Tử vi

Vấn Đề Phong Thủy

Sơn Quý Hoàng

Số mạng là có thật! Do đó, nếu bạn hành Vận tốt thì, xin thưa, bạn muốn mua nhà ở đâu, hướng nào vào năm tháng ngày giờ nào cũng tốt cả. Khi Vận tốt thì sẽ không bao giờ có chuyện gì xấu đó là chuyện thật 100%. Còn nếu như Vận không tốt không xấu thì lúc đó mới phải cần chú ý xem xét.

Nên chi, bất kỳ ai xây nhà, không cần phải tốn tiền cho Thầy xem phong thủy gì cả vì thường là vô ích, bởi nếu bạn đang hành Vận tốt thì không cần xem, còn nếu là Vận xấu thì dù bạn có nhờ đại sư phong thủy nào và trả bao nhiêu tỷ đồng kêu họ sửa cũng thất bại cả. Vì chính các vị Thầy Phong Thủy ấy khi vận họ xấu họ cũng 0 có khả năng tự giúp họ sao họ có khả năng giúp quý vị! Và quý vị nên chú ý, nếu các vị Thầy Phong Thủy có thể chắc chắn 100% giúp được bạn thì thường là họ sẽ làm miễn phí, không lấy tiền, hoặc nếu phải lấy tiền để sống thì chỉ lấy vài triệu VN đồng thôi, trừ phi tùy hỉ thì quý vị cho bao nhiêu lấy bao nhiêu không nói. Cho nên kẻ nào ra giá càng cao lấy càng mắc thì càng không nên dùng, đơn giản vậy thôi, vì các thứ này học là để giúp người chứ không phải để kiếm tiền. Kẻ vì kiếm tiền thì không thể nào giúp được quý vị, vì các thế lực trong vũ trụ sẽ không bao giờ cho họ làm đúng đâu. Những kẻ lấy tiền ít, hoặc miễn phí thì dù họ dở cũng được các thế lực ấy giúp cho họ làm được thành công.

Bạn đang xem: Vấn Đề Phong Thủy

Do đó, nếu quý vị muốn xây nhà hay sửa chỗ nào chỉ cần đến nơi chỗ đất ấy đi vòng quanh mảnh đất ấy hay chỗ ấy theo chiều kim đồng hồ và trì Chú An Thổ Địa 108 lần:

NA-MẮC SA-MĂN-TÁ BÚT-ĐA-NĂM:

OM ĐU-RU ĐU-RU ĐÊ-VI SOA-HA.

Sau đó khấn nguyện cho nơi hay chỗ đó được an lành và cho biết ngày giờ động thổ, hay sửa và nói 3 lần rồi dùng chân dậm xuống đất 3 lần. Sau đó cứ thế làm!

Khi cất nhà xong thì dùng Chú Như Ý viết tên trấn 4 hướng chính và đọc 108 lần mỗi ngày càng tốt. Nếu trong phòng nào con cái ngủ hay khóc hay có chuyện 0 lành hoặc có ma quái thì phòng đó lại theo 4 hướng chính viết tên các vị Thần ấy và đọc 108 lần nữa, cứ thế đọc vài lần thì nhà sẽ an lành hết tai họa. Nói chung trong nhà mỗi ngày đọc càng nhiều càng tốt, dù phong thủy xấu đến đâu cũng tự nhiên được an cư lạc nghiệp!

Chú ấy như sau:

“Bất kỳ ở căn hộ nào thì tìm trên vách tường hướng Đông của nơi đó mà viết tên vị chúa sấm sét A Ga Ta; vách tường hướng Nam viết tên Sa Tát Ru; vách tường hướng Tây viết tên Chu Ta Ba; vách tường hướng Bắc viết tên Su Ta Ma Ni.

Nơi chỗ ở mà viết tên của họ thì chỗ ở ấy không còn phải sợ sấm sét, không tai ách và chướng nạn, không cả chết phi thời, chết oan uổng. Bấy giờ đức Thế tôn tuyên thuyết minh chú Như ý:

Tát da tha, ni mi ni, ni mi ni, ni min đa ri, tri lô ka, lô ka ni, tri su ra pa ni, rát sa, rát sa, sóa ha. Cầu nguyện cho con và chỗ ở này rời xa sự sợ hãi, sự khổ não, sự sấm sét, sự uổng tử. (Tadyatha nimini nimini nimindhari triloka lokani trisurapani raksa raksa svaha)”.

Mong quý vị share càng nhiều càng tốt để giúp cho những người khốn khổ được nhiều lợi ích.

Xin cảm ơn

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vấn Đề Phong Thủy

Sơn Quý Hoàng

Số mạng là có thật! Do đó, nếu bạn hành Vận tốt thì, xin thưa, bạn muốn mua nhà ở đâu, hướng nào vào năm tháng ngày giờ nào cũng tốt cả. Khi Vận tốt thì sẽ không bao giờ có chuyện gì xấu đó là chuyện thật 100%. Còn nếu như Vận không tốt không xấu thì lúc đó mới phải cần chú ý xem xét.

Nên chi, bất kỳ ai xây nhà, không cần phải tốn tiền cho Thầy xem phong thủy gì cả vì thường là vô ích, bởi nếu bạn đang hành Vận tốt thì không cần xem, còn nếu là Vận xấu thì dù bạn có nhờ đại sư phong thủy nào và trả bao nhiêu tỷ đồng kêu họ sửa cũng thất bại cả. Vì chính các vị Thầy Phong Thủy ấy khi vận họ xấu họ cũng 0 có khả năng tự giúp họ sao họ có khả năng giúp quý vị! Và quý vị nên chú ý, nếu các vị Thầy Phong Thủy có thể chắc chắn 100% giúp được bạn thì thường là họ sẽ làm miễn phí, không lấy tiền, hoặc nếu phải lấy tiền để sống thì chỉ lấy vài triệu VN đồng thôi, trừ phi tùy hỉ thì quý vị cho bao nhiêu lấy bao nhiêu không nói. Cho nên kẻ nào ra giá càng cao lấy càng mắc thì càng không nên dùng, đơn giản vậy thôi, vì các thứ này học là để giúp người chứ không phải để kiếm tiền. Kẻ vì kiếm tiền thì không thể nào giúp được quý vị, vì các thế lực trong vũ trụ sẽ không bao giờ cho họ làm đúng đâu. Những kẻ lấy tiền ít, hoặc miễn phí thì dù họ dở cũng được các thế lực ấy giúp cho họ làm được thành công.

Do đó, nếu quý vị muốn xây nhà hay sửa chỗ nào chỉ cần đến nơi chỗ đất ấy đi vòng quanh mảnh đất ấy hay chỗ ấy theo chiều kim đồng hồ và trì Chú An Thổ Địa 108 lần:

NA-MẮC SA-MĂN-TÁ BÚT-ĐA-NĂM:

OM ĐU-RU ĐU-RU ĐÊ-VI SOA-HA.

Sau đó khấn nguyện cho nơi hay chỗ đó được an lành và cho biết ngày giờ động thổ, hay sửa và nói 3 lần rồi dùng chân dậm xuống đất 3 lần. Sau đó cứ thế làm!

Khi cất nhà xong thì dùng Chú Như Ý viết tên trấn 4 hướng chính và đọc 108 lần mỗi ngày càng tốt. Nếu trong phòng nào con cái ngủ hay khóc hay có chuyện 0 lành hoặc có ma quái thì phòng đó lại theo 4 hướng chính viết tên các vị Thần ấy và đọc 108 lần nữa, cứ thế đọc vài lần thì nhà sẽ an lành hết tai họa. Nói chung trong nhà mỗi ngày đọc càng nhiều càng tốt, dù phong thủy xấu đến đâu cũng tự nhiên được an cư lạc nghiệp!

Chú ấy như sau:

“Bất kỳ ở căn hộ nào thì tìm trên vách tường hướng Đông của nơi đó mà viết tên vị chúa sấm sét A Ga Ta; vách tường hướng Nam viết tên Sa Tát Ru; vách tường hướng Tây viết tên Chu Ta Ba; vách tường hướng Bắc viết tên Su Ta Ma Ni.

Nơi chỗ ở mà viết tên của họ thì chỗ ở ấy không còn phải sợ sấm sét, không tai ách và chướng nạn, không cả chết phi thời, chết oan uổng. Bấy giờ đức Thế tôn tuyên thuyết minh chú Như ý:

Tát da tha, ni mi ni, ni mi ni, ni min đa ri, tri lô ka, lô ka ni, tri su ra pa ni, rát sa, rát sa, sóa ha. Cầu nguyện cho con và chỗ ở này rời xa sự sợ hãi, sự khổ não, sự sấm sét, sự uổng tử. (Tadyatha nimini nimini nimindhari triloka lokani trisurapani raksa raksa svaha)”.

Mong quý vị share càng nhiều càng tốt để giúp cho những người khốn khổ được nhiều lợi ích.

Xin cảm ơn

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button