Tử vi

Vũ Phá cư Tị Hợi cách

Vũ Phá tại vị trí cung Tị Hợi luận giải

Nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham, bộ Phủ Tướng đơn thủ. Nếu cư tại Tị được Thái Dương cư Ngọ và bộ Cơ Âm ở cung Thân khá tốt đẹp, các vị trí khác đều không có bố cục hay của Chính Tinh. Đây là cách cục của Tinh Hệ Tử Tham cư tại cung Mão Dậu. Nhìn chung đây là cách có tính chất ban đầu của tổ hợp Chính Tinh không mấy hay vì hai nhóm sao này kỵ giao hội với nhau gây nên xung đột tính chất và bộ Phủ Tướng không trợ giúp Tử Vũ Liêm mà đơn thủ. Vì cả 12 cung không có nhiều bố cục chính tinh hợp lí dẫn tới các hạn không tốt đẹp hoàn toàn. Vì vậy, cách này được gọi là Khúc Toàn Cố Quy, suốt đời chỉ thấy khó khăn trắc trở. Phá Quân có đặc tính thay cũ đổi mới, phá bỏ để cải tiến hoặc thụt lùi. Đồng cung với Vũ Khúc là sao chủ ương ngạnh, cương quyết của võ cách. Vũ Khúc còn là ngôi sao chủ sự cắt, đi với Thiên Tướng hay vì có thể ghép lại, nối lại. Đi với Phá Quân ở hai cung góc còn lại không có tính chất hàn gắn mà ngược lại mang tới tính cắt và phá bỏ nhiều hơn. Vũ Phá cư Tị Hợi là cách lý tưởng của Tử Vi gặp khó khăn với sự phản đối, bất mãn của Cự Môn do Cự nhập bộ La Võng, có tính chất oan sai tại đây. Phá Quân cũng rối ren vì đồng cung với Vũ Khúc. Cách cục này thường không được đánh giá cao, khó tạo nên thành tựu lớn bền vững. Vũ Phá là sự thay đổi nhanh chóng, thành công chưa được bao lâu lại thất bại và thay đổi. Thất bại thay đổi khiến thành công. Vì vậy cách này thuộc hoạch phát cách. Vũ Phá có tính Sát, do tính bất ổn của hai nhóm sao xét chung và bản cung Mệnh xét riêng. Nhị hợp với Vũ Phá là Cơ Âm tại hai cung Dần Thân. Hai sao này có tính chất trợ lực rất lớn để thay đổi thành công. Và khi Vũ Phá thành công là phúc đến miên trường, gặt hái hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vũ Khúc là ngôi sao của danh tiếng, sự lưu truyền. Phá Quân là sự phá vỡ mọi quy tắc để thắng lợi. Vũ Phá là sự ngang tàng, cô độc cao ngạo đứng tại vị trí cao nhất khi Phá Quân đứng đầu. Bộ Tử Tham khi hợp tác là tham vọng về một lí tưởng to lớn thay đổi vùng rộng lớn, Phá Quân là ngoo sao đóng vai trò thay đổi với cơ hội ở bên sao Thiên Cơ. Tuy nhiên cách Cơ Âm chủ cơ hội ẩn, không hiện cần thiết Vũ Phá phải được cách tinh tường. Khi đó nhất thiết việc phải có Khoa Quyền, ít nhất là Hóa Quyền để biến Sát của cách cục vi quyền, khiến toàn bộ tổ hợp về quyền cách. Khi có Khoa Quyền cách Vũ Phá nội lực bản chất rất mạnh vì Phá Quân là hung tinh, sự thay đổi mang tính chất đột phá nhưng gắn liền sự hiểu biết, không phải là cách nhầm lẫn của Thất Sát. Thất Sát ở đây đi với Liêm Trinh nếu bất kiến sát tinh thường sự chú ý không tốt, dễ nhầm lẫn mà bị phê là cách chết ở ngoài đường. Vũ Phá thường không đi theo con đường tổ nghiệp, luôn ưa tự gây dựng cơ đồ do chính bản thân. Vì vậy hoặc gọi là anh hùng, hoặc là kẻ vô dụng. Khi Vũ Phá tốt là lên nhanh xuống nhanh. Khi xấu là phá tán không còn cả manh áo, là xuống nhiều mà không thấy lên, bị tính sát ảnh hưởng tới bản thân, cơ thể.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Vũ Phá cư Tị Hợi cách

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ Phá cư Tị Hợi cách

Vũ Phá tại vị trí cung Tị Hợi luận giải

Nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham, bộ Phủ Tướng đơn thủ. Nếu cư tại Tị được Thái Dương cư Ngọ và bộ Cơ Âm ở cung Thân khá tốt đẹp, các vị trí khác đều không có bố cục hay của Chính Tinh. Đây là cách cục của Tinh Hệ Tử Tham cư tại cung Mão Dậu. Nhìn chung đây là cách có tính chất ban đầu của tổ hợp Chính Tinh không mấy hay vì hai nhóm sao này kỵ giao hội với nhau gây nên xung đột tính chất và bộ Phủ Tướng không trợ giúp Tử Vũ Liêm mà đơn thủ. Vì cả 12 cung không có nhiều bố cục chính tinh hợp lí dẫn tới các hạn không tốt đẹp hoàn toàn. Vì vậy, cách này được gọi là Khúc Toàn Cố Quy, suốt đời chỉ thấy khó khăn trắc trở. Phá Quân có đặc tính thay cũ đổi mới, phá bỏ để cải tiến hoặc thụt lùi. Đồng cung với Vũ Khúc là sao chủ ương ngạnh, cương quyết của võ cách. Vũ Khúc còn là ngôi sao chủ sự cắt, đi với Thiên Tướng hay vì có thể ghép lại, nối lại. Đi với Phá Quân ở hai cung góc còn lại không có tính chất hàn gắn mà ngược lại mang tới tính cắt và phá bỏ nhiều hơn. Vũ Phá cư Tị Hợi là cách lý tưởng của Tử Vi gặp khó khăn với sự phản đối, bất mãn của Cự Môn do Cự nhập bộ La Võng, có tính chất oan sai tại đây. Phá Quân cũng rối ren vì đồng cung với Vũ Khúc. Cách cục này thường không được đánh giá cao, khó tạo nên thành tựu lớn bền vững. Vũ Phá là sự thay đổi nhanh chóng, thành công chưa được bao lâu lại thất bại và thay đổi. Thất bại thay đổi khiến thành công. Vì vậy cách này thuộc hoạch phát cách. Vũ Phá có tính Sát, do tính bất ổn của hai nhóm sao xét chung và bản cung Mệnh xét riêng. Nhị hợp với Vũ Phá là Cơ Âm tại hai cung Dần Thân. Hai sao này có tính chất trợ lực rất lớn để thay đổi thành công. Và khi Vũ Phá thành công là phúc đến miên trường, gặt hái hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vũ Khúc là ngôi sao của danh tiếng, sự lưu truyền. Phá Quân là sự phá vỡ mọi quy tắc để thắng lợi. Vũ Phá là sự ngang tàng, cô độc cao ngạo đứng tại vị trí cao nhất khi Phá Quân đứng đầu. Bộ Tử Tham khi hợp tác là tham vọng về một lí tưởng to lớn thay đổi vùng rộng lớn, Phá Quân là ngoo sao đóng vai trò thay đổi với cơ hội ở bên sao Thiên Cơ. Tuy nhiên cách Cơ Âm chủ cơ hội ẩn, không hiện cần thiết Vũ Phá phải được cách tinh tường. Khi đó nhất thiết việc phải có Khoa Quyền, ít nhất là Hóa Quyền để biến Sát của cách cục vi quyền, khiến toàn bộ tổ hợp về quyền cách. Khi có Khoa Quyền cách Vũ Phá nội lực bản chất rất mạnh vì Phá Quân là hung tinh, sự thay đổi mang tính chất đột phá nhưng gắn liền sự hiểu biết, không phải là cách nhầm lẫn của Thất Sát. Thất Sát ở đây đi với Liêm Trinh nếu bất kiến sát tinh thường sự chú ý không tốt, dễ nhầm lẫn mà bị phê là cách chết ở ngoài đường. Vũ Phá thường không đi theo con đường tổ nghiệp, luôn ưa tự gây dựng cơ đồ do chính bản thân. Vì vậy hoặc gọi là anh hùng, hoặc là kẻ vô dụng. Khi Vũ Phá tốt là lên nhanh xuống nhanh. Khi xấu là phá tán không còn cả manh áo, là xuống nhiều mà không thấy lên, bị tính sát ảnh hưởng tới bản thân, cơ thể.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button