Tử vi

Vũ Khúc ở cung phụ mẫu

Vũ Khúc thủ cung phụ mẫu, nếu không nhập miếu, lại không có các sao phụ, tá cát nâng đỡ, sẽ chủ về hình khắc cha mẹ, hay quan hệ với cấp trên không được tốt đẹp.

Nếu Vũ Khúc nhập miếu, có các sao phụ, tá cát và cát hóa, thì không chủ về hình khắc, quan hệ với cấp trên hay với ông chủ vẫn dễ xa cách.

Vũ Khúc thủ cung phụ mẫu, gặp Hóa Kị, đồng thời gặp sát tinh, thì cần phải tham khảo cung mệnh của nguyên cục, cung mệnh của đại vận và của lưu niên, cung phụ mẫu của đại vận và của lưu niên, mà luận đoán xem có hình khắc không, hay chi chủ về sự nghiệp của cha mẹ bị phá tán, thất bại.

Hễ Vũ Khúc thủ cung phụ mẫu, cổ nhân đều chủ trưorng cho làm con nuôi hoặc nên rời xa quê hương, cho rằng nhờ vậy có thể tránh hình khắc. Liên quan đến điểm này, ngày nay không chắc ứng nghiệm, nhưng thường chủ về thiếu trợ lực của cha mẹ, hoặc giữa hai đời có sự ngăn cách, bạn đọc nên lưu ý.

Vũ Khúc Hóa Lộc ở cung phụ mẫu, thì đại vận thứ nhất sẽ hóa làm sao kị, thường thường chủ về sản nghiệp của cha mẹ điêu linh. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì đại vận thứ nhất sẽ hóa làm sao lộc, thường chủ về cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật.

Vũ Khúc Hóa Kị, rất ngại bị Kình Dương và Đà La giáp cung, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật, hoặc bị phá tán, thất bại cực lớn.

Vũ Khúc ở cung phụ mẫu, có các sao Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao hội hợp, lúc mệnh tạo còn bé ắt cha mẹ gặp bất lợi. Đến lưu niên hay đại vận cung phụ mẫu gặp tình hệ này, cũng phải đề phòng cha mẹ gặp nạn tai, bệnh tật bất ngờ, hoặc sự nghiệp phá tán, thất bại. Thậm chí cung phụ mẫu gặp Vũ Khúc Hóa Kị đối xung, cũng bị tình huống này.

Trường hợp Vũ Khúc Hóa Kị, đồng cung với Thiên Trù, Hỏa Tinh, thường thường lại chủ về nghề nghiệp của cha mẹ có sát khí, như nghề ẩm thực, v.v… Không gặp Thiên Trù thì cũng làm những nghề nghiệp dùng công cụ bén nhọn, như bác sĩ ngoại khoa, thợ cắt tóc, v.v… Nghề nghiệp quý hay tiện, phải xem có các sao phụ, tá cát hội hợp hay không mà định.

Tổ hợp “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, rất có lợi; không có các sao sát, kị, hình, hao, thì không chủ về hình khắc. Nếu sát tinh nhẹ, có Thiên Thọ đồng cung, cũng không chủ về hình khắc.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” hội Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về cha con bất hòa; hội “Tử Vi, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, cũng vậy; hoặc chủ về bị áp lực của cấp trên.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về khắc; cũng chủ về quan hệ với cấp trên đột nhiên thay đổi, xảy ra bất hòa, tranh chấp quyền lợi, có kết cục rất xấu. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị thì cũng chủ về cha mẹ hoạnh phá.

“Vũ Khúc, Thạm Lang” thủ cung phụ mẫu, mà Tham Lang Hóa Lộc, thì chủ về được cấp trên giúp đỡ; nếu có sát tinh, thì mối quan hệ biến thành xấu.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về được cha che chở, cũng chủ về được cấp trên giúp đỡ, trợ lực; bị “Hình kị giáp ấn” thì chủ về hình khắc, cũng chủ về bị cấp trên kị tài.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” cũng không ưa bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, chủ về hình khắc; cũng chủ về bị cấp trên bài xích, chèn ép, hoặc xảy ra hiểu lầm, tranh cãi ổn ào.

“Vũ Khúc, Thất Sát” về cơ bản cũng chủ về hình khắc; gặp các sao sát, kị thì càng nặng. Nếu không có sát tinh, mà được cát hóa, có sao cát, thì chi chủ về quan hệ xa cách. Cũng không ưa gặp Hỏa Tinh đồng độ, lại hội các sao đào hoa, chủ về bản thân mệnh tạo do người bên ngoài hay thứ thất sinh ra.

“Vũ Khúc, Phá Quân” hình khắc củng nặng, đại khái tương tự như “Vũ Khúc, Thất Sát”. Hễ “Vũ Khúc, Phá Quân” hay “Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung phụ mẫu, đểu chủ về thường thay đối công tác.

“Vũ Khúc, Phá Quân” thủ cung phụ mẫu, mà Vũ Khúc Hóa Kị, rất có thể sản nghiệp của cha mẹ bị suy sụp một cách nhanh chóng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Vũ Khúc ở cung phụ mẫu

Xem thêm Vũ Khúc ở cung phụ mẫu

Vũ Khúc thủ cung phụ mẫu, nếu không nhập miếu, lại không có các sao phụ, tá cát nâng đỡ, sẽ chủ về hình khắc cha mẹ, hay quan hệ với cấp trên không được tốt đẹp.

Nếu Vũ Khúc nhập miếu, có các sao phụ, tá cát và cát hóa, thì không chủ về hình khắc, quan hệ với cấp trên hay với ông chủ vẫn dễ xa cách.

Vũ Khúc thủ cung phụ mẫu, gặp Hóa Kị, đồng thời gặp sát tinh, thì cần phải tham khảo cung mệnh của nguyên cục, cung mệnh của đại vận và của lưu niên, cung phụ mẫu của đại vận và của lưu niên, mà luận đoán xem có hình khắc không, hay chi chủ về sự nghiệp của cha mẹ bị phá tán, thất bại.

Hễ Vũ Khúc thủ cung phụ mẫu, cổ nhân đều chủ trưorng cho làm con nuôi hoặc nên rời xa quê hương, cho rằng nhờ vậy có thể tránh hình khắc. Liên quan đến điểm này, ngày nay không chắc ứng nghiệm, nhưng thường chủ về thiếu trợ lực của cha mẹ, hoặc giữa hai đời có sự ngăn cách, bạn đọc nên lưu ý.

Vũ Khúc Hóa Lộc ở cung phụ mẫu, thì đại vận thứ nhất sẽ hóa làm sao kị, thường thường chủ về sản nghiệp của cha mẹ điêu linh. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì đại vận thứ nhất sẽ hóa làm sao lộc, thường chủ về cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật.

Vũ Khúc Hóa Kị, rất ngại bị Kình Dương và Đà La giáp cung, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật, hoặc bị phá tán, thất bại cực lớn.

Vũ Khúc ở cung phụ mẫu, có các sao Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao hội hợp, lúc mệnh tạo còn bé ắt cha mẹ gặp bất lợi. Đến lưu niên hay đại vận cung phụ mẫu gặp tình hệ này, cũng phải đề phòng cha mẹ gặp nạn tai, bệnh tật bất ngờ, hoặc sự nghiệp phá tán, thất bại. Thậm chí cung phụ mẫu gặp Vũ Khúc Hóa Kị đối xung, cũng bị tình huống này.

Trường hợp Vũ Khúc Hóa Kị, đồng cung với Thiên Trù, Hỏa Tinh, thường thường lại chủ về nghề nghiệp của cha mẹ có sát khí, như nghề ẩm thực, v.v… Không gặp Thiên Trù thì cũng làm những nghề nghiệp dùng công cụ bén nhọn, như bác sĩ ngoại khoa, thợ cắt tóc, v.v… Nghề nghiệp quý hay tiện, phải xem có các sao phụ, tá cát hội hợp hay không mà định.

Tổ hợp “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, rất có lợi; không có các sao sát, kị, hình, hao, thì không chủ về hình khắc. Nếu sát tinh nhẹ, có Thiên Thọ đồng cung, cũng không chủ về hình khắc.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” hội Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về cha con bất hòa; hội “Tử Vi, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, cũng vậy; hoặc chủ về bị áp lực của cấp trên.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về khắc; cũng chủ về quan hệ với cấp trên đột nhiên thay đổi, xảy ra bất hòa, tranh chấp quyền lợi, có kết cục rất xấu. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị thì cũng chủ về cha mẹ hoạnh phá.

“Vũ Khúc, Thạm Lang” thủ cung phụ mẫu, mà Tham Lang Hóa Lộc, thì chủ về được cấp trên giúp đỡ; nếu có sát tinh, thì mối quan hệ biến thành xấu.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về được cha che chở, cũng chủ về được cấp trên giúp đỡ, trợ lực; bị “Hình kị giáp ấn” thì chủ về hình khắc, cũng chủ về bị cấp trên kị tài.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” cũng không ưa bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, chủ về hình khắc; cũng chủ về bị cấp trên bài xích, chèn ép, hoặc xảy ra hiểu lầm, tranh cãi ổn ào.

“Vũ Khúc, Thất Sát” về cơ bản cũng chủ về hình khắc; gặp các sao sát, kị thì càng nặng. Nếu không có sát tinh, mà được cát hóa, có sao cát, thì chi chủ về quan hệ xa cách. Cũng không ưa gặp Hỏa Tinh đồng độ, lại hội các sao đào hoa, chủ về bản thân mệnh tạo do người bên ngoài hay thứ thất sinh ra.

“Vũ Khúc, Phá Quân” hình khắc củng nặng, đại khái tương tự như “Vũ Khúc, Thất Sát”. Hễ “Vũ Khúc, Phá Quân” hay “Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung phụ mẫu, đểu chủ về thường thay đối công tác.

“Vũ Khúc, Phá Quân” thủ cung phụ mẫu, mà Vũ Khúc Hóa Kị, rất có thể sản nghiệp của cha mẹ bị suy sụp một cách nhanh chóng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button