Tử vi

Vũ Khúc thủ mệnh luận cách cục

Vũ Khúc thủ mệnh luận cách cục

Sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, thuộc bộ sao Tử Vũ Liêm. Bộ sao Tử Vũ Liêm tính cách phối hợp theo hướng Hỏa sinh Thổ sinh Kim. Tính chất của Tử Vũ Liêm thuộc nhóm sao hành vi. Vũ Khúc là ngôi sao tài năng, có tính chất cương quyết của Thất Sát nhưng tính Sát không vượng do được Tử Vi chủ bình ổn tam hợp.

” VŨ KHÚC MIẾU VIÊN OAI DANH HÁCH BIẾN”.

Bạn đang xem: Vũ Khúc thủ mệnh luận cách cục

Khi Vũ Khúc nhập miếu vượng hợp cách thì uy danh nổi bật. Vũ Khúc chủ danh tiếng, là đại diện công lao của Tử Vi. Một Vũ Khúc thủ Mệnh khi làm được một việc lớn sẽ được lưu truyền đến khắp nơi khi có bộ Phủ Tướng, bằng không chỉ được ghi nhận nếu cũng không có thêm cả các sao chủ được ngưỡng vọng. Nhắc đến Vũ Khúc đây là sao chủ tài vị trong Tử Vi. Các sao Thiên Lương, Vũ Khúc, Tham Lang đều mang ý nghĩa thứ nhất là tiền của, vật chất giá trị. Thêm các sao tăng giá trị là nhiều tiên, đồ vật giá trị. Quan trọng hơn là phân biệt có phải của ta hay không, hay cũng nhóm sao chủ đồ vật quý liên quan đến bản thân nhưng ta chỉ bảo vệ chúng, hay là một căn nhà to ta là người giúp việc. Việc phân biệt này đơn giản nhưng cũng phức tạp, cần cơ bản nhưng nắm rõ từng cách.

” VŨ KHÚC LỘC MÃ GIAO TRÌ PHÁT TÀI VIỄN BỘ”.

Vũ Khúc chủ tiền, chủ tài sản cho nhóm Tử Vũ Liêm, cũng chủ mẫn tiệp đa năng đi cùng với Lộc Mã là cách trao đổi hàng hóa có lợi cho mình. Chỉ riêng cách Lộc Mã giao trì đã luận là hay. Trong trường hợp này dù Mã hãm tại cung Hợi hay Mã tại Tị đều luận là tốt. Lưu ý trường hợp Mã tại Tị cung kỵ thêm Hỏa Tinh chủ phát nhanh nhưng cũng dễ mất mát. Vũ Khúc đi với Lộc Mã tốt đẹp, đi với Thiên Phủ cũng chủ giàu nhưng tính chất hoàn toàn khác. Vũ Khúc có Thiên Phủ đồng cung hay tam hợp tức đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Trường hợp có Thiên Phủ đồng cung chủ kho tiền cách, nếu có Lộc Tồn chỉ kho tiền của ta, do chính ta dành dụm được, thêm các sao như Khoa, Quyền, Phượng, Khôi Việt,… tăng thêm giá trị cho Mệnh. Nếu có Hóa Lộc cũng chủ của ta làm ra, nhìn chung gia cát tinh đây là cách giàu có.

” VŨ PHỦ CƯ TÍ BÍNH ĐINH PHÚ QUÝ TRUNG LƯƠNG”.

” VŨ PHỦ KIẾP KÌNH ÁC NHÂN QUÝ HIỂN”.

Cách Vũ Khúc có Thiên Phủ cư Tí Ngọ hay vì được cả bộ Âm Dương nhị hợp chủ che giấu, công khai hợp lí. Khi có Kình là tranh đoạt, Kiếp là theo ác. Cách Kình Kiếp nếu không có thêm Sát Kỵ như Kình Đà, Hỏa Linh tại đây là phú cách, tốt đẹp dù mang tiếng xấu nhưng được người nể phục. Nhưng lưu ý các hạn có Lưu Kỵ Hình nhập Mệnh hoặc đáo hạn Cơ Nguyệt Đồng Lương hay Cự dễ gặp tai họa vì có cách Quế Sứ Hoa Thương độc khi phối hợp với bộ Phủ Tướng có Kiếp ở Mệnh, khi đó ta dễ lại trở thành nạn nhân cần sự giúp đỡ của các cung hạn này. Trong Tử Vi bộ Xương Khúc luôn lệch pha với bộ Không Kiếp. Không Kiếp nhập Mệnh cũng tính chất khác hoàn toàn với Xương Khúc. Tuy nhiên không phải Xương Khúc là tốt và Không Kiếp là xấu xa, mờ ám.

” VŨ KHÚC KHÔI VIỆT THỦ MỆNH TÀI CHỨC CHI QUAN”.

Khôi Việt là bộ sao văn tinh hợp với Vũ Khúc như Xương Khúc, đây cũng là bộ sao chủ quý, hiếm. Tượng là vật quý, Vũ Khúc chủ tài có Thiên Việt chủ phát, Thiên Khôi chủ khôi vĩ. Cách phát tài chính là bộ sao Vũ Khúc ngộ Khôi Việt. Vũ Khúc chủ công trạng, Thiên Khôi chủ lớn. Đây là cả bộ Tử Vũ Liêm ngộ Khôi Việt tăng giá trị cho cả nhóm sao. Vũ Khúc chủ ngắn, cũng do Kim vượng nên mang tính cô độc, nếu thêm Cô Thần thường thích sự tĩnh mịch. Vũ Khúc rất kỵ gặp thêm các sao có tinh Kim tăng thêm khuyết điểm. Như cách Nhị Khúc tức Vũ Khúc và Văn Khúc hay hơn cách Vũ Khúc ngộ Văn Xương là nhân tố của cách Linh Xương Đà Vũ. Vũ Khúc ngộ Lộc Tồn của bộ Tồn Ấn Bệnh hay Thanh Long của bộ Phi Phục Thanh tốt đẹp hơn gặp Kình Đà đồng cung.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ Khúc thủ mệnh luận cách cục

Vũ Khúc thủ mệnh luận cách cục

Sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, thuộc bộ sao Tử Vũ Liêm. Bộ sao Tử Vũ Liêm tính cách phối hợp theo hướng Hỏa sinh Thổ sinh Kim. Tính chất của Tử Vũ Liêm thuộc nhóm sao hành vi. Vũ Khúc là ngôi sao tài năng, có tính chất cương quyết của Thất Sát nhưng tính Sát không vượng do được Tử Vi chủ bình ổn tam hợp.

” VŨ KHÚC MIẾU VIÊN OAI DANH HÁCH BIẾN”.

Khi Vũ Khúc nhập miếu vượng hợp cách thì uy danh nổi bật. Vũ Khúc chủ danh tiếng, là đại diện công lao của Tử Vi. Một Vũ Khúc thủ Mệnh khi làm được một việc lớn sẽ được lưu truyền đến khắp nơi khi có bộ Phủ Tướng, bằng không chỉ được ghi nhận nếu cũng không có thêm cả các sao chủ được ngưỡng vọng. Nhắc đến Vũ Khúc đây là sao chủ tài vị trong Tử Vi. Các sao Thiên Lương, Vũ Khúc, Tham Lang đều mang ý nghĩa thứ nhất là tiền của, vật chất giá trị. Thêm các sao tăng giá trị là nhiều tiên, đồ vật giá trị. Quan trọng hơn là phân biệt có phải của ta hay không, hay cũng nhóm sao chủ đồ vật quý liên quan đến bản thân nhưng ta chỉ bảo vệ chúng, hay là một căn nhà to ta là người giúp việc. Việc phân biệt này đơn giản nhưng cũng phức tạp, cần cơ bản nhưng nắm rõ từng cách.

” VŨ KHÚC LỘC MÃ GIAO TRÌ PHÁT TÀI VIỄN BỘ”.

Vũ Khúc chủ tiền, chủ tài sản cho nhóm Tử Vũ Liêm, cũng chủ mẫn tiệp đa năng đi cùng với Lộc Mã là cách trao đổi hàng hóa có lợi cho mình. Chỉ riêng cách Lộc Mã giao trì đã luận là hay. Trong trường hợp này dù Mã hãm tại cung Hợi hay Mã tại Tị đều luận là tốt. Lưu ý trường hợp Mã tại Tị cung kỵ thêm Hỏa Tinh chủ phát nhanh nhưng cũng dễ mất mát. Vũ Khúc đi với Lộc Mã tốt đẹp, đi với Thiên Phủ cũng chủ giàu nhưng tính chất hoàn toàn khác. Vũ Khúc có Thiên Phủ đồng cung hay tam hợp tức đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Trường hợp có Thiên Phủ đồng cung chủ kho tiền cách, nếu có Lộc Tồn chỉ kho tiền của ta, do chính ta dành dụm được, thêm các sao như Khoa, Quyền, Phượng, Khôi Việt,… tăng thêm giá trị cho Mệnh. Nếu có Hóa Lộc cũng chủ của ta làm ra, nhìn chung gia cát tinh đây là cách giàu có.

” VŨ PHỦ CƯ TÍ BÍNH ĐINH PHÚ QUÝ TRUNG LƯƠNG”.

” VŨ PHỦ KIẾP KÌNH ÁC NHÂN QUÝ HIỂN”.

Cách Vũ Khúc có Thiên Phủ cư Tí Ngọ hay vì được cả bộ Âm Dương nhị hợp chủ che giấu, công khai hợp lí. Khi có Kình là tranh đoạt, Kiếp là theo ác. Cách Kình Kiếp nếu không có thêm Sát Kỵ như Kình Đà, Hỏa Linh tại đây là phú cách, tốt đẹp dù mang tiếng xấu nhưng được người nể phục. Nhưng lưu ý các hạn có Lưu Kỵ Hình nhập Mệnh hoặc đáo hạn Cơ Nguyệt Đồng Lương hay Cự dễ gặp tai họa vì có cách Quế Sứ Hoa Thương độc khi phối hợp với bộ Phủ Tướng có Kiếp ở Mệnh, khi đó ta dễ lại trở thành nạn nhân cần sự giúp đỡ của các cung hạn này. Trong Tử Vi bộ Xương Khúc luôn lệch pha với bộ Không Kiếp. Không Kiếp nhập Mệnh cũng tính chất khác hoàn toàn với Xương Khúc. Tuy nhiên không phải Xương Khúc là tốt và Không Kiếp là xấu xa, mờ ám.

” VŨ KHÚC KHÔI VIỆT THỦ MỆNH TÀI CHỨC CHI QUAN”.

Khôi Việt là bộ sao văn tinh hợp với Vũ Khúc như Xương Khúc, đây cũng là bộ sao chủ quý, hiếm. Tượng là vật quý, Vũ Khúc chủ tài có Thiên Việt chủ phát, Thiên Khôi chủ khôi vĩ. Cách phát tài chính là bộ sao Vũ Khúc ngộ Khôi Việt. Vũ Khúc chủ công trạng, Thiên Khôi chủ lớn. Đây là cả bộ Tử Vũ Liêm ngộ Khôi Việt tăng giá trị cho cả nhóm sao. Vũ Khúc chủ ngắn, cũng do Kim vượng nên mang tính cô độc, nếu thêm Cô Thần thường thích sự tĩnh mịch. Vũ Khúc rất kỵ gặp thêm các sao có tinh Kim tăng thêm khuyết điểm. Như cách Nhị Khúc tức Vũ Khúc và Văn Khúc hay hơn cách Vũ Khúc ngộ Văn Xương là nhân tố của cách Linh Xương Đà Vũ. Vũ Khúc ngộ Lộc Tồn của bộ Tồn Ấn Bệnh hay Thanh Long của bộ Phi Phục Thanh tốt đẹp hơn gặp Kình Đà đồng cung.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button