Tử vi

Vô chính diệu

minhminh

Nếu xem tử vi là một nhân sinh quan minh triết, thì người mệnh vô chính diệu chỉ nên giữ cho mình dừng lại ở một chỗ cho vừa đủ.

Không thể vừa nổi danh, tài lộc hay quyền chức và cả trường thọ.

Bạn đang xem: Vô chính diệu

Vậy cho nên mới có câu phú mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần

Lê Thanh Cần

Anh đã trực tiếp xem cho nhiều người và bằng thống kê, khi xem thì anh dùng thêm môn khác kết hợp thù thấy câu “mệnh vcd phi yểu tắc bần” là có lý của nó. Điều này cũng giải thích được bằng lý thuyết tương đối dễ và logic. Nếu người mệnh vcd không bị bệnh, có vấn đề sức khỏe thì cũng có vấn đề về công việc hay kiếm tiền, cuộc sống cũng không đảm bảo… có nhiều khuyết thiếu. Không phải ai cũng xấu, có người còn rất tốt như vua Campuchia norodom sianuk nhưng cũng khó tránh nhiều thăng trầm lớn trong đời dù cho ông ta có 1 mệnh chủ Tử vi cư ngọ ở cung huynh đệ.

Dù a cũng mệnh Vcd và anh từng nghiên cứu mệnh vcd khá kỹ và thừa nhận…lời cổ nhân xưa viết chính xác với đa số người vcd.

Có thể hiểu bây giờ thì không ai bần đến thiếu ăn nhưng nếu người bình thường có 10 tiền thì người vcd chỉ được 7. Nếu người bt thọ 10 thì vcd được 7. Đó là sự kém sút hơn.

Khi xem số với mệnh vcd thì anh đòi hỏi dữ kiện quá khứ để xác định mệnh chủ hoặc cách chủ đạo cho mệnh sau đó mới nói đến tốt xấu được.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vô chính diệu

minhminh

Nếu xem tử vi là một nhân sinh quan minh triết, thì người mệnh vô chính diệu chỉ nên giữ cho mình dừng lại ở một chỗ cho vừa đủ.

Không thể vừa nổi danh, tài lộc hay quyền chức và cả trường thọ.

Vậy cho nên mới có câu phú mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần

Lê Thanh Cần

Anh đã trực tiếp xem cho nhiều người và bằng thống kê, khi xem thì anh dùng thêm môn khác kết hợp thù thấy câu “mệnh vcd phi yểu tắc bần” là có lý của nó. Điều này cũng giải thích được bằng lý thuyết tương đối dễ và logic. Nếu người mệnh vcd không bị bệnh, có vấn đề sức khỏe thì cũng có vấn đề về công việc hay kiếm tiền, cuộc sống cũng không đảm bảo… có nhiều khuyết thiếu. Không phải ai cũng xấu, có người còn rất tốt như vua Campuchia norodom sianuk nhưng cũng khó tránh nhiều thăng trầm lớn trong đời dù cho ông ta có 1 mệnh chủ Tử vi cư ngọ ở cung huynh đệ.

Dù a cũng mệnh Vcd và anh từng nghiên cứu mệnh vcd khá kỹ và thừa nhận…lời cổ nhân xưa viết chính xác với đa số người vcd.

Có thể hiểu bây giờ thì không ai bần đến thiếu ăn nhưng nếu người bình thường có 10 tiền thì người vcd chỉ được 7. Nếu người bt thọ 10 thì vcd được 7. Đó là sự kém sút hơn.

Khi xem số với mệnh vcd thì anh đòi hỏi dữ kiện quá khứ để xác định mệnh chủ hoặc cách chủ đạo cho mệnh sau đó mới nói đến tốt xấu được.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button