Tử vi

Vũ Khúc ở cung giao hữu

Vũ Khúc ở sáu cung Tí, Ngọ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thủ cung giao hữu, chủ về giao du rộng. Tức là ba tinh hệ “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Vũ Khúc, Tham Lang”, Vũ Khúc đối nhau với Tham Lang; nhưng tổ hợp Vũ Khúc và Tham Lang phần nhiều là bạn tửu sắc, cho nên chi còn “Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, mới chủ về có nhiều bạn bè hữu ích.

Vũ Khúc Hóa Lộc ở cung giao hữu, cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về người dưới quyền đắc lực; nếu không có Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba, lao tâm tổn thần. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về bị người dưới quyền xâm phạm, bị bạn bè lợi dụng, hoặc vì bạn bè người dưới quyền gây lụy mà gây nên tổn thất.

Vũ Khúc Hóa Kị, đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng. Đồng độ với Kình Dưong, Đà La, chủ về gặp nhiều trắc trở, tranh chấp, phản bội; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì hao tổn rất nặng.

Chi trong tình hình “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ, gặp sao lộc (cũng không nên có Lộc Tồn đồng độ), lại gặp thêm cát tinh, mới chủ về giao du rộng, còn có nhiều trợ lực.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” thủ cung giao hữu, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền phá tài.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung giao hữu thì có nhiêu bạn bè ăn uống, tiệc tùng; đồng cung với các sao đào hoa thì càng nặng; nếu gặp thêm các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, thì vì vậy mà chuốc họa, hoặc bị kiện tụng, phạm pháp.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì giao du với bạn bè trước nồng ấm sau nguội lạnh, thậm chí còn có kết cục rất xấu; gặp sát tinh thì càng nặng.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung giao hữu, mà Tham Lang Hóa Kị, cũng chủ về bị chiếm đoạt. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, thì không nên gặp các sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc, nếu không, sẽ có nhiều bạn tửu sắc. Nếu gặp cát tinh, thì chủ về được trợ lực và gặp cơ hội là nhờ ăn uống, tiệc tùng.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ cung giao hữu, gặp “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng, còn bị uy hiếp.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ cung giao hữu, mà “Tài ấm giáp ấn”, chủ về bạn bè có thể giúp cho cơ hội, trong số thuộc cấp dưới quyền có người thành thực, có thể phụ giúp trong sự nghiệp.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” không ưa Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về bị gây lụy; cũng không ưa hội Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về tranh chấp tiền bạc, hay bị người dưới quyền xâm phạm.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” hội Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ về vì bạn mà phá tài, hoặc vì bạn bè và người dưới quyền mà ra mặt, dẫn đến tự chuốc thị phi. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, không những giao du rộng, mà còn được trợ lực.

“Vũ Khúc, Thất Sát” không nên có sát tinh đồng độ, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng.

“Vũ Khúc, Thất Sát” gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về được trợ lực, nhưng không lâu dài. Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về tình cảm trước nồng ấm sau nguội lạnh; gặp Phá Quân Hóa Lộc, thì trợ lực lúc có lúc không; nếu Phá Quân Hóa Kị, thì có kết cục rất xấu.

“Vũ Khúc Thất Sát”, mà Vũ Khúc Hóa Kị, bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà sự nghiệp thất bại.

“Vũ Khúc, Phá Quân” nếu không Hóa Lộc, chủ về có bạn bè hay người dưới quyền khẩu thị tâm phi. Gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp thì bị gây lụy mà hao tài; nặng thì dẫn đến thất bại.

Hễ Vũ Khúc tọa cung giao hữu, tính chất cơ bản là bất lợi; giao du không rộng, người dưới quyền vô lực. Nhưng nếu gặp Thiên Phủ đồng độ hoặc vây chiếu thì giao du nhiều, nhưng vẫn không đắc lực. Gặp cát tinh, thì có thể có hai ba người bạn tri giao hoặc có trợ lực. Nếu gặp các sao sát, kị, thì chủ về bị gây lụy, hoặc bị xâm phạm.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Vũ Khúc ở cung giao hữu

Xem thêm Vũ Khúc ở cung giao hữu

Vũ Khúc ở sáu cung Tí, Ngọ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thủ cung giao hữu, chủ về giao du rộng. Tức là ba tinh hệ “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Vũ Khúc, Tham Lang”, Vũ Khúc đối nhau với Tham Lang; nhưng tổ hợp Vũ Khúc và Tham Lang phần nhiều là bạn tửu sắc, cho nên chi còn “Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, mới chủ về có nhiều bạn bè hữu ích.

Vũ Khúc Hóa Lộc ở cung giao hữu, cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về người dưới quyền đắc lực; nếu không có Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba, lao tâm tổn thần. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về bị người dưới quyền xâm phạm, bị bạn bè lợi dụng, hoặc vì bạn bè người dưới quyền gây lụy mà gây nên tổn thất.

Vũ Khúc Hóa Kị, đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng. Đồng độ với Kình Dưong, Đà La, chủ về gặp nhiều trắc trở, tranh chấp, phản bội; gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì hao tổn rất nặng.

Chi trong tình hình “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ, gặp sao lộc (cũng không nên có Lộc Tồn đồng độ), lại gặp thêm cát tinh, mới chủ về giao du rộng, còn có nhiều trợ lực.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” thủ cung giao hữu, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền phá tài.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung giao hữu thì có nhiêu bạn bè ăn uống, tiệc tùng; đồng cung với các sao đào hoa thì càng nặng; nếu gặp thêm các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, thì vì vậy mà chuốc họa, hoặc bị kiện tụng, phạm pháp.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì giao du với bạn bè trước nồng ấm sau nguội lạnh, thậm chí còn có kết cục rất xấu; gặp sát tinh thì càng nặng.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung giao hữu, mà Tham Lang Hóa Kị, cũng chủ về bị chiếm đoạt. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, thì không nên gặp các sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc, nếu không, sẽ có nhiều bạn tửu sắc. Nếu gặp cát tinh, thì chủ về được trợ lực và gặp cơ hội là nhờ ăn uống, tiệc tùng.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ cung giao hữu, gặp “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng, còn bị uy hiếp.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ cung giao hữu, mà “Tài ấm giáp ấn”, chủ về bạn bè có thể giúp cho cơ hội, trong số thuộc cấp dưới quyền có người thành thực, có thể phụ giúp trong sự nghiệp.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” không ưa Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về bị gây lụy; cũng không ưa hội Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về tranh chấp tiền bạc, hay bị người dưới quyền xâm phạm.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” hội Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ về vì bạn mà phá tài, hoặc vì bạn bè và người dưới quyền mà ra mặt, dẫn đến tự chuốc thị phi. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, không những giao du rộng, mà còn được trợ lực.

“Vũ Khúc, Thất Sát” không nên có sát tinh đồng độ, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng.

“Vũ Khúc, Thất Sát” gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về được trợ lực, nhưng không lâu dài. Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về tình cảm trước nồng ấm sau nguội lạnh; gặp Phá Quân Hóa Lộc, thì trợ lực lúc có lúc không; nếu Phá Quân Hóa Kị, thì có kết cục rất xấu.

“Vũ Khúc Thất Sát”, mà Vũ Khúc Hóa Kị, bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà sự nghiệp thất bại.

“Vũ Khúc, Phá Quân” nếu không Hóa Lộc, chủ về có bạn bè hay người dưới quyền khẩu thị tâm phi. Gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp thì bị gây lụy mà hao tài; nặng thì dẫn đến thất bại.

Hễ Vũ Khúc tọa cung giao hữu, tính chất cơ bản là bất lợi; giao du không rộng, người dưới quyền vô lực. Nhưng nếu gặp Thiên Phủ đồng độ hoặc vây chiếu thì giao du nhiều, nhưng vẫn không đắc lực. Gặp cát tinh, thì có thể có hai ba người bạn tri giao hoặc có trợ lực. Nếu gặp các sao sát, kị, thì chủ về bị gây lụy, hoặc bị xâm phạm.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button