Tử vi

Về những kinh nghiệm tử vi chúng tôi tiếp nhận của các vị lão thành

Bài viết của tác giả Trần Việt Sơn

Chúng tôi vừa tiếp nhận được của một số quý bạn đọc những ý kiến về việc trình bày những kinh nghiệm Tử vi. Chúng tôi rất sung sướng được tiếp nhận các ý kiến đó, vì được thêm cơ hội để giãi bày quan điểm của mình, trong việc xin kinh nghiệm các vị lão thành Tử Vi, cũng như để cám ơn quý vị.

Một thái độ thanh thản để học tập

Bạn đang xem: Về những kinh nghiệm tử vi chúng tôi tiếp nhận của các vị lão thành

Chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi thanh thản trong việc học tập và thâu thập kinh nghiệm, và tuyệt đối không có mặc cảm nào; tự tôn thì dĩ nhiên là không dám, vì chúng tôi là người đi học, nhưng tự ti cũng không… Như một vị đã nói, chúng tôi trọng tự do, trọng ý kiến của mọi người, và không thành kiến trong sự tìm hiểu cũng như trong việc trình bầy các ý kiến của các vị lão thành về Tử Vi. Chúng tôi cũng từng nói nhiều lần là xin sẵn sang cải chính những điều mình nêu ra, hoặc có những vị nào nêu lên những ý khác, chúng tôi cũng xin trình bày hết. Quý bạn đọc đã cảm thong cho chúng tôi về thái độ đó, là bởi vì, trong việc tìm học các khoa học huyền bí cổ truyền, người ta không biết lấy gì làm tiêu chuẩn căn bản. Các khoa học cổ truyền, như khoa Tử Vi, không phải là khoa học chính xác; không phải là một bài toán Hóa học, Vật lý hay Đại số, Hình học, để chỉ có một đáp số nhất định và rõ ràng. Trong Tử Vi, đáp số hoặc rất đại cương, hoặc tương đối. Tử Vi tương đối là điều mà giai phẩm này, ông Ân Quang đã giải thích nhiều lần và đó là ý kiến rất đáng quý.

Chúng tôi đã xin quý vị lão thành cho các kinh nghiệm của mình, là vì cái sự kiện đại cương và tương đối ấy của Tử Vi, và vì Tử Vi không phải là một khoa học chính xác. Chúng tôi xin kinh nghiệm là để cầu xin quý vị làm cho khoa cổ truyền đó chính xác hơn; đó là một cách xây dựng những khoa cổ truyền để các khoa đó khỏi bị mai một. Chúng tôi lại cũng biết rằng những khoa cổ truyền đó không phải chỉ với sách vở mà được trình bầy đầy đủ như một chương trình toán học, sách vở chỉ bày ra những cách gặp gỡ giữa các sao, mà không cho hay biết ý nghĩa sự phối hợp giữa các cách; ý nghĩa của từng vị sao tùy theo vị trí và mạng của đương số, cũng chỉ rất đại cương, thiếu sự chính xác; do đấy mà các kinh nghiệm càng cần, trước hết là những kinh nghiệm lớn, sau đó là những kinh nghiệm nhỏ. Lớn nhỏ đều cần như nhau.

Quan niệm của cụ Thiên Lương

Ngay buổi đầu được diện kiến với cụ Thiên Lương và xin được phép phổ biến các kinh nghiệm của cụ, chúng tôi đã được chấp thuận dễ dàng.

Cụ cũng nêu lên một quan điểm rất rộng rãi trong việc nghiên cứu và phổ biến kinh nghiệm.

Cụ cho biết:

– Đây là kinh nghiệm của tôi sau nhiều năm nghiên cứu và kinh nghiệm. Nói như vậy, có nghĩa là sẽ có nhiều vị khác có những công trình nghiên cứu và kinh nghiệm riêng, nhưng tôi muốn nêu lên một điều là không nên có những cuộc đấu bút chung quanh một điểm nào đó trong Tử Vi. Nếu có những vị nào nêu lên những kinh nghiệm khác mà có thể khác với kinh nghiệm của tôi, tôi cũng không đem những kinh nghiệm của tôi ra để chất chính lại.

Chúng tôi đã hiểu câu nói trên như sau:

  1. Cụ Thiên Lương có óc rộng rãi, không giữ kinh nghiệm của mình làm của riêng.
  2. Cụ trọng tự do và ý kiến của mọi vị khác, và cũng mong rằng giai phẩm Khoa Học Huyền Bí phổ biến những kinh nghiệm của các vị khác.
  3. Nhưng các kinh nghiệm đưa ra, dù có khác nhau cũng không nên vì sự khác nhau đó ra mà đem ra đấu bút. Đã gọi là kinh nghiệm, và mặc dù là những kinh nghiệm xuất phát từ những cuộc nghiên cứu hữu lý thì không nên nhất thiết bảo rằng cái này đúng, cái kia sai. Mỗi người tin theo khám phá của mình, là vì đã dựa vào kinh nghiệm của mình.
  4. Cũng vì thế mà dù tin ở kinh nghiệm của mình, cụ Thiên Lương cũng nghĩ rằng các vị độc giả không nên nhất thiết tin vào đó, nếu chưa kiểm chứng bằng nhiều lá số và bằng kinh nghiệm. Người học Tử Vi chỉ tăng tiến được sau khi đem các nguyên tắc vào việc giải đoán rất nhiều lá số để thâu thập kinh nghiệm. Các vị có kinh nghiệm của cụ Thiên Lương, hãy đem kinh nghiệm đó áp dụng vào các lá số mà các vị có trong tay, của nhiều người quen, càng nhiều càng hay, rồi các vị kiểm chứng xem có đúng không. Chừng thấy đúng, các vị hãy ghi lấy nguyên tắc đó mà giải đoán.

Chúng tôi đã chiêm nghiệm

Sau khi có các kinh nghiệm của cụ Thiên Lương, chúng tôi đã đem ra để xét lại nhiều lá số mà chúng tôi có trong tay.
Và như đã trình bày, chúng tôi có thấy các kinh nghiệm đó đúng trên nhiều lá số mà chúng tôi đã xét lại. Chúng tôi đã trình bày một số những lá số ấy trên giai phẩm Khoa Học Huyền Bí, để minh chứng về nguyên tắc giải đoán cho vòng Thái Tuế liên quan đến đường hướng chánh yếu của Mệnh Thân và nhất là chu kỳ các đại vận tính theo vòng Thái Tuế.

Chúng tôi cũng nghĩ rằng trong việc tìm hiểu Tử Vi, nên tìm hiểu kinh nghiệm của các vị lão thành rồi kiểm chứng trên những lá số, đối chiếu với những biến cố trong cuộc đời. Chúng tôi đã xin các vị lão thành Tử Vi cho chúng tôi kinh nghiệm của các vị, để xây đắp nền học cổ truyền. Giai phẩm KHHB xin biết ơn quý vị. Chúng tôi xin đăng tải và tôn trọng tất cả các kinh nghiệm để quý vị bạn đọc sẽ được dịp chiêm nghiệm trên các lá số có trong tay.
Chúng tôi sẽ xin trình bày về sự chính xác trong Tử Vi: có những điểm tương đối, nhưng cũng có những điểm chính xác trong đại cương và những điểm chính xác trong chi tiết.

Theo tạp chí Khoa Học Huyền Bí

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Về những kinh nghiệm tử vi chúng tôi tiếp nhận của các vị lão thành

Bài viết của tác giả Trần Việt Sơn

Chúng tôi vừa tiếp nhận được của một số quý bạn đọc những ý kiến về việc trình bày những kinh nghiệm Tử vi. Chúng tôi rất sung sướng được tiếp nhận các ý kiến đó, vì được thêm cơ hội để giãi bày quan điểm của mình, trong việc xin kinh nghiệm các vị lão thành Tử Vi, cũng như để cám ơn quý vị.

Một thái độ thanh thản để học tập

Chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi thanh thản trong việc học tập và thâu thập kinh nghiệm, và tuyệt đối không có mặc cảm nào; tự tôn thì dĩ nhiên là không dám, vì chúng tôi là người đi học, nhưng tự ti cũng không… Như một vị đã nói, chúng tôi trọng tự do, trọng ý kiến của mọi người, và không thành kiến trong sự tìm hiểu cũng như trong việc trình bầy các ý kiến của các vị lão thành về Tử Vi. Chúng tôi cũng từng nói nhiều lần là xin sẵn sang cải chính những điều mình nêu ra, hoặc có những vị nào nêu lên những ý khác, chúng tôi cũng xin trình bày hết. Quý bạn đọc đã cảm thong cho chúng tôi về thái độ đó, là bởi vì, trong việc tìm học các khoa học huyền bí cổ truyền, người ta không biết lấy gì làm tiêu chuẩn căn bản. Các khoa học cổ truyền, như khoa Tử Vi, không phải là khoa học chính xác; không phải là một bài toán Hóa học, Vật lý hay Đại số, Hình học, để chỉ có một đáp số nhất định và rõ ràng. Trong Tử Vi, đáp số hoặc rất đại cương, hoặc tương đối. Tử Vi tương đối là điều mà giai phẩm này, ông Ân Quang đã giải thích nhiều lần và đó là ý kiến rất đáng quý.

Chúng tôi đã xin quý vị lão thành cho các kinh nghiệm của mình, là vì cái sự kiện đại cương và tương đối ấy của Tử Vi, và vì Tử Vi không phải là một khoa học chính xác. Chúng tôi xin kinh nghiệm là để cầu xin quý vị làm cho khoa cổ truyền đó chính xác hơn; đó là một cách xây dựng những khoa cổ truyền để các khoa đó khỏi bị mai một. Chúng tôi lại cũng biết rằng những khoa cổ truyền đó không phải chỉ với sách vở mà được trình bầy đầy đủ như một chương trình toán học, sách vở chỉ bày ra những cách gặp gỡ giữa các sao, mà không cho hay biết ý nghĩa sự phối hợp giữa các cách; ý nghĩa của từng vị sao tùy theo vị trí và mạng của đương số, cũng chỉ rất đại cương, thiếu sự chính xác; do đấy mà các kinh nghiệm càng cần, trước hết là những kinh nghiệm lớn, sau đó là những kinh nghiệm nhỏ. Lớn nhỏ đều cần như nhau.

Quan niệm của cụ Thiên Lương

Ngay buổi đầu được diện kiến với cụ Thiên Lương và xin được phép phổ biến các kinh nghiệm của cụ, chúng tôi đã được chấp thuận dễ dàng.

Cụ cũng nêu lên một quan điểm rất rộng rãi trong việc nghiên cứu và phổ biến kinh nghiệm.

Cụ cho biết:

– Đây là kinh nghiệm của tôi sau nhiều năm nghiên cứu và kinh nghiệm. Nói như vậy, có nghĩa là sẽ có nhiều vị khác có những công trình nghiên cứu và kinh nghiệm riêng, nhưng tôi muốn nêu lên một điều là không nên có những cuộc đấu bút chung quanh một điểm nào đó trong Tử Vi. Nếu có những vị nào nêu lên những kinh nghiệm khác mà có thể khác với kinh nghiệm của tôi, tôi cũng không đem những kinh nghiệm của tôi ra để chất chính lại.

Chúng tôi đã hiểu câu nói trên như sau:

  1. Cụ Thiên Lương có óc rộng rãi, không giữ kinh nghiệm của mình làm của riêng.
  2. Cụ trọng tự do và ý kiến của mọi vị khác, và cũng mong rằng giai phẩm Khoa Học Huyền Bí phổ biến những kinh nghiệm của các vị khác.
  3. Nhưng các kinh nghiệm đưa ra, dù có khác nhau cũng không nên vì sự khác nhau đó ra mà đem ra đấu bút. Đã gọi là kinh nghiệm, và mặc dù là những kinh nghiệm xuất phát từ những cuộc nghiên cứu hữu lý thì không nên nhất thiết bảo rằng cái này đúng, cái kia sai. Mỗi người tin theo khám phá của mình, là vì đã dựa vào kinh nghiệm của mình.
  4. Cũng vì thế mà dù tin ở kinh nghiệm của mình, cụ Thiên Lương cũng nghĩ rằng các vị độc giả không nên nhất thiết tin vào đó, nếu chưa kiểm chứng bằng nhiều lá số và bằng kinh nghiệm. Người học Tử Vi chỉ tăng tiến được sau khi đem các nguyên tắc vào việc giải đoán rất nhiều lá số để thâu thập kinh nghiệm. Các vị có kinh nghiệm của cụ Thiên Lương, hãy đem kinh nghiệm đó áp dụng vào các lá số mà các vị có trong tay, của nhiều người quen, càng nhiều càng hay, rồi các vị kiểm chứng xem có đúng không. Chừng thấy đúng, các vị hãy ghi lấy nguyên tắc đó mà giải đoán.

Chúng tôi đã chiêm nghiệm

Sau khi có các kinh nghiệm của cụ Thiên Lương, chúng tôi đã đem ra để xét lại nhiều lá số mà chúng tôi có trong tay.
Và như đã trình bày, chúng tôi có thấy các kinh nghiệm đó đúng trên nhiều lá số mà chúng tôi đã xét lại. Chúng tôi đã trình bày một số những lá số ấy trên giai phẩm Khoa Học Huyền Bí, để minh chứng về nguyên tắc giải đoán cho vòng Thái Tuế liên quan đến đường hướng chánh yếu của Mệnh Thân và nhất là chu kỳ các đại vận tính theo vòng Thái Tuế.

Chúng tôi cũng nghĩ rằng trong việc tìm hiểu Tử Vi, nên tìm hiểu kinh nghiệm của các vị lão thành rồi kiểm chứng trên những lá số, đối chiếu với những biến cố trong cuộc đời. Chúng tôi đã xin các vị lão thành Tử Vi cho chúng tôi kinh nghiệm của các vị, để xây đắp nền học cổ truyền. Giai phẩm KHHB xin biết ơn quý vị. Chúng tôi xin đăng tải và tôn trọng tất cả các kinh nghiệm để quý vị bạn đọc sẽ được dịp chiêm nghiệm trên các lá số có trong tay.
Chúng tôi sẽ xin trình bày về sự chính xác trong Tử Vi: có những điểm tương đối, nhưng cũng có những điểm chính xác trong đại cương và những điểm chính xác trong chi tiết.

Theo tạp chí Khoa Học Huyền Bí

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button