Tử vi

Vận may và số phận

Mệnh Thiên Cơ hay Cự Môn hóa Kỵ trong bố cục Cự Cơ Đồng chủ bế tắc. Ở đây thuộc can Đinh và can Mậu. Mệnh cách có cách Kỵ Diêu hoặc Kỵ Đà, mạnh hơn với Diêu Đà Kỵ. Khi tiểu vận nhập cung độ có bố cục Sát Phá Tham hay tại tổ hợp Cự Cơ Đồng có Hỏa Tồn nhập bản cung hoặc giao hội là cách cục mang tính chất âm ám rất lớn. Tiểu vận có chữ Mậu, Đinh. Nguyệt vận can trùng phùng vậy thì trong tháng hình thành Lưỡng Kỵ hợp Kỵ đây là cách cục gặp ám tinh tác họa rõ rệt bởi vận rủi. Như trong tiểu vận năm nay thuộc Mậu Tuất tức năm 2018. Nguyệt Vận thuộc tháng Mậu Ngọ. Mệnh cách có Thiên Cơ nhập mệnh trong bố cục Cự Cơ Đồng tức Thiên Cơ cư tại Mão Dậu, Tị Hợi, Sửu Mùi sinh năm Mậu. Mệnh cách sinh Giờ Sửu với Thiên Diêu nhập mệnh. Hình thành cách Cơ Diêu Kỵ thì bản tính có Đào Hoa thuộc tham dục vọng, dâm tính mạnh. Đây là cách cục thuộc bản tính. Tới nguyệt vận như trên nếu đại vận tại bố cục Sát Phá Tham có Hỏa Tồn chủ nội tâm rối loạn lớn, gặp áp lực đè nén tới đầu óc. Cũng hình thành cách cục âm ám rất nặng. Nếu nhập vận Tham Hỏa Tồn do tiền tài mà mang họa. Nếu nhập Sát Hỏa do áp lực đè nén bản thân. Nếu mệnh Cự Môn luận với can Đinh trường hợp đồng độ với Thiên Cơ tại Mão Dậu tính chất tác động lớn như vậy. Thiên Cơ ở đây nhập Mệnh chủ bản tính, cũng chủ cơ hội, thời cơ. Khi chịu tác động lớn của Kỵ đặc biệt Lưu Kỵ phùng Kỵ có tác động rất mạnh. Đặc biệt nếu trong vận này với dụng Tài cách ưa kinh thương hay đầu cơ, may rủi thì dễ thất bại dẫn tới thất vọng bế tắc tuyệt mệnh. Tứ đổ tường cờ bạc hút sách. 

Trong các sao lưu kích động thì Hóa Kỵ tác động mạnh tới cách cục. Đặc biệt Lưu Kỵ gặp bố cục Sát tại mệnh vận. Với bố cục này người viết nhớ tới lá số của người cháu họ, nam mệnh cách cục Thiên Cơ cư Tị. Cách cục tuyệt mạng khi nhập vận Sát Phá Tham. Mệnh cách Cơ Tang Kỵ Diêu tại bản cung, giao hội Kình Linh Việt thuộc cách cục Cự Cơ Đồng với Thiên Cơ cư Tị. Tinh hệ trên thiên bàn có Tử Vi độc tọa cư Ngọ. Nam mệnh tính cách lễ phép, diện tướng thư sinh ứng hợp hoàn toàn Thiên Cơ. Mệnh tạo thuở nhỏ gia đình bất hòa, khó khăn, thường gặp nhiều nghịch cảnh về gia đình và cuộc sống. Mệnh cách Cự Cơ Đồng giao hội Kỵ Hình Tang Hư Mã đặc biệt với Cơ Tang đồng độ thì gia đình bất hòa. Thiên Cơ có Kỵ Diêu Tang trong nội tâm suy nghĩ có phần khác với người bình thường. Trong tư tưởng thường tự tồn tại mâu thuẫn, trường hợp nam mệnh xuất hiện chữ ám, từ nhỏ thường nghe thấy tiếng nói xui khiến trong đầu. Nhập vận Tham Hỏa đồng độ giao hội Tồn Phá Không Triệt Đào Hồng. Trong đại vận này nam mệnh xuất hiện tham muốn phát phú rất mạnh, Tham Hỏa Tồn với mệnh Cơ Diêu Kỵ Kình trong đầu óc chỉ suy nghĩ tới việc làm giàu, cả phi pháp, đương số theo đường cờ bạc. Khi lưu Lộc nhập vận thành cách Tham Hỏa ngộ Lưỡng Lộc có Không Triệt bất ngờ được thắng tiền theo cờ bạc. Lưu Kỵ về cung Mệnh hợp Kỵ nguyên thủy hình thành cách cục Cơ ngộ Lưỡng Kỵ Hình Linh Việt. Đương số gặp khá may trong đỏ đen nhưng gặp bế tắc lớn trong sự nghiệp bên ngoài. Nhập đại tiểu vận trùng phùng Sát Kỵ, trong đại tiểu vận Sát Phá Tham có lưu Kỵ vay nợ tin vào thành công khi dự đoán theo cờ bạc mà thất bại nợ lớn, hình thành cách cục áp lực lớn. 

Sát Hỏa Tồn dẫn tới tuyệt mệnh do ” Hạn chí đầu đà”. Cơ Kỵ Việt Khoa tạo cách cục thời cơ thời vận khi ứng hợp vận Tham Hỏa Lưỡng Lộc giao hội Không Triệt. Tuy nhiên tại đây cũng hình thành bố cục đại tiểu vận hóa Sát do Phá Hỏa Tồn tối kỵ với mệnh Cơ Kỵ Hình Kình Việt chủ không thể phá bỏ thay đổi thế bế tc, hình thành cách cục áp lực lớn mà trầm ải, Sát cách tác họa tai kiếp khó thoát với Cơ nhập Sát Hỏa Tồn là cách cục rất xấu với mệnh Thiên Cơ tác động lớn tới đầu óc. Bố cục Sát xoay vần chủ khách do khả năn tác hóa chế hóa Sát. Khi bố cục tác họa thì hoạch phá bế tắc. Khi bố cục thành tựu dụng Sát chủ hoạch phát tài danh. Chữ bất động biến động là tính chất chủ yếu của bố cục Sát. Do thay đổi linh hoạt nên Sát cách đắc dụng. Tử Vi Đông A luận mệnh rất trọng lý sinh tử. Khi đại họa tới thì Sát các nhập hóa tác họa lớn nhất, bố cục Sát phối hợp cách gây tuyệt mạng do Sát. Luận nguy khốn sinh tử cũng là việc quan trọng trong luận tử vi. Tuyệt mệnh tử vong bởi nhiều nhân duyên như bệnh tật, tai nạn, tự ải,… tạo bởi các bố cục Sát Kỵ đa phần. Do đó Sát cách đặc biệt Hóa Kỵ là con dao hai lưỡi, mang tính Sát vượng, cũng mang tính thành tựu khác biệt. Mệnh có Thiên Cơ cuộc đời là duyên phận, thời thế, bản tính luôn hướng tới cơ hội, thời cơ. Do đó bố cục này tính toán lợi ích dễ bị đánh giá thấp nếu mệnh cách tần thường. Trời đất có thịnh suy, con người có thời vận. Sao Thiên Cơ nhập mệnh là chữ thời vận gắn với số phận mệnh tạo. Trong thời vận xuất hiện thường tạo ra khi khai thông bế tắc. Bố cục Cự Đồng Cơ là thế bế tắc. Cơ Nguyệt Đồng Lương là thế bình ổn. Mệnh cách thành tựu hoạch phát thường bởi cách Cự Cơ Đồng hóa Sát cách thành tựu. Nắm được thời vận là yếu tố thành tựu của mỗi mệnh tạo. 

Bạn đang xem: Vận may và số phận

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vận may và số phận

Mệnh Thiên Cơ hay Cự Môn hóa Kỵ trong bố cục Cự Cơ Đồng chủ bế tắc. Ở đây thuộc can Đinh và can Mậu. Mệnh cách có cách Kỵ Diêu hoặc Kỵ Đà, mạnh hơn với Diêu Đà Kỵ. Khi tiểu vận nhập cung độ có bố cục Sát Phá Tham hay tại tổ hợp Cự Cơ Đồng có Hỏa Tồn nhập bản cung hoặc giao hội là cách cục mang tính chất âm ám rất lớn. Tiểu vận có chữ Mậu, Đinh. Nguyệt vận can trùng phùng vậy thì trong tháng hình thành Lưỡng Kỵ hợp Kỵ đây là cách cục gặp ám tinh tác họa rõ rệt bởi vận rủi. Như trong tiểu vận năm nay thuộc Mậu Tuất tức năm 2018. Nguyệt Vận thuộc tháng Mậu Ngọ. Mệnh cách có Thiên Cơ nhập mệnh trong bố cục Cự Cơ Đồng tức Thiên Cơ cư tại Mão Dậu, Tị Hợi, Sửu Mùi sinh năm Mậu. Mệnh cách sinh Giờ Sửu với Thiên Diêu nhập mệnh. Hình thành cách Cơ Diêu Kỵ thì bản tính có Đào Hoa thuộc tham dục vọng, dâm tính mạnh. Đây là cách cục thuộc bản tính. Tới nguyệt vận như trên nếu đại vận tại bố cục Sát Phá Tham có Hỏa Tồn chủ nội tâm rối loạn lớn, gặp áp lực đè nén tới đầu óc. Cũng hình thành cách cục âm ám rất nặng. Nếu nhập vận Tham Hỏa Tồn do tiền tài mà mang họa. Nếu nhập Sát Hỏa do áp lực đè nén bản thân. Nếu mệnh Cự Môn luận với can Đinh trường hợp đồng độ với Thiên Cơ tại Mão Dậu tính chất tác động lớn như vậy. Thiên Cơ ở đây nhập Mệnh chủ bản tính, cũng chủ cơ hội, thời cơ. Khi chịu tác động lớn của Kỵ đặc biệt Lưu Kỵ phùng Kỵ có tác động rất mạnh. Đặc biệt nếu trong vận này với dụng Tài cách ưa kinh thương hay đầu cơ, may rủi thì dễ thất bại dẫn tới thất vọng bế tắc tuyệt mệnh. Tứ đổ tường cờ bạc hút sách. 

Trong các sao lưu kích động thì Hóa Kỵ tác động mạnh tới cách cục. Đặc biệt Lưu Kỵ gặp bố cục Sát tại mệnh vận. Với bố cục này người viết nhớ tới lá số của người cháu họ, nam mệnh cách cục Thiên Cơ cư Tị. Cách cục tuyệt mạng khi nhập vận Sát Phá Tham. Mệnh cách Cơ Tang Kỵ Diêu tại bản cung, giao hội Kình Linh Việt thuộc cách cục Cự Cơ Đồng với Thiên Cơ cư Tị. Tinh hệ trên thiên bàn có Tử Vi độc tọa cư Ngọ. Nam mệnh tính cách lễ phép, diện tướng thư sinh ứng hợp hoàn toàn Thiên Cơ. Mệnh tạo thuở nhỏ gia đình bất hòa, khó khăn, thường gặp nhiều nghịch cảnh về gia đình và cuộc sống. Mệnh cách Cự Cơ Đồng giao hội Kỵ Hình Tang Hư Mã đặc biệt với Cơ Tang đồng độ thì gia đình bất hòa. Thiên Cơ có Kỵ Diêu Tang trong nội tâm suy nghĩ có phần khác với người bình thường. Trong tư tưởng thường tự tồn tại mâu thuẫn, trường hợp nam mệnh xuất hiện chữ ám, từ nhỏ thường nghe thấy tiếng nói xui khiến trong đầu. Nhập vận Tham Hỏa đồng độ giao hội Tồn Phá Không Triệt Đào Hồng. Trong đại vận này nam mệnh xuất hiện tham muốn phát phú rất mạnh, Tham Hỏa Tồn với mệnh Cơ Diêu Kỵ Kình trong đầu óc chỉ suy nghĩ tới việc làm giàu, cả phi pháp, đương số theo đường cờ bạc. Khi lưu Lộc nhập vận thành cách Tham Hỏa ngộ Lưỡng Lộc có Không Triệt bất ngờ được thắng tiền theo cờ bạc. Lưu Kỵ về cung Mệnh hợp Kỵ nguyên thủy hình thành cách cục Cơ ngộ Lưỡng Kỵ Hình Linh Việt. Đương số gặp khá may trong đỏ đen nhưng gặp bế tắc lớn trong sự nghiệp bên ngoài. Nhập đại tiểu vận trùng phùng Sát Kỵ, trong đại tiểu vận Sát Phá Tham có lưu Kỵ vay nợ tin vào thành công khi dự đoán theo cờ bạc mà thất bại nợ lớn, hình thành cách cục áp lực lớn. 

Sát Hỏa Tồn dẫn tới tuyệt mệnh do ” Hạn chí đầu đà”. Cơ Kỵ Việt Khoa tạo cách cục thời cơ thời vận khi ứng hợp vận Tham Hỏa Lưỡng Lộc giao hội Không Triệt. Tuy nhiên tại đây cũng hình thành bố cục đại tiểu vận hóa Sát do Phá Hỏa Tồn tối kỵ với mệnh Cơ Kỵ Hình Kình Việt chủ không thể phá bỏ thay đổi thế bế tc, hình thành cách cục áp lực lớn mà trầm ải, Sát cách tác họa tai kiếp khó thoát với Cơ nhập Sát Hỏa Tồn là cách cục rất xấu với mệnh Thiên Cơ tác động lớn tới đầu óc. Bố cục Sát xoay vần chủ khách do khả năn tác hóa chế hóa Sát. Khi bố cục tác họa thì hoạch phá bế tắc. Khi bố cục thành tựu dụng Sát chủ hoạch phát tài danh. Chữ bất động biến động là tính chất chủ yếu của bố cục Sát. Do thay đổi linh hoạt nên Sát cách đắc dụng. Tử Vi Đông A luận mệnh rất trọng lý sinh tử. Khi đại họa tới thì Sát các nhập hóa tác họa lớn nhất, bố cục Sát phối hợp cách gây tuyệt mạng do Sát. Luận nguy khốn sinh tử cũng là việc quan trọng trong luận tử vi. Tuyệt mệnh tử vong bởi nhiều nhân duyên như bệnh tật, tai nạn, tự ải,… tạo bởi các bố cục Sát Kỵ đa phần. Do đó Sát cách đặc biệt Hóa Kỵ là con dao hai lưỡi, mang tính Sát vượng, cũng mang tính thành tựu khác biệt. Mệnh có Thiên Cơ cuộc đời là duyên phận, thời thế, bản tính luôn hướng tới cơ hội, thời cơ. Do đó bố cục này tính toán lợi ích dễ bị đánh giá thấp nếu mệnh cách tần thường. Trời đất có thịnh suy, con người có thời vận. Sao Thiên Cơ nhập mệnh là chữ thời vận gắn với số phận mệnh tạo. Trong thời vận xuất hiện thường tạo ra khi khai thông bế tắc. Bố cục Cự Đồng Cơ là thế bế tắc. Cơ Nguyệt Đồng Lương là thế bình ổn. Mệnh cách thành tựu hoạch phát thường bởi cách Cự Cơ Đồng hóa Sát cách thành tựu. Nắm được thời vận là yếu tố thành tựu của mỗi mệnh tạo. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button