Tử vi

VŨ KHÚC PHÁ QUÂN

Vũ Khúc ở Tỵ hay Hợi có Phá Quân kèm bên, luôn có sự ham muốn nhất định, cái ham muốn thăng trầm không biểu diễn được nhưng quyết liệt không nhượng bộ hay lui bước. Nếu có mềm dẻo chỉ để đạt được mưu tính nào đó.

Vũ Phá đồng cung gặp Kình Đà, Linh Hỏa học nghệ cho tinh sẽ gây tiếng tăm qua nghề nghiệp (Tham Lang ở Quan lộc). Vào kinh doanh thương mại kém hay (Thất Sát vào Kình Đà Linh Hỏa nhiều tai ương), cũng đứng ngồi vào cái ghế văn chức suốt đời lụi đụi thôi.

Vũ Khúc Kiếp Sát kiêm Dương Đà Hỏa tú tang mệnh nhân tài (Vũ Khúc Kiếp Sát gặp Kình Đà, Hỏa tinh, Quả Tú có thể mất mạng vì tiền (bị cướp)). Hỏa tinh phải đồng cung với Vũ Sát mới kể.

Bạn đang xem: VŨ KHÚC PHÁ QUÂN

Vũ Phá đồng cung gặp Xương Khúc như con dao phay trên lãnh vực nào thấy đều đắc lực, thêm Khoa Quyền Lộc càng tốt hơn. Thêm Khôi Việt ở Sửu Mùi gia tăng thêm cơ hội.

Vũ Khúc Văn Khúc rất hay

Hội Khoa Quyền Lộc là tay anh hùng

Một điều cần chú ý:”Vũ Khúc Phá Quân đóng ở Tài Bạch không mấy tốt vì tiền tài khó tụ bền. Căn cứ vào câu phú:”Vũ Khúc Phá Quân đồng ư Tài Bạch, tài đáo thủ nhi thành công” (Vũ Khúc Phá Quân ở Tài Bạch tiền vào tay rồi lại hết)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm VŨ KHÚC PHÁ QUÂN

Vũ Khúc ở Tỵ hay Hợi có Phá Quân kèm bên, luôn có sự ham muốn nhất định, cái ham muốn thăng trầm không biểu diễn được nhưng quyết liệt không nhượng bộ hay lui bước. Nếu có mềm dẻo chỉ để đạt được mưu tính nào đó.

Vũ Phá đồng cung gặp Kình Đà, Linh Hỏa học nghệ cho tinh sẽ gây tiếng tăm qua nghề nghiệp (Tham Lang ở Quan lộc). Vào kinh doanh thương mại kém hay (Thất Sát vào Kình Đà Linh Hỏa nhiều tai ương), cũng đứng ngồi vào cái ghế văn chức suốt đời lụi đụi thôi.

Vũ Khúc Kiếp Sát kiêm Dương Đà Hỏa tú tang mệnh nhân tài (Vũ Khúc Kiếp Sát gặp Kình Đà, Hỏa tinh, Quả Tú có thể mất mạng vì tiền (bị cướp)). Hỏa tinh phải đồng cung với Vũ Sát mới kể.

Vũ Phá đồng cung gặp Xương Khúc như con dao phay trên lãnh vực nào thấy đều đắc lực, thêm Khoa Quyền Lộc càng tốt hơn. Thêm Khôi Việt ở Sửu Mùi gia tăng thêm cơ hội.

Vũ Khúc Văn Khúc rất hay

Hội Khoa Quyền Lộc là tay anh hùng

Một điều cần chú ý:”Vũ Khúc Phá Quân đóng ở Tài Bạch không mấy tốt vì tiền tài khó tụ bền. Căn cứ vào câu phú:”Vũ Khúc Phá Quân đồng ư Tài Bạch, tài đáo thủ nhi thành công” (Vũ Khúc Phá Quân ở Tài Bạch tiền vào tay rồi lại hết)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button