Tử vi

Vì sao người ta thường nói, tử vi bắc phái là đệ nhất công phu về xem vận?

Tương truyền, bộ tử vi vốn có bảy cuốn ở trong cung và được dạy riêng cho quan chức để dùng người, cử hiền diệt ác. Tuy nhiên, đến một ngày, kẻ trộm vào trong cung và lấy mất 4 cuốn sách đầu tiên, thuộc về tử vi Nam Phái, và truyền ra ngoài.

Nhà vua lúc đấy mới quyết định chế tạo ra hàng trăm dị bản của bộ tử vi Nam Phái để phát tán trong nhân gian để không ai biết đâu là giả là chân. Cuối cùng, một trong những dị bản được truyền về Việt Nam và hình thành nên tử vi Việt Nam hiện nay.

Tử vi Bắc Phái thuộc ba quyển nâng cao, thì vẫn còn nguyên trong cung vua cho tới khí triều đình Mãn Thanh sụp đổ, và rơi vào tay của Tưởng Giới Thạch, sau đó lan truyền sang Đài Loan.Vì lý do lịch sử như vậy, nên không khó có thể phân định được đâu là sách vở còn nguyên gốc, đâu là ngụy thư.

Bạn đang xem: Vì sao người ta thường nói, tử vi bắc phái là đệ nhất công phu về xem vận?

Về cơ chế, Tử Vi Nam Phái với hàng trăm sao chuyên được sử dụng để xem tính cách, thành tựu chung chung của cuộc đời, nên rất dễ dàng đi lạc vào mê cung không lối thoát các tinh đẩu. Tử Vi Bắc Phái, ngược lại, chỉ sử dụng duy nhất tứ hóa để làm đường chính, kết luận chính xác thời điểm xảy ra hung cát của sự việc sau đó mới sử dụng phép hội sao trên nền cung khí để tăng thêm phần chi tiết.

Nói một cách nôm na, bạn Nam Phái sẽ làm quen tất cả các anh có thể, đi chơi, tìm hiểu rồi chọn đối tượng trong đó.

Ngược lại, bạn Bắc Phái sẽ ngồi im, lựa chọn trong tất cả các anh có thể, xem anh nào thực sự tốt nhất, giàu nhất thông qua tín hiệu là dụng thần rồi mới bắt đầu hội sao, tìm hiểu, đi chơi, rồi chốt sale để tối ưu hóa chi phí.

Chính vì vậy, việc xem đúng hạn tháng, đối với người học Nam Phái, là một cảnh giới huyền thoại, phải những người nghiên cứu 4-50 năm mới may ra có thành tựu. Nhưng điều đó lại có thể dễ dàng đạt được bởi các bạn trẻ học bắc phái dù chỉ vài tháng.

Đâu có gì lạ, anh phải đàu tư dàn trải công sức xem tất cả lá số, còn người ta chỉ cần khoan sâu vào đúng vị trí trọng điểm nơi thần tụ lại trong 12 cung, không cách biệt mới là chuyện lạ.

Vậy lập tức, sẽ có người hỏi, tôi chỉ cần xem vận, biết chuyện gì xảy ra trong tương lai, còn tôi tự biết tôi tính cách thế nào, xem làm gì cho mệt. Cần gì phải học tử vi Nam Phái?

Câu hỏi đó rất đúng, vì xét cho cùng mục đích bạn tìm hiểu tử vi là để biết chính xác cái gì xảy ra với mình để từ đó ứng xử cho phù hợp. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn tìm hiểu và biết trước thời điểm tháng nào ngày nào xảy xa chuyện gì, bao giờ bạn cũng sẽ phải thực hiện thủ pháp hội sao Nam Phái trên nền của cục số để phân tích rõ các chi tiết của sự việc. Do đó, người học Bắc Phái, trước hết phải là một cao thủ Nam Phái.

Mặc dù vậy, nếu bạn là người học, hiển nhiên bạn không thể bỏ 50 năm cuộc đời ra để học Nam Phái, vì học một lãnh vực không bao giờ kết thúc, bạn dễ dàng lọt vào đại dương không bao giờ ra. Người học tốt nhất, nên học những kiến thức căn bản, không bị pha tạp man thư, không xuất hiện sự mâu thuẫn giữa nam và bắc phái, rồi từ đó nghiên cứu xem vận trong lúc bổ sung kiến thức nền cần thiết.

Lẽ tất nhiên, kiến thức nào sai, dùng khi khán vận quá khứ rõ nét thì lập tức hiện rõ, chúng ta biết ngay chân giả.

Nói đến đây, chúng ta lại có thể hỏi, nói như anh, thì Nam Phái không có cao thủ sao? Câu trả lời là sai, bất cứ phái nào cũng có cao thủ, và đều có t hể xem vận chính xác, tuy nhiên, giống như cầm dao kiếm để chiến đấu với người cầm súng AK, luôn có cao thủ kiếm đạo có thể chiến thắng súng đạn, tuy nhiên con số đó thực sự hiếm. Và hơn nữa, khi chúng ta sử dụng hai tay hai súng hiển nhiên sẽ mạnh hơn là chỉ dùng một súng.

Cũng chính vì vậy, trong thời gian tới, trang chúng tôi sẽ đăng tải dần các kiến thức bắc phái vốn ít được thảo luận để giúp cho cộng đồng có thêm cái nhìn toàn cục.

Mong các bạn đón đọc.

(Chép lại từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vì sao người ta thường nói, tử vi bắc phái là đệ nhất công phu về xem vận?

Tương truyền, bộ tử vi vốn có bảy cuốn ở trong cung và được dạy riêng cho quan chức để dùng người, cử hiền diệt ác. Tuy nhiên, đến một ngày, kẻ trộm vào trong cung và lấy mất 4 cuốn sách đầu tiên, thuộc về tử vi Nam Phái, và truyền ra ngoài.

Nhà vua lúc đấy mới quyết định chế tạo ra hàng trăm dị bản của bộ tử vi Nam Phái để phát tán trong nhân gian để không ai biết đâu là giả là chân. Cuối cùng, một trong những dị bản được truyền về Việt Nam và hình thành nên tử vi Việt Nam hiện nay.

Tử vi Bắc Phái thuộc ba quyển nâng cao, thì vẫn còn nguyên trong cung vua cho tới khí triều đình Mãn Thanh sụp đổ, và rơi vào tay của Tưởng Giới Thạch, sau đó lan truyền sang Đài Loan.Vì lý do lịch sử như vậy, nên không khó có thể phân định được đâu là sách vở còn nguyên gốc, đâu là ngụy thư.

Về cơ chế, Tử Vi Nam Phái với hàng trăm sao chuyên được sử dụng để xem tính cách, thành tựu chung chung của cuộc đời, nên rất dễ dàng đi lạc vào mê cung không lối thoát các tinh đẩu. Tử Vi Bắc Phái, ngược lại, chỉ sử dụng duy nhất tứ hóa để làm đường chính, kết luận chính xác thời điểm xảy ra hung cát của sự việc sau đó mới sử dụng phép hội sao trên nền cung khí để tăng thêm phần chi tiết.

Nói một cách nôm na, bạn Nam Phái sẽ làm quen tất cả các anh có thể, đi chơi, tìm hiểu rồi chọn đối tượng trong đó.

Ngược lại, bạn Bắc Phái sẽ ngồi im, lựa chọn trong tất cả các anh có thể, xem anh nào thực sự tốt nhất, giàu nhất thông qua tín hiệu là dụng thần rồi mới bắt đầu hội sao, tìm hiểu, đi chơi, rồi chốt sale để tối ưu hóa chi phí.

Chính vì vậy, việc xem đúng hạn tháng, đối với người học Nam Phái, là một cảnh giới huyền thoại, phải những người nghiên cứu 4-50 năm mới may ra có thành tựu. Nhưng điều đó lại có thể dễ dàng đạt được bởi các bạn trẻ học bắc phái dù chỉ vài tháng.

Đâu có gì lạ, anh phải đàu tư dàn trải công sức xem tất cả lá số, còn người ta chỉ cần khoan sâu vào đúng vị trí trọng điểm nơi thần tụ lại trong 12 cung, không cách biệt mới là chuyện lạ.

Vậy lập tức, sẽ có người hỏi, tôi chỉ cần xem vận, biết chuyện gì xảy ra trong tương lai, còn tôi tự biết tôi tính cách thế nào, xem làm gì cho mệt. Cần gì phải học tử vi Nam Phái?

Câu hỏi đó rất đúng, vì xét cho cùng mục đích bạn tìm hiểu tử vi là để biết chính xác cái gì xảy ra với mình để từ đó ứng xử cho phù hợp. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn tìm hiểu và biết trước thời điểm tháng nào ngày nào xảy xa chuyện gì, bao giờ bạn cũng sẽ phải thực hiện thủ pháp hội sao Nam Phái trên nền của cục số để phân tích rõ các chi tiết của sự việc. Do đó, người học Bắc Phái, trước hết phải là một cao thủ Nam Phái.

Mặc dù vậy, nếu bạn là người học, hiển nhiên bạn không thể bỏ 50 năm cuộc đời ra để học Nam Phái, vì học một lãnh vực không bao giờ kết thúc, bạn dễ dàng lọt vào đại dương không bao giờ ra. Người học tốt nhất, nên học những kiến thức căn bản, không bị pha tạp man thư, không xuất hiện sự mâu thuẫn giữa nam và bắc phái, rồi từ đó nghiên cứu xem vận trong lúc bổ sung kiến thức nền cần thiết.

Lẽ tất nhiên, kiến thức nào sai, dùng khi khán vận quá khứ rõ nét thì lập tức hiện rõ, chúng ta biết ngay chân giả.

Nói đến đây, chúng ta lại có thể hỏi, nói như anh, thì Nam Phái không có cao thủ sao? Câu trả lời là sai, bất cứ phái nào cũng có cao thủ, và đều có t hể xem vận chính xác, tuy nhiên, giống như cầm dao kiếm để chiến đấu với người cầm súng AK, luôn có cao thủ kiếm đạo có thể chiến thắng súng đạn, tuy nhiên con số đó thực sự hiếm. Và hơn nữa, khi chúng ta sử dụng hai tay hai súng hiển nhiên sẽ mạnh hơn là chỉ dùng một súng.

Cũng chính vì vậy, trong thời gian tới, trang chúng tôi sẽ đăng tải dần các kiến thức bắc phái vốn ít được thảo luận để giúp cho cộng đồng có thêm cái nhìn toàn cục.

Mong các bạn đón đọc.

(Chép lại từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button