Tử vi

Ưu và nhược điểm của Thất Sát thủ mệnh

Ý nghĩa của Thất Sát thủ mệnh ở các phương diện như sau:

1. Ưu điểm của người có Thất Sát tọa mệnh

– Có tính cách của một vị tướng, có thể độc lập xử lí ngoại vụ, cũng có năng lực về hành chính kinh doanh, sáng suốt, quả quyết, lãnh đạm, hà khắc, không nói ẩu, không cười bừa, cá tính cương cường thẳng thắn, không giận mà có uy, có thể làm cho mọi người tin phục.

– Có năng lực trù tính kế hoạch; hành động theo lí trí, tính cách độc lập, không sợ khó khăn, có ý chí kiên cường vượt qua trở lực và chướng ngại, là người thực dụng. Nếu có thể bồi dưỡng thêm tính nhẫn nại, bền bỉ, thì có thể lập nghiệp thành công, nhưng cuộc đời khá lao tâm, vất vả.

Bạn đang xem: Ưu và nhược điểm của Thất Sát thủ mệnh

– Người có Thất Sát tọa mệnh, tam phương tất phải hội hợp Phá Quân và Tham Lang, nên có tính chất song trùng đặc biệt: biểu hiện bề ngoài lãnh đạm, hà khắc của Thất Sát; đồng thời còn có “lực xung kích”, dũng mãnh của Phá Quân, và dục vọng lớn, cách xử sụ hòa hợp của Tham Lang.

– Năng lực thích ứng cực mạnh, bất cứ sự vật gì họ đã nhấc lên được thì đều có thể buông xuống được. Có tinh thần chính nghĩa, không có âm mưu xấu với ai, chân thành đối đãi người khác; nhưng cũng muốn người khác đối đãi mình chân thành như vậy; là mẫu người có lòng trung, mà còn thuộc loại một mực trung thành.

2. Khuyết điếm của người có Thất Sát tọa mệnh

– Tính hấp tấp, lòng dạ thẳng thắn, mau miệng; hỉ, nộ, ái, lạc đều hiện ra ở sắc mặt hình; không phục người khác, không chịu để ai quản thúc, không có thói quen dây dưa, thường hay chỉ trích cấp trên, lúc còn đi học thường không kính trọng thầy, thường có tâm lí chống đối.

– Phần nhiều đều có quan niệm “người, không phụ ta, thì ta không phụ người, nếu người phụ ta, thì ta đáp trả gấp bội”; cực kì thù ghét người bán đứng họ, nếu bị bán đứng tất sẽ tìm cách đáp trả.

– Cuộc đời thường gặp sóng gió trắc trở, thăng trầm, biến động thay đổi rất lớn; sự nghiệp bị cạnh tranh kịch liệt, thành bại thường thường rất đột nhiên, không thể ngồi yên trong nhà, còn trẻ phần nhiều đã phải gian khổ; tình cảm nam nữ cũng hay gặp sóng gió trắc trở; cá tính xung động, hành vi kịch liệt nhưng trọng nghĩa khí, khá cố chấp, không nói lí lẽ, có tính phách lối, thích ra oai, khó thỏa hiệp.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ưu và nhược điểm của Thất Sát thủ mệnh

Ý nghĩa của Thất Sát thủ mệnh ở các phương diện như sau:

1. Ưu điểm của người có Thất Sát tọa mệnh

– Có tính cách của một vị tướng, có thể độc lập xử lí ngoại vụ, cũng có năng lực về hành chính kinh doanh, sáng suốt, quả quyết, lãnh đạm, hà khắc, không nói ẩu, không cười bừa, cá tính cương cường thẳng thắn, không giận mà có uy, có thể làm cho mọi người tin phục.

– Có năng lực trù tính kế hoạch; hành động theo lí trí, tính cách độc lập, không sợ khó khăn, có ý chí kiên cường vượt qua trở lực và chướng ngại, là người thực dụng. Nếu có thể bồi dưỡng thêm tính nhẫn nại, bền bỉ, thì có thể lập nghiệp thành công, nhưng cuộc đời khá lao tâm, vất vả.

– Người có Thất Sát tọa mệnh, tam phương tất phải hội hợp Phá Quân và Tham Lang, nên có tính chất song trùng đặc biệt: biểu hiện bề ngoài lãnh đạm, hà khắc của Thất Sát; đồng thời còn có “lực xung kích”, dũng mãnh của Phá Quân, và dục vọng lớn, cách xử sụ hòa hợp của Tham Lang.

– Năng lực thích ứng cực mạnh, bất cứ sự vật gì họ đã nhấc lên được thì đều có thể buông xuống được. Có tinh thần chính nghĩa, không có âm mưu xấu với ai, chân thành đối đãi người khác; nhưng cũng muốn người khác đối đãi mình chân thành như vậy; là mẫu người có lòng trung, mà còn thuộc loại một mực trung thành.

2. Khuyết điếm của người có Thất Sát tọa mệnh

– Tính hấp tấp, lòng dạ thẳng thắn, mau miệng; hỉ, nộ, ái, lạc đều hiện ra ở sắc mặt hình; không phục người khác, không chịu để ai quản thúc, không có thói quen dây dưa, thường hay chỉ trích cấp trên, lúc còn đi học thường không kính trọng thầy, thường có tâm lí chống đối.

– Phần nhiều đều có quan niệm “người, không phụ ta, thì ta không phụ người, nếu người phụ ta, thì ta đáp trả gấp bội”; cực kì thù ghét người bán đứng họ, nếu bị bán đứng tất sẽ tìm cách đáp trả.

– Cuộc đời thường gặp sóng gió trắc trở, thăng trầm, biến động thay đổi rất lớn; sự nghiệp bị cạnh tranh kịch liệt, thành bại thường thường rất đột nhiên, không thể ngồi yên trong nhà, còn trẻ phần nhiều đã phải gian khổ; tình cảm nam nữ cũng hay gặp sóng gió trắc trở; cá tính xung động, hành vi kịch liệt nhưng trọng nghĩa khí, khá cố chấp, không nói lí lẽ, có tính phách lối, thích ra oai, khó thỏa hiệp.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button