Tử vi

Vòng Lộc Tồn: Sao Thanh Long

Sao Thanh Long

Hành: Thủy

Loại: Thiện Tinh

Bạn đang xem: Vòng Lộc Tồn: Sao Thanh Long

Đặc Tính: Vui vẻ, may mắn về công danh, hôn nhân, giải trừ được bệnh tật, tai họa nhỏ

Tên gọi tắt thường gặp: Long

Phụ tinh. Sao thứ 3 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.

Người có Thanh long ở mệnh thì lúc đẻ ra thì không giàu, như lúc ra đời thì vùng vẫy, luồn lách rất hay. Có phước sẽ gặp bước may, làm việc như vũ bảo để cướp thời gian. Con người phong lưu, phất phới, bề ngoài trông láng nhuốt bảnh bao (thêm Hoa cái).

Ý Nghĩa Thanh Long Ở Cung Mệnh

Tướng Mạo

Sao Thanh Long ở Mệnh thì gương mặt tuấn tú, phương phi, cốt cách sang trọng.

Tính Tình

• Vui vẻ, hòa nhã.

• Lợi ích cho việc cầu danh, thi cử.

• May mắn về hôn nhân.

• May mắn về sinh nở.

• Giải trừ được bệnh tật, tai họa nhỏ.

Ý Nghĩa Thanh Long Với Các Sao Khác

• Long, Kỵ ở Tứ Mộ: Thanh Long được ví như rồng xanh ẩn trong mây ngũ sắc, nghĩa là như rồng gặp mây, người gặp thời rực rỡ, có lợi cho phú quí, hôn nhân, sinh nở, thi cử.

• Thanh Long, Lưu Hà: Người gặp thời rực rỡ, có lợi cho phú quí, hôn nhân, sinh nở, thi cử (được ví như rồng xanh vùng vẫy trên sông lớn).

• Thanh Long, Bạch Hổ, Hoa Cái: Cách này gọi là Long Hổ Cái, cũng rực rỡ về tài quan.

• Thanh Long, Bạch Hổ, Hoa Cái, Phượng Các: Cách này gọi là Tứ Linh, cũng rực rỡ về công danh, tài lộc.

• Thanh Long, Quan Đới: Người gặp thời, đắc dụng.

• Thanh Long, Sát tinh: Mất hết uy lực, trở thành yểu và hèn nhát.

Tóm lại, tuy là sao nhỏ nhưng Thanh Long vốn là bản chất rồng xanh nên rất uy dũng, cao thượng, đem lại sự may mắn về nhiều phương diện thi cử, công danh, hôn nhân, sinh nở. Kết hợp phong phú với nhiều cát tinh và ở một số cung thuận vị, Thanh Long càng phát đạt rực rỡ cho phái nam cũng như phái nữ miễn là đừng gặp sát tinh.

Thanh Long + Thiên Không: Rồng giữa trời quang…. tha hồ vùng vẫy.

Thanh Long, Long Đức ở Thìn thì tượng trưng cho quyền tước, tài năng được dùng đúng chỗ. vì rồng đóng ở cung Thìn chỉ đắc danh, đắc lộc mà không cần cầu cạnh, được nhiều may mắn trên hoạn lộ.

Thanh Long cơ biến đủ điều

Trong đời sẽ có một lần đổi cung

(Cự Cơ)

Thanh Long nằm trong vòng Lộc Tồn, ở vị trí Suy, tức là nơi khí cực thịnh bắt đầu thay đổi, suy biến (không phải là Đế Vượng nhé) nên mang ý nghĩa thay đổi, cơ biến!

Nó cũng giống với Thiên Đồng (cũng nằm ở vị trí Suy trong vòng tử vi).

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vòng Lộc Tồn: Sao Thanh Long

Sao Thanh Long

Hành: Thủy

Loại: Thiện Tinh

Đặc Tính: Vui vẻ, may mắn về công danh, hôn nhân, giải trừ được bệnh tật, tai họa nhỏ

Tên gọi tắt thường gặp: Long

Phụ tinh. Sao thứ 3 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.

Người có Thanh long ở mệnh thì lúc đẻ ra thì không giàu, như lúc ra đời thì vùng vẫy, luồn lách rất hay. Có phước sẽ gặp bước may, làm việc như vũ bảo để cướp thời gian. Con người phong lưu, phất phới, bề ngoài trông láng nhuốt bảnh bao (thêm Hoa cái).

Ý Nghĩa Thanh Long Ở Cung Mệnh

Tướng Mạo

Sao Thanh Long ở Mệnh thì gương mặt tuấn tú, phương phi, cốt cách sang trọng.

Tính Tình

• Vui vẻ, hòa nhã.

• Lợi ích cho việc cầu danh, thi cử.

• May mắn về hôn nhân.

• May mắn về sinh nở.

• Giải trừ được bệnh tật, tai họa nhỏ.

Ý Nghĩa Thanh Long Với Các Sao Khác

• Long, Kỵ ở Tứ Mộ: Thanh Long được ví như rồng xanh ẩn trong mây ngũ sắc, nghĩa là như rồng gặp mây, người gặp thời rực rỡ, có lợi cho phú quí, hôn nhân, sinh nở, thi cử.

• Thanh Long, Lưu Hà: Người gặp thời rực rỡ, có lợi cho phú quí, hôn nhân, sinh nở, thi cử (được ví như rồng xanh vùng vẫy trên sông lớn).

• Thanh Long, Bạch Hổ, Hoa Cái: Cách này gọi là Long Hổ Cái, cũng rực rỡ về tài quan.

• Thanh Long, Bạch Hổ, Hoa Cái, Phượng Các: Cách này gọi là Tứ Linh, cũng rực rỡ về công danh, tài lộc.

• Thanh Long, Quan Đới: Người gặp thời, đắc dụng.

• Thanh Long, Sát tinh: Mất hết uy lực, trở thành yểu và hèn nhát.

Tóm lại, tuy là sao nhỏ nhưng Thanh Long vốn là bản chất rồng xanh nên rất uy dũng, cao thượng, đem lại sự may mắn về nhiều phương diện thi cử, công danh, hôn nhân, sinh nở. Kết hợp phong phú với nhiều cát tinh và ở một số cung thuận vị, Thanh Long càng phát đạt rực rỡ cho phái nam cũng như phái nữ miễn là đừng gặp sát tinh.

Thanh Long + Thiên Không: Rồng giữa trời quang…. tha hồ vùng vẫy.

Thanh Long, Long Đức ở Thìn thì tượng trưng cho quyền tước, tài năng được dùng đúng chỗ. vì rồng đóng ở cung Thìn chỉ đắc danh, đắc lộc mà không cần cầu cạnh, được nhiều may mắn trên hoạn lộ.

Thanh Long cơ biến đủ điều

Trong đời sẽ có một lần đổi cung

(Cự Cơ)

Thanh Long nằm trong vòng Lộc Tồn, ở vị trí Suy, tức là nơi khí cực thịnh bắt đầu thay đổi, suy biến (không phải là Đế Vượng nhé) nên mang ý nghĩa thay đổi, cơ biến!

Nó cũng giống với Thiên Đồng (cũng nằm ở vị trí Suy trong vòng tử vi).

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button