Tử vi

Văn đoàn cách và bạo phát

Văn đoàn cách và bạo phát

Văn đoàn là nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương. Đây là bộ sao được phê Lại Nhân.

” Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân”.

Bạn đang xem: Văn đoàn cách và bạo phát

Ý nghĩa của từ Lại Nhân, đây chỉ sự giúp việc cho người chủ trì, tùy theo cấp bậc nhưng khó có thể là người đứng đầu trong một tổ chức. Trong các nhóm sao như Sát Phá Tham, Tử Vũ Liêm, Phủ Tướng, Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Nhóm văn đoàn đặc tính ban đầu trong kết cấu Chính Tinh không thể hiện rõ tính lãnh đạo, đứng đầu như các nhóm sao còn lại. Như nhóm Sát Phá Tham có Phá Quân. Nhóm Tử Vũ Liêm có sao Tử Vi. Nhóm Cự Nhật có sao Cự Môn và nhóm Phủ Tướng yếu hơn có Thiên Phủ là sao chủ quản lí. Vì vậy, văn đoàn được coi là nhóm sao chủ hưởng thụ, chủ nghệ thuật và văn giấy nhiều hơn. Đây là tính chất ban đầu, tức chỉ xét trường hợp có nhóm sao này. Tất nhiên, khi bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương giao hội với nhóm Cự Nhật hoặc bàng tinh trợ giúp, hay hạn tới các sao chủ đứng đầu vẫn có thể trở thành người cao nhất của một tổ chức. Nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương có thể chia nhỏ thành hai bộ nhỏ hơn là Âm Lương và Cơ Đồng. Hai nhóm sao này đều có âm tính,nhu thuận. Cách Âm Lương chủ sự may mắn âm thầm, được che chở. Cách Cơ Đồng là nhóm sao chủ cá nhân và cộng đồng, cơ hội và nắm bắt. Trong trường hợp cách Cơ Nguyệt Đồng Lương làm vua khi có thêm các bàng tinh hay chính tinh chủ đứng đầu như Kình Dương, Thiên Khôi, Cự Môn, Thái Dương. Và xét trường hợp của bạo phát cách không thể thiếu các Sát Tinh tọa thủ tại bản cung hoặc tam hợp. Bộ sao Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Đà, Hình Kỵ đều có thể trở thành trợ lực cho nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, tuy nhiên được có nhưng mất nhiều, bộ sao này từ hưởng phúc, hiền hòa trở thành khổ cực khó nhọc để duy trì, điều hướng Sát Tinh trở nên hoạch phát. Như cách Đồng Lương cư Dần Thân.

” Đồng Lương viên ngộ Khôi Quyền, tăng phùng Linh Kỵ giao lại Song Lộc hoạch dị phú cường”.

Bộ sao này có ý nghĩa về phú và cả quý cách. Đồng Lương cư Dần Thân tức đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương không giao hội với Thái Dương và Cự Môn, ngộ được Thiên Khôi chủ đứng đầu. Cách Quyền Linh Kỵ là cách được ban mệnh lệnh cấm cấp thiết, tất cả phải tuân theo, nếu trong chiến sự là cách giương lá cờ của một phe lên, chủ trong trường hộ này có Thiên Khôi chính ta là kẻ đứng đầu. Bộ Đồng Lương ngộ cách Khôi Quyền Linh Kỵ chủ doanh thương có thương hiệu riêng, danh tiếng khả năng đưa ra các nguyên tắc chung, gặp Đồng Lương chủ may mắn và phúc thọ, phục vụ cho cộng đồng. Cách này được cả Phú Quý và Thọ. Tất nhiên phải có sự giao hội của Sát Kỵ tức bộ Linh Kỵ. Nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương có khả năng chuyển hóa Sát Tinh nhờ may mắn nên dù gặp trường hợp xấu cũng không tới mức phản cục mà mạng vong. Một trường hợp phi thường cách là Thiên Đồng cư Tuất, tuổi Đinh là rất tốt đẹp.

” THIÊN ĐỒNG TUẤT CUNG HÓA KỴ ĐINH NHÂN NGỘ MỆNH PHẢN VI GIAI”.

Đây là cách ngộ Hóa Kỵ với Thiên Đồng ở vị trí xấu nhập La Võng, đối cung bị Cự Môn xung rất ngại với cách ” THÌN TUẤT ỨNG HIỀM HÃM CỰ MÔN”. Mệnh cung có cách Cự Kỵ cư Thìn xung là xấu chủ bị tai tiếng bên ngoài mang vào. Tuy nhiên, tuổi Đinh được hưởng cả bộ Tam Hóa với Hóa Quyền thủ mệnh, có bộ Lộc Tồn Ấn Bệnh hình thành cách Tam Hóa ngộ Lộc Ấn, Mệnh giáp bộ Khôi Việt là cách giáp rất đáng ghi nhớ. Nhìn chung Mệnh được Tứ Hóa và Song Lộc Khôi Việt giáp. Tuy nhiên, Hóa Kỵ tại đây hay bởi được Thanh Long hình thành cách Long Kỵ ngộ Cự là cách danh tiếng lớn, do Long cư Thìn cung có Thiên La khiến việc truyền miệng trở nên càng hay hơn. Như việc ta hay gặp một lời khen tính dũng cảm từ câu chuyện có thật qua người này đến người khác cuối cùng lưu truyền thành thần thánh hóa. Thanh Long chủ danh vọng, do đó khi ở vị trí Thiên La rất cần thiết. Cách này là Cơ Nguyệt Đồng Lương nhưng Thiên Đồng còn nhập vị trí xấu, hãm phản cách trở thành phi thường. Còn có trường hợp Đồng Lương cư Dần Thân ngộ Không Kiếp gia Khôi Việt Khoa Quyền hoạch phát như lôi, cách cục này dễ lên nhưng cũng nhanh xuống nếu sang hạn xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Văn đoàn cách và bạo phát

Văn đoàn cách và bạo phát

Văn đoàn là nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương. Đây là bộ sao được phê Lại Nhân.

” Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân”.

Ý nghĩa của từ Lại Nhân, đây chỉ sự giúp việc cho người chủ trì, tùy theo cấp bậc nhưng khó có thể là người đứng đầu trong một tổ chức. Trong các nhóm sao như Sát Phá Tham, Tử Vũ Liêm, Phủ Tướng, Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Nhóm văn đoàn đặc tính ban đầu trong kết cấu Chính Tinh không thể hiện rõ tính lãnh đạo, đứng đầu như các nhóm sao còn lại. Như nhóm Sát Phá Tham có Phá Quân. Nhóm Tử Vũ Liêm có sao Tử Vi. Nhóm Cự Nhật có sao Cự Môn và nhóm Phủ Tướng yếu hơn có Thiên Phủ là sao chủ quản lí. Vì vậy, văn đoàn được coi là nhóm sao chủ hưởng thụ, chủ nghệ thuật và văn giấy nhiều hơn. Đây là tính chất ban đầu, tức chỉ xét trường hợp có nhóm sao này. Tất nhiên, khi bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương giao hội với nhóm Cự Nhật hoặc bàng tinh trợ giúp, hay hạn tới các sao chủ đứng đầu vẫn có thể trở thành người cao nhất của một tổ chức. Nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương có thể chia nhỏ thành hai bộ nhỏ hơn là Âm Lương và Cơ Đồng. Hai nhóm sao này đều có âm tính,nhu thuận. Cách Âm Lương chủ sự may mắn âm thầm, được che chở. Cách Cơ Đồng là nhóm sao chủ cá nhân và cộng đồng, cơ hội và nắm bắt. Trong trường hợp cách Cơ Nguyệt Đồng Lương làm vua khi có thêm các bàng tinh hay chính tinh chủ đứng đầu như Kình Dương, Thiên Khôi, Cự Môn, Thái Dương. Và xét trường hợp của bạo phát cách không thể thiếu các Sát Tinh tọa thủ tại bản cung hoặc tam hợp. Bộ sao Không Kiếp, Hỏa Linh, Kình Đà, Hình Kỵ đều có thể trở thành trợ lực cho nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, tuy nhiên được có nhưng mất nhiều, bộ sao này từ hưởng phúc, hiền hòa trở thành khổ cực khó nhọc để duy trì, điều hướng Sát Tinh trở nên hoạch phát. Như cách Đồng Lương cư Dần Thân.

” Đồng Lương viên ngộ Khôi Quyền, tăng phùng Linh Kỵ giao lại Song Lộc hoạch dị phú cường”.

Bộ sao này có ý nghĩa về phú và cả quý cách. Đồng Lương cư Dần Thân tức đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương không giao hội với Thái Dương và Cự Môn, ngộ được Thiên Khôi chủ đứng đầu. Cách Quyền Linh Kỵ là cách được ban mệnh lệnh cấm cấp thiết, tất cả phải tuân theo, nếu trong chiến sự là cách giương lá cờ của một phe lên, chủ trong trường hộ này có Thiên Khôi chính ta là kẻ đứng đầu. Bộ Đồng Lương ngộ cách Khôi Quyền Linh Kỵ chủ doanh thương có thương hiệu riêng, danh tiếng khả năng đưa ra các nguyên tắc chung, gặp Đồng Lương chủ may mắn và phúc thọ, phục vụ cho cộng đồng. Cách này được cả Phú Quý và Thọ. Tất nhiên phải có sự giao hội của Sát Kỵ tức bộ Linh Kỵ. Nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương có khả năng chuyển hóa Sát Tinh nhờ may mắn nên dù gặp trường hợp xấu cũng không tới mức phản cục mà mạng vong. Một trường hợp phi thường cách là Thiên Đồng cư Tuất, tuổi Đinh là rất tốt đẹp.

” THIÊN ĐỒNG TUẤT CUNG HÓA KỴ ĐINH NHÂN NGỘ MỆNH PHẢN VI GIAI”.

Đây là cách ngộ Hóa Kỵ với Thiên Đồng ở vị trí xấu nhập La Võng, đối cung bị Cự Môn xung rất ngại với cách ” THÌN TUẤT ỨNG HIỀM HÃM CỰ MÔN”. Mệnh cung có cách Cự Kỵ cư Thìn xung là xấu chủ bị tai tiếng bên ngoài mang vào. Tuy nhiên, tuổi Đinh được hưởng cả bộ Tam Hóa với Hóa Quyền thủ mệnh, có bộ Lộc Tồn Ấn Bệnh hình thành cách Tam Hóa ngộ Lộc Ấn, Mệnh giáp bộ Khôi Việt là cách giáp rất đáng ghi nhớ. Nhìn chung Mệnh được Tứ Hóa và Song Lộc Khôi Việt giáp. Tuy nhiên, Hóa Kỵ tại đây hay bởi được Thanh Long hình thành cách Long Kỵ ngộ Cự là cách danh tiếng lớn, do Long cư Thìn cung có Thiên La khiến việc truyền miệng trở nên càng hay hơn. Như việc ta hay gặp một lời khen tính dũng cảm từ câu chuyện có thật qua người này đến người khác cuối cùng lưu truyền thành thần thánh hóa. Thanh Long chủ danh vọng, do đó khi ở vị trí Thiên La rất cần thiết. Cách này là Cơ Nguyệt Đồng Lương nhưng Thiên Đồng còn nhập vị trí xấu, hãm phản cách trở thành phi thường. Còn có trường hợp Đồng Lương cư Dần Thân ngộ Không Kiếp gia Khôi Việt Khoa Quyền hoạch phát như lôi, cách cục này dễ lên nhưng cũng nhanh xuống nếu sang hạn xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button