Tử vi

Vũ Tham cách phát phú

Lá số nam mệnh Vũ Tham đắc vòng Trường Sinh và vòng Lộc Tồn. Khí hình gốc thấp, khuynh hướng Tài Cách ứng hợp mà thành tựu trong khó khăn bế tắc lớn. Mệnh cách Vũ Tham ngộ Lưỡng Lộc có Đào Tướng, bản cung Mệnh có Vũ Tham Hóa Lộc, cung an THÂN ở Quan Lộc với Tử Sát Lưỡng Lộc ở vị trí Lộc Tồn. Tài cách vượng, Đào Hoa cách bị chế hóa ứng hợp về Tài Cách, dù mệnh không có Tam Hóa Xương Khúc Tả Hữu nhưng hoạch phát là do vậy. Nếu khuynh hướng Đào Hoa Cách thì bất dụng, phá cách. Năm Giáp Ngọ nợ tiền lớn do bài bạc, gặp bế tắc. Sau đó nỗ lực, năm Đinh Dậu ứng khí hình cực vượng, Tài cách nhập đại tiểu vận trùng phùng Tướng Binh Bật Không Kiếp hoạch phát hoạch phá, phát phú cách, đương số từ bế tắc phát tài. Khí hình vận vượng, tham vọng về Tài rất lớn, đương số 30 tuổi. Đại vận hành qua mỗi lá số gồm 12 cung vận ứng với tối đa số tuổi là 125. Tuy nhiên thực chất đến cung độ Thiên Di nhìn lại đối cung là Mệnh thì biết được mệnh trời. Các cung độ trên lá số tử vi đều quan trọng, tất cả các sao đều là của bản thân ta do vận hành. Phân làm 4 nhóm sao chính Tử Phủ Vũ Tưởng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Các nhóm sao này đặc trưng cho các mặt tính cách biệt của mỗi tư tưởng bản tính, cũng biểu hiện qua xã hội xung quanh qua tư tưởng của bản thân dẫn tới các hành động theo các hướng. Như một bức tranh, kẻ chú ý cái này, kẻ chú ý nơi khác, người khen kẻ chê là sự nhìn nhận qua mệnh cách với xã hội bên ngoài. Các cơ hội thành tựu cũng vậy, người vận bạo phát tài danh thì nhìn ra. Kẻ nhập vận xấu thì đa phần chiêu cảm nguy cơ. Sự chiêu cảm tác động rất mạnh ứng hợp các bố cục như Sát cách tác họa gây ra tai kiếp, nặng có thể nguy hiểm vong mạng. Trong khi mệnh Tử Vi nhìn xã hội bởi đường lối, sự nhóm họp những ngoài xung quanh bởi lý tưởng của bản thân, ưa việc gánh vác, xây dựng đường lối. Thiên Cơ nhìn xã hội ở mặt lợi ích và cơ hội để thu lợi ích về, khác với cách nhìn của Tử Vi. Xã hội mỗi mệnh tạo khác nhau hướng tới khuynh hướng bản tính khác nhau và thành tựu hay thất bại cũng khác nhau về khả năng. Ở đây điểm đại vận đầu tiên ở ngay chính cung Mệnh chính là nét vẽ phác họa cuộc đời, xuyên suốt ảnh hưởng từ đầu tới cuối. Khó có thể thay đổi bản tính của chính ta, do bản tính phát khởi trong tiềm thức. Tuy nhiên có thể khiến bản tính hướng theo chiều hướng tốt. Bản tính của Cự Môn là lời nói, cự cãi, mang tính ám. Khi hóa Quyền cách là sự quyền uy khiến được sự nể trọng. Bản tính của Cự Môn vẫn là ngôi sao ngôn ngữ, miệng lưỡi. 

Bố cục này cũng vậy. Mệnh cách đại vận Vũ Tham thuộc Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham là đại vận đầu tiên. Khó khăn và những việc không ngờ mà thất vọng là ý nghĩa toàn bộ cách cục này. Khi tốt lại mang ý nghĩa bản thân mệnh tạo có Sát tính và mâu thuẫn trong suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho khó khăn. Sát lực lớn. Ở đời muốn thành tựu từ khó khăn đi lên người viết chưa gặp trường hợp không được Sát cách hợp hóa hữu tình mà thành tựu. Vũ Tham có tính chất mạnh, cách Vũ Tham Việt có điểm mạnh phát sinh lòng tham với tiền bạc, tài chính. Giao hội Song Lộc đặc biệt Lộc Tồn rất có giá trị tại đây hình thành cách cục luôn cảm thấy bất mãn trong nội tâm, chính là tích lũy khí đương vượng mà có thể thành công. Cổ nhân luận vòng Lộc Tồn là vòng Thiên Can rất quan trọng do biểu thị của đương khí, khả năng vượt qua khó khăn, liên tục, bám nắm với mục tiêu nên là vòng sao dễ thành tựu sự nghiệp. Cách cục này Vũ Tham thuộc tài, lại có Lưỡng Lộc là cách cục tốt, thêm Đào Quả nhận được kết quả xứng với mỗi khi bản thân nỗ lực, cố gắng. Tất nhiên phân loại thì ở đây tổ hợp ở mức tương đối tốt. Bố cục nếu giao hội thêm các sao tới mức hoàn chỉnh. Nếu có Hỏa Tinh đồng độ là hơn một mức, tham vọng về tài cách trở nên thường trực, cháy bỏng. Do Tham Hỏa Tồn là cách cục rất mạnh. Thứ đến, Triệt thay bằng Tuần cách cục tham muốn trở nên vững chắc với kế hoạch, thêm sự cẩn trọng lớn và tăng mạnh tính tác dụng của Vũ Song Lộc. Nếu thêm Tả Hữu trong khi đắc hai vòng Lộc Tồn và vòng Trường Sinh là mệnh thuộc địa vị đứng đầu của quốc gia. Vì Sát cách hình thành tại đây nhưng hữu lực vô hướng. Ở đây bản cung mệnh cho một tham vọng rất tốt thường trực trong nội tâm. 

Cũng cách cục này mang ý nghĩa phương pháp giải quyết công việc và vạch ra kế hoạch cụ thể. Vũ Tham tốt bởi khả năng linh hoạt, tùy biến. Tuy nhiên ở đây ngộ Tồn Tướng Ấn tức khuynh hướng ổn định, không biến động thích nghi như việc giao hội với Kình Đà Hao hay Thanh Phi Phục. Đường lối lý tưởng chính là cách Tử Sát ngộ Lộc Tồn. Ở đây lý tưởng của Tử Vi ít dụng tình cảm, sự trung thành của kẻ phò tá mà chủ dụng tính chất Sát mạnh của Thất Sát. Bố cục này với Vũ Tham chịu tác động đường lối của Tử Sát thuộc cách hành động nhanh mạnh để sớm đạt mục đích. Định hướng như vậy phù hợp với Vũ Tham. Đại vận đầu tiên qua cung độ mệnh như vậy hình thành cá tính tham vọng lớn báo hiệu cho thành tựu lớn hoặc thất bại lớn ở các vận sau. Nam mệnh với cung an Thân tại Tử Sát như vậy hợp với tính quyết đoán, chớp thời cơ. Lưu ý bố cục này nếu ưa sự tích lũy dần phát triển, hoặc gây dựng một thời gian dài chỉ khiến nội tâm càng dễ tạo nên sai lầm. Ở đây nếu dụng Lưỡng Lộc là sự cẩn trọng, sẵn sàng bỏ qua các cơ hội không chắc chắn để quyết đoán thực hiện thời vận dù lớn hay nhỏ. Vũ Tham có khả năng dự đoán, mưu tính rất tốt, đặc biệt khi có Song Lộc có Việt thường các sách luận chuyên quyền. Do thực chất bố cục Song Lộc ngộ Vũ Tham là sự suy xét lợi ích trước sau. Nếu bố cục Song Lộc đi với các cách cục đều khiến tăng vượng bố cục chính tinh nhờ sự nghiên cứu sâu trong bản chất và lợi ích. Do tính thời cơ đủ nên Sát cách có thể dụng tuy có khuyết điểm bởi khả năng cát hóa do sự quyền biến chưa thực khả dụng để nắm bắt và tạo ra thời cơ. Các bố cục cần thiết khi nhập đại vận bổ trợ sẽ thành cách. Rất lưu ý điểm tốt ban đầu là cung an Thân nhập vượng Tử Sát Tồn Sinh Vượng bất phá cách. Lý tưởng định hướng công phá, nắm vững thời cơ để chủ động quyết định. Mệnh cách có tính tùy biến linh hoạt chưa thực sự lớn, dễ đưa ra quyết định sai khi ổn định và chỉ đúng khi bản thân rơi vào thế khó khăn, bế tắc khiến nam mệnh phải tự định đoạt. Nếu nghiên cứu sách, hay nghiên cứu các sách về quân sự, các chiến thuật đánh trận và chắc chắn việc này sẽ cát hóa rất lớn bố cục này vì thế chiến trận chính là Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm. Trong đó sẽ mô tả một trận chiến bởi toàn cách cục. Khi cơ hội và việc chiếm ưu thế quyết định đánh sẽ khiến kẻ yếu đánh thắng kẻ mạnh gấp mười. Một lần đầu tư là một trận đánh. Một lần chắc chắn có giá trị hơn nhiều lần quyết định khi vẫn còn khả năng thất bại. Người viết sẽ luận sâu vào các đại vận hiện tại và vận sau do ba vận liên tiếp mang ý nghĩa khá hay. 

Bạn đang xem: Vũ Tham cách phát phú

Vũ Tham cách qua vận đầu tiên tại cung Mệnh nhập đại vận thứ hai bản cung độ Cự Nhật ngộ Mã Khốc Khách Đại giao hội Kình Tang Phượng có Hỏa Linh. Bản cung xuất hiện cách cục Cự Nhật Mã Tuyệt, bố cục này nhập đại vận thứ hai là cách cục hay với Vũ Tham. Cự Nhật cư Dần có tính chất hướng lên, dương lên, chủ tính chất khai sáng lớn. Cách cục này cũng mang ý nghĩa vươn lên, với tham vọng của Vũ Tham nhập vận Hỏa Linh. Mã Tuyệt là điểm yếu của bố cục này khi giao hội với Cự Nhật hình thành thế bế tắc, phản kháng. Cái tốt ở đây là bố cục Kình Hao Phượng Khốc có tính quyết liệt thay đổi. Từ đó, Vũ Tham nhập tới cung vận thứ hai đạt được sự linh hoạt biến đổi trước bế tắc và có sự ngưỡng mộ đắc danh. Đại vận này rất có giá trị khiến cách cục Vũ Tham có thể thành tựu sớm hơn. Cự Nhật phát khởi lòng tham muốn của Tham Tuần, với cách Mã Khốc Khách chủ táo bạo trong suy nghĩ tham vọng của bản thân. Cự Nhật dương lên bởi Kình, chủ động là Cự Kình. Cự Nhật còn là chuyên môn, khả năng nghiên cứu sâu vấn đề. Đại vận này kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh mang ý nghĩa tốt trước khi nhập vận Tướng Không Kiếp. Sự khó khăn là bất mãn, ưa hướng đi mới khiến nam mệnh xuất hiện các tư tưởng khác xây dựng sự nghiệp. Nhìn chung vận Cự Nhật mang ý nghĩa tốt cho Vũ Tham phát triển, cách Kình Phượng tiến lên phía trước vượt qua khó khăn. Chỉ khuyết điểm bởi khí vận không mạnh mà ở vị trí Suy Tuyệt khiến cách cục chưa thể bạo phát về Tài cách ngay vận này, những tư tưởng tham vọng và hướng đi chưa thực sự táo bạo, lớn như ở vận sau. Đại vận thứ hai nếu theo Văn cách thì hợp trợ cách, lấy Tài cách trợ lực dẫn khí tham muốn cho Văn Cách. Nếu vận này ưa việc phát tài thì khó khăn vì chưa đủ khí lực và khí đang suy tức khó khăn trùng trùng, Cự Nhật Kình Hỏa là nông nổi, hay gặp trong bố cục ” Cự Hỏa Kình Dương gia Sát chung thân ải tử”. Ở đây Cự Linh Xương có Hỏa Kình dễ nghe lời không đúng nông nổi gặp sai lầm. Vũ Tham cách có đặc điểm rất dễ sai lầm do tham muốn khi trẻ, may mắn khi cung an Thân tại Tử Sát Tồn tính ổn định khá tốt khiến những sai lầm không tới mức độ nguy hiểm tính mạng do lý tưởng sống vẫn còn, Tử Sát không giao hội với Không Vong thì còn vững, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, bế tắc. 

Qua vận Cự Nhật nhập tới cung vận Thiên Tướng ngộ Kiếp Không Phụ Bật Khôi Khoa. Đây là sự khác biệt của Sát cách được chế hóa thành tựu chỉ với Khoa Phụ Bật nhưng cát hóa lớn hơn rất nhiều cách cục toàn cát tinh giao hội. Nếu ở đây không gặp Không Kiếp thì bố cục chỉ luận bình thường. Phàm vạn vật khi an ổn thì khó được đột biến, khi lâm vào thế cùng, khó khăn lại tạo lực kích phát với thành tựu rất lớn. Ở đây bố cục Thiên Tướng độc tọa đơn thủ trong nhóm Phủ Tướng không có Tử Vũ Liêm để hoàn chỉnh nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm xấu vì lâm vào thế bất ổn, khó khăn do không gặp đường lối tổ chức. Với Vũ Tham và cung an Thân là Tử Sát nhập cách cục này nên tư tưởng đường lối do bản thân ta làm chủ, vì vậy thực chất là giao hội đủ cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Với Thiên Tướng ngộ Không Kiếp Phụ Bật tính chất hoạch phát lớn. Tuy nhiên. Đây là hoạch phát hoạch phá nên rất cẩn trọng. Đại vận này sẽ là những thăng trầm, do đó phải biết giữ trung dung. Khi thăng ắt sẽ gặp khó ngay tức thì và khi trầm sẽ có việc đột biến bất ngờ đạt được. Đây là cách thường gặp trong bố cục của Tướng Không Kiếp Phụ Bật. Cái để Thiên Tướng thực sự dụng được bố cục này là không ngừng tiến lẻn, không lơ là bất cứ một thời điểm khi dụng cách. Cách cục Phủ Tường tại đây sẽ phần lớn không do nhân chủ định mà do sự bộc phát tạo ra thành tựu và thất bại. Cách cục vận này không phải là vận thành tựu, mà là vận biến động mạnh. Phủ Tướng tốt khi lấy Phủ chế Tướng, trong thế Thanh Phi Phục. Kiếp tại vị trí Thiên Di ngộ Thanh Long. Do đó tính cát hóa của Thanh Long với Thiên Phủ giảm. Điều này dễ dẫn tới sự sai lầm khi tính toán, quản lý. Cũng với bố cục này, tiền bạc chủ Thiên Phủ quản lý nếu ổn định thì ắt bị hao hụt lớn qua các công việc. Nếu sử dụng luân chuyển thì có được mất nhưng Phủ Tướng có lợi ích hơn việc Phủ phá. Cách cục này có chế hóa hữu tình do Thiên Tướng ngộ Hữu Bật và Thiên Phủ đồng độ Tả Phụ lại gặp Hóa Khoa của Hữu Bật. Ở đây Tướng Bật là võ cách, Tả Phụ thuộc văn cách. Tuy cách cục không đầy đủ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh tổ chức, mang ý nghĩa người quản lý và nắm quyền trong tổ chức. Do không có Tử Vũ Liêm nên bản thân tự gây dựng quyền cho chính ta. Tử Vũ Liêm hay vì đưa ra con đường cho bản thân, lý tưởng đường đi, giải pháp và có tính bạo lực, quyết tâm với chí hướng. Mệnh Thân trợ cách cho đại vận Thiên Tướng rất lớn. Khi mục tiêu và hành động thống nhất khi sẽ có thành tựu từ nỗ lực. Đại vận này đã qua được hơn một nửa. Năm Mậu Thất tức năm 2018 nhập tiểu vận Cơ Lương trong bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương ngộ Diêu Đà Kỵ ngộ Hình Khúc Thương Sứ. Đây là cách cục không mấy hay. Bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ sự hạnh phúc, an ổn gia đình. Tuy nhiên, ở đây cách cục Cơ Lương ngộ Tam Ám lại có Khúc Sứ Hình mang ý nghĩa ngày tháng đen tối, khổ cực trong nội tâm. Bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương mang ý nghĩa yên ổn, hạnh phúc nay mang ý nghĩa không may, dễ thất cơ lỡ vận. Trong bố cục này còn có thể gặp phải chuyện đau buồn, chia ly trong năm. May ở đây không có Phượng Khốc nhưng bố cục này vẫn bất lợi cho Thái Âm tức nữ giới trong nhà. Trong năm này, nhiều cơ hội tới và thời vận tuy nhiên những việc ấy thường là những nguy cơ thất bại lớn. Sát cách này có thể chế hóa nhưng khả năng thất bại lớn. Bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương còn là tình cảm gia đình, ở đây luôn có Tam Ám tức ba sao Diêu Đà Kỵ tạo nên sự đen tối. Trong khi đó gốc Đại Vận là Tướng ngộ Không Kiếp nếu năm này có khởi tạo hay đầu tư thì mất nhiều hơn được. Bố cục Cơ Lương rất thôi thúc bởi thời cơ tới nhưng đây thực là nguy cơ. Vũ Tham đa tài nhưng mắc bởi chữ tham vọng và khả năng chế hóa thất thường Sát cách của Tướng Không Kiếp. Tiểu Vận này không nên động, quẻ thời bĩ nếu động ắt dễ gặp nguy khốn. Tiểu vận năm Kỷ Hợi tức năm 2019 tốt hơn. Bố cục Tử Sát Tồn Sinh trong bố cục Lưỡng Lộc, gốc đại vận là Tướng Không Kiếp mang ý nghĩa khá hay. Năm này Sát cách đắc ý, tức Tử Sát may có Thất Sát hóa hợp với Tướng Không Kiếp mà thành bè đảng, Sát cách tương hợp, trong cái quyết đoán, cương cường chớp thời cơ mà đạt được lợi ích của Tài cách. Năm này là năm phát tài, nếu mở rộng, đứng đầu khởi tạo sự nghiệp, gánh vác trách nhiệm thì năm này là năm tốt, được cả tài lẫn danh. Tính thăng trầm bất ổn của Tướng hóa bởi Sát Phá Tham. Trong năm này xuất hiện bế tắc, tuy nhiên cách cục mạnh hóa khó khăn thành kích phát. Vũ Tham đều hóa Quyền Lộc tiểu vận trùng phùng mệnh, năm này ắt có dấu ấn để lại. Tuy không phải đại cát nhưng là năm tốt để tiến hành tạo dựng. Tiểu vận năm Canh Tí tức năm 2020 nhập cách VCD nội Cự Nhật, ngoại là Đồng Âm. Bố cục Cự Nhật giao hội Kình Tang Phượng có Mã Khốc Khách. Bố cục này càng động càng có lợi. Cự Nhật có Kình Mã Phượng là hướng lên, dương lên phát triển. Cách cục này có Lưu Lộc nên mang ý nghĩa tốt, tiểu vận năm này hợp với Tướng Không Kiếp, luận tốt cho Tài Danh. 

Qua đại vận Thiên Tướng độc tọa nhập vận tiếp theo với cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương. Cơ Lương nhập Thìn cung ngộ Tuế Đà Kỵ Hình tại bản cung, giao hội Hổ Quyền Khúc Triệt tại cung độ Đồng Âm. Bố cục này mang ý nghĩa Sát vượng, cách cục tác hóa rất mạnh. Cơ Lương nhập Thìn cung đắc ý, tuy nhiên bản cung lại là Kỵ Hình trong bộ Tam Ám đầy đủ, do đó Thiên La trong bộ La Võng có khuynh hướng gây họa hơn tạo phúc. Cơ Lương khó có thể chế hóa được Sát cách tạo bởi Tam Ám và Hình Kỵ Tuế do tính chất của Thiên Lương. Sao Thiên Lương trong bộ Âm Lương rất kỵ ngộ Tam Ám, chủ ngày tháng vất vả, khó khăn, tối tăm. Trong trường hợp này có Quyền Tinh nhưng trong cách cục Quyền Hình hội Sát Kỵ mang lại nhiều họa hơn phúc. Bố cục Cơ Lương này có thể chế hóa một phần nhưng khó toàn diện. Toàn cục đại vận này mang ý nghĩa rủi ro, cái bẫy giăng trước với những sai lầm trong tính toán thời cơ, bố cục này còn tăng thêm bởi Hình trong cách Hình Kỵ tức việc sai lầm, sai sót tới từ tính toán của bản thân. Nếu chỉ Thiên Cơ độc tọa trong cách đã có khó khăn, nay thêm Thiên Lương lại càng dễ gặp sai lầm. Vận này dụng Cơ bất dụng Lương. Với Thiên Lương là may mắn, chủ được thời vận nay thành nguy cơ. Buộc hóa cách cục Tam Ám Kỵ Hình thành sự thâm hiểm, mưu toán sâu trong nội tâm khi làm việc mới có thể dụng được bố cục này. Trong vận này Sát cách vượng nên sẽ cần cẩn trọng một số tiểu vận quyết định cách tác họa có thể gặp họa tới tính mạng vì Xương Khúc Thương Sứ là cách Quế Sứ Hoa Thương tối hiềm giao hội, lại kiến Sát cách. Lá số Vũ Tham luận tốt không phải do mệnh cách tốt, mà chính ở yếu tố vận đều thuộc bố cục Sát cương gặp chế. Ở đại vận này thì có khó khăn hơn. Nam mệnh buộc vận này phải hướng tới tư tưởng bày âm mưu, âm kế mang tính chất sâu để giành được lợi ích khi cạnh tranh. Tuy nhiên lưu ý tránh việc liên quan tới phạm pháp, hay gây hại do Hình Kỵ Quan Phủ có Lưỡng La sẽ tạo tai họa sạp đến khi tác hóa sai. Trong vận này như một việc này mưu thế cờ. Trong tâm luôn âm thầm tính toán nhiều bước đi, rà soát cẩn trọng, dụng âm mưu, lại hướng tới nghiên cứu các môn toán số, như Dịch Lý hay Kỳ Môn tức hướng tới cái âm huyền bí của Kỵ Cơ mà phá được cách La Võng thì vượt qua dễ dàng. Bằng nếu xuất hiện sự nôn nóng, chóng đạt được thành tựu, ra quyết định không bày cơ mưu sâu sắc thì Sát cách hóa bố cục ứng hợp cái bẫy là cho bản thân ta. Lúc đó hình thành cách cục lâm vào thế bí, đường cùng làm lại rất khó, khí hình đã suy mất nhiều cơ hội của cuộc đời, lại Sát cách hóa được thì mang lại thành tựu lớn tức được 2 lần, nếu thất bại thì lại từ số không tự bố cục thử thách thất bại khiến nhiều lá số mệnh quý cuộc đời thăng trầm không thành tựu chữ danh và lợi. Đại vận Cơ Lương, nếu trong vận có tiểu vận năm Sửu Tuất thì đây là hai năm cẩn trọng hơn với tất cả mưu tính, cơ hội. Đại vận này luôn khiến bản thân nắm thế chủ động, tức khiến Lưỡng Đà không được hóa nguyên cục thành cái bẫy tác họa. Năm Sửu là năm đầu tiên của đại vận nên chú trọng hơn. Nhìn chung cần rõ Cơ Lương là chủ tinh, ý nghĩa cơ bản của dịch biến bởi giao hội tổ hợp bàng tinh. Cơ Lương nhập vận với mệnh Vũ Tham họa phúc, thành bại đều liên quan tới cách dụng thời cơ, thời điểm và may mắn tới. Ở đây ý nghĩa đại vận khi phối hợp toàn cách cục báo hiệu sự cản trở, nguy cơ rất lớn, đề phòng. Tuy nhiên Cơ Lương vận này lại đủ khí của Sát, nếu hỏa luyện được kim thành hữu dụng tức cuộc đời làm nên đại nghiệp, nếu thất bại thì tuy không tuyệt đường nhưng sẽ mất nhiều công sức gây dựng lại. Tới vận sau Tử Sát khí hình vận trước không mạnh thì thành tựu không lớn. Thầy luận tóm lược, không dài dòng trợ cách rất quan trọng, tới khi nhập vận tới đọc lại khắc rõ nên ứng hóa với tình thế. Đại vận này là đề phòng trước các cơ hội, biến hóa tâm thành cơ mưu tính toán sâu xa, âm cách vượng thì thành hơn bại. Vận này cũng rất chú trọng tới sức khỏe, các bệnh âm thầm trong cơ thể dễ tác họa. Trong tình cảm gia đình cũng sẽ có sóng gió, do đó nên tùy cơ ứng biến trước, chủ vận này hoàn cảnh, thời vận mang tới không phải bản thân. Tuy nhiên tới vận sau chính là bản thân ta. 

Nhập vận Tử Sát từ 44 tới 53. Đại vận này nhập cung Quan Lộc với cách Tử Sát Tồn Sinh giao hội Đào Lộc hình thành cách cục Lưỡng Lộc ngộ Trường Sinh. Đại vận trước phải lo lắng về sức khỏe thì vận này vấn đề này rất tốt. Nội tâm cũng có khí thế rất mạnh. Cách cục Tử Sát cần Quyền tinh để luận phản tác tinh tường, tuy nhiên có Lưỡng Lộc chủ quyền biến có khuyết điểm nhỏ nhưng vẫn là cách cục có lợi cho tài danh. Đại vận này ổn định khó biến động mạnh bởi những cơ hội như vận Cơ Lương. Lưỡng Lộc có tác dụng ổn định tất cả bố cục, ngay cả cách cục VCD ngộ Tam Không là cách cục biến động rất mạnh. Ở đây Tử Sát cư cung an Thân tức Thân và Vận nhập bố cục này. Nếu Sát cách vận trước được hóa cục bởi trợ cách thì đại vận này thân phận ta, bản thân ta có quyền định đoạt tới xã hội. Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham đắc cách mang ý nghĩa đứng trên xã hội. Tuy nhiên với cách cục này luôn gặp khổ trong nội tâm, cũng xung đột trong hoàn cảnh, tạo nên khó khăn, bế tắc cần phải giải quyết. Vũ Tham nhập vận Lưỡng Lộc có Sát là cách cục hoạch phát về tài cách. Đại vận này là đại vận khá tốt giúp ổn định về cách cục trước biến động của đại vận trước. Do đó Sát cách được bình ổn thì tạo nên lực hoạch phát, lại có Thất Sát tại bản cung vận khá hay. Nếu qua tiểu vận năm Tí và năm Dậu đều là hai năm tạo nên thành tựu tốt. Trong vận này thì tình cảm gia đình cũng sẽ gặp bất hòa. Tử Sát nắm quyền định đoạt số phận chính là làm chủ bản thân. Bố cục này hoàn toàn khác với câu phú Thất Sát lâm Thân chung thị yểu. Một điểm khuyết thiếu bởi bố cục này không gặp trợ cách tổ hợp cung trọng điểm cát hóa mà chỉ gặp Lưỡng Lộc có Đào nhập cách. Do đó mệnh tạo cần dụng Thất Sát ở thể tính hành động và Tử Vi ở đường lối. Định hướng bản thân tới tham vọng lớn, và thực hiện tham vọng kế hoạch bởi Thất Sát là ứng cách. 

Qua vận Tử Sát tức hơn nửa cuộc đời. Ngũ thập tri thiên mệnh, kẻ tới tuổi ấy thì tự biết được số mệnh của bản thân do thiên định. Từ đó thì các bố cục đã được dụng tất cả, chế hóa ứng hợp theo mức độ khác nhau mà do bản thân lựa chọn với hoàn cảnh về sau. Do đó tử vi đông a luận cách cục không xác định chế hóa Sát với vận sau. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ Tham cách phát phú

Lá số nam mệnh Vũ Tham đắc vòng Trường Sinh và vòng Lộc Tồn. Khí hình gốc thấp, khuynh hướng Tài Cách ứng hợp mà thành tựu trong khó khăn bế tắc lớn. Mệnh cách Vũ Tham ngộ Lưỡng Lộc có Đào Tướng, bản cung Mệnh có Vũ Tham Hóa Lộc, cung an THÂN ở Quan Lộc với Tử Sát Lưỡng Lộc ở vị trí Lộc Tồn. Tài cách vượng, Đào Hoa cách bị chế hóa ứng hợp về Tài Cách, dù mệnh không có Tam Hóa Xương Khúc Tả Hữu nhưng hoạch phát là do vậy. Nếu khuynh hướng Đào Hoa Cách thì bất dụng, phá cách. Năm Giáp Ngọ nợ tiền lớn do bài bạc, gặp bế tắc. Sau đó nỗ lực, năm Đinh Dậu ứng khí hình cực vượng, Tài cách nhập đại tiểu vận trùng phùng Tướng Binh Bật Không Kiếp hoạch phát hoạch phá, phát phú cách, đương số từ bế tắc phát tài. Khí hình vận vượng, tham vọng về Tài rất lớn, đương số 30 tuổi. Đại vận hành qua mỗi lá số gồm 12 cung vận ứng với tối đa số tuổi là 125. Tuy nhiên thực chất đến cung độ Thiên Di nhìn lại đối cung là Mệnh thì biết được mệnh trời. Các cung độ trên lá số tử vi đều quan trọng, tất cả các sao đều là của bản thân ta do vận hành. Phân làm 4 nhóm sao chính Tử Phủ Vũ Tưởng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Các nhóm sao này đặc trưng cho các mặt tính cách biệt của mỗi tư tưởng bản tính, cũng biểu hiện qua xã hội xung quanh qua tư tưởng của bản thân dẫn tới các hành động theo các hướng. Như một bức tranh, kẻ chú ý cái này, kẻ chú ý nơi khác, người khen kẻ chê là sự nhìn nhận qua mệnh cách với xã hội bên ngoài. Các cơ hội thành tựu cũng vậy, người vận bạo phát tài danh thì nhìn ra. Kẻ nhập vận xấu thì đa phần chiêu cảm nguy cơ. Sự chiêu cảm tác động rất mạnh ứng hợp các bố cục như Sát cách tác họa gây ra tai kiếp, nặng có thể nguy hiểm vong mạng. Trong khi mệnh Tử Vi nhìn xã hội bởi đường lối, sự nhóm họp những ngoài xung quanh bởi lý tưởng của bản thân, ưa việc gánh vác, xây dựng đường lối. Thiên Cơ nhìn xã hội ở mặt lợi ích và cơ hội để thu lợi ích về, khác với cách nhìn của Tử Vi. Xã hội mỗi mệnh tạo khác nhau hướng tới khuynh hướng bản tính khác nhau và thành tựu hay thất bại cũng khác nhau về khả năng. Ở đây điểm đại vận đầu tiên ở ngay chính cung Mệnh chính là nét vẽ phác họa cuộc đời, xuyên suốt ảnh hưởng từ đầu tới cuối. Khó có thể thay đổi bản tính của chính ta, do bản tính phát khởi trong tiềm thức. Tuy nhiên có thể khiến bản tính hướng theo chiều hướng tốt. Bản tính của Cự Môn là lời nói, cự cãi, mang tính ám. Khi hóa Quyền cách là sự quyền uy khiến được sự nể trọng. Bản tính của Cự Môn vẫn là ngôi sao ngôn ngữ, miệng lưỡi. 

Bố cục này cũng vậy. Mệnh cách đại vận Vũ Tham thuộc Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham là đại vận đầu tiên. Khó khăn và những việc không ngờ mà thất vọng là ý nghĩa toàn bộ cách cục này. Khi tốt lại mang ý nghĩa bản thân mệnh tạo có Sát tính và mâu thuẫn trong suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho khó khăn. Sát lực lớn. Ở đời muốn thành tựu từ khó khăn đi lên người viết chưa gặp trường hợp không được Sát cách hợp hóa hữu tình mà thành tựu. Vũ Tham có tính chất mạnh, cách Vũ Tham Việt có điểm mạnh phát sinh lòng tham với tiền bạc, tài chính. Giao hội Song Lộc đặc biệt Lộc Tồn rất có giá trị tại đây hình thành cách cục luôn cảm thấy bất mãn trong nội tâm, chính là tích lũy khí đương vượng mà có thể thành công. Cổ nhân luận vòng Lộc Tồn là vòng Thiên Can rất quan trọng do biểu thị của đương khí, khả năng vượt qua khó khăn, liên tục, bám nắm với mục tiêu nên là vòng sao dễ thành tựu sự nghiệp. Cách cục này Vũ Tham thuộc tài, lại có Lưỡng Lộc là cách cục tốt, thêm Đào Quả nhận được kết quả xứng với mỗi khi bản thân nỗ lực, cố gắng. Tất nhiên phân loại thì ở đây tổ hợp ở mức tương đối tốt. Bố cục nếu giao hội thêm các sao tới mức hoàn chỉnh. Nếu có Hỏa Tinh đồng độ là hơn một mức, tham vọng về tài cách trở nên thường trực, cháy bỏng. Do Tham Hỏa Tồn là cách cục rất mạnh. Thứ đến, Triệt thay bằng Tuần cách cục tham muốn trở nên vững chắc với kế hoạch, thêm sự cẩn trọng lớn và tăng mạnh tính tác dụng của Vũ Song Lộc. Nếu thêm Tả Hữu trong khi đắc hai vòng Lộc Tồn và vòng Trường Sinh là mệnh thuộc địa vị đứng đầu của quốc gia. Vì Sát cách hình thành tại đây nhưng hữu lực vô hướng. Ở đây bản cung mệnh cho một tham vọng rất tốt thường trực trong nội tâm. 

Cũng cách cục này mang ý nghĩa phương pháp giải quyết công việc và vạch ra kế hoạch cụ thể. Vũ Tham tốt bởi khả năng linh hoạt, tùy biến. Tuy nhiên ở đây ngộ Tồn Tướng Ấn tức khuynh hướng ổn định, không biến động thích nghi như việc giao hội với Kình Đà Hao hay Thanh Phi Phục. Đường lối lý tưởng chính là cách Tử Sát ngộ Lộc Tồn. Ở đây lý tưởng của Tử Vi ít dụng tình cảm, sự trung thành của kẻ phò tá mà chủ dụng tính chất Sát mạnh của Thất Sát. Bố cục này với Vũ Tham chịu tác động đường lối của Tử Sát thuộc cách hành động nhanh mạnh để sớm đạt mục đích. Định hướng như vậy phù hợp với Vũ Tham. Đại vận đầu tiên qua cung độ mệnh như vậy hình thành cá tính tham vọng lớn báo hiệu cho thành tựu lớn hoặc thất bại lớn ở các vận sau. Nam mệnh với cung an Thân tại Tử Sát như vậy hợp với tính quyết đoán, chớp thời cơ. Lưu ý bố cục này nếu ưa sự tích lũy dần phát triển, hoặc gây dựng một thời gian dài chỉ khiến nội tâm càng dễ tạo nên sai lầm. Ở đây nếu dụng Lưỡng Lộc là sự cẩn trọng, sẵn sàng bỏ qua các cơ hội không chắc chắn để quyết đoán thực hiện thời vận dù lớn hay nhỏ. Vũ Tham có khả năng dự đoán, mưu tính rất tốt, đặc biệt khi có Song Lộc có Việt thường các sách luận chuyên quyền. Do thực chất bố cục Song Lộc ngộ Vũ Tham là sự suy xét lợi ích trước sau. Nếu bố cục Song Lộc đi với các cách cục đều khiến tăng vượng bố cục chính tinh nhờ sự nghiên cứu sâu trong bản chất và lợi ích. Do tính thời cơ đủ nên Sát cách có thể dụng tuy có khuyết điểm bởi khả năng cát hóa do sự quyền biến chưa thực khả dụng để nắm bắt và tạo ra thời cơ. Các bố cục cần thiết khi nhập đại vận bổ trợ sẽ thành cách. Rất lưu ý điểm tốt ban đầu là cung an Thân nhập vượng Tử Sát Tồn Sinh Vượng bất phá cách. Lý tưởng định hướng công phá, nắm vững thời cơ để chủ động quyết định. Mệnh cách có tính tùy biến linh hoạt chưa thực sự lớn, dễ đưa ra quyết định sai khi ổn định và chỉ đúng khi bản thân rơi vào thế khó khăn, bế tắc khiến nam mệnh phải tự định đoạt. Nếu nghiên cứu sách, hay nghiên cứu các sách về quân sự, các chiến thuật đánh trận và chắc chắn việc này sẽ cát hóa rất lớn bố cục này vì thế chiến trận chính là Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm. Trong đó sẽ mô tả một trận chiến bởi toàn cách cục. Khi cơ hội và việc chiếm ưu thế quyết định đánh sẽ khiến kẻ yếu đánh thắng kẻ mạnh gấp mười. Một lần đầu tư là một trận đánh. Một lần chắc chắn có giá trị hơn nhiều lần quyết định khi vẫn còn khả năng thất bại. Người viết sẽ luận sâu vào các đại vận hiện tại và vận sau do ba vận liên tiếp mang ý nghĩa khá hay. 

Vũ Tham cách qua vận đầu tiên tại cung Mệnh nhập đại vận thứ hai bản cung độ Cự Nhật ngộ Mã Khốc Khách Đại giao hội Kình Tang Phượng có Hỏa Linh. Bản cung xuất hiện cách cục Cự Nhật Mã Tuyệt, bố cục này nhập đại vận thứ hai là cách cục hay với Vũ Tham. Cự Nhật cư Dần có tính chất hướng lên, dương lên, chủ tính chất khai sáng lớn. Cách cục này cũng mang ý nghĩa vươn lên, với tham vọng của Vũ Tham nhập vận Hỏa Linh. Mã Tuyệt là điểm yếu của bố cục này khi giao hội với Cự Nhật hình thành thế bế tắc, phản kháng. Cái tốt ở đây là bố cục Kình Hao Phượng Khốc có tính quyết liệt thay đổi. Từ đó, Vũ Tham nhập tới cung vận thứ hai đạt được sự linh hoạt biến đổi trước bế tắc và có sự ngưỡng mộ đắc danh. Đại vận này rất có giá trị khiến cách cục Vũ Tham có thể thành tựu sớm hơn. Cự Nhật phát khởi lòng tham muốn của Tham Tuần, với cách Mã Khốc Khách chủ táo bạo trong suy nghĩ tham vọng của bản thân. Cự Nhật dương lên bởi Kình, chủ động là Cự Kình. Cự Nhật còn là chuyên môn, khả năng nghiên cứu sâu vấn đề. Đại vận này kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh mang ý nghĩa tốt trước khi nhập vận Tướng Không Kiếp. Sự khó khăn là bất mãn, ưa hướng đi mới khiến nam mệnh xuất hiện các tư tưởng khác xây dựng sự nghiệp. Nhìn chung vận Cự Nhật mang ý nghĩa tốt cho Vũ Tham phát triển, cách Kình Phượng tiến lên phía trước vượt qua khó khăn. Chỉ khuyết điểm bởi khí vận không mạnh mà ở vị trí Suy Tuyệt khiến cách cục chưa thể bạo phát về Tài cách ngay vận này, những tư tưởng tham vọng và hướng đi chưa thực sự táo bạo, lớn như ở vận sau. Đại vận thứ hai nếu theo Văn cách thì hợp trợ cách, lấy Tài cách trợ lực dẫn khí tham muốn cho Văn Cách. Nếu vận này ưa việc phát tài thì khó khăn vì chưa đủ khí lực và khí đang suy tức khó khăn trùng trùng, Cự Nhật Kình Hỏa là nông nổi, hay gặp trong bố cục ” Cự Hỏa Kình Dương gia Sát chung thân ải tử”. Ở đây Cự Linh Xương có Hỏa Kình dễ nghe lời không đúng nông nổi gặp sai lầm. Vũ Tham cách có đặc điểm rất dễ sai lầm do tham muốn khi trẻ, may mắn khi cung an Thân tại Tử Sát Tồn tính ổn định khá tốt khiến những sai lầm không tới mức độ nguy hiểm tính mạng do lý tưởng sống vẫn còn, Tử Sát không giao hội với Không Vong thì còn vững, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, bế tắc. 

Qua vận Cự Nhật nhập tới cung vận Thiên Tướng ngộ Kiếp Không Phụ Bật Khôi Khoa. Đây là sự khác biệt của Sát cách được chế hóa thành tựu chỉ với Khoa Phụ Bật nhưng cát hóa lớn hơn rất nhiều cách cục toàn cát tinh giao hội. Nếu ở đây không gặp Không Kiếp thì bố cục chỉ luận bình thường. Phàm vạn vật khi an ổn thì khó được đột biến, khi lâm vào thế cùng, khó khăn lại tạo lực kích phát với thành tựu rất lớn. Ở đây bố cục Thiên Tướng độc tọa đơn thủ trong nhóm Phủ Tướng không có Tử Vũ Liêm để hoàn chỉnh nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm xấu vì lâm vào thế bất ổn, khó khăn do không gặp đường lối tổ chức. Với Vũ Tham và cung an Thân là Tử Sát nhập cách cục này nên tư tưởng đường lối do bản thân ta làm chủ, vì vậy thực chất là giao hội đủ cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Với Thiên Tướng ngộ Không Kiếp Phụ Bật tính chất hoạch phát lớn. Tuy nhiên. Đây là hoạch phát hoạch phá nên rất cẩn trọng. Đại vận này sẽ là những thăng trầm, do đó phải biết giữ trung dung. Khi thăng ắt sẽ gặp khó ngay tức thì và khi trầm sẽ có việc đột biến bất ngờ đạt được. Đây là cách thường gặp trong bố cục của Tướng Không Kiếp Phụ Bật. Cái để Thiên Tướng thực sự dụng được bố cục này là không ngừng tiến lẻn, không lơ là bất cứ một thời điểm khi dụng cách. Cách cục Phủ Tường tại đây sẽ phần lớn không do nhân chủ định mà do sự bộc phát tạo ra thành tựu và thất bại. Cách cục vận này không phải là vận thành tựu, mà là vận biến động mạnh. Phủ Tướng tốt khi lấy Phủ chế Tướng, trong thế Thanh Phi Phục. Kiếp tại vị trí Thiên Di ngộ Thanh Long. Do đó tính cát hóa của Thanh Long với Thiên Phủ giảm. Điều này dễ dẫn tới sự sai lầm khi tính toán, quản lý. Cũng với bố cục này, tiền bạc chủ Thiên Phủ quản lý nếu ổn định thì ắt bị hao hụt lớn qua các công việc. Nếu sử dụng luân chuyển thì có được mất nhưng Phủ Tướng có lợi ích hơn việc Phủ phá. Cách cục này có chế hóa hữu tình do Thiên Tướng ngộ Hữu Bật và Thiên Phủ đồng độ Tả Phụ lại gặp Hóa Khoa của Hữu Bật. Ở đây Tướng Bật là võ cách, Tả Phụ thuộc văn cách. Tuy cách cục không đầy đủ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh tổ chức, mang ý nghĩa người quản lý và nắm quyền trong tổ chức. Do không có Tử Vũ Liêm nên bản thân tự gây dựng quyền cho chính ta. Tử Vũ Liêm hay vì đưa ra con đường cho bản thân, lý tưởng đường đi, giải pháp và có tính bạo lực, quyết tâm với chí hướng. Mệnh Thân trợ cách cho đại vận Thiên Tướng rất lớn. Khi mục tiêu và hành động thống nhất khi sẽ có thành tựu từ nỗ lực. Đại vận này đã qua được hơn một nửa. Năm Mậu Thất tức năm 2018 nhập tiểu vận Cơ Lương trong bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương ngộ Diêu Đà Kỵ ngộ Hình Khúc Thương Sứ. Đây là cách cục không mấy hay. Bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ sự hạnh phúc, an ổn gia đình. Tuy nhiên, ở đây cách cục Cơ Lương ngộ Tam Ám lại có Khúc Sứ Hình mang ý nghĩa ngày tháng đen tối, khổ cực trong nội tâm. Bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương mang ý nghĩa yên ổn, hạnh phúc nay mang ý nghĩa không may, dễ thất cơ lỡ vận. Trong bố cục này còn có thể gặp phải chuyện đau buồn, chia ly trong năm. May ở đây không có Phượng Khốc nhưng bố cục này vẫn bất lợi cho Thái Âm tức nữ giới trong nhà. Trong năm này, nhiều cơ hội tới và thời vận tuy nhiên những việc ấy thường là những nguy cơ thất bại lớn. Sát cách này có thể chế hóa nhưng khả năng thất bại lớn. Bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương còn là tình cảm gia đình, ở đây luôn có Tam Ám tức ba sao Diêu Đà Kỵ tạo nên sự đen tối. Trong khi đó gốc Đại Vận là Tướng ngộ Không Kiếp nếu năm này có khởi tạo hay đầu tư thì mất nhiều hơn được. Bố cục Cơ Lương rất thôi thúc bởi thời cơ tới nhưng đây thực là nguy cơ. Vũ Tham đa tài nhưng mắc bởi chữ tham vọng và khả năng chế hóa thất thường Sát cách của Tướng Không Kiếp. Tiểu Vận này không nên động, quẻ thời bĩ nếu động ắt dễ gặp nguy khốn. Tiểu vận năm Kỷ Hợi tức năm 2019 tốt hơn. Bố cục Tử Sát Tồn Sinh trong bố cục Lưỡng Lộc, gốc đại vận là Tướng Không Kiếp mang ý nghĩa khá hay. Năm này Sát cách đắc ý, tức Tử Sát may có Thất Sát hóa hợp với Tướng Không Kiếp mà thành bè đảng, Sát cách tương hợp, trong cái quyết đoán, cương cường chớp thời cơ mà đạt được lợi ích của Tài cách. Năm này là năm phát tài, nếu mở rộng, đứng đầu khởi tạo sự nghiệp, gánh vác trách nhiệm thì năm này là năm tốt, được cả tài lẫn danh. Tính thăng trầm bất ổn của Tướng hóa bởi Sát Phá Tham. Trong năm này xuất hiện bế tắc, tuy nhiên cách cục mạnh hóa khó khăn thành kích phát. Vũ Tham đều hóa Quyền Lộc tiểu vận trùng phùng mệnh, năm này ắt có dấu ấn để lại. Tuy không phải đại cát nhưng là năm tốt để tiến hành tạo dựng. Tiểu vận năm Canh Tí tức năm 2020 nhập cách VCD nội Cự Nhật, ngoại là Đồng Âm. Bố cục Cự Nhật giao hội Kình Tang Phượng có Mã Khốc Khách. Bố cục này càng động càng có lợi. Cự Nhật có Kình Mã Phượng là hướng lên, dương lên phát triển. Cách cục này có Lưu Lộc nên mang ý nghĩa tốt, tiểu vận năm này hợp với Tướng Không Kiếp, luận tốt cho Tài Danh. 

Qua đại vận Thiên Tướng độc tọa nhập vận tiếp theo với cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương. Cơ Lương nhập Thìn cung ngộ Tuế Đà Kỵ Hình tại bản cung, giao hội Hổ Quyền Khúc Triệt tại cung độ Đồng Âm. Bố cục này mang ý nghĩa Sát vượng, cách cục tác hóa rất mạnh. Cơ Lương nhập Thìn cung đắc ý, tuy nhiên bản cung lại là Kỵ Hình trong bộ Tam Ám đầy đủ, do đó Thiên La trong bộ La Võng có khuynh hướng gây họa hơn tạo phúc. Cơ Lương khó có thể chế hóa được Sát cách tạo bởi Tam Ám và Hình Kỵ Tuế do tính chất của Thiên Lương. Sao Thiên Lương trong bộ Âm Lương rất kỵ ngộ Tam Ám, chủ ngày tháng vất vả, khó khăn, tối tăm. Trong trường hợp này có Quyền Tinh nhưng trong cách cục Quyền Hình hội Sát Kỵ mang lại nhiều họa hơn phúc. Bố cục Cơ Lương này có thể chế hóa một phần nhưng khó toàn diện. Toàn cục đại vận này mang ý nghĩa rủi ro, cái bẫy giăng trước với những sai lầm trong tính toán thời cơ, bố cục này còn tăng thêm bởi Hình trong cách Hình Kỵ tức việc sai lầm, sai sót tới từ tính toán của bản thân. Nếu chỉ Thiên Cơ độc tọa trong cách đã có khó khăn, nay thêm Thiên Lương lại càng dễ gặp sai lầm. Vận này dụng Cơ bất dụng Lương. Với Thiên Lương là may mắn, chủ được thời vận nay thành nguy cơ. Buộc hóa cách cục Tam Ám Kỵ Hình thành sự thâm hiểm, mưu toán sâu trong nội tâm khi làm việc mới có thể dụng được bố cục này. Trong vận này Sát cách vượng nên sẽ cần cẩn trọng một số tiểu vận quyết định cách tác họa có thể gặp họa tới tính mạng vì Xương Khúc Thương Sứ là cách Quế Sứ Hoa Thương tối hiềm giao hội, lại kiến Sát cách. Lá số Vũ Tham luận tốt không phải do mệnh cách tốt, mà chính ở yếu tố vận đều thuộc bố cục Sát cương gặp chế. Ở đại vận này thì có khó khăn hơn. Nam mệnh buộc vận này phải hướng tới tư tưởng bày âm mưu, âm kế mang tính chất sâu để giành được lợi ích khi cạnh tranh. Tuy nhiên lưu ý tránh việc liên quan tới phạm pháp, hay gây hại do Hình Kỵ Quan Phủ có Lưỡng La sẽ tạo tai họa sạp đến khi tác hóa sai. Trong vận này như một việc này mưu thế cờ. Trong tâm luôn âm thầm tính toán nhiều bước đi, rà soát cẩn trọng, dụng âm mưu, lại hướng tới nghiên cứu các môn toán số, như Dịch Lý hay Kỳ Môn tức hướng tới cái âm huyền bí của Kỵ Cơ mà phá được cách La Võng thì vượt qua dễ dàng. Bằng nếu xuất hiện sự nôn nóng, chóng đạt được thành tựu, ra quyết định không bày cơ mưu sâu sắc thì Sát cách hóa bố cục ứng hợp cái bẫy là cho bản thân ta. Lúc đó hình thành cách cục lâm vào thế bí, đường cùng làm lại rất khó, khí hình đã suy mất nhiều cơ hội của cuộc đời, lại Sát cách hóa được thì mang lại thành tựu lớn tức được 2 lần, nếu thất bại thì lại từ số không tự bố cục thử thách thất bại khiến nhiều lá số mệnh quý cuộc đời thăng trầm không thành tựu chữ danh và lợi. Đại vận Cơ Lương, nếu trong vận có tiểu vận năm Sửu Tuất thì đây là hai năm cẩn trọng hơn với tất cả mưu tính, cơ hội. Đại vận này luôn khiến bản thân nắm thế chủ động, tức khiến Lưỡng Đà không được hóa nguyên cục thành cái bẫy tác họa. Năm Sửu là năm đầu tiên của đại vận nên chú trọng hơn. Nhìn chung cần rõ Cơ Lương là chủ tinh, ý nghĩa cơ bản của dịch biến bởi giao hội tổ hợp bàng tinh. Cơ Lương nhập vận với mệnh Vũ Tham họa phúc, thành bại đều liên quan tới cách dụng thời cơ, thời điểm và may mắn tới. Ở đây ý nghĩa đại vận khi phối hợp toàn cách cục báo hiệu sự cản trở, nguy cơ rất lớn, đề phòng. Tuy nhiên Cơ Lương vận này lại đủ khí của Sát, nếu hỏa luyện được kim thành hữu dụng tức cuộc đời làm nên đại nghiệp, nếu thất bại thì tuy không tuyệt đường nhưng sẽ mất nhiều công sức gây dựng lại. Tới vận sau Tử Sát khí hình vận trước không mạnh thì thành tựu không lớn. Thầy luận tóm lược, không dài dòng trợ cách rất quan trọng, tới khi nhập vận tới đọc lại khắc rõ nên ứng hóa với tình thế. Đại vận này là đề phòng trước các cơ hội, biến hóa tâm thành cơ mưu tính toán sâu xa, âm cách vượng thì thành hơn bại. Vận này cũng rất chú trọng tới sức khỏe, các bệnh âm thầm trong cơ thể dễ tác họa. Trong tình cảm gia đình cũng sẽ có sóng gió, do đó nên tùy cơ ứng biến trước, chủ vận này hoàn cảnh, thời vận mang tới không phải bản thân. Tuy nhiên tới vận sau chính là bản thân ta. 

Nhập vận Tử Sát từ 44 tới 53. Đại vận này nhập cung Quan Lộc với cách Tử Sát Tồn Sinh giao hội Đào Lộc hình thành cách cục Lưỡng Lộc ngộ Trường Sinh. Đại vận trước phải lo lắng về sức khỏe thì vận này vấn đề này rất tốt. Nội tâm cũng có khí thế rất mạnh. Cách cục Tử Sát cần Quyền tinh để luận phản tác tinh tường, tuy nhiên có Lưỡng Lộc chủ quyền biến có khuyết điểm nhỏ nhưng vẫn là cách cục có lợi cho tài danh. Đại vận này ổn định khó biến động mạnh bởi những cơ hội như vận Cơ Lương. Lưỡng Lộc có tác dụng ổn định tất cả bố cục, ngay cả cách cục VCD ngộ Tam Không là cách cục biến động rất mạnh. Ở đây Tử Sát cư cung an Thân tức Thân và Vận nhập bố cục này. Nếu Sát cách vận trước được hóa cục bởi trợ cách thì đại vận này thân phận ta, bản thân ta có quyền định đoạt tới xã hội. Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham đắc cách mang ý nghĩa đứng trên xã hội. Tuy nhiên với cách cục này luôn gặp khổ trong nội tâm, cũng xung đột trong hoàn cảnh, tạo nên khó khăn, bế tắc cần phải giải quyết. Vũ Tham nhập vận Lưỡng Lộc có Sát là cách cục hoạch phát về tài cách. Đại vận này là đại vận khá tốt giúp ổn định về cách cục trước biến động của đại vận trước. Do đó Sát cách được bình ổn thì tạo nên lực hoạch phát, lại có Thất Sát tại bản cung vận khá hay. Nếu qua tiểu vận năm Tí và năm Dậu đều là hai năm tạo nên thành tựu tốt. Trong vận này thì tình cảm gia đình cũng sẽ gặp bất hòa. Tử Sát nắm quyền định đoạt số phận chính là làm chủ bản thân. Bố cục này hoàn toàn khác với câu phú Thất Sát lâm Thân chung thị yểu. Một điểm khuyết thiếu bởi bố cục này không gặp trợ cách tổ hợp cung trọng điểm cát hóa mà chỉ gặp Lưỡng Lộc có Đào nhập cách. Do đó mệnh tạo cần dụng Thất Sát ở thể tính hành động và Tử Vi ở đường lối. Định hướng bản thân tới tham vọng lớn, và thực hiện tham vọng kế hoạch bởi Thất Sát là ứng cách. 

Qua vận Tử Sát tức hơn nửa cuộc đời. Ngũ thập tri thiên mệnh, kẻ tới tuổi ấy thì tự biết được số mệnh của bản thân do thiên định. Từ đó thì các bố cục đã được dụng tất cả, chế hóa ứng hợp theo mức độ khác nhau mà do bản thân lựa chọn với hoàn cảnh về sau. Do đó tử vi đông a luận cách cục không xác định chế hóa Sát với vận sau. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button