Tử vi

VŨ KHÚC THAM LANG

Nói đến cách Tham Vũ, ở Sửu Mùi Tham Vũ đồng hành, ở Thìn Tuất Tham Vũ thủ chiếu. Vũ Khúc ở Thìn Tuất độc tọa gặp thêm Hỏa Tinh hay Linh Tinh là cách bạo phát. Cách này nên buôn bán kinh doanh, Nếu biết tiến thoái không thất thời thì không bị bạo hại.

Vũ Khúc là sao tiền tài, chủ về võ nghiệp, xông pha, từ hành động mà kiếm tiền, gặp Tham Lang là đào hoa tinh, khéo léo, nhiều đam mê, sẽ làm tăng thanh thế cho Vũ Khúc, lại còn giảm cả tính chất cô độc của Vũ Khúc.

Vũ Khúc, Tham Lang đóng cung Sửu Mùi cũng là cách bạo phát. Chỉ khác một điểm, không phát sớm trước tuổi 32, lúc trẻ bôn ba lận đận. Vũ Tham đồng hành bất phát thiếu niên. Cổ nhân còn gọi cách Vũ Tham đồng hành bằng bốn chữ “Y cẩm hoàn lương” (áo gấm về làng) nghĩa là đã từng có thời gian lưu lạc giang hồ lúc còn trẻ tuổi, sau thành công về thăm quê cũ.

Bạn đang xem: VŨ KHÚC THAM LANG

Vũ Tham hội hợp với Liêm Phá tại cung tài bạch nên rất ưa các sao cát lợi. Gặp Lộc Quyền sẽ khởi sắc, nếu gặp Liêm Kị thì không nên gắng gượng làm quá, e là chuốc buồn phiền.

Với Vũ Tham, cổ nhân nói “tuổi trẻ bất lợi, trước nghèo sau giàu”, thực ra chỉ tính khi “Vũ Tham Hoả Tinh” đồng cùng. Nếu không có Hoả Linh, tuổi trẻ được thừa hưởng tài sản gia đình. Sau thanh niên cần nỗ lực mới giữa phúc ấm.

Nữ mệnh Vũ Tham gặp cát tinh là nữ trung hào kiệt, gặp Thiên Hình tuy hôn nhân bất lợi, nhưng sự nghiệp tiền bạc đều sáng với đàn ông. Nữ mệnh Vũ Tham tốt hơn Vũ Khúc độc toạ. Có thể trong ngoài lo liệu được, cư xử với chồng cũng rất nhu cương đúng lúc.

Vũ Tham gặp đại hạn lưu niên, gặp cát tinh thì lưu ý cơ hội sự nghiệp. Nếu Tham Kỵ thì nên thay đổi các xử sự hoặc thay đổi mục tiêu đề ra trước đó, không nên cố chấp. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ nên thủ thành là hơn, không phát triẻn loạn xạ mù quáng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm VŨ KHÚC THAM LANG

Nói đến cách Tham Vũ, ở Sửu Mùi Tham Vũ đồng hành, ở Thìn Tuất Tham Vũ thủ chiếu. Vũ Khúc ở Thìn Tuất độc tọa gặp thêm Hỏa Tinh hay Linh Tinh là cách bạo phát. Cách này nên buôn bán kinh doanh, Nếu biết tiến thoái không thất thời thì không bị bạo hại.

Vũ Khúc là sao tiền tài, chủ về võ nghiệp, xông pha, từ hành động mà kiếm tiền, gặp Tham Lang là đào hoa tinh, khéo léo, nhiều đam mê, sẽ làm tăng thanh thế cho Vũ Khúc, lại còn giảm cả tính chất cô độc của Vũ Khúc.

Vũ Khúc, Tham Lang đóng cung Sửu Mùi cũng là cách bạo phát. Chỉ khác một điểm, không phát sớm trước tuổi 32, lúc trẻ bôn ba lận đận. Vũ Tham đồng hành bất phát thiếu niên. Cổ nhân còn gọi cách Vũ Tham đồng hành bằng bốn chữ “Y cẩm hoàn lương” (áo gấm về làng) nghĩa là đã từng có thời gian lưu lạc giang hồ lúc còn trẻ tuổi, sau thành công về thăm quê cũ.

Vũ Tham hội hợp với Liêm Phá tại cung tài bạch nên rất ưa các sao cát lợi. Gặp Lộc Quyền sẽ khởi sắc, nếu gặp Liêm Kị thì không nên gắng gượng làm quá, e là chuốc buồn phiền.

Với Vũ Tham, cổ nhân nói “tuổi trẻ bất lợi, trước nghèo sau giàu”, thực ra chỉ tính khi “Vũ Tham Hoả Tinh” đồng cùng. Nếu không có Hoả Linh, tuổi trẻ được thừa hưởng tài sản gia đình. Sau thanh niên cần nỗ lực mới giữa phúc ấm.

Nữ mệnh Vũ Tham gặp cát tinh là nữ trung hào kiệt, gặp Thiên Hình tuy hôn nhân bất lợi, nhưng sự nghiệp tiền bạc đều sáng với đàn ông. Nữ mệnh Vũ Tham tốt hơn Vũ Khúc độc toạ. Có thể trong ngoài lo liệu được, cư xử với chồng cũng rất nhu cương đúng lúc.

Vũ Tham gặp đại hạn lưu niên, gặp cát tinh thì lưu ý cơ hội sự nghiệp. Nếu Tham Kỵ thì nên thay đổi các xử sự hoặc thay đổi mục tiêu đề ra trước đó, không nên cố chấp. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ nên thủ thành là hơn, không phát triẻn loạn xạ mù quáng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button