Tử vi

Vũ khúc và Sát Phá Tham có quan hệ mật thiết

Vũ khúc phối hợp tinh diệu, cộng có 6 tình huống:

– Tại tý, ngọ cung, Vũ khúc Thiên phủ đồng viên.

– Tại sửu, mùi cung, Vũ khúc Tham lang đồng viên.

Bạn đang xem: Vũ khúc và Sát Phá Tham có quan hệ mật thiết

– Tại dần, thân cung, Vũ khúc Thiên tướng đồng viên.

– Tại mão, dậu cung, Vũ khúc Thất sát đồng viên.

– Tại thìn, tuất cung, Vũ khúc độc tọa, đối cung là Tham lang.

– Tại tị, hợi cung, Vũ khúc Phá quân đồng viên.

Các tổ hợp trên dễ thấy Vũ Khúc đặc biệt quan hệ mật thiết với 3 sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang. “Sát Phá Tham” là một tổ hợp không tốt và hòa hiệp lắm (tổ hợp chủ hành động/ biến động), điều này ảnh hưởng đến tính chất Vũ Khúc. Hơn nữa, nếu Phu thê cung thấy Vũ Khúc, Thiên Phủ, cung Mệnh tất là Tham Lang; nếu Phu thê thấy Vũ Tướng, cung Mệnh tất vi Thất Sát, điều này có thể thấy được Vũ Khúc bất kể như thế nào, đều không thoát khỏi ảnh hưởng “Sát Phá Tham”, mà quan hệ mật thiết với Thất Sát cùng Tham Lang. Cổ nhân không thích nữ mệnh cung Mệnh hoặc Phu thê cung kiến Vũ Khúc, nguyên nhân một phần cũng là không thích quan hệ với bộ “Sát Phá Tham” này.

Nếu y theo thuyết pháp của cổ nhân, Vũ Khúc chỉ có 1 tổ hợp tốt, khiến xuất hiện câu phú “Vũ Khúc hội Tham Lang, Thất Sát cập Liêm Trinh, liền khứ kinh thương” (Vũ Khúc hội Tham, Sát, Liêm, dễ đi vào đường kinh thương), ta nhận thấy mấu chốt chính là sao Liêm Trinh can dự vào, nhờ đó có thể thay đổi, tinh chỉnh tính chất tổ hợp tinh diệu.

Vũ Khúc phối hợp với các tinh diệu khác không dễ thay đổi kết quả này, vì lẽ đó không nên gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương cùng Đà La là “Tứ Sát”, cổ nhân phú rằng “Vũ Khúc Hỏa Linh đồng cung, nhân tài bị kiếp”, “Vũ Khúc ngộ Kình Dương Đà La, tiện chủ cô khắc”, “Vũ Khúc Dương Đà kiêm Hỏa tú, nhân tài táng mệnh”, “Vũ Khúc kiến Tứ Sát xung phá, cô bần phá tướng, thậm hoặc yểu thọ”.

Tại Úc châu, Vương Đình Chi bị nạn rơi xuống sườn núi cả trăm thước, kết quả điều trị chấn thương ba tháng, mặt mày cơ thể hốc hác vàng vọt, nguyên cớ là do lưu niên trúng cung Thiên di gặp Vũ Khúc lại gặp Đà La, may mà đồng cung còn có một sao Thiên Tướng hơn nữa đại vận đó không quá tầm thường, cho nên mới thoát chết. Nếu gặp sát tinh không phải là Đà La, mà là Hỏa Linh, Vương Đình Chi tin rằng sớm về quê hương với một các xác không hồn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ khúc và Sát Phá Tham có quan hệ mật thiết

Vũ khúc phối hợp tinh diệu, cộng có 6 tình huống:

– Tại tý, ngọ cung, Vũ khúc Thiên phủ đồng viên.

– Tại sửu, mùi cung, Vũ khúc Tham lang đồng viên.

– Tại dần, thân cung, Vũ khúc Thiên tướng đồng viên.

– Tại mão, dậu cung, Vũ khúc Thất sát đồng viên.

– Tại thìn, tuất cung, Vũ khúc độc tọa, đối cung là Tham lang.

– Tại tị, hợi cung, Vũ khúc Phá quân đồng viên.

Các tổ hợp trên dễ thấy Vũ Khúc đặc biệt quan hệ mật thiết với 3 sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang. “Sát Phá Tham” là một tổ hợp không tốt và hòa hiệp lắm (tổ hợp chủ hành động/ biến động), điều này ảnh hưởng đến tính chất Vũ Khúc. Hơn nữa, nếu Phu thê cung thấy Vũ Khúc, Thiên Phủ, cung Mệnh tất là Tham Lang; nếu Phu thê thấy Vũ Tướng, cung Mệnh tất vi Thất Sát, điều này có thể thấy được Vũ Khúc bất kể như thế nào, đều không thoát khỏi ảnh hưởng “Sát Phá Tham”, mà quan hệ mật thiết với Thất Sát cùng Tham Lang. Cổ nhân không thích nữ mệnh cung Mệnh hoặc Phu thê cung kiến Vũ Khúc, nguyên nhân một phần cũng là không thích quan hệ với bộ “Sát Phá Tham” này.

Nếu y theo thuyết pháp của cổ nhân, Vũ Khúc chỉ có 1 tổ hợp tốt, khiến xuất hiện câu phú “Vũ Khúc hội Tham Lang, Thất Sát cập Liêm Trinh, liền khứ kinh thương” (Vũ Khúc hội Tham, Sát, Liêm, dễ đi vào đường kinh thương), ta nhận thấy mấu chốt chính là sao Liêm Trinh can dự vào, nhờ đó có thể thay đổi, tinh chỉnh tính chất tổ hợp tinh diệu.

Vũ Khúc phối hợp với các tinh diệu khác không dễ thay đổi kết quả này, vì lẽ đó không nên gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương cùng Đà La là “Tứ Sát”, cổ nhân phú rằng “Vũ Khúc Hỏa Linh đồng cung, nhân tài bị kiếp”, “Vũ Khúc ngộ Kình Dương Đà La, tiện chủ cô khắc”, “Vũ Khúc Dương Đà kiêm Hỏa tú, nhân tài táng mệnh”, “Vũ Khúc kiến Tứ Sát xung phá, cô bần phá tướng, thậm hoặc yểu thọ”.

Tại Úc châu, Vương Đình Chi bị nạn rơi xuống sườn núi cả trăm thước, kết quả điều trị chấn thương ba tháng, mặt mày cơ thể hốc hác vàng vọt, nguyên cớ là do lưu niên trúng cung Thiên di gặp Vũ Khúc lại gặp Đà La, may mà đồng cung còn có một sao Thiên Tướng hơn nữa đại vận đó không quá tầm thường, cho nên mới thoát chết. Nếu gặp sát tinh không phải là Đà La, mà là Hỏa Linh, Vương Đình Chi tin rằng sớm về quê hương với một các xác không hồn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button