Tử vi

Vài điểm trọng yếu về Tứ hóa

Tử vi đấu sổ phi Tinh Tứ Hóa khí sổ để ý tượng ý nghĩa: Khí chỉ là thái cực, là vũ trụ vạn vật sanh thành căn nguyên, tự thủy tồn tại ở vô hạn thời không trong, kỳ cực hạn có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé, nhưng không phải là linh hoặc không có. Ví dụ như chỉnh một vũ trụ có nhất thái cực, một chỉ tế bào cũng có nhất thái cực, thậm chí cấu thành chỉ tế túi mỗi một phần tử, cũng đều các hữu nhất thái cực. Thái cực là khí, là vũ trụ vạn có nguồn sinh lực, hóa thành âm dương, âm dương giao cấu mà dưỡng dục vạn vật; trong vạn vật phục đều là hàm uẩn trước thái cực. Mặc dù thay đổi liên tục, nhưng lại bình thường có nhất định trật tự và chu kỳ, tức là để ý, sổ, đó là “Khí đựng để ý, sổ trung có tượng.” tử huy đấu sổ của “Sổ” tự, ở ánh xạ thiên nhiên tạo hóa để ý thì, mà không phải chỉ đơn thuần con số mà nói. Nhân loại đơn giản cũng là thiên nhiên kết quả, sở dĩ nhân loại tính mệnh bình thường bị tự nhiên xảo diệu an bài, nghèo thông họa nhất – đều ở đây định số và ứng với sổ trong.

  1. Mệnh bàn mười hai cung thể dụng trong vòng hàm

 Bất luận cái gì thời không đều là tương đối, trên mệnh bàn mỗi một cung đều có thể làm thể cũng đều có thể làm dụng.  Với thời gian  luận, một cung là đại hạn (hoặc lưu niên lưu nguyệt loại) của cung mệnh, từ nay về sau nghịch bố đại hạn huynh đệ, đại hạn phu thê loại mười hai cung. Lấy không gian luận, như lấy phu thê làm cung gốc (thể), thì tử nữ làm phu thê huynh đệ, tài bạch làm phu thê phu thê, tật ách làm phu thê tử nữ, thiên di làm phu thê tài bạch, giao hữu làm phu thê tật ách (bản thân), quan lộc làm phu thê thiên di, điền trạch làm phu thê giao hữu, phúc đức làm phu thê quan lộc (sự nghiệp), phụ mẫu làm phu thê điền trạch, cung mệnh làm phu thê phúc đức, huynh đệ làm phu thê cha mẹ của, lấy đến đây của để ý có thể suy đoán phối ngẫu nhiều tình huống. Nếu như đối kỳ trung nội hàm ý nghĩa chân chính hiểu, năng lực suy một ra ba địa nhằm vào nào đó cung nói ra cái khác 10 cái cung vị thể dụng quan hệ, người ta thì tự nhiên hiểu được làm sao linh hoạt sử dụng nhìn như hoa cả mắt cung vị thể dụng quan hệ, mong muốn chư vị độc giả ngàn vạn lần không được muốn trốn tránh giá “Mài đao” nổi khổ (mài đao không uổng đốn củi công).

Bạn đang xem: Vài điểm trọng yếu về Tứ hóa

 Trừ lần đó ra, đấu mấy phần ngã cung và tha cung (mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền là ngã cung, phu, tử, thiên, giao hữu, phúc, phụ làm tha cung), mà chống đỡ ứng với kinh dịch âm dương của để ý, độc giả tu ở trên thực tế chậm rãi thể hội trong đó của ảo diệu.

 Thiên can Tứ Hóa nội hàm cùng ứng dụng sơ tham tử vi đấu sổ dự đoán hệ thống tuy rằng môn phái đông đảo, như vậy quan kỳ chủ phải đặc điểm đại thể có thể phân Tam hợp, hà lạc hai đại phe phái, tức thông thường nói nam bắc hai phái (có sách nói: Còn có “Kỳ môn” một phái, kỳ chủ phải đặc điểm là lấy quẻ Vị đoạn nhân sự, như vậy thì người viết biết kỳ hệ thống không đầy đủ hoàn thiện, hiện nay còn khó hơn xưng một phái). Tam hợp phái (nam phái) luận mệnh, lấy Tinh tình tổ hợp, hoạt bàn vận chuyển là việc chính tuyến, sử dụng “Tam phương tứ chính” khán vận mệnh; hà lạc phái (bắc phái) luận mệnh, lấy Tứ Hóa phi Tinh là khế cơ, sử dụng “Lục, cửu cung Vị” đoạn vận mệnh; hai cái luận mệnh, ở chỉnh thể nắm chặt và rất nhỏ suy đoán phương diện mỗi người mỗi vẻ, như có thể đem hai cái hữu cơ địa hợp nhị làm một, thì có thể xưng là là hoàn bích tử vi đấu sổ. Căn cứ vào đến đây, bổn thiên đối “Thiên can Tứ Hóa nội hàm cùng ứng dụng” làm một sơ tham, mục đích là: Nhượng yêu thích “Tam hợp” đồng đạo, càng nhiều mà từ “Tứ Hóa” trung hấp thu dinh dưỡng, khiến cho mình “Tam hợp” công phu càng thêm vượt qua thử thách; khiến cho thiên vị “Tứ Hóa” bằng hữu, ở hoa cả mắt “Tứ Hóa phi Tinh” trước mặt cảm thấy có pháp có thể dựa vào, có chương có thể theo, có thể rất nhanh tiến bộ, từ từ hình thành mình phong cách.

 Chú: (ngã cung, tha cung lý luận,  1. ,  6,  9,  10 cung ứng dụng, là phi Tinh trọng yếu tri thức điểm, nhất định phải “Mài đao” nắm giữ)

  2, Tứ Hóa luận trúng mục tiêu Thiên can nội hàm

 Ở “Tam thức (Thái Ất, kỳ môn, lục nhâm)\” dự đoán trong hệ thông , nhìn trời làm ứng dụng có thể nói sâu mà rộng rãi, mà đấu số luận trúng mục tiêu Thiên can ứng dụng lại xa xa không đầy đủ. Pháp có lý trung, có cảm với có chút “Đông tây” “Chỉ có thể ý hội, không cách nào dạy bằng lời nói”, người viết mong muốn đi qua dưới tỉ dụ có thể để cho độc giả sơ bộ lý giải Thiên can trong vòng hàm, do đó có lý phân giải cổ nhân vì sao như vậy ứng dụng cơ sở thượng, khai thác bước phát triển mới ứng dụng lĩnh vực.

 Cam năm sinh: Cả đời giám hộ ta khâm sai đại thần, vì vậy năm can Tứ Hóa ảnh hưởng suốt đời số phận.

 Lưu niên (lưu nhật) can: Đương niên (nhật) chấp chính tối cao quan trên, vì vậy lưu niên (nhật) can Tứ Hóa trừ ảnh hưởng năm này (nhật) ngoại, còn có đối dĩ vãng “Oan giả thác án” bình định, đối sau đó tình thế phát triển sản sinh ảnh hưởng làm sử dụng.

 Mười hai cung can: Là trường kỳ đóng ở nên khu (cung) khâm sai đại thần, lời nói của hắn có thể đại diện “Hoàng thượng” ý chỉ, vì vậy hắn mặc dù đóng ở nhất phương (cung) đối kỳ hắn địa vực (cung) cũng có quyền chỉ huy, nhất là đến phiên hắn giám hộ ta thời gian (khổ hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật tiến nhập đầy đủ cung thì) cùng với trước mặt chấp chính tối cao quan trên cùng hắn là thân hữu quan hệ thì (lưu niên, lưu nhật can dự đầy đủ cung can tương đồng), kỳ chỉ lệnh (Tứ Hóa phi Tinh của ảnh hưởng) sinh ra hiệu lực cực đại. Bởi vì hắn trường kỳ đóng ở nào đó cung, kỳ chỉ lệnh tất nhiên thẩm thấu, đại diện đầy đủ cung một ít tin tức, đây cũng là đồng dạng đều khiến cho nào đó Tinh Tứ Hóa, đến từ cung Nô bộc can dự đến từ cung phu thê làm không có cùng nội hàm nguyên nhân. Mười hai cung can trung, lấy mệnh, tài, quan ba vị can cung trọng yếu nhất, thứ nhì là tật ách, điền trạch, huynh đệ (bởi độ dài có hạn mười hai cung can của cụ thể nội hàm ở sau này đẩy dời đi luận bàn trung tái tác kể lại giới thiệu).

 “Can” khái niệm, còn có thể hiểu thành một đối với mình khả năng sản sinh ảnh hưởng trường năng lượng (hoặc sinh vật tràng, hoặc điện từ trường), trong đó phải kể tới Cam năm sinh và cung mệnh làm năng lượng cường đại nhất, bởi vậy hà lạc đấu sổ ở nam nữ hợp hôn hoặc phân tích nhân vật đối đãi quan hệ thì, chủ yếu nhìn đối phương Cam năm sinh và cung mệnh làm Tứ Hóa Tinh rơi vào ta của mệnh bàn hà cung.

 Chú: (luận mệnh do Cam năm sinh khởi, mà lại đến đây Tứ Hóa nương theo nhân cả đời, phải có xét)

  3, Tứ Hóa luận trúng mục tiêu Tứ Hóa nội hàm

 Hiện nay, ở người viết thấy đấu sổ nhiều trong sách, đối “Tứ Hóa” trình bày và phân tích nhưng đều dừng lại ở “Tinh thần làm thể, Tứ Hóa làm dụng” nói đơn giản minh thượng. Ai ngờ âm dương hỗ hóa của để ý đồng dạng thích ứng trong đẩu số, “Thể” có thể chuyển hóa thành “Sử dụng”, “Sử dụng” cũng có thể chuyển hóa thành thể, tinh thần và Tứ Hóa quan hệ như mộc và hỏa, mộc ẩm không dễ đốt, hỏa lớn không tới củi ướt. Tuy nói “Trong âm có dương, trong dương có âm”, thể dụng khó phân, như vậy âm dương, thể dụng vừa tương đối độc lập tồn tại; tinh thần và Tứ Hóa quan hệ vừa giống như thân thể và linh hồn, ở bởi vì trên thế giới tinh thần (linh hồn) tác dụng thường thường phần lớn ở tại bản thân (thân thể), Tứ Hóa tác dụng là mượn tinh thần hình thành một loại cường hữu lực trường năng lượng (bầu không khí), loại này sẵn có linh động lực trường năng lượng là có thể đơn độc tồn tại hợp với bên ngoài sản sinh hiệu ứng, hiện đối giá bốn loại linh động lực (trường năng lượng) bản tóm tắt như sau:

 Hóa lộc ── tượng trưng thu hoạch bận rộn trời thu, là mặt trời lặn tây sơn tiền mặt trời chiều. Ngũ hành thuộc kim, là phương tây, và trong bát quái “Đoài” tương đối. Vì vậy chủ vui sướng, thu hoạch, bận rộn, quý trọng, tài lộc, thực lộc, trí tuệ, cuồn cuộn không ngừng loại.

 Hóa quyền ── tượng trưng sấm chớp rền vang mùa hè, là nhật đến nỗi trung thiên thì nắng gắt. Ngũ hành thuộc hỏa, là phía nam, và trong bát quái “Ly” tương đối. Vì vậy chủ thế lực, quyền uy, tranh chấp, hư vinh, tự phụ, tiêu xài, kiên cường, bộc lộ tài năng loại.

 Hóa khoa ── tượng trưng trăm hoa đua nở mùa xuân, là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thì ánh rạng đông. Ngũ hành thuộc mộc, là họ Đông Phương, và trong bát quái “Chấn” tương đối. Vì vậy chủ sinh trưởng, danh vọng, công danh, tình duyên, khoa bảng, quý nhân, đào hoa, thanh bạch cao thượng loại.

 Hóa kị ── tượng trưng trời giá rét địa đông mùa đông, là trước tờ mờ sáng hắc ám. Ngũ hành thuộc thủy, là phương bắc, và trong bát quái “Khảm” tương đối. Vì vậy chủ cất dấu, hung hiểm, biến thiên, trầm mê, tai hoạ, tử vong, thị phi, bôn ba mệt nhọc loại.

 Có ở trên Tứ Hóa khái niệm, chúng ta sẽ không khó lý giải: Hóa kị ở dần mão cung vị là “Bất kị” (hóa kị thuộc thủy, dần mão mộc năng lực tiết thủy), lộc kị cùng cung lấy song kị luận (hóa lộc của kim sinh hóa kị nước, khiến cho hóa kị lực lượng gấp bội), luận tiến tài khán hóa lộc (hóa lộc chủ thu hoạch), luận lên chức khán hóa quyền cũng phải nhìn hóa lộc (lên chức là thăng quan vừa tăng lương, quyền chủ quan, lộc chủ lợi), tìm đối tượng, tầm lương y phải từ hóa khoa suy nghĩ (hóa khoa tượng trưng mùa xuân, hoa tươi nghìn đóa ta chỉ năng lực ngắt một đóa về nhà, cỏ dại vạn gốc cây chỉ có vài loại có thể trị ta bệnh, tất cả đều là kháo duyên phận mà định), luận biến động (sự nghiệp, tiền tài) muốn xem đại hạn lộc chuyển kị (lộc chủ thu hoạch, kị chủ cất dấu, cất dấu mục đích ở chỗ năm sau đạt được thu hoạch lớn hơn).

 Chú: (khoa, quyền, lộc, kị, Tứ Hóa phải từ ngũ hành sinh khắc khởi nghiên cứu, điểm này thông, thì mãn bàn Tứ Hóa tổ hợp đều là không làm khó dễ sự cũng! ! ! Nặng điểm trúng trọng điểm)

  4, Tứ Hóa thông thay đổi bản tóm tắt Tứ Hóa đấu số luận mệnh

 Căn cứ chính là “Nhất lục đồng tông, cửu cung giấu khí” hà lạc nguyên lý, lấy đến đây thôi diễn ra ngã cung, tha cung của khái niệm. Vì sao lục, cửu trọng yếu như vậy? Kỳ căn do đúng là một hoàn chỉnh nhân (cung mệnh có người nói rằng một cung) là do thân thể (lục cung) và linh hồn (cửu cung) cấu thành như nhau, cái này cũng có lẽ chính là cổ nhân tổng lấy tọa bắc (lục) triêu nam (cửu) làm căn bản tọa độ nguyên nhân chủ yếu ba. Mệnh làm một, thì tật ách là lục, quan lộc là cửu; quan lộc làm một, thì huynh là lục, tài là cửu; tài làm một, thì điền là lục, mệnh là cửu. Vì vậy, đấu số luận mệnh lấy mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền làm ngã phương, còn lại cung vị làm tha cung. Tha cung của hóa diệu nhập bên ta, biểu thị hắn tới thành tựu ta cái gì? Tổn hại ta cái gì? Thông lý, ngã cung của hóa diệu nhập tha cung, biểu thị ta tổn hại hắn cái gì? Ích hắn cái gì?

 Tứ Hóa đấu số luận mệnh, còn có một cái trọng yếu khái niệm, tức “Phụ tật tuyến vừa đồng thời công văn tuyến, chủ danh; huynh giao hữu tuyến vừa đồng thời thành tựu tuyến, chủ lợi.” sao vậy? Tật ách vì thân thể của ta, phụ mẫu là thiên di (không gian hoạt động của ta) tật ách (thân thể), “Nhạn quá lưu thanh, nhân quá lưu danh”, danh tiếng là dựa vào văn tự truyền lưu kéo dài, cho nên phụ tật tuyến vừa đồng thời công văn tuyến, chủ danh. Huynh đệ làm quan lộc tật ách (thân thể), giao hữu làm phu thê tật ách (thân thể), hai cái đều vì cái gì đó thực tế, phân biệt đại biểu cho ta của xã hội và cá nhân thành tựu vật chất, cho nên huynh giao hữu tuyến vừa đồng thời thành tựu tuyến, chủ lợi.

 Căn cứ ở trên nguyên lý, chúng ta sẽ không khó lý giải: Cung Quan lộc hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, suốt đời tiền đồ quang minh, có thể mưu cầu công danh; cung Quan lộc hóa cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến, suốt đời rất có thành tựu, có thể cầu tài lợi, nếu cát diệu không vào mà sao Hóa kỵ hóa nhập thì tương phản.

 Mười hai cung đều có thể đều tự làm cung gốc, bởi vì khí số cung (thứ chín cung) của hóa diệu hẳn là cung của cát hung (như lấy tài làm cung gốc, cung mệnh là khí số cung, can của nó hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến cho thấy ở trên tiền tài rất có thành tựu, bởi vì phụ tật tuyến là tài bạch huynh giao hữu tuyến), bản mệnh và trong lúc hành hạn lấy như vậy mà suy.

 Chú: (nhất lục cộng tông, cửu cung giấu khí, công văn, thành tựu. Tử vi trọng điểm không được điểm, giá mấy cái là nhất định phải hoạt bàn ứng dụng, trong khi khán mệnh phải thường xuyên biến đổi phù hợp! ! ! ! )

  5. Tử vi đấu sổ tam yếu sơ luận (thiên địa nhân tam bàn cơ bản nguyên lý cùng ứng dụng)

 Can chi, cung vị, tinh diệu tam yếu luận đấu số luận mệnh, đem mệnh bàn chia làm “Mười hai viên”, đối ứng với thiên nhiên mười hai tiết (nguyệt), mười hai thời điểm, nhân thể mười hai kinh mạch các loại. Mười hai viên phân thuộc mười hai địa chi, căn cứ năm sinh Thiên can mười hai địa chi vừa phân biệt và thập Thiên can tương phối, cấu thành mười hai cái tương đối ổn định “Gia đình” (bởi tí sửu và dần mão Thiên can là chân đạp hai thuyền, vì vậy đến đây viên cả 2 thiên can tương đối sinh động), giá mười hai cái “Can chi gia đình” hợp thành đấu sổ địa bàn, tượng trưng tương đối cố định mà vừa đầy đủ đặc sắc mười hai địa vực.

 Cung mệnh, huynh đệ loại mười hai cung, cấu thành đấu sổ người của bàn, tượng trưng cho muôn màu muôn vẻ 12 nhân sự lĩnh vực.

 Tử vi, Thiên phủ nhiều tinh diệu, cấu thành đấu sổ thiên bàn, tượng trưng đến từ vũ trụ thiên thể phức tạp mà vừa trực quan chứa nhiều ảnh hưởng nhân tố.

 Thiên địa nhân tam trong bàn, địa bàn làm thể là âm, thiên bàn làm dụng là dương, nhân bàn là trời địa lưỡng bàn khế cơ ràng buộc, là câu thông hai cái cầu.

 Ngay tại chỗ bàn và nhân bàn mà nói, địa bàn làm thể nhân bàn làm dụng, thể dụng so với hợp cát lợi tương khắc là hung, tỷ như sự nghiệp cung cư tử là sự nghiệp phương diện đa khai sáng mặc dù gian nan mà có điều thành, là cát, mà cung phu thê cư tử mặc dù phu thê sinh hoạt muôn màu muôn vẻ như vậy dễ sinh sự đoan, là không đẹp; cung điền trạch cư tứ mộ là gia cư ổn định, nếu ở tứ mã nơi thì đa bôn ba biến thiên.

 Thì thiên bàn và nhân bàn mà nói, nhân bàn làm thể thiên bàn làm dụng, thể dụng so với hợp cát lợi, tương khắc là hung, tỷ như thiên cơ Tinh rơi vào cung mệnh, huynh đệ cung tối cát, ở cung mệnh hội lộc tồn chủ trở thành chính mình trang bị kỹ thuật đặc biệt tình hình biến đổi nhân vật; rơi vào tật ách, cung phúc đức thì không được cát, ở tật ách chủ hệ thần kinh dễ có tâm bệnh, ở phúc đức chủ phí công quan tâm, tổng luẩn quẩn trong lòng loại.

 Ngay tại chỗ bàn và thiên bàn mà nói, địa bàn làm thể thiên bàn làm dụng, thể dụng sinh hợp cát lợi, xung khắc là hung, tỷ như thái dương tinh cư mão thìn tị ngọ là miếu vượng, sửu mùi bình hòa, thân dậu tuất hợi tí lạc hãm, miếu vượng tác dụng lớn nhất, lạc hãm tác dụng rất nhỏ mà lại thường thường khởi tương phản tác dụng, tình huống cụ thể phải kết hợp nhân bàn quan trọng nhất cơ nữu (cầu) mà định. Ví dụ như thái dương nhập mệnh, chủ quan đắt hoặc có chính trị cuộc đời nhưng suốt đời khó tránh khỏi vất vả cực nhọc bôn ba, ở mão địa là ánh sáng mặt trời Lôi môn (mặt trời mọc phù tang) cách, chủ làm việc tích cực, nhân duyên tốt đẹp, dễ lấy được danh tiếng loại; ở hợi địa cách cục soa, chủ suốt đời bôn ba lao lực nhiều thị phi, lục thân vô duyên.

 Can chi, cung vị, tinh diệu tam yếu trong quan hệ, có thể dùng thổ nhưỡng, mầm móng, khí trời tới tỉ dụ. Mỗi loại mầm móng đều có thích hợp nó sinh trưởng thổ nhưỡng, như vậy thổ nhưỡng tái hợp không có tương phối khí trời bảo đảm cũng là uổng công; thổ nhưỡng mặc dù không được rất thích hợp, nếu gặp gỡ mưa thuận gió hoà khí trời tốt mầm móng cũng sẽ so sánh thuận lợi lớn. Tình huống khác độc giả có thể tự hành suy ra, nhưng phải nhớ kỹ: Bỏ qua một bên mầm móng đơn độc thảo luận thổ nhưỡng và khí trời là không có chút ý nghĩa nào.

 Chú: (thiên, địa, nhân bàn thuyết pháp rất nhiều, đây là giải thích tốt một loại, kỳ thực chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả mọi người có thể ở chính mình phân giải bàn trong quá trình, tổng kết ra tương quan yếu tố, thành lập mình thiên, địa, nhân thể hệ. )

  6, mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tam yếu luận

 Bản mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tam yếu cấu thành một địa bàn, nhân bàn, thiên bàn hệ thống, hiện lên nào đó một đời người nghèo hèn khô khốc xu thế quy luật; lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật tam yếu tạo thành địa nhân thiên tam bàn hệ thống, phản ánh hắn mỗi năm cụ thể vận thế; lưu nhật, lưu thời, lưu phân tam yếu tạo thành tam bàn hệ thống, thì miêu tả hắn một ngày nào đó tình huống cặn kẽ, giá vừa mới phù hợp vũ trụ toàn bộ tin tức thống nhất quy luật.

 Bản mệnh bàn phản ánh chính là, nhân oe oe chào đời trong nháy mắt, địa cầu mặt ngoài một tọa độ và vũ trụ thiên thể nhiều tinh cầu phù hợp phân chia, sinh ra mệnh tạo nguyên thủy trường năng lượng. Bởi vậy, bản mệnh bàn là tương đối không đổi địa bàn, là vũ trụ thời không giao cho một sinh mạng nguyên thủy tọa độ điểm, tánh mạng của hắn đồ thị chính là từ nay về sau bắt đầu.

 Đại hạn mệnh bàn, là liên tiếp bản mệnh và lưu niên linh hoạt chắp nối, là tương đối biến hóa nhân bàn, là hạn định đồ thị hình thể không gian, là mồi dẫn hỏa.

 Lưu niên mệnh bàn, là mệnh bàn sự giãn ra cụ thể biểu hiện, là thiên bàn, chính xác nào đó một thời không hạ một điểm cụ thể, là phá điểm.

 Bởi vậy, bản mệnh bàn khán định số, lưu niên độc ứng với sổ, sự tình của phát sinh ở bản mệnh bàn khán có khả năng hay không (định số), sau đó đại hạn lại có, lo lắng nữa ứng với ở một năm kia, đó là: Mệnh khán số mệnh, hạn khán thời không, năm khán bạo phát điểm. Ví dụ như nào đó càn tạo, cung phu thê thất sát văn khúc tọa thủ, hôn nhân sẽ không mỹ mãn; cung phu thê canh can khiến cho thiên đồng hóa kị xung phụ mẫu (công văn cung), cho thấy nhất kết hôn xui xẻo sự tình thì sẽ phát sinh, đệ tam hạn nhập cung phu thê canh can bắt đầu công tác, lưu niên nhập tử Vị xung cung trở thành lưu niên tật ách, làm phu thê cùng ta vô duyên ── ly hôn.

 Bản mệnh bàn là địa bàn, sử dụng Tứ Hóa phi Tinh thì Thiên can giống nhau lấy bản mệnh bàn là chuẩn, lưu niên, lưu Nhật bản thân Thiên can chỉ ở dưới tình huống đặc thù khởi tham khảo tác dụng.

 Bản mệnh bàn Tứ Hóa (Cam năm sinh, các can cung), dùng cho đại hạn số mệnh phán đoán, là quyết định đại hạn cách cục một chủ yếu tiêu chuẩn.

 Khán đại hạn thì, đại hạn mệnh bàn hóa diệu nhập mười hai cung phải ưu tiên lo lắng, như đại hạn mệnh bàn hóa phi hóa lộc nhập cái gì cung vị biểu thị ta mười năm này đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào cái gì lĩnh vực. Bản mệnh bàn Tứ Hóa khán nhập đại hạn hà cung, lấy định “Tượng” phát sinh thời gian; đại hạn mệnh bàn Tứ Hóa khán nhập bản mệnh bàn hà cung, lấy định tượng phát sinh không gian. Đại hạn và lưu niên mệnh bàn trong quan hệ và đến đây xấp xỉ, độc giả có thể tự hành suy luận.

 Chú ý, bản mệnh bàn Tứ Hóa đối với lưu niên mệnh bàn thùy tượng là giả, lưu niên trên mệnh bàn tứ hóa ứng với bản mệnh bàn cũng vì hư, cho dù thực sự muốn xem đại hạn mệnh bàn là đầu mối quan trọng nhất tác dụng. Nếu như bản mệnh bàn phản ánh mệnh là đường đi, đại hạn mệnh bàn phản ánh vận thì là xe, ở tình hình biến đổi khó lường của nhân sinh trên đường đi xe ưu khuyết thường thường phần lớn ở tại lộ là tốt hay xấu, bởi vậy đại hạn mệnh bàn là tốt hay xấu cực kỳ trọng yếu.

 Bản mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tam yếu trong quan hệ, có thể dùng bộ rễ, đóa hoa, quả thực tới tỉ dụ. Điều không phải mỗi đám bộ rễ đều có thể khai ra đóa hoa, cũng không phải mỗi đóa hoa đơn lẻ đều có thể kết xuất quả thực, nhưng mà không có đóa hoa không có khả năng sản sinh quả thực, không có bộ rễ cũng không có khả năng khai ra đóa hoa. Chỉ cần hiểu đạo lý này, sẽ không khó lý giải bản mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tượng trưng nguyên lý, tiến tới thạo nắm giữ ứng dụng của.

  7. Thời điểm, nhân vật, sự vật tam yếu luận

 Thời điểm, nhân vật, sự vật tam yếu cấu thành một địa bàn, nhân bàn, thiên bàn hệ thống, hiện lên nào đó một thời không hạ nhân hoặc sự đích mưu tiền trạng thái và quy luật phát triển, kỳ môn tử vi đấu sổ huyền bí toàn bộ ở chỗ này, có một tỉ dụ giúp đỡ trợ giúp chúng ta rất tốt địa lý phân giải giữa bọn họ tương hỗ quan hệ.

 Thời điểm mệnh bàn như hé ra thông dụng địa đồ, nó đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều áp dụng;

 Nhân vật bàn như một tri thức phong phú hướng dẫn du lịch;

 Sự vật bàn thì là đang bình thường địa đồ cơ sở thượng án mua sắm hoặc du ngoạn loại tính chất vẽ phác thảo ra chuyên nghiệp địa đồ.

 Địa đồ là chết, người là sống. Bởi vậy, thời gian sử dụng thần mệnh bàn thực tế suy tính thì, phải lấy nhân vật (có lúc chỉ chính mình) sở rơi cung vị là cung mệnh nặng bố mười hai cung, cấu thành một mệnh bàn mới (nhân bàn); sinh bệnh tìm quý nhân phương (đại hạn phúc nhân trị khoa sở vào cung Vị), lên tòa án tầm luật sư Tinh (thiên tướng) quý nhân phương (khí số cung hóa khoa sở vào cung Vị), thì là đối sự vật mệnh bàn tờ này chuyên nghiệp địa đồ linh hoạt vận dụng. Hướng dẫn du lịch và chuyên nghiệp địa đồ vô pháp đại thế phổ thông địa đồ, kỳ thực chúng ta mỗi người mệnh bàn cũng là hé ra năng lực dẫn đường người khác địa đồ hoặc hướng dẫn du lịch, trong đó huyền để ý tu độc giả ở trên thực tế chậm rãi lĩnh ngộ

(Chiến Nguyễn sơ dịch)

Bản gốc:

  紫徽斗数飞星四化之气数理象的意义: 气指的是太极, 是宇宙万物生成的根源, 自始存在于无限时空之中, 其极限可以无限大, 也可以无限小, 但不等于零或没有. 例如整一个宇宙有一太极, 一个单细胞也有一太极, 甚至组成单细包的每一分子, 也都各有一太极. 太极是气, 是宇宙万有的能源, 化成阴阳, 阴阳交构而化育万物; 万物之中复皆涵蕴着太极. 虽变化莫测, 但又恒有一定的秩序与周期, 即是理, 数, 亦即”气含有理, 数中有象.” 紫徽斗数之”数” 字, 在影射大自然造化的理则, 而不是指单纯的数目而言. 人类无非也是大自然的产物, 所以人类性命恒受自然巧妙的安排, 穷通祸一 – 都在定数与应数之中.

  1. 命盘十二宫体用之内涵

  任何时空都是相对的, 命盘上的每一宫皆可为体亦皆可为用. 以时间论, 某一宫为大限 (或流年流月等) 之命宫, 从此逆布大限兄弟, 大限夫妻等十二宫. 以空间论, 如以夫妻为本宫 (体), 则子女为夫妻的兄弟, 财帛为夫妻的夫妻, 疾厄为夫妻的子女, 迁移为夫妻的财帛, 交友为夫妻的疾厄 (身体), 官禄为夫妻的迁移, 田宅为夫妻的交友, 福德为夫妻的官禄 (事业), 父母为夫妻的田宅, 命宫为夫妻的福德, 兄弟为夫妻的父母, 以此之理可以推断配偶诸情况. 如果对其中内涵意义真正理解了, 能举一反三地针对某宫说出其他十个宫位的体用关系, 你就自然懂得如何活用看似眼花缭乱的宫位体用关系了, 希望诸位读者千万不要逃避这”磨刀” 之苦 (磨刀不费砍柴功).

  除此之外, 斗数分我宫和他宫 (命, 兄, 财, 疾, 官, 田为我宫, 夫, 子, 迁, 友, 福, 父为他宫), 以对应易经的阴阳之理, 读者须在实践中慢慢体会其中之奥妙.

  天干四化内涵及应用初探紫微斗数预测体系虽然门派众多, 然观其主要特点大致可分三合, 河洛两大派系, 即通常讲的南北两派 (有书云: 还有”奇门” 一派, 其主要特点是以卦位断人事, 然就笔者所知其体系不够完善, 目前还难称一派). 三合派 (南派) 论命, 以星情组合, 活盘运转为主线, 用”三方四正” 看运命; 河洛派 (北派) 论命, 以四化飞星为契机, 用”六, 九宫位” 断运命; 二者论命, 在整体把握和细微推断方面各有千秋, 如能将二者有机地合二为一, 则可称得上是完璧的紫微斗数. 基于此, 本篇对”天干四化内涵及应用” 作一初探, 目的是: 让喜好”三合” 的同道, 更多地从”四化” 中汲取营养, 使自己的”三合” 功夫更加过硬; 使偏爱”四化” 的朋友, 在眼花缭乱的”四化飞星” 面前感到有法可依, 有章可循, 能够快速进步, 逐渐形成自己的风格.

  注: (我宫, 他宫理论, 1. , 6, 9, 10宫的应用, 是飞星重要的知识点, 必须要”磨刀” 掌握)

  2, 四化论命中的天干内涵

  在”三式 (太乙, 奇门, 六壬)\” 预测体系中, 对天干的应用可谓深而广之, 而斗数论命中的天干应用却远远不够. 法在理中, 有感于有些”东西””只能意会, 无法言传”, 笔者希望通过以下比喻能让读者初步了解天干之内涵, 从而在理解古人为何如此应用的基础上, 开拓出新的应用领域.

  生年干: 终生监护我的钦差大臣, 故而年干四化影响一生命运.

  流年 (流日) 干: 当年 (日) 执政的最高长官, 故而流年 (日) 干四化除影响本年 (日) 外, 还有对以往”冤假错案” 拨乱反正, 对以后事态发展产生影响之作用.

  十二宫干: 为长期驻守该地区 (宫) 的钦差大臣, 他的言行可代表”皇上” 的旨意, 故而他虽驻守一方 (宫) 对其他地域 (宫) 也有指挥权, 尤其是轮到他监护我的时候 (大小限, 流年, 流月, 流日进入该宫时) 以及当前执政的最高长官与他是亲友关系时 (流年, 流日干与该宫干相同), 其指令 (四化飞星之影响) 产生的效力极大. 由于他长期驻守某宫, 其指令必然渗透, 代表该宫的一些信息, 这也是同样都使某星四化, 来自交友宫干与来自夫妻宫干的有不同内涵的原因. 十二宫干中, 以命, 财, 官三位宫干最为重要, 其次为疾厄, 田宅, 兄弟 (由于篇幅所限十二宫干之具体内涵在今后推出的专论中再作详细介绍).

 “干” 的概念, 还可理解为一个对自己可能产生影响的能量场 (或生物场, 或电磁场), 其中要数生年干和命宫干的能量最为强大, 因此河洛斗数在男女合婚或分析人物对待关系时, 主要看对方的生年干和命宫干的四化星落入我之命盘的何宫.

  注: (论命由生年干起, 且此四化伴随人终生, 不可不察)

  3, 四化论命中的四化内涵

  目前, 在笔者看到的斗数诸书中, 对”四化” 的论述仍都停留在”星辰为体, 四化为用” 的简单说明上. 孰不知阴阳互化之理同样适应斗数中,”体” 可以转化为”用”,”用” 也可转化为体, 星辰与四化的关系犹如木与火, 湿木不易燃, 火大没湿柴. 虽说”阴中有阳, 阳中有阴”, 体用难分, 然阴阳, 体用又是相对独立存在的; 星辰与四化的关系又像肉体和灵魂, 在人为的世界上精神 (灵魂) 的作用往往大于身体 (肉体), 四化的作用是借助星辰形成一种强有力的能量场 (气氛), 这种具有灵动力的能量场是可以单独存在并对外产生效应的, 现对这四种灵动力 (能量场) 简述如下:

  化禄 ── 象征收获忙碌的秋天, 为日落西山前的夕阳. 五行属金, 为西方, 与八卦中的”兑” 相对. 故而主喜悦, 收获, 忙碌, 珍惜, 财禄, 食禄, 智慧, 源源不断等.

  化权 ── 象征电闪雷鸣的夏天, 为日至中天时的骄阳. 五行属火, 为南方, 与八卦中的”离” 相对. 故而主势力, 权威, 争执, 虚荣, 自负, 挥霍, 刚强, 锋芒毕露等.

  化科 ── 象征百花齐放的春天, 为旭日东升时的曙光. 五行属木, 为东方, 与八卦中的”震” 相对. 故而主生长, 名望, 功名, 情缘, 科甲, 贵人, 桃花, 清白高尚等.

  化忌 ── 象征天寒地冻的冬天, 为黎明前的黑暗. 五行属水, 为北方, 与八卦中的”坎” 相对. 故而主收藏, 凶险, 变迁, 沉迷, 灾祸, 死亡, 是非, 奔波劳累等.

  有了以上四化概念, 我们就不难理解: 化忌在寅卯宫位为”不忌” (化忌属水, 寅卯木能泄水), 禄忌同宫以双忌论 (化禄之金生化忌之水, 使化忌力量加倍), 论进财看化禄 (化禄主收获), 论升迁看化权也要看化禄 (升迁为升官又加薪, 权主官, 禄主利), 找对象, 寻良医要从化科着眼 (化科象征春天, 鲜花千朵我只能采一朵回家, 野草万株只有几种能治我病, 一切皆靠缘分而定), 论变动 (事业, 钱财) 要看大限的禄转忌 (禄主收获, 忌主收藏, 收藏的目的在于来年取得更大的收获).

  注: (科, 权, 禄, 忌, 四化要从五行生克起研究, 此点通, 则满盘四化组合皆不为难事也! ! ! 重点中的重点)

  4, 四化通变简述四化斗数论命

  依据的是”一六同宗, 九宫藏气” 的河洛原理, 以此推演出我宫, 他宫之概念. 为何六, 九如此重要? 其根由恰如一个完整的人 (命宫或曰一宫) 是由肉体 (六宫) 和灵魂 (九宫) 组成一样, 这也许就是古人总以坐北 (六) 朝南 (九) 为基本坐标的主要原因吧. 命为一, 则疾厄为六, 官禄为九; 官禄为一, 则兄为六, 财为九; 财为一, 则田为六, 命为九. 故此, 斗数论命以命, 兄, 财, 疾, 官, 田为我方, 其余宫位为他宫. 他宫之化曜入我方, 表示他来成就我什么? 损我什么? 通理, 我宫之化曜入他宫, 表示我损他什么? 益他什么?

  四化斗数论命, 还有一个重要概念, 即”父疾线又叫文书线, 主名; 兄友线又叫成就线, 主利.” 何也? 疾厄为我之肉体, 父母为迁移 (我活动之空间) 的疾厄 (肉体),”雁过留声, 人过留名”, 名声是靠文字流传延续的, 故父疾线又叫文书线, 主名. 兄弟为官禄的疾厄 (肉体), 交友为夫妻的疾厄 (肉体), 二者皆为实实在在的东西, 分别代表着我之社会和个人成就的实物标本, 故兄友线又叫成就线, 主利.

  依据以上原理, 我们就不难理解: 官禄宫化吉曜入父疾线, 一生前途光明, 可求功名; 官禄宫化吉曜入兄友线, 一生颇有成就, 可求财利, 若吉曜不入而忌星化入则相反.

  十二宫均可各自为本宫, 以其气数宫 (第九宫) 之化曜应该宫之吉凶 (如以财为本宫, 命宫是气数宫, 其干化吉曜入本命的父疾线表明在钱财上颇有成就, 因为父疾线为财帛的兄友线), 本命与行限之间以此类推.

  注: (一六共宗, 九宫藏气, 文书, 成就. 紫微重点不点, 这几条是必须要活盘应用的, 在看盘中要时刻代入! ! ! ! )

  5. 紫微斗数三要初论 (天地人三盘基本原理及应用)

  干支, 宫位, 星曜三要论斗数论命, 将命盘划分为”一十二垣”, 对应于自然界的十二节 (月), 十二时辰, 人体的十二经脉等等. 十二垣分属十二地支, 依据生年天干十二地支又分别与十天干相配, 组成十二个相对稳定的”家庭” (由于子丑和寅卯的天干是脚踩两只船, 故而此垣的两个天干比较活跃), 这十二个”干支家庭” 组成了斗数的地盘, 象征相对固定而又各具特色的十二地域.

  命宫, 兄弟等十二宫, 组成斗数的人盘, 象征着丰富多彩的十二个人事领域.

  紫微, 天府诸星曜, 组成斗数的天盘, 象征来自宇宙天体复杂而又直观的诸多影响因素.

  天地人三盘中, 地盘为体为阴, 天盘为用为阳, 人盘为天地两盘的契机纽带, 是沟通二者的桥梁.

  就地盘和人盘而论, 地盘为体人盘为用, 体用比合吉利相克为凶, 比如事业宫居子为事业方面多开创虽艰难而有所成, 为吉, 而夫妻宫居子虽夫妻生活丰富多彩然易生事端, 为不美; 田宅宫居四墓为家居稳定, 若在四马之地则多奔波变迁.

  就天盘和人盘而论, 人盘为体天盘为用, 体用比合吉利, 相克为凶, 比如天机星落在命宫, 兄弟宫最吉, 在命宫会禄存主成为拥有特殊技术的风云人物; 落在疾厄, 福德宫则不吉, 在疾厄主神经系统易有毛病, 在福德主劳神操心, 总想不开等.

  就地盘和天盘而论, 地盘为体天盘为用, 体用生合吉利, 冲克为凶, 比如太阳星居卯辰巳午为庙旺, 丑未平和, 申酉戌亥子落陷, 庙旺作用最大, 落陷作用很小且往往起相反作用, 具体情况要结合人盘这一机纽 (桥梁) 而定. 例如太阳入命, 主官贵或有政治生涯但一生难免辛劳奔波, 在卯地为日照雷门 (日出扶桑) 格, 主做事积极, 人缘佳, 易获名声等; 在亥地格局差, 主一生奔波劳碌多是非, 六亲无缘.

  干支, 宫位, 星曜三要之间的关系, 可用土壤, 种子, 天气来比喻. 每类种子都有适合它生长的土壤, 然土壤再合适没有相配的天气保障也是枉然; 土壤虽不太适合, 若遇上风调雨顺的好天气种子也会较顺利成长. 其他情况读者可自行推之, 但要记住: 撇开种子单独讨论土壤和天气是毫无意义的.

  注: (天, 地, 人盘的说法很多, 这是解释不错的一种, 其实就是天时, 地利, 人和, 大家都可以在自己解盘的过程中, 总结出相关的要素, 建立自己的天, 地, 人体系. )

  6, 命盘, 大限, 流年三要论

  本命盘, 大限, 流年三要组成一个地盘, 人盘, 天盘体系, 显示着某人一生的贫贱枯荣趋势规律; 流年, 流月, 流日三要组成的地人天三盘体系, 反映着他某年的具体运势; 流日, 流时, 流分三要组成的三盘体系, 则描述着他某一天详细情况, 这恰好符合宇宙全息统一规律.

  本命盘反映的是, 人呱呱落地的一刹那, 地球表面某一坐标与宇宙天体诸星球切割, 产生的命造原始能量场. 因此, 本命盘是相对不变的地盘, 是宇宙时空赋予一个生命的原始坐标点, 他的生命曲线就是从此开始.

  大限命盘, 是连接本命和流年的机纽桥梁, 是相对变化的人盘, 是限定曲线形体的空间, 是导火索.

  流年命盘, 是命盘外延的具体表现, 是天盘, 是某一时空下的一个具体点, 是爆破点.

  因此, 本命盘看定数, 流年读应数, 事情之发生在本命盘看有没有可能 (定数), 然后大限又有, 再考虑应在那一年, 亦即: 命看气运, 限看时空, 年看爆发点. 例如某乾造, 夫妻宫七杀文曲坐守, 婚姻不会美满; 夫妻宫庚干使天同化忌冲父母 (文书宫), 表明一结婚倒霉的事情就会发生, 第三限入夫妻宫庚干开始工作, 流年入子位冲宫成为流年的疾厄, 为夫妻与我无缘 ── 离婚.

  本命盘是地盘, 使用四化飞星时天干一律以本命盘为准, 流年, 流日本身的天干只在特殊情况下起参考作用.

  本命盘的四化 (生年干, 各宫干), 用于大限气运的判断, 是决定大限格局的一个主要标准.

  看大限时, 大限命盘化曜入十二宫要优先考虑, 如大限命盘化禄入什么宫位表示我这十年把全部精力投入到什么领域. 本命盘的四化看入大限何宫, 以定”象” 的发生时间; 大限命盘四化看入本命盘的何宫, 以定象的发生空间. 大限与流年命盘之间的关系与此相仿, 读者可自行推论.

  注意, 本命盘的四化对流年命盘的垂象为虚, 流年命盘四化上应本命盘也为虚, 是否填实要看大限命盘这一枢纽的作用. 如果本命盘反映的命是路, 大限命盘反映的运则是车, 在风云莫测的人生旅途中车的优劣往往大于路的好坏, 因此大限命盘的好坏至关重要.

  本命盘, 大限, 流年三要之间的关系, 可用根系, 花朵, 果实来比喻. 不是每簇根系都能开出花朵, 也不是每只花朵都能结出果实, 然而没有花朵不可能产生果实, 没有根系也不可能开出花朵. 只要明白了这个道理, 就不难理解本命盘, 大限, 流年象征的原理, 进而熟练掌握应用之.

  7. 时辰, 人物, 事物三要论

  时辰, 人物, 事物三要组成一个地盘, 人盘, 天盘体系, 显示着某一时空下人或事的当前状态和发展规律, 奇门紫微斗数的奥秘全在这里, 有个比喻可帮助我们更好地理解它们之间的相互关系.

  时辰命盘犹如一张通用地图, 它对任何人, 任何事都适用;

  人物盘犹如一个知识丰富的导游;

  事物盘则是在普通地图的基础上按购物或旅游等性质勾画出的专业地图.

  地图是死的, 人是活的. 因此, 用时辰命盘实际推算时, 要以人物 (有时指自己) 所落宫位为命宫重布十二宫, 组成一个新的命盘 (人盘); 生病找贵人方 (大限福德化科所入宫位), 打官司寻律师星 (天相) 的贵人方 (气数宫化科所入宫位), 则是对事物命盘这张专业地图的灵活运用. 导游和专业地图无法代替普通地图, 其实我们每个人的命盘也是一张能导引他人的地图或导游, 其中玄理须读者在实践中慢慢领悟

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vài điểm trọng yếu về Tứ hóa

Tử vi đấu sổ phi Tinh Tứ Hóa khí sổ để ý tượng ý nghĩa: Khí chỉ là thái cực, là vũ trụ vạn vật sanh thành căn nguyên, tự thủy tồn tại ở vô hạn thời không trong, kỳ cực hạn có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé, nhưng không phải là linh hoặc không có. Ví dụ như chỉnh một vũ trụ có nhất thái cực, một chỉ tế bào cũng có nhất thái cực, thậm chí cấu thành chỉ tế túi mỗi một phần tử, cũng đều các hữu nhất thái cực. Thái cực là khí, là vũ trụ vạn có nguồn sinh lực, hóa thành âm dương, âm dương giao cấu mà dưỡng dục vạn vật; trong vạn vật phục đều là hàm uẩn trước thái cực. Mặc dù thay đổi liên tục, nhưng lại bình thường có nhất định trật tự và chu kỳ, tức là để ý, sổ, đó là “Khí đựng để ý, sổ trung có tượng.” tử huy đấu sổ của “Sổ” tự, ở ánh xạ thiên nhiên tạo hóa để ý thì, mà không phải chỉ đơn thuần con số mà nói. Nhân loại đơn giản cũng là thiên nhiên kết quả, sở dĩ nhân loại tính mệnh bình thường bị tự nhiên xảo diệu an bài, nghèo thông họa nhất – đều ở đây định số và ứng với sổ trong.

  1. Mệnh bàn mười hai cung thể dụng trong vòng hàm

 Bất luận cái gì thời không đều là tương đối, trên mệnh bàn mỗi một cung đều có thể làm thể cũng đều có thể làm dụng.  Với thời gian  luận, một cung là đại hạn (hoặc lưu niên lưu nguyệt loại) của cung mệnh, từ nay về sau nghịch bố đại hạn huynh đệ, đại hạn phu thê loại mười hai cung. Lấy không gian luận, như lấy phu thê làm cung gốc (thể), thì tử nữ làm phu thê huynh đệ, tài bạch làm phu thê phu thê, tật ách làm phu thê tử nữ, thiên di làm phu thê tài bạch, giao hữu làm phu thê tật ách (bản thân), quan lộc làm phu thê thiên di, điền trạch làm phu thê giao hữu, phúc đức làm phu thê quan lộc (sự nghiệp), phụ mẫu làm phu thê điền trạch, cung mệnh làm phu thê phúc đức, huynh đệ làm phu thê cha mẹ của, lấy đến đây của để ý có thể suy đoán phối ngẫu nhiều tình huống. Nếu như đối kỳ trung nội hàm ý nghĩa chân chính hiểu, năng lực suy một ra ba địa nhằm vào nào đó cung nói ra cái khác 10 cái cung vị thể dụng quan hệ, người ta thì tự nhiên hiểu được làm sao linh hoạt sử dụng nhìn như hoa cả mắt cung vị thể dụng quan hệ, mong muốn chư vị độc giả ngàn vạn lần không được muốn trốn tránh giá “Mài đao” nổi khổ (mài đao không uổng đốn củi công).

 Trừ lần đó ra, đấu mấy phần ngã cung và tha cung (mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền là ngã cung, phu, tử, thiên, giao hữu, phúc, phụ làm tha cung), mà chống đỡ ứng với kinh dịch âm dương của để ý, độc giả tu ở trên thực tế chậm rãi thể hội trong đó của ảo diệu.

 Thiên can Tứ Hóa nội hàm cùng ứng dụng sơ tham tử vi đấu sổ dự đoán hệ thống tuy rằng môn phái đông đảo, như vậy quan kỳ chủ phải đặc điểm đại thể có thể phân Tam hợp, hà lạc hai đại phe phái, tức thông thường nói nam bắc hai phái (có sách nói: Còn có “Kỳ môn” một phái, kỳ chủ phải đặc điểm là lấy quẻ Vị đoạn nhân sự, như vậy thì người viết biết kỳ hệ thống không đầy đủ hoàn thiện, hiện nay còn khó hơn xưng một phái). Tam hợp phái (nam phái) luận mệnh, lấy Tinh tình tổ hợp, hoạt bàn vận chuyển là việc chính tuyến, sử dụng “Tam phương tứ chính” khán vận mệnh; hà lạc phái (bắc phái) luận mệnh, lấy Tứ Hóa phi Tinh là khế cơ, sử dụng “Lục, cửu cung Vị” đoạn vận mệnh; hai cái luận mệnh, ở chỉnh thể nắm chặt và rất nhỏ suy đoán phương diện mỗi người mỗi vẻ, như có thể đem hai cái hữu cơ địa hợp nhị làm một, thì có thể xưng là là hoàn bích tử vi đấu sổ. Căn cứ vào đến đây, bổn thiên đối “Thiên can Tứ Hóa nội hàm cùng ứng dụng” làm một sơ tham, mục đích là: Nhượng yêu thích “Tam hợp” đồng đạo, càng nhiều mà từ “Tứ Hóa” trung hấp thu dinh dưỡng, khiến cho mình “Tam hợp” công phu càng thêm vượt qua thử thách; khiến cho thiên vị “Tứ Hóa” bằng hữu, ở hoa cả mắt “Tứ Hóa phi Tinh” trước mặt cảm thấy có pháp có thể dựa vào, có chương có thể theo, có thể rất nhanh tiến bộ, từ từ hình thành mình phong cách.

 Chú: (ngã cung, tha cung lý luận,  1. ,  6,  9,  10 cung ứng dụng, là phi Tinh trọng yếu tri thức điểm, nhất định phải “Mài đao” nắm giữ)

  2, Tứ Hóa luận trúng mục tiêu Thiên can nội hàm

 Ở “Tam thức (Thái Ất, kỳ môn, lục nhâm)\” dự đoán trong hệ thông , nhìn trời làm ứng dụng có thể nói sâu mà rộng rãi, mà đấu số luận trúng mục tiêu Thiên can ứng dụng lại xa xa không đầy đủ. Pháp có lý trung, có cảm với có chút “Đông tây” “Chỉ có thể ý hội, không cách nào dạy bằng lời nói”, người viết mong muốn đi qua dưới tỉ dụ có thể để cho độc giả sơ bộ lý giải Thiên can trong vòng hàm, do đó có lý phân giải cổ nhân vì sao như vậy ứng dụng cơ sở thượng, khai thác bước phát triển mới ứng dụng lĩnh vực.

 Cam năm sinh: Cả đời giám hộ ta khâm sai đại thần, vì vậy năm can Tứ Hóa ảnh hưởng suốt đời số phận.

 Lưu niên (lưu nhật) can: Đương niên (nhật) chấp chính tối cao quan trên, vì vậy lưu niên (nhật) can Tứ Hóa trừ ảnh hưởng năm này (nhật) ngoại, còn có đối dĩ vãng “Oan giả thác án” bình định, đối sau đó tình thế phát triển sản sinh ảnh hưởng làm sử dụng.

 Mười hai cung can: Là trường kỳ đóng ở nên khu (cung) khâm sai đại thần, lời nói của hắn có thể đại diện “Hoàng thượng” ý chỉ, vì vậy hắn mặc dù đóng ở nhất phương (cung) đối kỳ hắn địa vực (cung) cũng có quyền chỉ huy, nhất là đến phiên hắn giám hộ ta thời gian (khổ hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật tiến nhập đầy đủ cung thì) cùng với trước mặt chấp chính tối cao quan trên cùng hắn là thân hữu quan hệ thì (lưu niên, lưu nhật can dự đầy đủ cung can tương đồng), kỳ chỉ lệnh (Tứ Hóa phi Tinh của ảnh hưởng) sinh ra hiệu lực cực đại. Bởi vì hắn trường kỳ đóng ở nào đó cung, kỳ chỉ lệnh tất nhiên thẩm thấu, đại diện đầy đủ cung một ít tin tức, đây cũng là đồng dạng đều khiến cho nào đó Tinh Tứ Hóa, đến từ cung Nô bộc can dự đến từ cung phu thê làm không có cùng nội hàm nguyên nhân. Mười hai cung can trung, lấy mệnh, tài, quan ba vị can cung trọng yếu nhất, thứ nhì là tật ách, điền trạch, huynh đệ (bởi độ dài có hạn mười hai cung can của cụ thể nội hàm ở sau này đẩy dời đi luận bàn trung tái tác kể lại giới thiệu).

 “Can” khái niệm, còn có thể hiểu thành một đối với mình khả năng sản sinh ảnh hưởng trường năng lượng (hoặc sinh vật tràng, hoặc điện từ trường), trong đó phải kể tới Cam năm sinh và cung mệnh làm năng lượng cường đại nhất, bởi vậy hà lạc đấu sổ ở nam nữ hợp hôn hoặc phân tích nhân vật đối đãi quan hệ thì, chủ yếu nhìn đối phương Cam năm sinh và cung mệnh làm Tứ Hóa Tinh rơi vào ta của mệnh bàn hà cung.

 Chú: (luận mệnh do Cam năm sinh khởi, mà lại đến đây Tứ Hóa nương theo nhân cả đời, phải có xét)

  3, Tứ Hóa luận trúng mục tiêu Tứ Hóa nội hàm

 Hiện nay, ở người viết thấy đấu sổ nhiều trong sách, đối “Tứ Hóa” trình bày và phân tích nhưng đều dừng lại ở “Tinh thần làm thể, Tứ Hóa làm dụng” nói đơn giản minh thượng. Ai ngờ âm dương hỗ hóa của để ý đồng dạng thích ứng trong đẩu số, “Thể” có thể chuyển hóa thành “Sử dụng”, “Sử dụng” cũng có thể chuyển hóa thành thể, tinh thần và Tứ Hóa quan hệ như mộc và hỏa, mộc ẩm không dễ đốt, hỏa lớn không tới củi ướt. Tuy nói “Trong âm có dương, trong dương có âm”, thể dụng khó phân, như vậy âm dương, thể dụng vừa tương đối độc lập tồn tại; tinh thần và Tứ Hóa quan hệ vừa giống như thân thể và linh hồn, ở bởi vì trên thế giới tinh thần (linh hồn) tác dụng thường thường phần lớn ở tại bản thân (thân thể), Tứ Hóa tác dụng là mượn tinh thần hình thành một loại cường hữu lực trường năng lượng (bầu không khí), loại này sẵn có linh động lực trường năng lượng là có thể đơn độc tồn tại hợp với bên ngoài sản sinh hiệu ứng, hiện đối giá bốn loại linh động lực (trường năng lượng) bản tóm tắt như sau:

 Hóa lộc ── tượng trưng thu hoạch bận rộn trời thu, là mặt trời lặn tây sơn tiền mặt trời chiều. Ngũ hành thuộc kim, là phương tây, và trong bát quái “Đoài” tương đối. Vì vậy chủ vui sướng, thu hoạch, bận rộn, quý trọng, tài lộc, thực lộc, trí tuệ, cuồn cuộn không ngừng loại.

 Hóa quyền ── tượng trưng sấm chớp rền vang mùa hè, là nhật đến nỗi trung thiên thì nắng gắt. Ngũ hành thuộc hỏa, là phía nam, và trong bát quái “Ly” tương đối. Vì vậy chủ thế lực, quyền uy, tranh chấp, hư vinh, tự phụ, tiêu xài, kiên cường, bộc lộ tài năng loại.

 Hóa khoa ── tượng trưng trăm hoa đua nở mùa xuân, là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thì ánh rạng đông. Ngũ hành thuộc mộc, là họ Đông Phương, và trong bát quái “Chấn” tương đối. Vì vậy chủ sinh trưởng, danh vọng, công danh, tình duyên, khoa bảng, quý nhân, đào hoa, thanh bạch cao thượng loại.

 Hóa kị ── tượng trưng trời giá rét địa đông mùa đông, là trước tờ mờ sáng hắc ám. Ngũ hành thuộc thủy, là phương bắc, và trong bát quái “Khảm” tương đối. Vì vậy chủ cất dấu, hung hiểm, biến thiên, trầm mê, tai hoạ, tử vong, thị phi, bôn ba mệt nhọc loại.

 Có ở trên Tứ Hóa khái niệm, chúng ta sẽ không khó lý giải: Hóa kị ở dần mão cung vị là “Bất kị” (hóa kị thuộc thủy, dần mão mộc năng lực tiết thủy), lộc kị cùng cung lấy song kị luận (hóa lộc của kim sinh hóa kị nước, khiến cho hóa kị lực lượng gấp bội), luận tiến tài khán hóa lộc (hóa lộc chủ thu hoạch), luận lên chức khán hóa quyền cũng phải nhìn hóa lộc (lên chức là thăng quan vừa tăng lương, quyền chủ quan, lộc chủ lợi), tìm đối tượng, tầm lương y phải từ hóa khoa suy nghĩ (hóa khoa tượng trưng mùa xuân, hoa tươi nghìn đóa ta chỉ năng lực ngắt một đóa về nhà, cỏ dại vạn gốc cây chỉ có vài loại có thể trị ta bệnh, tất cả đều là kháo duyên phận mà định), luận biến động (sự nghiệp, tiền tài) muốn xem đại hạn lộc chuyển kị (lộc chủ thu hoạch, kị chủ cất dấu, cất dấu mục đích ở chỗ năm sau đạt được thu hoạch lớn hơn).

 Chú: (khoa, quyền, lộc, kị, Tứ Hóa phải từ ngũ hành sinh khắc khởi nghiên cứu, điểm này thông, thì mãn bàn Tứ Hóa tổ hợp đều là không làm khó dễ sự cũng! ! ! Nặng điểm trúng trọng điểm)

  4, Tứ Hóa thông thay đổi bản tóm tắt Tứ Hóa đấu số luận mệnh

 Căn cứ chính là “Nhất lục đồng tông, cửu cung giấu khí” hà lạc nguyên lý, lấy đến đây thôi diễn ra ngã cung, tha cung của khái niệm. Vì sao lục, cửu trọng yếu như vậy? Kỳ căn do đúng là một hoàn chỉnh nhân (cung mệnh có người nói rằng một cung) là do thân thể (lục cung) và linh hồn (cửu cung) cấu thành như nhau, cái này cũng có lẽ chính là cổ nhân tổng lấy tọa bắc (lục) triêu nam (cửu) làm căn bản tọa độ nguyên nhân chủ yếu ba. Mệnh làm một, thì tật ách là lục, quan lộc là cửu; quan lộc làm một, thì huynh là lục, tài là cửu; tài làm một, thì điền là lục, mệnh là cửu. Vì vậy, đấu số luận mệnh lấy mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền làm ngã phương, còn lại cung vị làm tha cung. Tha cung của hóa diệu nhập bên ta, biểu thị hắn tới thành tựu ta cái gì? Tổn hại ta cái gì? Thông lý, ngã cung của hóa diệu nhập tha cung, biểu thị ta tổn hại hắn cái gì? Ích hắn cái gì?

 Tứ Hóa đấu số luận mệnh, còn có một cái trọng yếu khái niệm, tức “Phụ tật tuyến vừa đồng thời công văn tuyến, chủ danh; huynh giao hữu tuyến vừa đồng thời thành tựu tuyến, chủ lợi.” sao vậy? Tật ách vì thân thể của ta, phụ mẫu là thiên di (không gian hoạt động của ta) tật ách (thân thể), “Nhạn quá lưu thanh, nhân quá lưu danh”, danh tiếng là dựa vào văn tự truyền lưu kéo dài, cho nên phụ tật tuyến vừa đồng thời công văn tuyến, chủ danh. Huynh đệ làm quan lộc tật ách (thân thể), giao hữu làm phu thê tật ách (thân thể), hai cái đều vì cái gì đó thực tế, phân biệt đại biểu cho ta của xã hội và cá nhân thành tựu vật chất, cho nên huynh giao hữu tuyến vừa đồng thời thành tựu tuyến, chủ lợi.

 Căn cứ ở trên nguyên lý, chúng ta sẽ không khó lý giải: Cung Quan lộc hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, suốt đời tiền đồ quang minh, có thể mưu cầu công danh; cung Quan lộc hóa cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến, suốt đời rất có thành tựu, có thể cầu tài lợi, nếu cát diệu không vào mà sao Hóa kỵ hóa nhập thì tương phản.

 Mười hai cung đều có thể đều tự làm cung gốc, bởi vì khí số cung (thứ chín cung) của hóa diệu hẳn là cung của cát hung (như lấy tài làm cung gốc, cung mệnh là khí số cung, can của nó hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến cho thấy ở trên tiền tài rất có thành tựu, bởi vì phụ tật tuyến là tài bạch huynh giao hữu tuyến), bản mệnh và trong lúc hành hạn lấy như vậy mà suy.

 Chú: (nhất lục cộng tông, cửu cung giấu khí, công văn, thành tựu. Tử vi trọng điểm không được điểm, giá mấy cái là nhất định phải hoạt bàn ứng dụng, trong khi khán mệnh phải thường xuyên biến đổi phù hợp! ! ! ! )

  5. Tử vi đấu sổ tam yếu sơ luận (thiên địa nhân tam bàn cơ bản nguyên lý cùng ứng dụng)

 Can chi, cung vị, tinh diệu tam yếu luận đấu số luận mệnh, đem mệnh bàn chia làm “Mười hai viên”, đối ứng với thiên nhiên mười hai tiết (nguyệt), mười hai thời điểm, nhân thể mười hai kinh mạch các loại. Mười hai viên phân thuộc mười hai địa chi, căn cứ năm sinh Thiên can mười hai địa chi vừa phân biệt và thập Thiên can tương phối, cấu thành mười hai cái tương đối ổn định “Gia đình” (bởi tí sửu và dần mão Thiên can là chân đạp hai thuyền, vì vậy đến đây viên cả 2 thiên can tương đối sinh động), giá mười hai cái “Can chi gia đình” hợp thành đấu sổ địa bàn, tượng trưng tương đối cố định mà vừa đầy đủ đặc sắc mười hai địa vực.

 Cung mệnh, huynh đệ loại mười hai cung, cấu thành đấu sổ người của bàn, tượng trưng cho muôn màu muôn vẻ 12 nhân sự lĩnh vực.

 Tử vi, Thiên phủ nhiều tinh diệu, cấu thành đấu sổ thiên bàn, tượng trưng đến từ vũ trụ thiên thể phức tạp mà vừa trực quan chứa nhiều ảnh hưởng nhân tố.

 Thiên địa nhân tam trong bàn, địa bàn làm thể là âm, thiên bàn làm dụng là dương, nhân bàn là trời địa lưỡng bàn khế cơ ràng buộc, là câu thông hai cái cầu.

 Ngay tại chỗ bàn và nhân bàn mà nói, địa bàn làm thể nhân bàn làm dụng, thể dụng so với hợp cát lợi tương khắc là hung, tỷ như sự nghiệp cung cư tử là sự nghiệp phương diện đa khai sáng mặc dù gian nan mà có điều thành, là cát, mà cung phu thê cư tử mặc dù phu thê sinh hoạt muôn màu muôn vẻ như vậy dễ sinh sự đoan, là không đẹp; cung điền trạch cư tứ mộ là gia cư ổn định, nếu ở tứ mã nơi thì đa bôn ba biến thiên.

 Thì thiên bàn và nhân bàn mà nói, nhân bàn làm thể thiên bàn làm dụng, thể dụng so với hợp cát lợi, tương khắc là hung, tỷ như thiên cơ Tinh rơi vào cung mệnh, huynh đệ cung tối cát, ở cung mệnh hội lộc tồn chủ trở thành chính mình trang bị kỹ thuật đặc biệt tình hình biến đổi nhân vật; rơi vào tật ách, cung phúc đức thì không được cát, ở tật ách chủ hệ thần kinh dễ có tâm bệnh, ở phúc đức chủ phí công quan tâm, tổng luẩn quẩn trong lòng loại.

 Ngay tại chỗ bàn và thiên bàn mà nói, địa bàn làm thể thiên bàn làm dụng, thể dụng sinh hợp cát lợi, xung khắc là hung, tỷ như thái dương tinh cư mão thìn tị ngọ là miếu vượng, sửu mùi bình hòa, thân dậu tuất hợi tí lạc hãm, miếu vượng tác dụng lớn nhất, lạc hãm tác dụng rất nhỏ mà lại thường thường khởi tương phản tác dụng, tình huống cụ thể phải kết hợp nhân bàn quan trọng nhất cơ nữu (cầu) mà định. Ví dụ như thái dương nhập mệnh, chủ quan đắt hoặc có chính trị cuộc đời nhưng suốt đời khó tránh khỏi vất vả cực nhọc bôn ba, ở mão địa là ánh sáng mặt trời Lôi môn (mặt trời mọc phù tang) cách, chủ làm việc tích cực, nhân duyên tốt đẹp, dễ lấy được danh tiếng loại; ở hợi địa cách cục soa, chủ suốt đời bôn ba lao lực nhiều thị phi, lục thân vô duyên.

 Can chi, cung vị, tinh diệu tam yếu trong quan hệ, có thể dùng thổ nhưỡng, mầm móng, khí trời tới tỉ dụ. Mỗi loại mầm móng đều có thích hợp nó sinh trưởng thổ nhưỡng, như vậy thổ nhưỡng tái hợp không có tương phối khí trời bảo đảm cũng là uổng công; thổ nhưỡng mặc dù không được rất thích hợp, nếu gặp gỡ mưa thuận gió hoà khí trời tốt mầm móng cũng sẽ so sánh thuận lợi lớn. Tình huống khác độc giả có thể tự hành suy ra, nhưng phải nhớ kỹ: Bỏ qua một bên mầm móng đơn độc thảo luận thổ nhưỡng và khí trời là không có chút ý nghĩa nào.

 Chú: (thiên, địa, nhân bàn thuyết pháp rất nhiều, đây là giải thích tốt một loại, kỳ thực chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả mọi người có thể ở chính mình phân giải bàn trong quá trình, tổng kết ra tương quan yếu tố, thành lập mình thiên, địa, nhân thể hệ. )

  6, mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tam yếu luận

 Bản mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tam yếu cấu thành một địa bàn, nhân bàn, thiên bàn hệ thống, hiện lên nào đó một đời người nghèo hèn khô khốc xu thế quy luật; lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật tam yếu tạo thành địa nhân thiên tam bàn hệ thống, phản ánh hắn mỗi năm cụ thể vận thế; lưu nhật, lưu thời, lưu phân tam yếu tạo thành tam bàn hệ thống, thì miêu tả hắn một ngày nào đó tình huống cặn kẽ, giá vừa mới phù hợp vũ trụ toàn bộ tin tức thống nhất quy luật.

 Bản mệnh bàn phản ánh chính là, nhân oe oe chào đời trong nháy mắt, địa cầu mặt ngoài một tọa độ và vũ trụ thiên thể nhiều tinh cầu phù hợp phân chia, sinh ra mệnh tạo nguyên thủy trường năng lượng. Bởi vậy, bản mệnh bàn là tương đối không đổi địa bàn, là vũ trụ thời không giao cho một sinh mạng nguyên thủy tọa độ điểm, tánh mạng của hắn đồ thị chính là từ nay về sau bắt đầu.

 Đại hạn mệnh bàn, là liên tiếp bản mệnh và lưu niên linh hoạt chắp nối, là tương đối biến hóa nhân bàn, là hạn định đồ thị hình thể không gian, là mồi dẫn hỏa.

 Lưu niên mệnh bàn, là mệnh bàn sự giãn ra cụ thể biểu hiện, là thiên bàn, chính xác nào đó một thời không hạ một điểm cụ thể, là phá điểm.

 Bởi vậy, bản mệnh bàn khán định số, lưu niên độc ứng với sổ, sự tình của phát sinh ở bản mệnh bàn khán có khả năng hay không (định số), sau đó đại hạn lại có, lo lắng nữa ứng với ở một năm kia, đó là: Mệnh khán số mệnh, hạn khán thời không, năm khán bạo phát điểm. Ví dụ như nào đó càn tạo, cung phu thê thất sát văn khúc tọa thủ, hôn nhân sẽ không mỹ mãn; cung phu thê canh can khiến cho thiên đồng hóa kị xung phụ mẫu (công văn cung), cho thấy nhất kết hôn xui xẻo sự tình thì sẽ phát sinh, đệ tam hạn nhập cung phu thê canh can bắt đầu công tác, lưu niên nhập tử Vị xung cung trở thành lưu niên tật ách, làm phu thê cùng ta vô duyên ── ly hôn.

 Bản mệnh bàn là địa bàn, sử dụng Tứ Hóa phi Tinh thì Thiên can giống nhau lấy bản mệnh bàn là chuẩn, lưu niên, lưu Nhật bản thân Thiên can chỉ ở dưới tình huống đặc thù khởi tham khảo tác dụng.

 Bản mệnh bàn Tứ Hóa (Cam năm sinh, các can cung), dùng cho đại hạn số mệnh phán đoán, là quyết định đại hạn cách cục một chủ yếu tiêu chuẩn.

 Khán đại hạn thì, đại hạn mệnh bàn hóa diệu nhập mười hai cung phải ưu tiên lo lắng, như đại hạn mệnh bàn hóa phi hóa lộc nhập cái gì cung vị biểu thị ta mười năm này đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào cái gì lĩnh vực. Bản mệnh bàn Tứ Hóa khán nhập đại hạn hà cung, lấy định “Tượng” phát sinh thời gian; đại hạn mệnh bàn Tứ Hóa khán nhập bản mệnh bàn hà cung, lấy định tượng phát sinh không gian. Đại hạn và lưu niên mệnh bàn trong quan hệ và đến đây xấp xỉ, độc giả có thể tự hành suy luận.

 Chú ý, bản mệnh bàn Tứ Hóa đối với lưu niên mệnh bàn thùy tượng là giả, lưu niên trên mệnh bàn tứ hóa ứng với bản mệnh bàn cũng vì hư, cho dù thực sự muốn xem đại hạn mệnh bàn là đầu mối quan trọng nhất tác dụng. Nếu như bản mệnh bàn phản ánh mệnh là đường đi, đại hạn mệnh bàn phản ánh vận thì là xe, ở tình hình biến đổi khó lường của nhân sinh trên đường đi xe ưu khuyết thường thường phần lớn ở tại lộ là tốt hay xấu, bởi vậy đại hạn mệnh bàn là tốt hay xấu cực kỳ trọng yếu.

 Bản mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tam yếu trong quan hệ, có thể dùng bộ rễ, đóa hoa, quả thực tới tỉ dụ. Điều không phải mỗi đám bộ rễ đều có thể khai ra đóa hoa, cũng không phải mỗi đóa hoa đơn lẻ đều có thể kết xuất quả thực, nhưng mà không có đóa hoa không có khả năng sản sinh quả thực, không có bộ rễ cũng không có khả năng khai ra đóa hoa. Chỉ cần hiểu đạo lý này, sẽ không khó lý giải bản mệnh bàn, đại hạn, lưu niên tượng trưng nguyên lý, tiến tới thạo nắm giữ ứng dụng của.

  7. Thời điểm, nhân vật, sự vật tam yếu luận

 Thời điểm, nhân vật, sự vật tam yếu cấu thành một địa bàn, nhân bàn, thiên bàn hệ thống, hiện lên nào đó một thời không hạ nhân hoặc sự đích mưu tiền trạng thái và quy luật phát triển, kỳ môn tử vi đấu sổ huyền bí toàn bộ ở chỗ này, có một tỉ dụ giúp đỡ trợ giúp chúng ta rất tốt địa lý phân giải giữa bọn họ tương hỗ quan hệ.

 Thời điểm mệnh bàn như hé ra thông dụng địa đồ, nó đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều áp dụng;

 Nhân vật bàn như một tri thức phong phú hướng dẫn du lịch;

 Sự vật bàn thì là đang bình thường địa đồ cơ sở thượng án mua sắm hoặc du ngoạn loại tính chất vẽ phác thảo ra chuyên nghiệp địa đồ.

 Địa đồ là chết, người là sống. Bởi vậy, thời gian sử dụng thần mệnh bàn thực tế suy tính thì, phải lấy nhân vật (có lúc chỉ chính mình) sở rơi cung vị là cung mệnh nặng bố mười hai cung, cấu thành một mệnh bàn mới (nhân bàn); sinh bệnh tìm quý nhân phương (đại hạn phúc nhân trị khoa sở vào cung Vị), lên tòa án tầm luật sư Tinh (thiên tướng) quý nhân phương (khí số cung hóa khoa sở vào cung Vị), thì là đối sự vật mệnh bàn tờ này chuyên nghiệp địa đồ linh hoạt vận dụng. Hướng dẫn du lịch và chuyên nghiệp địa đồ vô pháp đại thế phổ thông địa đồ, kỳ thực chúng ta mỗi người mệnh bàn cũng là hé ra năng lực dẫn đường người khác địa đồ hoặc hướng dẫn du lịch, trong đó huyền để ý tu độc giả ở trên thực tế chậm rãi lĩnh ngộ

(Chiến Nguyễn sơ dịch)

Bản gốc:

  紫徽斗数飞星四化之气数理象的意义: 气指的是太极, 是宇宙万物生成的根源, 自始存在于无限时空之中, 其极限可以无限大, 也可以无限小, 但不等于零或没有. 例如整一个宇宙有一太极, 一个单细胞也有一太极, 甚至组成单细包的每一分子, 也都各有一太极. 太极是气, 是宇宙万有的能源, 化成阴阳, 阴阳交构而化育万物; 万物之中复皆涵蕴着太极. 虽变化莫测, 但又恒有一定的秩序与周期, 即是理, 数, 亦即”气含有理, 数中有象.” 紫徽斗数之”数” 字, 在影射大自然造化的理则, 而不是指单纯的数目而言. 人类无非也是大自然的产物, 所以人类性命恒受自然巧妙的安排, 穷通祸一 – 都在定数与应数之中.

  1. 命盘十二宫体用之内涵

  任何时空都是相对的, 命盘上的每一宫皆可为体亦皆可为用. 以时间论, 某一宫为大限 (或流年流月等) 之命宫, 从此逆布大限兄弟, 大限夫妻等十二宫. 以空间论, 如以夫妻为本宫 (体), 则子女为夫妻的兄弟, 财帛为夫妻的夫妻, 疾厄为夫妻的子女, 迁移为夫妻的财帛, 交友为夫妻的疾厄 (身体), 官禄为夫妻的迁移, 田宅为夫妻的交友, 福德为夫妻的官禄 (事业), 父母为夫妻的田宅, 命宫为夫妻的福德, 兄弟为夫妻的父母, 以此之理可以推断配偶诸情况. 如果对其中内涵意义真正理解了, 能举一反三地针对某宫说出其他十个宫位的体用关系, 你就自然懂得如何活用看似眼花缭乱的宫位体用关系了, 希望诸位读者千万不要逃避这”磨刀” 之苦 (磨刀不费砍柴功).

  除此之外, 斗数分我宫和他宫 (命, 兄, 财, 疾, 官, 田为我宫, 夫, 子, 迁, 友, 福, 父为他宫), 以对应易经的阴阳之理, 读者须在实践中慢慢体会其中之奥妙.

  天干四化内涵及应用初探紫微斗数预测体系虽然门派众多, 然观其主要特点大致可分三合, 河洛两大派系, 即通常讲的南北两派 (有书云: 还有”奇门” 一派, 其主要特点是以卦位断人事, 然就笔者所知其体系不够完善, 目前还难称一派). 三合派 (南派) 论命, 以星情组合, 活盘运转为主线, 用”三方四正” 看运命; 河洛派 (北派) 论命, 以四化飞星为契机, 用”六, 九宫位” 断运命; 二者论命, 在整体把握和细微推断方面各有千秋, 如能将二者有机地合二为一, 则可称得上是完璧的紫微斗数. 基于此, 本篇对”天干四化内涵及应用” 作一初探, 目的是: 让喜好”三合” 的同道, 更多地从”四化” 中汲取营养, 使自己的”三合” 功夫更加过硬; 使偏爱”四化” 的朋友, 在眼花缭乱的”四化飞星” 面前感到有法可依, 有章可循, 能够快速进步, 逐渐形成自己的风格.

  注: (我宫, 他宫理论, 1. , 6, 9, 10宫的应用, 是飞星重要的知识点, 必须要”磨刀” 掌握)

  2, 四化论命中的天干内涵

  在”三式 (太乙, 奇门, 六壬)\” 预测体系中, 对天干的应用可谓深而广之, 而斗数论命中的天干应用却远远不够. 法在理中, 有感于有些”东西””只能意会, 无法言传”, 笔者希望通过以下比喻能让读者初步了解天干之内涵, 从而在理解古人为何如此应用的基础上, 开拓出新的应用领域.

  生年干: 终生监护我的钦差大臣, 故而年干四化影响一生命运.

  流年 (流日) 干: 当年 (日) 执政的最高长官, 故而流年 (日) 干四化除影响本年 (日) 外, 还有对以往”冤假错案” 拨乱反正, 对以后事态发展产生影响之作用.

  十二宫干: 为长期驻守该地区 (宫) 的钦差大臣, 他的言行可代表”皇上” 的旨意, 故而他虽驻守一方 (宫) 对其他地域 (宫) 也有指挥权, 尤其是轮到他监护我的时候 (大小限, 流年, 流月, 流日进入该宫时) 以及当前执政的最高长官与他是亲友关系时 (流年, 流日干与该宫干相同), 其指令 (四化飞星之影响) 产生的效力极大. 由于他长期驻守某宫, 其指令必然渗透, 代表该宫的一些信息, 这也是同样都使某星四化, 来自交友宫干与来自夫妻宫干的有不同内涵的原因. 十二宫干中, 以命, 财, 官三位宫干最为重要, 其次为疾厄, 田宅, 兄弟 (由于篇幅所限十二宫干之具体内涵在今后推出的专论中再作详细介绍).

 “干” 的概念, 还可理解为一个对自己可能产生影响的能量场 (或生物场, 或电磁场), 其中要数生年干和命宫干的能量最为强大, 因此河洛斗数在男女合婚或分析人物对待关系时, 主要看对方的生年干和命宫干的四化星落入我之命盘的何宫.

  注: (论命由生年干起, 且此四化伴随人终生, 不可不察)

  3, 四化论命中的四化内涵

  目前, 在笔者看到的斗数诸书中, 对”四化” 的论述仍都停留在”星辰为体, 四化为用” 的简单说明上. 孰不知阴阳互化之理同样适应斗数中,”体” 可以转化为”用”,”用” 也可转化为体, 星辰与四化的关系犹如木与火, 湿木不易燃, 火大没湿柴. 虽说”阴中有阳, 阳中有阴”, 体用难分, 然阴阳, 体用又是相对独立存在的; 星辰与四化的关系又像肉体和灵魂, 在人为的世界上精神 (灵魂) 的作用往往大于身体 (肉体), 四化的作用是借助星辰形成一种强有力的能量场 (气氛), 这种具有灵动力的能量场是可以单独存在并对外产生效应的, 现对这四种灵动力 (能量场) 简述如下:

  化禄 ── 象征收获忙碌的秋天, 为日落西山前的夕阳. 五行属金, 为西方, 与八卦中的”兑” 相对. 故而主喜悦, 收获, 忙碌, 珍惜, 财禄, 食禄, 智慧, 源源不断等.

  化权 ── 象征电闪雷鸣的夏天, 为日至中天时的骄阳. 五行属火, 为南方, 与八卦中的”离” 相对. 故而主势力, 权威, 争执, 虚荣, 自负, 挥霍, 刚强, 锋芒毕露等.

  化科 ── 象征百花齐放的春天, 为旭日东升时的曙光. 五行属木, 为东方, 与八卦中的”震” 相对. 故而主生长, 名望, 功名, 情缘, 科甲, 贵人, 桃花, 清白高尚等.

  化忌 ── 象征天寒地冻的冬天, 为黎明前的黑暗. 五行属水, 为北方, 与八卦中的”坎” 相对. 故而主收藏, 凶险, 变迁, 沉迷, 灾祸, 死亡, 是非, 奔波劳累等.

  有了以上四化概念, 我们就不难理解: 化忌在寅卯宫位为”不忌” (化忌属水, 寅卯木能泄水), 禄忌同宫以双忌论 (化禄之金生化忌之水, 使化忌力量加倍), 论进财看化禄 (化禄主收获), 论升迁看化权也要看化禄 (升迁为升官又加薪, 权主官, 禄主利), 找对象, 寻良医要从化科着眼 (化科象征春天, 鲜花千朵我只能采一朵回家, 野草万株只有几种能治我病, 一切皆靠缘分而定), 论变动 (事业, 钱财) 要看大限的禄转忌 (禄主收获, 忌主收藏, 收藏的目的在于来年取得更大的收获).

  注: (科, 权, 禄, 忌, 四化要从五行生克起研究, 此点通, 则满盘四化组合皆不为难事也! ! ! 重点中的重点)

  4, 四化通变简述四化斗数论命

  依据的是”一六同宗, 九宫藏气” 的河洛原理, 以此推演出我宫, 他宫之概念. 为何六, 九如此重要? 其根由恰如一个完整的人 (命宫或曰一宫) 是由肉体 (六宫) 和灵魂 (九宫) 组成一样, 这也许就是古人总以坐北 (六) 朝南 (九) 为基本坐标的主要原因吧. 命为一, 则疾厄为六, 官禄为九; 官禄为一, 则兄为六, 财为九; 财为一, 则田为六, 命为九. 故此, 斗数论命以命, 兄, 财, 疾, 官, 田为我方, 其余宫位为他宫. 他宫之化曜入我方, 表示他来成就我什么? 损我什么? 通理, 我宫之化曜入他宫, 表示我损他什么? 益他什么?

  四化斗数论命, 还有一个重要概念, 即”父疾线又叫文书线, 主名; 兄友线又叫成就线, 主利.” 何也? 疾厄为我之肉体, 父母为迁移 (我活动之空间) 的疾厄 (肉体),”雁过留声, 人过留名”, 名声是靠文字流传延续的, 故父疾线又叫文书线, 主名. 兄弟为官禄的疾厄 (肉体), 交友为夫妻的疾厄 (肉体), 二者皆为实实在在的东西, 分别代表着我之社会和个人成就的实物标本, 故兄友线又叫成就线, 主利.

  依据以上原理, 我们就不难理解: 官禄宫化吉曜入父疾线, 一生前途光明, 可求功名; 官禄宫化吉曜入兄友线, 一生颇有成就, 可求财利, 若吉曜不入而忌星化入则相反.

  十二宫均可各自为本宫, 以其气数宫 (第九宫) 之化曜应该宫之吉凶 (如以财为本宫, 命宫是气数宫, 其干化吉曜入本命的父疾线表明在钱财上颇有成就, 因为父疾线为财帛的兄友线), 本命与行限之间以此类推.

  注: (一六共宗, 九宫藏气, 文书, 成就. 紫微重点不点, 这几条是必须要活盘应用的, 在看盘中要时刻代入! ! ! ! )

  5. 紫微斗数三要初论 (天地人三盘基本原理及应用)

  干支, 宫位, 星曜三要论斗数论命, 将命盘划分为”一十二垣”, 对应于自然界的十二节 (月), 十二时辰, 人体的十二经脉等等. 十二垣分属十二地支, 依据生年天干十二地支又分别与十天干相配, 组成十二个相对稳定的”家庭” (由于子丑和寅卯的天干是脚踩两只船, 故而此垣的两个天干比较活跃), 这十二个”干支家庭” 组成了斗数的地盘, 象征相对固定而又各具特色的十二地域.

  命宫, 兄弟等十二宫, 组成斗数的人盘, 象征着丰富多彩的十二个人事领域.

  紫微, 天府诸星曜, 组成斗数的天盘, 象征来自宇宙天体复杂而又直观的诸多影响因素.

  天地人三盘中, 地盘为体为阴, 天盘为用为阳, 人盘为天地两盘的契机纽带, 是沟通二者的桥梁.

  就地盘和人盘而论, 地盘为体人盘为用, 体用比合吉利相克为凶, 比如事业宫居子为事业方面多开创虽艰难而有所成, 为吉, 而夫妻宫居子虽夫妻生活丰富多彩然易生事端, 为不美; 田宅宫居四墓为家居稳定, 若在四马之地则多奔波变迁.

  就天盘和人盘而论, 人盘为体天盘为用, 体用比合吉利, 相克为凶, 比如天机星落在命宫, 兄弟宫最吉, 在命宫会禄存主成为拥有特殊技术的风云人物; 落在疾厄, 福德宫则不吉, 在疾厄主神经系统易有毛病, 在福德主劳神操心, 总想不开等.

  就地盘和天盘而论, 地盘为体天盘为用, 体用生合吉利, 冲克为凶, 比如太阳星居卯辰巳午为庙旺, 丑未平和, 申酉戌亥子落陷, 庙旺作用最大, 落陷作用很小且往往起相反作用, 具体情况要结合人盘这一机纽 (桥梁) 而定. 例如太阳入命, 主官贵或有政治生涯但一生难免辛劳奔波, 在卯地为日照雷门 (日出扶桑) 格, 主做事积极, 人缘佳, 易获名声等; 在亥地格局差, 主一生奔波劳碌多是非, 六亲无缘.

  干支, 宫位, 星曜三要之间的关系, 可用土壤, 种子, 天气来比喻. 每类种子都有适合它生长的土壤, 然土壤再合适没有相配的天气保障也是枉然; 土壤虽不太适合, 若遇上风调雨顺的好天气种子也会较顺利成长. 其他情况读者可自行推之, 但要记住: 撇开种子单独讨论土壤和天气是毫无意义的.

  注: (天, 地, 人盘的说法很多, 这是解释不错的一种, 其实就是天时, 地利, 人和, 大家都可以在自己解盘的过程中, 总结出相关的要素, 建立自己的天, 地, 人体系. )

  6, 命盘, 大限, 流年三要论

  本命盘, 大限, 流年三要组成一个地盘, 人盘, 天盘体系, 显示着某人一生的贫贱枯荣趋势规律; 流年, 流月, 流日三要组成的地人天三盘体系, 反映着他某年的具体运势; 流日, 流时, 流分三要组成的三盘体系, 则描述着他某一天详细情况, 这恰好符合宇宙全息统一规律.

  本命盘反映的是, 人呱呱落地的一刹那, 地球表面某一坐标与宇宙天体诸星球切割, 产生的命造原始能量场. 因此, 本命盘是相对不变的地盘, 是宇宙时空赋予一个生命的原始坐标点, 他的生命曲线就是从此开始.

  大限命盘, 是连接本命和流年的机纽桥梁, 是相对变化的人盘, 是限定曲线形体的空间, 是导火索.

  流年命盘, 是命盘外延的具体表现, 是天盘, 是某一时空下的一个具体点, 是爆破点.

  因此, 本命盘看定数, 流年读应数, 事情之发生在本命盘看有没有可能 (定数), 然后大限又有, 再考虑应在那一年, 亦即: 命看气运, 限看时空, 年看爆发点. 例如某乾造, 夫妻宫七杀文曲坐守, 婚姻不会美满; 夫妻宫庚干使天同化忌冲父母 (文书宫), 表明一结婚倒霉的事情就会发生, 第三限入夫妻宫庚干开始工作, 流年入子位冲宫成为流年的疾厄, 为夫妻与我无缘 ── 离婚.

  本命盘是地盘, 使用四化飞星时天干一律以本命盘为准, 流年, 流日本身的天干只在特殊情况下起参考作用.

  本命盘的四化 (生年干, 各宫干), 用于大限气运的判断, 是决定大限格局的一个主要标准.

  看大限时, 大限命盘化曜入十二宫要优先考虑, 如大限命盘化禄入什么宫位表示我这十年把全部精力投入到什么领域. 本命盘的四化看入大限何宫, 以定”象” 的发生时间; 大限命盘四化看入本命盘的何宫, 以定象的发生空间. 大限与流年命盘之间的关系与此相仿, 读者可自行推论.

  注意, 本命盘的四化对流年命盘的垂象为虚, 流年命盘四化上应本命盘也为虚, 是否填实要看大限命盘这一枢纽的作用. 如果本命盘反映的命是路, 大限命盘反映的运则是车, 在风云莫测的人生旅途中车的优劣往往大于路的好坏, 因此大限命盘的好坏至关重要.

  本命盘, 大限, 流年三要之间的关系, 可用根系, 花朵, 果实来比喻. 不是每簇根系都能开出花朵, 也不是每只花朵都能结出果实, 然而没有花朵不可能产生果实, 没有根系也不可能开出花朵. 只要明白了这个道理, 就不难理解本命盘, 大限, 流年象征的原理, 进而熟练掌握应用之.

  7. 时辰, 人物, 事物三要论

  时辰, 人物, 事物三要组成一个地盘, 人盘, 天盘体系, 显示着某一时空下人或事的当前状态和发展规律, 奇门紫微斗数的奥秘全在这里, 有个比喻可帮助我们更好地理解它们之间的相互关系.

  时辰命盘犹如一张通用地图, 它对任何人, 任何事都适用;

  人物盘犹如一个知识丰富的导游;

  事物盘则是在普通地图的基础上按购物或旅游等性质勾画出的专业地图.

  地图是死的, 人是活的. 因此, 用时辰命盘实际推算时, 要以人物 (有时指自己) 所落宫位为命宫重布十二宫, 组成一个新的命盘 (人盘); 生病找贵人方 (大限福德化科所入宫位), 打官司寻律师星 (天相) 的贵人方 (气数宫化科所入宫位), 则是对事物命盘这张专业地图的灵活运用. 导游和专业地图无法代替普通地图, 其实我们每个人的命盘也是一张能导引他人的地图或导游, 其中玄理须读者在实践中慢慢领悟

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button