Tử vi

Vũ Khúc Hóa Quyền (can Canh)

Vũ Khúc thuộc Kim, Kim trong “ngũ thường” chủ về “nghĩa”, “nghĩa” là nghĩa khí, khí phách; Vũ Khúc còn gọi là “tướng tinh” (cao tướng), cho nên lúc Vũ Khúc Hóa Quyền, có thể nắm được thực quyền, làm việc quả quyết, dứt khoát, rất hăng hái, xông xáo, là người có tài cán, cũng là nhà thực hành lý tưởng, nắm quyền bính, nên theo chức nghiệp võ. Ở cung miếu vượng, có thêm cát tinh thì uy danh hiển hách; nếu lạc hãm, phàm việc gì không nên quá cứng rắn, tự phụ, để tránh rơi vào cảnh cô độc.

Vũ Khúc thuộc Kim, kiên nghị, quả quyết, năng nổ, Hóa Quyền càng tăng thực lực, nắm thực quyền, dốc toàn lực vào sự nghiệp; cho nên Vũ Khúc Hóa Quyền, sẽ cố hết sức tạo dựng và mở rộng sự nghiệp, có biểu hiện khá kiệt xuất, còn có thể hiện ra thành quá thực tế, lợi nhất là về chức nghiệp võ, có thể thi thố tài năng. Nếu theo nghiệp quân lữ hoặc cảnh sát, công trạng rực rỡ, cống hiến lớn lao; nếu theo nghiệp kinh doanh, sẽ tạo dựng được sự nghiệp, lợi lộc theo đó mà đến, hoặc làm việc trong ngành kinh tế tài chính có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng, phụ trách quản lý bộ phận kế toán xuất nhập, cũng có thể có biểu hiện xuất sắc, xứng đáng với chức vụ, được như ý.

Vũ Khúc là sao tiền tài, Hóa Quyền có thể làm tăng thêm cơ hội có được tiền bạc, còn làm tăng thêm lòng ham muốn có thật nhiều tài vật. Do đó, nếu tam phương có Lộc Mã hoặc sao Hóa Lộc hội chiếu, có thể khiến tiền đến nhanh hơn, ổn định hơn, và nhiều hơn. Vũ Khúc Hóa Quyền nên làm quân nhân, cảnh sát, hoặc công tác kinh tế tài chính, rất chủ quan, nhiều dục vọng, phàm việc gì cũng Khó cảm thấy thỏa mãn. Tối kị có Không Kiếp đồng cung, ắt phá sản; có Kình Dương, Đà La đồng cung, người phối ngẫu bất lợi, cả đời cô độc.

Bạn đang xem: Vũ Khúc Hóa Quyền (can Canh)

Vũ Khúc rất thích Hóa Quyền, không có gì là bất lợi, có biến động đều tốt; làm việc mau lẹ, quyết đoán, không dây dưa lần nữa, cá tính thẳng thắn, dứt khoát, xem trọng chữ tín. Vũ Khúc Hóa Quyền rất kị ớ cung Nhâm, chủ về có tiếng tốt, nhưng tài không có.

Vũ Khúc Hóa Quyền có một ý nghĩa rất trực tiếp, đó là hành động để kiếm tiền, tức là phải đích thân xử lý công việc, mà không cách nào dựa vào công việc vạch kế hoạch hay quản lý mà có được tài phú. Cho nên Vũ Khúc Hóa Quyền thường thường cũng đại biểu cho sự vất vả, gian lao; nhất là lúc cung Mệnh thấy Vũ Khúc Hóa Quyền, còn cung Phức Đức có sát tinh, đặc biệt chủ về việc lớn nhỏ gì mệnh chủ cũng phải đích thân xử lý, hoặc bôn ba vất vả suốt ngày, khó được an hưởng.

Xét ở phương diện khác, Vũ Khúc Hóa Quyền còn chủ về kiếm được tiền nhờ sự nghiệp, tức là có được tài phú nhiều hay ít toàn là dựa vào việc tạo dựng được sự nghiệp lớn hay nhỏ hoặc chức vị cao hay thấp mà định.

Vũ Khúc Hóa Quyền không bằng Hóa Lộc, bởi vì Hóa Lộc dễ thành mệnh cách giàu có; còn người Hóa Quyền, dù hợp cách cũng chỉ có thành tích trong sự nghiệp mà thôi, cần phải có Lộc Tồn đồng cưng, thì Vũ Khúc Hóa Quyền mới có điều kiện thành mệnh cách giàu có.

Nếu Vũ Khúc Hóa Quyền có Lộc Tồn đồng cung, thủ cung Mệnh, cung Quan Lộc hoặc cung Tài Bạch, thì tổ hợp sao này có khả năng biến thành có lợi đối với những người làm công tác kinh tế tài chính, nhưng lại chưa hẳn có lợi đối với những người tự tạo dựng sự nghiệp, cần phải xem tình hình của các đại vận mới có thể quyết định có lợi về tự tạo dựng sự nghiệp hay là đi làm thuê hưởng lương. ‘

Nếu Vũ Khúc Hóa Quyền có sát tinh đồng cung, thì thích hợp với các nghề nghiệp về kỹ thuật hoặc công việc chuyên môn có liên quan đến kim loại. Nhưng nếu cùng lúc còn thấy Địa Không, Địa Kiếp, thì chỉ nên mở công xưởng, nhà máy, dùng cơ khí, máy móc làm nguồn để kiếm tiền.

Vũ Khúc Hóa Quyền thủ các cung lục thân, trong các tình huống thông thường, có thể giảm bớt hình khắc, nhưng thường thì không cách nào thay đổi tình cảm.

Nhất là lúc Vũ Khúc Hóa Quyền thủ cung Phu Thê, nếu là nam mệnh, ý nghĩa vợ đoạt quyền chồng càng nặng; nếu thấy thêm sát tinh, là chủ về vợ chồng không hòa mục. Chỉ trường hợp có Lộc Tồn đồng cung, lại không có sát tinh đồng cung hay hội chiếu, mới chủ về nhờ vợ mà có được tiền bạc.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ Khúc Hóa Quyền (can Canh)

Vũ Khúc thuộc Kim, Kim trong “ngũ thường” chủ về “nghĩa”, “nghĩa” là nghĩa khí, khí phách; Vũ Khúc còn gọi là “tướng tinh” (cao tướng), cho nên lúc Vũ Khúc Hóa Quyền, có thể nắm được thực quyền, làm việc quả quyết, dứt khoát, rất hăng hái, xông xáo, là người có tài cán, cũng là nhà thực hành lý tưởng, nắm quyền bính, nên theo chức nghiệp võ. Ở cung miếu vượng, có thêm cát tinh thì uy danh hiển hách; nếu lạc hãm, phàm việc gì không nên quá cứng rắn, tự phụ, để tránh rơi vào cảnh cô độc.

Vũ Khúc thuộc Kim, kiên nghị, quả quyết, năng nổ, Hóa Quyền càng tăng thực lực, nắm thực quyền, dốc toàn lực vào sự nghiệp; cho nên Vũ Khúc Hóa Quyền, sẽ cố hết sức tạo dựng và mở rộng sự nghiệp, có biểu hiện khá kiệt xuất, còn có thể hiện ra thành quá thực tế, lợi nhất là về chức nghiệp võ, có thể thi thố tài năng. Nếu theo nghiệp quân lữ hoặc cảnh sát, công trạng rực rỡ, cống hiến lớn lao; nếu theo nghiệp kinh doanh, sẽ tạo dựng được sự nghiệp, lợi lộc theo đó mà đến, hoặc làm việc trong ngành kinh tế tài chính có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng, phụ trách quản lý bộ phận kế toán xuất nhập, cũng có thể có biểu hiện xuất sắc, xứng đáng với chức vụ, được như ý.

Vũ Khúc là sao tiền tài, Hóa Quyền có thể làm tăng thêm cơ hội có được tiền bạc, còn làm tăng thêm lòng ham muốn có thật nhiều tài vật. Do đó, nếu tam phương có Lộc Mã hoặc sao Hóa Lộc hội chiếu, có thể khiến tiền đến nhanh hơn, ổn định hơn, và nhiều hơn. Vũ Khúc Hóa Quyền nên làm quân nhân, cảnh sát, hoặc công tác kinh tế tài chính, rất chủ quan, nhiều dục vọng, phàm việc gì cũng Khó cảm thấy thỏa mãn. Tối kị có Không Kiếp đồng cung, ắt phá sản; có Kình Dương, Đà La đồng cung, người phối ngẫu bất lợi, cả đời cô độc.

Vũ Khúc rất thích Hóa Quyền, không có gì là bất lợi, có biến động đều tốt; làm việc mau lẹ, quyết đoán, không dây dưa lần nữa, cá tính thẳng thắn, dứt khoát, xem trọng chữ tín. Vũ Khúc Hóa Quyền rất kị ớ cung Nhâm, chủ về có tiếng tốt, nhưng tài không có.

Vũ Khúc Hóa Quyền có một ý nghĩa rất trực tiếp, đó là hành động để kiếm tiền, tức là phải đích thân xử lý công việc, mà không cách nào dựa vào công việc vạch kế hoạch hay quản lý mà có được tài phú. Cho nên Vũ Khúc Hóa Quyền thường thường cũng đại biểu cho sự vất vả, gian lao; nhất là lúc cung Mệnh thấy Vũ Khúc Hóa Quyền, còn cung Phức Đức có sát tinh, đặc biệt chủ về việc lớn nhỏ gì mệnh chủ cũng phải đích thân xử lý, hoặc bôn ba vất vả suốt ngày, khó được an hưởng.

Xét ở phương diện khác, Vũ Khúc Hóa Quyền còn chủ về kiếm được tiền nhờ sự nghiệp, tức là có được tài phú nhiều hay ít toàn là dựa vào việc tạo dựng được sự nghiệp lớn hay nhỏ hoặc chức vị cao hay thấp mà định.

Vũ Khúc Hóa Quyền không bằng Hóa Lộc, bởi vì Hóa Lộc dễ thành mệnh cách giàu có; còn người Hóa Quyền, dù hợp cách cũng chỉ có thành tích trong sự nghiệp mà thôi, cần phải có Lộc Tồn đồng cưng, thì Vũ Khúc Hóa Quyền mới có điều kiện thành mệnh cách giàu có.

Nếu Vũ Khúc Hóa Quyền có Lộc Tồn đồng cung, thủ cung Mệnh, cung Quan Lộc hoặc cung Tài Bạch, thì tổ hợp sao này có khả năng biến thành có lợi đối với những người làm công tác kinh tế tài chính, nhưng lại chưa hẳn có lợi đối với những người tự tạo dựng sự nghiệp, cần phải xem tình hình của các đại vận mới có thể quyết định có lợi về tự tạo dựng sự nghiệp hay là đi làm thuê hưởng lương. ‘

Nếu Vũ Khúc Hóa Quyền có sát tinh đồng cung, thì thích hợp với các nghề nghiệp về kỹ thuật hoặc công việc chuyên môn có liên quan đến kim loại. Nhưng nếu cùng lúc còn thấy Địa Không, Địa Kiếp, thì chỉ nên mở công xưởng, nhà máy, dùng cơ khí, máy móc làm nguồn để kiếm tiền.

Vũ Khúc Hóa Quyền thủ các cung lục thân, trong các tình huống thông thường, có thể giảm bớt hình khắc, nhưng thường thì không cách nào thay đổi tình cảm.

Nhất là lúc Vũ Khúc Hóa Quyền thủ cung Phu Thê, nếu là nam mệnh, ý nghĩa vợ đoạt quyền chồng càng nặng; nếu thấy thêm sát tinh, là chủ về vợ chồng không hòa mục. Chỉ trường hợp có Lộc Tồn đồng cung, lại không có sát tinh đồng cung hay hội chiếu, mới chủ về nhờ vợ mà có được tiền bạc.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button