Tử vi

Văn Xương Hóa Khoa (can Bính)

Trong Tử Vi Đẩu Số, Văn Xương thuộc nhóm sao phụ tá; ngoại trừ chính tinh, có thể thành sao hóa chỉ có Văn Xương và Văn Khúc có thể Hóa Khoa hoặc Hóa Kị (theo Trung Châu phái); một số lưu phái khác chủ trương Tả Phụ và Hữu Bật cũng có thể Hóa Khoa.

Văn Xương là sao bằng cấp thi cử (khoa cử), chủ về thông minh, được người ta tán thưởng, có tiếng tăm tốt, có tài văn nghệ, mặt mày xinh đẹp; còn Hóa Khoa, chủ về công danh, danh tiếng; cho nên lúc Văn Xương Hóa Khoa thì càng thông minh hơn người, tài hoa tràn trề, tiếng tăm lừng lẫy; nếu ở cung miếu vượng, là có chân tài thực học, thêm cát tinh là có cơ hội thi thố tài năng, có thực tài tự nhiên có danh tiếng.

Nếu Văn Xương Hóa Khoa độc tọa cung vô chính diệu, là có tài hoa mà khó thi thố, hay than vãn bản thân có tài mà không gặp thời; nếu lạc hãm thì chỉ có hư danh mà thôi, thêm sát tinh xung chiếu, dễ sa vào tính ích kỷ, tự tư tự lại, không nghĩ đến người khác; hay mưu kế tiếm đoạt.

Bạn đang xem: Văn Xương Hóa Khoa (can Bính)

Hóa Khoa thuộc Thủy, đại biểu cho trí tụệ; Hóa Khoa còn có hàm ý là “phân loại sắp xếp”, phân tích và vạch kế hoạch một cách có hệ thống. Còn Văn Xương là thuộc loại tiến thân bằng con đường khoa cử, còn đại biểu cho pháp luật, ngũ hành thuộc Tân Kim, lực co rút va cứng lại của Kim rất mạnh. Cho nên Văn Xương Hóa Khoa có thể mang trí tuệ của mình ra quy nạp và cô đọng lại rồi phát ra một cách đầy đủ, còn có thể mang lý tưởng và kế hoạch đi theo con đường chính đáng, dùng thủ đoạn chính đáng để phát huy cao độ, hơn nữa còn được mọi người công nhận mà nổi tiếng. Nếu lạc hãm và thêm sát tinh, thì dễ sa vào tà môn, xảy ra nhiều vấn đề về pháp luật.

Văn Xương thích Hóa Khoa ở cung Tỵ và cung Sửu; nhưng không thích Hóa Khoa ở cung Tân, cũng không thích Hóa Khoa ở cung Dậu, là chủ về “nảy mầm mà chẳng ra hoa”, bề ngoài thấy tốt mà không phải vậy.

Thời cổ đại rất xem trọng việc đạt được công danh bằng con đường khoa cử, cho nên cung Mệnh hoặc cung Phu Thê rất thích thấy Văn Xương Hóa Khoa; gặp Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Khoa của lưu niên thủ cung Mệnh, xem về công danh là rất tốt. Ngày nay ý nghĩa này đã giảm phần quan trọng, do đó chỉ xem Văn Xương Hóa Khoa là sao có lợi về việc học hành thi cử, thích nhất là Văn Xương Hóa Khoa của cách cục “Dương Lương Xương Lộc.

Từ ý nghĩa “cái học khoa cử”, còn có thể mang Văn Xương mở rộng thành sao chủ về văn thư và nghi lễ, do đó sinh ra những ứng nghiệm như dưới đây:

– Văn Xương chủ về văn thư khế ước, lúc Văn Xương Hóa Khoa, thường chủ về nhờ văn thư khế ước mà được danh dự. Ví dụ công bố tác phẩm, nhờ ký kết một bản hợp đồng mà có danh tiếng; hoặc phát biểu một ý kiến quan trọng bằng văn bản, giành được sự khen ngợi của ban giám đốc…

– Do thời hiện đại xem trọng việc ký kết hợp đồng khế ước trên thương trường, cho nên Văn Xương còn chủ về kết hợp đồng được thuận lợi. Nếu có sao tài và Lộc tồn cùng hội hợp, hoặc được lưu diệu Hóa Lộc xung động, là chủ về nhờ văn thư khế ước mà “tiền vào”, người đi làm hưởng lương cũng chủ về được thăng tiến không theo thứ tự bình thường.

Văn Xương Hóa Khoa thích có Tấu Thư đồng cung hay hội chiếu, là điềm báo có văn thư liên quan đến chuyện mừng. Loại văn thư này có thể là công văn báo được thăng tiến, cũng có thể là hồ sơ tài liệu kiện tụng, cũng có thể là công bố tác phẩm, thậm chí là một lá thư mà mình chờ đợi đã lâu. Lúc này, ý nghĩa của Hóa Khoa không giới hạn ở các ý nghĩa như danh dự, hoặc chủ về vui sướng trong lòng.

Từ ý nghĩa mở rộng là “lễ nghi”, có thể xem Văn Xương là biểu thị của hai loại lễ nghi hôn sự và tang chế. Cho nên lúc Văn Xương Hóa Khoa ở các cung lục thân, nếu có các sao sát kị hình hội tụ, thì trong lưu niên này có thể có tang lễ của lục thân. Vì vậy, Văn Xương Hóa Khoa không nhất định biểu thị chuyện mừng, mà cần phải xem toàn cảnh tổ hợp sao mà định.

Nhưng thời đại sản sinh Tử Vi Đẩu Số là xã hội tông pháp phong kiến, cho nên lúc xem tang lễ của cha mẹ, thường phải lấy mệnh bàn của con trưởng dòng đích làm chuẩn; cung Phu Thê thì xem chính thất; cung Tử Nữ thì xem con trưởng. Nếu cung Phu Thê thấy Văn Xương Hóa Khoa, lại thấy thêm sao đào hoa, thường chủ về nạp thiếp. Tuy pháp luật hiện đại không thừa nhận địa vị của vợ lẻ, nhưng đó chỉ thuộc về danh nghĩa mà thôi, còn Tử Vi Đẩu Số luận đoán theo tình trạng thực tế.

 

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Văn Xương Hóa Khoa (can Bính)

Trong Tử Vi Đẩu Số, Văn Xương thuộc nhóm sao phụ tá; ngoại trừ chính tinh, có thể thành sao hóa chỉ có Văn Xương và Văn Khúc có thể Hóa Khoa hoặc Hóa Kị (theo Trung Châu phái); một số lưu phái khác chủ trương Tả Phụ và Hữu Bật cũng có thể Hóa Khoa.

Văn Xương là sao bằng cấp thi cử (khoa cử), chủ về thông minh, được người ta tán thưởng, có tiếng tăm tốt, có tài văn nghệ, mặt mày xinh đẹp; còn Hóa Khoa, chủ về công danh, danh tiếng; cho nên lúc Văn Xương Hóa Khoa thì càng thông minh hơn người, tài hoa tràn trề, tiếng tăm lừng lẫy; nếu ở cung miếu vượng, là có chân tài thực học, thêm cát tinh là có cơ hội thi thố tài năng, có thực tài tự nhiên có danh tiếng.

Nếu Văn Xương Hóa Khoa độc tọa cung vô chính diệu, là có tài hoa mà khó thi thố, hay than vãn bản thân có tài mà không gặp thời; nếu lạc hãm thì chỉ có hư danh mà thôi, thêm sát tinh xung chiếu, dễ sa vào tính ích kỷ, tự tư tự lại, không nghĩ đến người khác; hay mưu kế tiếm đoạt.

Hóa Khoa thuộc Thủy, đại biểu cho trí tụệ; Hóa Khoa còn có hàm ý là “phân loại sắp xếp”, phân tích và vạch kế hoạch một cách có hệ thống. Còn Văn Xương là thuộc loại tiến thân bằng con đường khoa cử, còn đại biểu cho pháp luật, ngũ hành thuộc Tân Kim, lực co rút va cứng lại của Kim rất mạnh. Cho nên Văn Xương Hóa Khoa có thể mang trí tuệ của mình ra quy nạp và cô đọng lại rồi phát ra một cách đầy đủ, còn có thể mang lý tưởng và kế hoạch đi theo con đường chính đáng, dùng thủ đoạn chính đáng để phát huy cao độ, hơn nữa còn được mọi người công nhận mà nổi tiếng. Nếu lạc hãm và thêm sát tinh, thì dễ sa vào tà môn, xảy ra nhiều vấn đề về pháp luật.

Văn Xương thích Hóa Khoa ở cung Tỵ và cung Sửu; nhưng không thích Hóa Khoa ở cung Tân, cũng không thích Hóa Khoa ở cung Dậu, là chủ về “nảy mầm mà chẳng ra hoa”, bề ngoài thấy tốt mà không phải vậy.

Thời cổ đại rất xem trọng việc đạt được công danh bằng con đường khoa cử, cho nên cung Mệnh hoặc cung Phu Thê rất thích thấy Văn Xương Hóa Khoa; gặp Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Khoa của lưu niên thủ cung Mệnh, xem về công danh là rất tốt. Ngày nay ý nghĩa này đã giảm phần quan trọng, do đó chỉ xem Văn Xương Hóa Khoa là sao có lợi về việc học hành thi cử, thích nhất là Văn Xương Hóa Khoa của cách cục “Dương Lương Xương Lộc.

Từ ý nghĩa “cái học khoa cử”, còn có thể mang Văn Xương mở rộng thành sao chủ về văn thư và nghi lễ, do đó sinh ra những ứng nghiệm như dưới đây:

– Văn Xương chủ về văn thư khế ước, lúc Văn Xương Hóa Khoa, thường chủ về nhờ văn thư khế ước mà được danh dự. Ví dụ công bố tác phẩm, nhờ ký kết một bản hợp đồng mà có danh tiếng; hoặc phát biểu một ý kiến quan trọng bằng văn bản, giành được sự khen ngợi của ban giám đốc…

– Do thời hiện đại xem trọng việc ký kết hợp đồng khế ước trên thương trường, cho nên Văn Xương còn chủ về kết hợp đồng được thuận lợi. Nếu có sao tài và Lộc tồn cùng hội hợp, hoặc được lưu diệu Hóa Lộc xung động, là chủ về nhờ văn thư khế ước mà “tiền vào”, người đi làm hưởng lương cũng chủ về được thăng tiến không theo thứ tự bình thường.

Văn Xương Hóa Khoa thích có Tấu Thư đồng cung hay hội chiếu, là điềm báo có văn thư liên quan đến chuyện mừng. Loại văn thư này có thể là công văn báo được thăng tiến, cũng có thể là hồ sơ tài liệu kiện tụng, cũng có thể là công bố tác phẩm, thậm chí là một lá thư mà mình chờ đợi đã lâu. Lúc này, ý nghĩa của Hóa Khoa không giới hạn ở các ý nghĩa như danh dự, hoặc chủ về vui sướng trong lòng.

Từ ý nghĩa mở rộng là “lễ nghi”, có thể xem Văn Xương là biểu thị của hai loại lễ nghi hôn sự và tang chế. Cho nên lúc Văn Xương Hóa Khoa ở các cung lục thân, nếu có các sao sát kị hình hội tụ, thì trong lưu niên này có thể có tang lễ của lục thân. Vì vậy, Văn Xương Hóa Khoa không nhất định biểu thị chuyện mừng, mà cần phải xem toàn cảnh tổ hợp sao mà định.

Nhưng thời đại sản sinh Tử Vi Đẩu Số là xã hội tông pháp phong kiến, cho nên lúc xem tang lễ của cha mẹ, thường phải lấy mệnh bàn của con trưởng dòng đích làm chuẩn; cung Phu Thê thì xem chính thất; cung Tử Nữ thì xem con trưởng. Nếu cung Phu Thê thấy Văn Xương Hóa Khoa, lại thấy thêm sao đào hoa, thường chủ về nạp thiếp. Tuy pháp luật hiện đại không thừa nhận địa vị của vợ lẻ, nhưng đó chỉ thuộc về danh nghĩa mà thôi, còn Tử Vi Đẩu Số luận đoán theo tình trạng thực tế.

 

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button