Tử vi

Vũ Khúc ở cung phu thê

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cần phải gặp sao lộc mới chủ về hôn nhân hạnh phúc, hội Liêm Trinh Hóa Lộc mới là tốt. Nếu Vũ Khúc Hóa Lộc, nam mệnh chủ về vợ có năng lực làm việc giỏi hơn chồng. Nếu đối cung là Thất Sát đồng độ với Lộc Tồn, thì tình hình “vợ đoạt quyền chồng” càng nghiêm trọng; nam mệnh nếu cung mệnh có Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về ở rể.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, nữ mệnh chủ về hôn nhân giữa chừng đứt đoạn, do chồng mắc bệnh, hay chồng thay lòng đổi dạ, có người khác; nam mệnh chủ về vợ chồng sinh li. Nếu có nhiều sát tinh hội hợp, thì đây là mạng tái hôn. Nếu gặp các sao phụ, tá, nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về bị người đã có gia đình theo đuổi. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, thì đây là mạng tái hôn. Có các sao đào hoa hội hợp, thì sau kết hôn vẫn bị người đã có gia đình theo đuổi, nữ mệnh càng nặng.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn Phá Quân, “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thiên Đồng, “Thiên Cơ, Cự Môn” là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thông thường chủ về người bạn đời keo kiệt, bủn xỉn, xem nặng tiền bạc, lúc nào cũng kiểm soát tiền bạc của người bạn đời. Có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu thì không đúng, chủ về chồng giàu có sung túc, hoặc vợ có thể tự mình làm ăn, kinh doanh. Trường hợp đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tình cảm vợ chồng trước nồng ấm sau nguội lạnh. Nếu có các sao đào hoa tụ tập, sẽ chủ về trước hôn nhân và sau kết hôn đều có tình huống rối rắm về tình cảm.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Hóa Kị, chủ về vì người bạn đời mà phá tài; gặp các sao khoa văn hay đào hoa, sẽ chủ về thay lòng đổi dạ, có người khác; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về không có lạc thú khuê phòng, hoặc chủ về tái hôn.

Đối với “Vũ Khúc, Tham Lang” ở cung phu thê, các cung hạn “Thiên Cơ, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung phu thê, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt. Vũ Khúc Hóa Kị, nữ mệnh, đặc biệt lấy cung hạn phu thê “Thiên Cơ, Thiên Lương” (mượn sao nhập cung) để định cát hung của chồng.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải cương nhu tương tế mới chủ về hôn nhân tốt đẹp. Nếu gặp Tả Phụ, Hữu Bật, thì chủ về vợ chồng trợ lực nhau.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, quá cương thì nhân duyên vợ chồng không lâu bền (nam mệnh lại chủ về bị vợ chi phối), quá nhu thì bị người bạn đời gây lụy, đều không phải là mệnh cục tốt đẹp. Nếu bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, hay Kình Dương, Đà La giáp cung, thì mức độ bất lợi càng nặng. Nhưng trường hợp “Vũ Khúc, Thiên Tướng” bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, mà đối cung có Lộc Tồn, Thiên Mã, thì chủ về người bạn đời hoặc bản thân mệnh tạo phải bôn ba vất vả, khiến vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp các sao đào hoa và “sao lẻ” phụ, tá, chủ về sau kết hôn vẫn dễ có tình yêu với người đã có gia đình. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, thì rơi vào vũng bùn của tình cảm mà không thể tự đứng lên được. Nếu là “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về tình yêu có tính chất ỷ lại vào đối tượng.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Cự Môn” và “Vũ Khúc, Thiên Tướng” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thường chủ về kết hôn muộn, nếu không, phần nhiều sẽ có hối tiếc trong hôn nhân; ở cung Dậu thì càng nặng. Trường hợp “Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung Mão, thì Thái Dương ở cung Thìn là miếu vượng, Thái Âm ở cung Tuất cũng là miếu vượng; trường hợp “Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung Dậu thì Thái Dương ở cung Tuất, Thái Âm ở cung Thìn, đều là cung lạc hãm, cho nên cung Dậu không bằng cung Mão (xem hôn nhân, ngoài cung phu thề, còn cần phải xem kèm tình hình “miếu vượng lợi hãm” của Thái Âm Thái Dương).

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, hoặc hội Liêm Trinh Hóa Kị, lại gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp tụ tập ở tam phương tứ chính, chủ về người bạn đời bị tai nạn bất ngờ, hoặc vì người bạn đời mà bị phá tán, thất bại. Thời kì ứng nghiệm thường là đến lưu niên Vũ Khúc, Liêm Trinh Hóa Kị trùng điệp, hoặc Kình Dưong, Đà La trùng điệp. Luận đại hạn thì lúc đến các cung hạn mượn “Liêm Trinh, Tham Lang”, hoặc Thiên Tướng thủ cung phu thê.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, bản cung không gặp sát tinh, mà tam phương gặp sát tinh, sẽ chủ về người bạn đời dãi dầu sương gió, phiêu luu ở bên ngoài; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc gặp Thiên Mã thì càng đúng; nếu tam phương gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì người bạn đời nên theo võ nghiệp. Nếu tam phương có Hỏa Tinh, Thiên Trù đồng độ, hoặc Phá Quân có sao lộc gặp Hỏa Tinh, thi người bạn đời nên kinh doanh ngành ầm thực.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về người bạn đời tính cách cứng rắn. Hễ cung phu thê gặp “Vũ Khúc, Thất Sát”, cung phúc đức ắt sẽ là “Tử Vi, Phá Quân”, cho nên chủ về người bạn đời tính cách cứng rắn, thường thường khó hòa hợp. Có hòa hợp được hay không, cần phải xem nhóm tinh hệ “Liêm Trinh, Tham Lang” có sắc thái gì. Nếu có sắc thái tình cảm thì có thể hòa hợp. Nếu thiên nặng vế ham muốn vật chất, thì hai vợ chồng đều muốn khống chế nhau. Trong tình hình này, cung mệnh mà có sao đào hoa thì vẫn chủ về vợ chồng sống với nhau đến bạc đầu.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất kị Hỏa Tinh, Đà La đồng độ, chủ về tái hôn. Gặp “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc, hoặc Hóa Kị, chủ về thành thân mà không có hôn lễ chính thức. Trường hợp sát tinh nặng, Vũ Khúc Hóa Kị, chồng có bệnh kín, hoặc mắc bệnh phổi.

Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nên kết hôn muộn; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về thành hôn hấp tấp, vội vàng; được cát hóa và có sao cát, thì người bạn đời tinh tế, sắc xảo, có năng lực làm việc; gặp các sao sát, kị, hình, chủ về vợ chồng sinh li tử biệt; sát tinh nhẹ thì vì người bạn đời mà phá tài.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất khắc hại khá ít, nhưng đến đại hạn Phá Quân, Thất Sát thủ cung phu thê, gặp các sao sát, kị, hình tụ tập, cũng chủ về có khắc hại. Trường hợp hội Tham Lang ở đối cung, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng cung, phần nhiều chủ về tình yêu nồng cháy, nhưng cũng nhiều trắc trở, có Thiên Diêu đồng độ thì càng nặng. Vũ Khúc ở cung Thìn ưu hơn ở cung Tuất, xem Thái Dương, Thái Âm miếu hay hãm thì biết.

Đối với Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Phá Quân, Thất Sát, Thiên Lương, Cự Môn là ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, hình, hôn nhân ắt sẽ bất lợi, nên kết hôn muộn, nếu không cũng chủ về tái hôn, làm nhị phòng hay kế thất. Ngại nhất là có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, phần nhiều chủ về oán hận người bạn đời.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa, có sao cát, sẽ chủ về người bạn đời tinh tế, sắc xảo, bản thân mệnh tạo bị người bạn đời không chế.

Nếu “Vũ Khúc, Phá Quân” có Lộc Tồn, Thiên Mã cùng bay đến, hoặc có Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu, sẽ chủ về vợ chồng mỗi người một nơi, gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh hoặc Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về vợ chồng hữu danh vô thực.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa và có sao cát, Thất Sát kèm sao lộc đến hội, nam mệnh chủ về nhờ vợ mà kiếm được tiền, nữ mệnh chủ chồng phú quý. Trường hợp ở cung Tị tốt hơn ở cung Hợi.

Đối với “Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Lương, Thái Dương là ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Hễ Vũ Khúc ở cung phu thê, có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, đều chủ về không có hôn lễ chính thức. Nếu thành cách cục “Linh Xương Đà Vũ”, thì hôn nhân ắt sẽ đổ vỡ, thậm chi “hình khắc” người bạn đời.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Vũ Khúc ở cung phu thê

Xem thêm Vũ Khúc ở cung phu thê

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cần phải gặp sao lộc mới chủ về hôn nhân hạnh phúc, hội Liêm Trinh Hóa Lộc mới là tốt. Nếu Vũ Khúc Hóa Lộc, nam mệnh chủ về vợ có năng lực làm việc giỏi hơn chồng. Nếu đối cung là Thất Sát đồng độ với Lộc Tồn, thì tình hình “vợ đoạt quyền chồng” càng nghiêm trọng; nam mệnh nếu cung mệnh có Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về ở rể.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, nữ mệnh chủ về hôn nhân giữa chừng đứt đoạn, do chồng mắc bệnh, hay chồng thay lòng đổi dạ, có người khác; nam mệnh chủ về vợ chồng sinh li. Nếu có nhiều sát tinh hội hợp, thì đây là mạng tái hôn. Nếu gặp các sao phụ, tá, nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về bị người đã có gia đình theo đuổi. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, thì đây là mạng tái hôn. Có các sao đào hoa hội hợp, thì sau kết hôn vẫn bị người đã có gia đình theo đuổi, nữ mệnh càng nặng.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn Phá Quân, “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thiên Đồng, “Thiên Cơ, Cự Môn” là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thông thường chủ về người bạn đời keo kiệt, bủn xỉn, xem nặng tiền bạc, lúc nào cũng kiểm soát tiền bạc của người bạn đời. Có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu thì không đúng, chủ về chồng giàu có sung túc, hoặc vợ có thể tự mình làm ăn, kinh doanh. Trường hợp đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tình cảm vợ chồng trước nồng ấm sau nguội lạnh. Nếu có các sao đào hoa tụ tập, sẽ chủ về trước hôn nhân và sau kết hôn đều có tình huống rối rắm về tình cảm.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Hóa Kị, chủ về vì người bạn đời mà phá tài; gặp các sao khoa văn hay đào hoa, sẽ chủ về thay lòng đổi dạ, có người khác; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về không có lạc thú khuê phòng, hoặc chủ về tái hôn.

Đối với “Vũ Khúc, Tham Lang” ở cung phu thê, các cung hạn “Thiên Cơ, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung phu thê, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt. Vũ Khúc Hóa Kị, nữ mệnh, đặc biệt lấy cung hạn phu thê “Thiên Cơ, Thiên Lương” (mượn sao nhập cung) để định cát hung của chồng.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải cương nhu tương tế mới chủ về hôn nhân tốt đẹp. Nếu gặp Tả Phụ, Hữu Bật, thì chủ về vợ chồng trợ lực nhau.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, quá cương thì nhân duyên vợ chồng không lâu bền (nam mệnh lại chủ về bị vợ chi phối), quá nhu thì bị người bạn đời gây lụy, đều không phải là mệnh cục tốt đẹp. Nếu bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, hay Kình Dương, Đà La giáp cung, thì mức độ bất lợi càng nặng. Nhưng trường hợp “Vũ Khúc, Thiên Tướng” bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, mà đối cung có Lộc Tồn, Thiên Mã, thì chủ về người bạn đời hoặc bản thân mệnh tạo phải bôn ba vất vả, khiến vợ chồng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp các sao đào hoa và “sao lẻ” phụ, tá, chủ về sau kết hôn vẫn dễ có tình yêu với người đã có gia đình. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, thì rơi vào vũng bùn của tình cảm mà không thể tự đứng lên được. Nếu là “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về tình yêu có tính chất ỷ lại vào đối tượng.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Cự Môn” và “Vũ Khúc, Thiên Tướng” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thường chủ về kết hôn muộn, nếu không, phần nhiều sẽ có hối tiếc trong hôn nhân; ở cung Dậu thì càng nặng. Trường hợp “Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung Mão, thì Thái Dương ở cung Thìn là miếu vượng, Thái Âm ở cung Tuất cũng là miếu vượng; trường hợp “Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung Dậu thì Thái Dương ở cung Tuất, Thái Âm ở cung Thìn, đều là cung lạc hãm, cho nên cung Dậu không bằng cung Mão (xem hôn nhân, ngoài cung phu thề, còn cần phải xem kèm tình hình “miếu vượng lợi hãm” của Thái Âm Thái Dương).

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu Vũ Khúc Hóa Kị, hoặc hội Liêm Trinh Hóa Kị, lại gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp tụ tập ở tam phương tứ chính, chủ về người bạn đời bị tai nạn bất ngờ, hoặc vì người bạn đời mà bị phá tán, thất bại. Thời kì ứng nghiệm thường là đến lưu niên Vũ Khúc, Liêm Trinh Hóa Kị trùng điệp, hoặc Kình Dưong, Đà La trùng điệp. Luận đại hạn thì lúc đến các cung hạn mượn “Liêm Trinh, Tham Lang”, hoặc Thiên Tướng thủ cung phu thê.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, bản cung không gặp sát tinh, mà tam phương gặp sát tinh, sẽ chủ về người bạn đời dãi dầu sương gió, phiêu luu ở bên ngoài; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc gặp Thiên Mã thì càng đúng; nếu tam phương gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì người bạn đời nên theo võ nghiệp. Nếu tam phương có Hỏa Tinh, Thiên Trù đồng độ, hoặc Phá Quân có sao lộc gặp Hỏa Tinh, thi người bạn đời nên kinh doanh ngành ầm thực.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về người bạn đời tính cách cứng rắn. Hễ cung phu thê gặp “Vũ Khúc, Thất Sát”, cung phúc đức ắt sẽ là “Tử Vi, Phá Quân”, cho nên chủ về người bạn đời tính cách cứng rắn, thường thường khó hòa hợp. Có hòa hợp được hay không, cần phải xem nhóm tinh hệ “Liêm Trinh, Tham Lang” có sắc thái gì. Nếu có sắc thái tình cảm thì có thể hòa hợp. Nếu thiên nặng vế ham muốn vật chất, thì hai vợ chồng đều muốn khống chế nhau. Trong tình hình này, cung mệnh mà có sao đào hoa thì vẫn chủ về vợ chồng sống với nhau đến bạc đầu.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất kị Hỏa Tinh, Đà La đồng độ, chủ về tái hôn. Gặp “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc, hoặc Hóa Kị, chủ về thành thân mà không có hôn lễ chính thức. Trường hợp sát tinh nặng, Vũ Khúc Hóa Kị, chồng có bệnh kín, hoặc mắc bệnh phổi.

Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nên kết hôn muộn; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về thành hôn hấp tấp, vội vàng; được cát hóa và có sao cát, thì người bạn đời tinh tế, sắc xảo, có năng lực làm việc; gặp các sao sát, kị, hình, chủ về vợ chồng sinh li tử biệt; sát tinh nhẹ thì vì người bạn đời mà phá tài.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất khắc hại khá ít, nhưng đến đại hạn Phá Quân, Thất Sát thủ cung phu thê, gặp các sao sát, kị, hình tụ tập, cũng chủ về có khắc hại. Trường hợp hội Tham Lang ở đối cung, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng cung, phần nhiều chủ về tình yêu nồng cháy, nhưng cũng nhiều trắc trở, có Thiên Diêu đồng độ thì càng nặng. Vũ Khúc ở cung Thìn ưu hơn ở cung Tuất, xem Thái Dương, Thái Âm miếu hay hãm thì biết.

Đối với Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Phá Quân, Thất Sát, Thiên Lương, Cự Môn là ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, hình, hôn nhân ắt sẽ bất lợi, nên kết hôn muộn, nếu không cũng chủ về tái hôn, làm nhị phòng hay kế thất. Ngại nhất là có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, phần nhiều chủ về oán hận người bạn đời.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa, có sao cát, sẽ chủ về người bạn đời tinh tế, sắc xảo, bản thân mệnh tạo bị người bạn đời không chế.

Nếu “Vũ Khúc, Phá Quân” có Lộc Tồn, Thiên Mã cùng bay đến, hoặc có Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu, sẽ chủ về vợ chồng mỗi người một nơi, gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh hoặc Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về vợ chồng hữu danh vô thực.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa và có sao cát, Thất Sát kèm sao lộc đến hội, nam mệnh chủ về nhờ vợ mà kiếm được tiền, nữ mệnh chủ chồng phú quý. Trường hợp ở cung Tị tốt hơn ở cung Hợi.

Đối với “Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Lương, Thái Dương là ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Hễ Vũ Khúc ở cung phu thê, có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, đều chủ về không có hôn lễ chính thức. Nếu thành cách cục “Linh Xương Đà Vũ”, thì hôn nhân ắt sẽ đổ vỡ, thậm chi “hình khắc” người bạn đời.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button