sang trọng. Khi Đào Hồng có Thiên Tướng nét đẹp tụ trên khuôn mặt. Những mỗi người mỗi quan niệm, mỗi thời kỳ một quan niệm. Giới trẻ thấy hình ảnh Hoa Hậu ở thập niên 80 chắc hẳn ngạc nhiên. Ngay mỗi cá nhân đánh giá một người đã cho ra các nhận xét khác nhau. Vì vậy, cái đẹp là khí, là sự ngưỡng mộ tới bản thân là chủ yếu. Vậy sao cần thiết nhất chủ đẹp phải là bộ Long Phượng, tuy theo gia thêm các đào hồng, xương khúc, quang quý, tả hữu,.. mà có cách nét đẹp thanh tú, nét đẹp thanh khiết, nét đẹp phương phi, đầy đặn. Ngay sao Thiên Diêu trong bộ Hình Diêu có thể đẹp theo dâm cách, cũng có thể đẹp do sự đứng đắn khi Hình tác động. Vẻ đẹp thanh khiết, cao quý thường được dành để chỉ một vẻ đẹp hiếm có, trong tử vi cũng mô tả cách này. Nhìn vào tính chất của cái đẹp ấy, tất nhiên là vào trong cùng thời kỳ và đa số đáp ứng tiêu chuẩn cái đẹp của mỗi người. Cần thiết có Phượng Các vì đây là cách được ngưỡng mộ, có Khôi Việt vì là cách hiếm gặp, có Xương Khúc khiến trở nên nghệ thuật, có Đào Hồng biểu thị sắc đẹp, cần thiết có các sao chủ hiền hòa, lương thiện như Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Quang Quý và Hình Diêu. Cuối cùng tùy các sao chủ tăng tính quan trọng hội họp. Như vậy tổ hợp chính là Đào Hồng Xương Khúc Khôi Việt Phượng Các và nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương gia Quang Quý và Hình Diêu. Thiên Diêu khi thêm hung sát, dâm tinh là u ám, mờ mắt nhưng cũng có nghĩa khác là trong sáng, ngây thơ nếu hợp cách, Thiên Hình chủ hình mẫu. Thêm các sao như Tuần, Đại, Khoa,…. tăng thêm giá trị cách cục. Thực tế người ta chỉ quan tâm tới cái đẹp nhất nhưng vẻ xấu thì ít người quan tâm. Trong tử vi cũng có các bộ sao chủ xấu như ngoài thực tế. Vì vậy, Tử vi cũng có nhiều điểm của tướng số mà mô tả trong lá số. Tướng mặt kiên định, phương phi, uy nghiêm cũng thường được bộ sao tốt hợp cách.

Bạn đang xem: Tướng số về sắc diện và tử vi

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tướng số về sắc diện và tử vi

Tướng số về sắc diện và Tử vi

Xem Tử Vi luôn chứa một phần của môn Tướng Số trong việc luận giải. Khi luận cung Mệnh bản thân đương số thường được cung cấp những thông tin về tính cách ban đầu như khuôn mặt, đặc điểm tính cách, ngoại hình nhằm xác định lá số nếu cần thiết hoặc nhận diện Mệnh số phụ thuộc vào Chính Tinh nào trong Tử Vi. Trong tướng số có câu ” Hữu tâm vô tướng, tướng tùy tâm sinh”. Chữ Tướng Số không chỉ riêng các nét về ngoại hình để luận Số mà quan trọng ở khí toát ra thể hiện ra con người. Các sao tọa thủ tàng khí để tạo nên tính cách. Mệnh có Tử Vi hoàn chỉnh tướng mạo uy nghi, kiên định, khuôn mặt thể hiện một lý tưởng cao lớn và điềm tĩnh. khi độc tọa tại các cung Tí Ngọ tính chất đó càng thể hiện rõ ràng nhất bên ngoài, tượng cả một sự cô độc cao nhất và bình thản với các tham vọng khác, có chính kiến khó lung lay, lấy cải ạo xã hội làm gốc, vì vậy cần thiết có các trung thần Tả Hữu phò tá nếu không khó hoàn tất được lí tưởng. Đây là cách cục đứng đầu của Tử Vi, không bị tác động bởi các Chính Tinh khác tọa thủ, được tôn xưng là Đế cư Đế vị. Và đây cũng là trường hợp duy nhất sao Tử Vi độc tọa. Tất nhiên Tử Vi cư Ngọ vẫn tốt đẹp hơn cư Tí vì được thêm bộ Âm Dương sáng nhưng xét tính chất của Tử Vi không khác nhau nhiều. Xét về tướng mạo nếu đúng cách Tử Vi độc tọa có khuôn mặt thanh tú, hoặc phương phi tùy vào các bàng tinh, khí thế thể hiện là, trầm tĩnh, tôn nghiêm, cô độc, cao ngạo. Chỉ với cách Tử Vi độc tọa nhiều sách đã viết là khuôn mặt đẹp là có phần không đúng. Tử Vi các cách khác tùy trường hợp đồng cung với các Chính Tinh khác như Phá Quân, Tham Lang, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát mà các tính chất thay đổi ít nhiều. Như đồng cung với Thiên Phủ giảm đi tính cô độc, tăng cường tính bảo thủ mà mất đi một phần chính kiến, cách này ảnh hưởng nhiều tính cách của Thiên Phủ. Nếu có Thất Sát hình thành cách Tử Sát cư Tị Hợi khuôn mặt tăng sức sát khí, mất đi phần ít nhiều tính trầm tĩnh, gia tăng sự tôn nghiêm, quyết đoán có phần sát phạt.

Nếu ngày nay nam nữ quan niệm ưa thích tướng mạo gọi là nam tính, lạnh lùng thì Mệnh tạo có Thất Sát ngộ Linh Tinh. Sao Linh Tinh thủ mệnh trong đa phần các trường hợp có tính cách lạnh lùng, khuôn mặt khi trưởng thành thể hiện càng rõ rệt. Nếu xét tới khuôn mặt và ngoại hình thường có thể tìm hiểu được một số tính cách qua thời gian tâm biến hiện lên ra bên ngoài. Tướng số luôn thay đổi phù hợp với việc đại hạn thay đổi liên tục. Nếu một khi người xem tướng luận rằng sắp có tai nạn khó qua khi tâm trí bình thường, tức là khí đương hiện cho biết đại hạn sắp xảy ra chính do dòng khí như Tử Vi. Các sao Xương Khúc chủ sự thanh tú. Sao Đào Hồng thể hiện khí sắc đẹp trên ngoại hình. Cái đẹp của Xương Khúc không luận như Đào Hồng. Cái đẹp của Quang Quý không luận như Xương Khúc. Khi Xương Khúc có thêm Long Phượng nét đẹp trở nên cao quý, sang trọng. Khi Đào Hồng có Thiên Tướng nét đẹp tụ trên khuôn mặt. Những mỗi người mỗi quan niệm, mỗi thời kỳ một quan niệm. Giới trẻ thấy hình ảnh Hoa Hậu ở thập niên 80 chắc hẳn ngạc nhiên. Ngay mỗi cá nhân đánh giá một người đã cho ra các nhận xét khác nhau. Vì vậy, cái đẹp là khí, là sự ngưỡng mộ tới bản thân là chủ yếu. Vậy sao cần thiết nhất chủ đẹp phải là bộ Long Phượng, tuy theo gia thêm các đào hồng, xương khúc, quang quý, tả hữu,.. mà có cách nét đẹp thanh tú, nét đẹp thanh khiết, nét đẹp phương phi, đầy đặn. Ngay sao Thiên Diêu trong bộ Hình Diêu có thể đẹp theo dâm cách, cũng có thể đẹp do sự đứng đắn khi Hình tác động. Vẻ đẹp thanh khiết, cao quý thường được dành để chỉ một vẻ đẹp hiếm có, trong tử vi cũng mô tả cách này. Nhìn vào tính chất của cái đẹp ấy, tất nhiên là vào trong cùng thời kỳ và đa số đáp ứng tiêu chuẩn cái đẹp của mỗi người. Cần thiết có Phượng Các vì đây là cách được ngưỡng mộ, có Khôi Việt vì là cách hiếm gặp, có Xương Khúc khiến trở nên nghệ thuật, có Đào Hồng biểu thị sắc đẹp, cần thiết có các sao chủ hiền hòa, lương thiện như Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương, Quang Quý và Hình Diêu. Cuối cùng tùy các sao chủ tăng tính quan trọng hội họp. Như vậy tổ hợp chính là Đào Hồng Xương Khúc Khôi Việt Phượng Các và nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương gia Quang Quý và Hình Diêu. Thiên Diêu khi thêm hung sát, dâm tinh là u ám, mờ mắt nhưng cũng có nghĩa khác là trong sáng, ngây thơ nếu hợp cách, Thiên Hình chủ hình mẫu. Thêm các sao như Tuần, Đại, Khoa,…. tăng thêm giá trị cách cục. Thực tế người ta chỉ quan tâm tới cái đẹp nhất nhưng vẻ xấu thì ít người quan tâm. Trong tử vi cũng có các bộ sao chủ xấu như ngoài thực tế. Vì vậy, Tử vi cũng có nhiều điểm của tướng số mà mô tả trong lá số. Tướng mặt kiên định, phương phi, uy nghiêm cũng thường được bộ sao tốt hợp cách.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button