Tử vi

Vũ Khúc ở cung sự nghiệp

Vũ Khúc là sao tiền tài, lúc thủ cung sự nghiệp sẽ có lợi cho công việc liên quan đến kinh tế tài chính, hoặc quan thuế. Lấy trường hợp được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa là thích hợp, còn nên gặp thêm các sao phụ, tá cát.

Vũ Khúc còn là “kim tinh”, cho nên chủ về sự nghiệp có tính chất kim thuộc. Nếu đồng cung với sát tinh, cổ nhân định là thợ vàng, thợ bạc, thợ đổng. Ở thời hiện đại, nghề nghiệp về công nghệ có nhiều, hễ liên quan đến khoa học kĩ thuật thì đều thuộc loại này.

Nếu Vũ Khúc không có sát tinh đồng độ, nhưng lại ở tam phương hội hợp, còn gặp Phá Quân, Thất Sát, thì tính chất kim thuộc chuyển thành công cụ bén nhọn, thích hợp với những nghề nghiệp dùng công cụ bén nhọn để kiếm tiền, như quân nhân, cảnh sát, bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, v.v…

Hễ Vũ Khúc ở cung sự nghiệp, đều có liên quan với kim thuộc (ở thời cổ đại, tiền bạc cũng là kim thuộc), còn chủ về hành động. Ví dụ như làm nghề cho vay, là một loại hành động, khác với phụ trách kế hoạch tài vụ. Cho nên ưa gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về hành động có trợ lực; nhưng chưa chắc ưa Văn Xương, Văn Khúc, bởi vì có lúc Văn Xương, Văn Khúc trở thành chướng ngại của hành động, khiến người ta do dự, thiếu quyết đoán. Cho nên Vũ Khúc có Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, cần phải gặp kèm Tả Phụ, Hữu Bật, hoặc gặp kèm Thiên Khôi, Thiên Việt, mới thích hợp.

Vũ Khúc ở sáu cung Dần, Thân, Mão, Dậu, Tị, Hợi, là Vũ Khúc tọa nhàn cung, cổ nhân cho rằng phần nhiều là có tay nghề; trường hợp đồng cung với sát tinh là đúng. Cách cục này lại ưa gặp Văn Xương, Văn Khúc. Ở thời hiện đại, bác sĩ sản khoa, bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, thầy thuốc cũng thuộc loại “có tay nghề”, chưa chắc là thợ thuyền.

Vũ Khúc đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì không ưa rơi vào hai cung Tị hoặc Ngọ, cũng không ưa gặp các sao thuộc hỏa; nếu không, cuộc đời ít nhất cũng có một lần mất chức hoặc thất nghiệp. Đến cung hạn sự nghiệp gặp lại Vũ Khúc, còn bị các sao sát, kị của đại hạn hoặc lưu niên xung khởi, là thời kì ứng nghiệm.

Vũ Khúc Hóa Khoa, chủ về tiếng tăm, cho nên bất kể làm nghề nghiệp gì cũng đều lấy việc tạo dựng tiếng tăm làm nhiệm vụ hàng đầu. Như thiết kế một kiểu đồ trang sức, hành động ngân hàng đầu tư, đều có mục tiêu tạo dựng tiếng tăm.

Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về người tự kinh doanh làm ăn thường cảm thấy thiếu vốn, không thể phát triển theo lí tưởng. Vì vậy thích hợp làm nghề kĩ thuật. Gặp Vũ Khúc Hóa Kị thủ cung sự nghiệp của đại vận hoặc lưu niên, cũng phải cẩn thận đề phòng hiện tượng thiếu hụt tài chính trong việc phát triển sự nghiệp.

Vũ Khúc rất ngại đồng độ với Đà La, vì Đà La cũng là sao kị. Nhưng lúc Vũ Khúc Hóa Kị hoặc có Đà La đồng độ, lại thích hợp làm những nghề nghiệp có tính chất hung hiểm, mạo hiểm; như thợ lặn, tang nghi, diễn viên đóng thế, v.v… Chi cần có cát tinh đồng thời hội hợp thì cũng có thể phát lên rồi biến thành hanh thông.

Muốn định Vũ Khúc ở cung sự nghiệp có cách cục cao hay thấp, phải lấy có nhập miếu hay không làm tiêu chuẩn; có cát hóa và các sao phụ, tá hay không, làm tư liệu tham khảo. Có điều, Vũ Khúc rất ưa hội Liêm Trinh Hóa Lộc, tức lúc này Vũ Khúc cũng đồng thời Hóa Khoa. Trường hợp cát hóa này sẽ giúp biến thành cách cao.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là Thất Sát, không có các sao sát, kị, hình, mà có sao lộc, là quan thuế; nếu gặp thêm các sao phụ, tá, thì địa vị của người này ắt khá cao. Có điều, nếu ở tam phương gặp sát tinh, là võ nghiệp; đồng thời ở tam phương còn gặp thêm các sao phụ, tá thì lấy công trạng để khởi nghiệp.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” có sát tinh đồng độ, thì nên theo ngành nghề khoa học kĩ thuật; cũng lấy trường hợp có sao lộc là tốt.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ”, mà Thiên Phủ Hóa Khoa, tuy không có sao lộc, cũng thích hợp ngành kinh tế tài chính.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở cung Tí ưu hơn ở cung Ngọ. Trường hợp ở cung Tí, đối cung là Thất Sát ở cung Ngọ, là tượng hỏa luyện âm kim, có thể ảnh hưởng đến tính chẩt của “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, trải qua tôi luyện mà thành hữu dụng; nếu gặp các sao phụ, tá đồng cung hay vây chiếu, thì nên xuất thân quân ngũ.

“Vũ Khúc, Tham Tang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, mà Tham Lang Hóa Kị, suốt đời không được nhàn hạ, phải bôn ba vất vả, sự nghiệp đa đoan, thậm chí là “nửa quan gia nửa thương nhân”, kiếm tiền là nhiệm vụ.

“Vũ Khúc, Tham Lang”, mà Tham Lang Hóa Lộc, không có sát tinh, nhưng có các sao phụ, tá cát, có thể trở thành cự phú. Có điều, nếu tự kinh doanh làm ăn thì khó tránh bạo phát; vì vậy chỉ cần hơi có các sao sát, hình, thì liền bạo bại. Không phải chỉ có cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham” mới như vậy.

“Vũ Khúc, Tham Lang” cũng có thể làm quan thuế, hoặc làm việc ở công ti kinh tế tài chính; nhưng “Hỏa Tham”, “Linh Tham” đều chủ về tham ô, chỉ trường hợp Vũ Khúc hóa làm sao khoa mới có thể tránh vì tham mà chuốc họa.

“Vũ Khúc, Tham Lang”, mà Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Quyền, sự nghiệp cũng có liên quan đến kinh tế tài chính, nhưng đồng thời cũng thích hợp kinh doanh theo trào lưu xã hội.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung sự nghiệp, ưa hợp tác với người khác, cho nên sự nghiệp cũng không, chỉ có một đầu mối.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về chức văn mà làm việc võ, hoặc chức võ mà làm việc văn. Ở thời hiện đại, văn võ khó phân biệt. Đại khái là, nội vụ thuộc văn, ngoại vụ thuộc võ; kinh tế tài chính thuộc văn, khoa học kĩ thuật thuộc võ.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có các sao đào hoa đồng độ, lại đồng cung với Văn Khúc, là diễn viên; nhưng không được cát hóa và có sao cát mới đúng. Nếu có sát tinh trùng trùng, sẽ chủ về gió sương cay đắng, giang hổ phiêu bạt.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, rất thích hợp làm việc hưởng lưong ở bộ môn kinh tế tài chính; nếu thuộc loại “Hình kị giáp ấn” cũng không thích hợp tự kinh doanh làm ăn.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, có cát hóa, cũng chủ về hợp tác với người khác, nhưng cần phải gánh vác trách nhiệm thực tế.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có sát tinh hội hợp, thích hợp với khoa học kĩ thuật.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, có sát tinh ở tam phương, thích hợp xuất thân quân ngũ; gặp các sao phụ, tá cát, ắt có thể vinh thân. Nếu sát tinh ở bản cung, thì chi chủ về khoa học kĩ thuật.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng cung với tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, bất kể gia nhập quân đội hay làm việc trong ngành sản xuất, đều chủ về sự nghiệp trắc trở.

“Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung Dậu ưa có Hỏa Tinh đồng độ; ở cung Mão thì không ưa. Trường hợp ở cung Dậu là “Vũ Khúc, Thất Sát” được Hỏa Tinh tôi luyện, chủ về trải qua trắc trở mà được thành tựu. Còn trường hợp ở cung Mão là thuộc mộc, Hỏa tinh ngại hỏa quá vượng, rất kị nạp âm thuộc hỏa, nên chủ về vất vả mà không có kết quả.

“Vũ Khúc, Thất Sát” có sao lộc, cũng thích hợp ngành kinh tế tài chính, mà còn giỏi buôn bán. Trường hợp được cát hóa và có sao cát là tốt; trường hợp sát tinh nặng thì cần phải đề phòng trắc trở.

“Vũ Khúc, Thất Sát” gặp các sao sát, hình, chủ về phẫu thuật ngoại khoa, trật đả.

Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Tham Lang, tính chất đại khái tương đồng với trường hợp “Vũ Khúc, Tham Lang”; nhưng do Vũ Khúc rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, nên tính tham lam hơi giảm.

Nếu thành cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” thì sự nghiệp cũng có sắc thái hám lợi hoặc tham ô, cho nên chủ về bạo phát bạo bại.

Rất ngại có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về cuộc đời ít nhẩt phải trải qua một lần trắc trở, nếu không khó thành người hữu dụng.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về ưa nhúng tay vào nghề nghiệp nào đó mà không suy tính đến sở trường của bản thân. Cho nên gặp sao cát thì nhiều nghề, gặp sao hung thì sự nghiệp nhiều biến động. Có Thiên Hình đồng độ thì thích hợp gia nhập quân ngũ hoặc đơn vị kỉ luật, hoặc đảm ưách về trị an. Lây trường hợp gặp các sao phụ, tá cát là nên; nếu có các sao sát, kị trùng trùng, thì cần phải đề phòng hung nguy.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung sự nghiệp, có Linh Tinh, Đà La, Âm Sát, Hoa Cái, Thiên Hình đồng độ, chủ về nghề nghiệp không chính đáng hoặc nghề tay trái.

“Vũ Khúc, Phá Quân” gặp sát tinh nhẹ, cũng thích hợp khởi nghiệp bằng khoa học kĩ thuật; nếu “Vũ Khúc, Phá Quân” được cát hóa, đồng thời lại gặp Liêm Trinh Hóa Lộc hay Tham Lang Hóa Lộc, cũng có thể tự kinh doanh làm ăn, tuy khá chú tâm về sinh kế, nhưng sinh hoạt rất sa hoa.

“Vũ Khúc, Phá Quân”, mà Phá Quân Hóa Lộc, giỏi khai sáng mà không giỏi thủ thành, chủ ý nhiều mà không ưa vụ thực. Cho nên cần phải có Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp, mới có cơ hội; có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, mới chủ về có nhiều trợ lực.

“Vũ Khúc, Phá Quân” gặp Liêm Trinh Hóa Kị, thường chủ về nạn tai chảy máu, không thích hợp gia nhập quân ngũ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Vũ Khúc ở cung sự nghiệp

Xem thêm Vũ Khúc ở cung sự nghiệp

Vũ Khúc là sao tiền tài, lúc thủ cung sự nghiệp sẽ có lợi cho công việc liên quan đến kinh tế tài chính, hoặc quan thuế. Lấy trường hợp được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa là thích hợp, còn nên gặp thêm các sao phụ, tá cát.

Vũ Khúc còn là “kim tinh”, cho nên chủ về sự nghiệp có tính chất kim thuộc. Nếu đồng cung với sát tinh, cổ nhân định là thợ vàng, thợ bạc, thợ đổng. Ở thời hiện đại, nghề nghiệp về công nghệ có nhiều, hễ liên quan đến khoa học kĩ thuật thì đều thuộc loại này.

Nếu Vũ Khúc không có sát tinh đồng độ, nhưng lại ở tam phương hội hợp, còn gặp Phá Quân, Thất Sát, thì tính chất kim thuộc chuyển thành công cụ bén nhọn, thích hợp với những nghề nghiệp dùng công cụ bén nhọn để kiếm tiền, như quân nhân, cảnh sát, bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, v.v…

Hễ Vũ Khúc ở cung sự nghiệp, đều có liên quan với kim thuộc (ở thời cổ đại, tiền bạc cũng là kim thuộc), còn chủ về hành động. Ví dụ như làm nghề cho vay, là một loại hành động, khác với phụ trách kế hoạch tài vụ. Cho nên ưa gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về hành động có trợ lực; nhưng chưa chắc ưa Văn Xương, Văn Khúc, bởi vì có lúc Văn Xương, Văn Khúc trở thành chướng ngại của hành động, khiến người ta do dự, thiếu quyết đoán. Cho nên Vũ Khúc có Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, cần phải gặp kèm Tả Phụ, Hữu Bật, hoặc gặp kèm Thiên Khôi, Thiên Việt, mới thích hợp.

Vũ Khúc ở sáu cung Dần, Thân, Mão, Dậu, Tị, Hợi, là Vũ Khúc tọa nhàn cung, cổ nhân cho rằng phần nhiều là có tay nghề; trường hợp đồng cung với sát tinh là đúng. Cách cục này lại ưa gặp Văn Xương, Văn Khúc. Ở thời hiện đại, bác sĩ sản khoa, bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, thầy thuốc cũng thuộc loại “có tay nghề”, chưa chắc là thợ thuyền.

Vũ Khúc đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì không ưa rơi vào hai cung Tị hoặc Ngọ, cũng không ưa gặp các sao thuộc hỏa; nếu không, cuộc đời ít nhất cũng có một lần mất chức hoặc thất nghiệp. Đến cung hạn sự nghiệp gặp lại Vũ Khúc, còn bị các sao sát, kị của đại hạn hoặc lưu niên xung khởi, là thời kì ứng nghiệm.

Vũ Khúc Hóa Khoa, chủ về tiếng tăm, cho nên bất kể làm nghề nghiệp gì cũng đều lấy việc tạo dựng tiếng tăm làm nhiệm vụ hàng đầu. Như thiết kế một kiểu đồ trang sức, hành động ngân hàng đầu tư, đều có mục tiêu tạo dựng tiếng tăm.

Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về người tự kinh doanh làm ăn thường cảm thấy thiếu vốn, không thể phát triển theo lí tưởng. Vì vậy thích hợp làm nghề kĩ thuật. Gặp Vũ Khúc Hóa Kị thủ cung sự nghiệp của đại vận hoặc lưu niên, cũng phải cẩn thận đề phòng hiện tượng thiếu hụt tài chính trong việc phát triển sự nghiệp.

Vũ Khúc rất ngại đồng độ với Đà La, vì Đà La cũng là sao kị. Nhưng lúc Vũ Khúc Hóa Kị hoặc có Đà La đồng độ, lại thích hợp làm những nghề nghiệp có tính chất hung hiểm, mạo hiểm; như thợ lặn, tang nghi, diễn viên đóng thế, v.v… Chi cần có cát tinh đồng thời hội hợp thì cũng có thể phát lên rồi biến thành hanh thông.

Muốn định Vũ Khúc ở cung sự nghiệp có cách cục cao hay thấp, phải lấy có nhập miếu hay không làm tiêu chuẩn; có cát hóa và các sao phụ, tá hay không, làm tư liệu tham khảo. Có điều, Vũ Khúc rất ưa hội Liêm Trinh Hóa Lộc, tức lúc này Vũ Khúc cũng đồng thời Hóa Khoa. Trường hợp cát hóa này sẽ giúp biến thành cách cao.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là Thất Sát, không có các sao sát, kị, hình, mà có sao lộc, là quan thuế; nếu gặp thêm các sao phụ, tá, thì địa vị của người này ắt khá cao. Có điều, nếu ở tam phương gặp sát tinh, là võ nghiệp; đồng thời ở tam phương còn gặp thêm các sao phụ, tá thì lấy công trạng để khởi nghiệp.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” có sát tinh đồng độ, thì nên theo ngành nghề khoa học kĩ thuật; cũng lấy trường hợp có sao lộc là tốt.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ”, mà Thiên Phủ Hóa Khoa, tuy không có sao lộc, cũng thích hợp ngành kinh tế tài chính.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở cung Tí ưu hơn ở cung Ngọ. Trường hợp ở cung Tí, đối cung là Thất Sát ở cung Ngọ, là tượng hỏa luyện âm kim, có thể ảnh hưởng đến tính chẩt của “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, trải qua tôi luyện mà thành hữu dụng; nếu gặp các sao phụ, tá đồng cung hay vây chiếu, thì nên xuất thân quân ngũ.

“Vũ Khúc, Tham Tang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, mà Tham Lang Hóa Kị, suốt đời không được nhàn hạ, phải bôn ba vất vả, sự nghiệp đa đoan, thậm chí là “nửa quan gia nửa thương nhân”, kiếm tiền là nhiệm vụ.

“Vũ Khúc, Tham Lang”, mà Tham Lang Hóa Lộc, không có sát tinh, nhưng có các sao phụ, tá cát, có thể trở thành cự phú. Có điều, nếu tự kinh doanh làm ăn thì khó tránh bạo phát; vì vậy chỉ cần hơi có các sao sát, hình, thì liền bạo bại. Không phải chỉ có cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham” mới như vậy.

“Vũ Khúc, Tham Lang” cũng có thể làm quan thuế, hoặc làm việc ở công ti kinh tế tài chính; nhưng “Hỏa Tham”, “Linh Tham” đều chủ về tham ô, chỉ trường hợp Vũ Khúc hóa làm sao khoa mới có thể tránh vì tham mà chuốc họa.

“Vũ Khúc, Tham Lang”, mà Vũ Khúc Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Quyền, sự nghiệp cũng có liên quan đến kinh tế tài chính, nhưng đồng thời cũng thích hợp kinh doanh theo trào lưu xã hội.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung sự nghiệp, ưa hợp tác với người khác, cho nên sự nghiệp cũng không, chỉ có một đầu mối.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về chức văn mà làm việc võ, hoặc chức võ mà làm việc văn. Ở thời hiện đại, văn võ khó phân biệt. Đại khái là, nội vụ thuộc văn, ngoại vụ thuộc võ; kinh tế tài chính thuộc văn, khoa học kĩ thuật thuộc võ.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có các sao đào hoa đồng độ, lại đồng cung với Văn Khúc, là diễn viên; nhưng không được cát hóa và có sao cát mới đúng. Nếu có sát tinh trùng trùng, sẽ chủ về gió sương cay đắng, giang hổ phiêu bạt.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, rất thích hợp làm việc hưởng lưong ở bộ môn kinh tế tài chính; nếu thuộc loại “Hình kị giáp ấn” cũng không thích hợp tự kinh doanh làm ăn.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ cung sự nghiệp, có cát hóa, cũng chủ về hợp tác với người khác, nhưng cần phải gánh vác trách nhiệm thực tế.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có sát tinh hội hợp, thích hợp với khoa học kĩ thuật.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, có sát tinh ở tam phương, thích hợp xuất thân quân ngũ; gặp các sao phụ, tá cát, ắt có thể vinh thân. Nếu sát tinh ở bản cung, thì chi chủ về khoa học kĩ thuật.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng cung với tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp, bất kể gia nhập quân đội hay làm việc trong ngành sản xuất, đều chủ về sự nghiệp trắc trở.

“Vũ Khúc, Thất Sát” ở cung Dậu ưa có Hỏa Tinh đồng độ; ở cung Mão thì không ưa. Trường hợp ở cung Dậu là “Vũ Khúc, Thất Sát” được Hỏa Tinh tôi luyện, chủ về trải qua trắc trở mà được thành tựu. Còn trường hợp ở cung Mão là thuộc mộc, Hỏa tinh ngại hỏa quá vượng, rất kị nạp âm thuộc hỏa, nên chủ về vất vả mà không có kết quả.

“Vũ Khúc, Thất Sát” có sao lộc, cũng thích hợp ngành kinh tế tài chính, mà còn giỏi buôn bán. Trường hợp được cát hóa và có sao cát là tốt; trường hợp sát tinh nặng thì cần phải đề phòng trắc trở.

“Vũ Khúc, Thất Sát” gặp các sao sát, hình, chủ về phẫu thuật ngoại khoa, trật đả.

Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Tham Lang, tính chất đại khái tương đồng với trường hợp “Vũ Khúc, Tham Lang”; nhưng do Vũ Khúc rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, nên tính tham lam hơi giảm.

Nếu thành cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” thì sự nghiệp cũng có sắc thái hám lợi hoặc tham ô, cho nên chủ về bạo phát bạo bại.

Rất ngại có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về cuộc đời ít nhẩt phải trải qua một lần trắc trở, nếu không khó thành người hữu dụng.

“Vũ Khúc, Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về ưa nhúng tay vào nghề nghiệp nào đó mà không suy tính đến sở trường của bản thân. Cho nên gặp sao cát thì nhiều nghề, gặp sao hung thì sự nghiệp nhiều biến động. Có Thiên Hình đồng độ thì thích hợp gia nhập quân ngũ hoặc đơn vị kỉ luật, hoặc đảm ưách về trị an. Lây trường hợp gặp các sao phụ, tá cát là nên; nếu có các sao sát, kị trùng trùng, thì cần phải đề phòng hung nguy.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung sự nghiệp, có Linh Tinh, Đà La, Âm Sát, Hoa Cái, Thiên Hình đồng độ, chủ về nghề nghiệp không chính đáng hoặc nghề tay trái.

“Vũ Khúc, Phá Quân” gặp sát tinh nhẹ, cũng thích hợp khởi nghiệp bằng khoa học kĩ thuật; nếu “Vũ Khúc, Phá Quân” được cát hóa, đồng thời lại gặp Liêm Trinh Hóa Lộc hay Tham Lang Hóa Lộc, cũng có thể tự kinh doanh làm ăn, tuy khá chú tâm về sinh kế, nhưng sinh hoạt rất sa hoa.

“Vũ Khúc, Phá Quân”, mà Phá Quân Hóa Lộc, giỏi khai sáng mà không giỏi thủ thành, chủ ý nhiều mà không ưa vụ thực. Cho nên cần phải có Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp, mới có cơ hội; có Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, mới chủ về có nhiều trợ lực.

“Vũ Khúc, Phá Quân” gặp Liêm Trinh Hóa Kị, thường chủ về nạn tai chảy máu, không thích hợp gia nhập quân ngũ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button