Tử vi

Vũ Tướng Dần Thân cách

Vũ Tướng Dần Thân cách

Bộ Vũ Tướng cư Dần Thân thuộc nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Vũ Khúc hành Kim, Thiên Tướng hành thủy. Với Vũ Khúc chủ đa năng, là sao chủ tài lộc. Thiên Tướng là ngôi sao chủ tình cảm thuộc bộ Phủ Tướng. Cách cục này tài năng nổi bật là dùng tình cảm, cách đối xử hay tình thương yêu để tạo nên thành công. Sao Thiên Tướng khiến Vũ Khúc giảm tính cô độc. Vũ Khúc có tính võ cách, nhiều người nhầm sao này thuộc văn cách. Vũ Khúc là sao chủ sự mạnh dạn, cương quyết. Tuy nhiên sao này cũng mang bản chất là Tài Tinh. Vì vậy hai cách tốt của bộ Vũ Tướng là cách cục võ nghiệp và thương nghiệp đêì mang lại thành tựu. Trái với Sát Phá Tham mang tính quyền sát mà không có tình nghĩa nên thường hay thất bại hoặc hoạch phát hoạch phá. Cách Tử Vuc Liêm cũng chủ hành động táo bạo, mang tính Sát không được hiền hòa như Cơ Nguyệt Đồng Lương nhưng khi giao hội với Phủ Tướng hình thành bộ sao tài giỏi trong việc dùng tình cảm, đối nhân xử thế với người, cũng thuộc cách trọng nghĩa khí, lấy tình cảm đặt trên lợi ích nên được quần chúng ủng hộ, luận là hay. Vũ Tướng cư Dần Thân đầy đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, tam hợp gồm Tử Vi cư Tí Ngọ ở cung Quan Lộc và Liêm Phủ cư Thìn Tuất ở cung Tài Bạch. Bộ sao này khi đồng cung tính chất tốt đẹp do toàn thể bố cục là Tinh Hệ Tử Vi cư Ngọ. Tuy nhiên, cách này không luận như Mệnh có Tử Vi, xét riêng và xét toàn tổ hợp hoàn toàn khác nhau về tính chất của sao. Nếu xét riêng ta có cách bản cung là Vũ Tướng, hai sao này chủ sự tiếp nối, phát triển. Vũ Tướng ngộ Quyền Lộc phú gia như Vương Khải. Thực chất để được như Vương Khải phải cần thiết rất nhiều cách cục hợp lí, ngay cả hạn cần thích hợp. Vũ Tướng cách ưa gặp Lộc Tồn, tức bộ Lộc Ấn Bệnh. Nhị hợp bộ Phủ Tướng là sao Thái Âm cư Tị Hợi. Vì vậy bộ sao này cư Dần tốt đẹp hơn tại cung Thân. Thái Âm trợ giúp đắc lực cho cách cục này vì Thiên Tướng không hóa khí, lại là sao chủ kết nối. Kế tới cần gặp Xương Khúc để tránh bộ sao Không Kiếp, cũng là cách Lưỡng Khúc hay chủ đa tài cả văn lẫn võ. Nếu gặp Không Kiếp cư Dần Thân ở đâu không luận xấu vì Thiên Tướng không kỵ hai sao này, bộ Vũ Tướng lại thuộc võ cách và tài cách bản tính bất ổn ngộ Không Kiếp đắc địa hoạch phát hoạch phá. Các trường hợp khác có Không Kiếp tam hợp, tức đồng cung với Tử Vi hoặc Liêm Phủ không luận như vậy. Với tuổi Giáp có cách này là thượng cách. Được Lộc Tồn cư tại Dần, Triệt an tại cung Thân Dậu, nếu tránh được Tuần tại cung độ Tử Vi tức như tuổi Giáp Thân là cách hay. Vì tuổi Giáp hóa khí là Liêm Phá Vũ Dương tức được Khoa Lộc có Quyền xung chiếu, thứ cách của bộ Tam Hóa. Do Thiên Can dương nên có Tuế Hổ Phù hoặc Tang Hư Khách, Phượng Khốc tại đây. Gặp Tuế Phượng đắc hai vòng Thái Tuế và Lộc Tồn, nếu được thêm Tả Hữu mới là cách phú gia Vương Khải. Cách này hay hơn vì có Triệt đáo Kim cung khiến Phá Quân ở đối cung không nguy hiểm cho toàn cách cục. Tuổi Đinh cũng cho bộ Lộc Ấn Bệnh tại cung Dần Ngọ Tuất nhưng không có hóa khí dẫn tới khó thành công. Mặt khác đi với bộ Đào Hồng Cô Quả kém hơn tuổi Giáp rất nhiều, cũng không có Khôi Việt. Với tuổi Kỷ được Vũ Khúc thành Lộc hình thành bộ Song Lộc. Tuy nhiên Khôi Việt an tại Thân Tí cũng không có bộ sao này, các sao an theo hàng chi cũng như tuổi Đinh. Hai tuổi Canh và Quý cho cách Vũ Tướng tại Thân. Với tuổi Canh được bộ Quyền Lộc, thiên can Dương luận có thể được các sao như tuổi Giáp, không có bộ Khôi Việt, Triệt ở hai cung Ngọ Mùi. Ở tuổi Quý chỉ có Quyền xung, cách này không hay. Bộ Vũ Tướng rất cần có Tả Hữu hội họp quan trọng sau Lộc Tồn. Cách này có Phá Quân xung lưu ý tránh trường hợp có Phi Liêm tại bộ Vũ Tướng tức bên ngoài có cách Phá Quân ngộ Tồn tú, là cách cát dã tàng hung.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Vũ Tướng Dần Thân cách

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ Tướng Dần Thân cách

Vũ Tướng Dần Thân cách

Bộ Vũ Tướng cư Dần Thân thuộc nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Vũ Khúc hành Kim, Thiên Tướng hành thủy. Với Vũ Khúc chủ đa năng, là sao chủ tài lộc. Thiên Tướng là ngôi sao chủ tình cảm thuộc bộ Phủ Tướng. Cách cục này tài năng nổi bật là dùng tình cảm, cách đối xử hay tình thương yêu để tạo nên thành công. Sao Thiên Tướng khiến Vũ Khúc giảm tính cô độc. Vũ Khúc có tính võ cách, nhiều người nhầm sao này thuộc văn cách. Vũ Khúc là sao chủ sự mạnh dạn, cương quyết. Tuy nhiên sao này cũng mang bản chất là Tài Tinh. Vì vậy hai cách tốt của bộ Vũ Tướng là cách cục võ nghiệp và thương nghiệp đêì mang lại thành tựu. Trái với Sát Phá Tham mang tính quyền sát mà không có tình nghĩa nên thường hay thất bại hoặc hoạch phát hoạch phá. Cách Tử Vuc Liêm cũng chủ hành động táo bạo, mang tính Sát không được hiền hòa như Cơ Nguyệt Đồng Lương nhưng khi giao hội với Phủ Tướng hình thành bộ sao tài giỏi trong việc dùng tình cảm, đối nhân xử thế với người, cũng thuộc cách trọng nghĩa khí, lấy tình cảm đặt trên lợi ích nên được quần chúng ủng hộ, luận là hay. Vũ Tướng cư Dần Thân đầy đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, tam hợp gồm Tử Vi cư Tí Ngọ ở cung Quan Lộc và Liêm Phủ cư Thìn Tuất ở cung Tài Bạch. Bộ sao này khi đồng cung tính chất tốt đẹp do toàn thể bố cục là Tinh Hệ Tử Vi cư Ngọ. Tuy nhiên, cách này không luận như Mệnh có Tử Vi, xét riêng và xét toàn tổ hợp hoàn toàn khác nhau về tính chất của sao. Nếu xét riêng ta có cách bản cung là Vũ Tướng, hai sao này chủ sự tiếp nối, phát triển. Vũ Tướng ngộ Quyền Lộc phú gia như Vương Khải. Thực chất để được như Vương Khải phải cần thiết rất nhiều cách cục hợp lí, ngay cả hạn cần thích hợp. Vũ Tướng cách ưa gặp Lộc Tồn, tức bộ Lộc Ấn Bệnh. Nhị hợp bộ Phủ Tướng là sao Thái Âm cư Tị Hợi. Vì vậy bộ sao này cư Dần tốt đẹp hơn tại cung Thân. Thái Âm trợ giúp đắc lực cho cách cục này vì Thiên Tướng không hóa khí, lại là sao chủ kết nối. Kế tới cần gặp Xương Khúc để tránh bộ sao Không Kiếp, cũng là cách Lưỡng Khúc hay chủ đa tài cả văn lẫn võ. Nếu gặp Không Kiếp cư Dần Thân ở đâu không luận xấu vì Thiên Tướng không kỵ hai sao này, bộ Vũ Tướng lại thuộc võ cách và tài cách bản tính bất ổn ngộ Không Kiếp đắc địa hoạch phát hoạch phá. Các trường hợp khác có Không Kiếp tam hợp, tức đồng cung với Tử Vi hoặc Liêm Phủ không luận như vậy. Với tuổi Giáp có cách này là thượng cách. Được Lộc Tồn cư tại Dần, Triệt an tại cung Thân Dậu, nếu tránh được Tuần tại cung độ Tử Vi tức như tuổi Giáp Thân là cách hay. Vì tuổi Giáp hóa khí là Liêm Phá Vũ Dương tức được Khoa Lộc có Quyền xung chiếu, thứ cách của bộ Tam Hóa. Do Thiên Can dương nên có Tuế Hổ Phù hoặc Tang Hư Khách, Phượng Khốc tại đây. Gặp Tuế Phượng đắc hai vòng Thái Tuế và Lộc Tồn, nếu được thêm Tả Hữu mới là cách phú gia Vương Khải. Cách này hay hơn vì có Triệt đáo Kim cung khiến Phá Quân ở đối cung không nguy hiểm cho toàn cách cục. Tuổi Đinh cũng cho bộ Lộc Ấn Bệnh tại cung Dần Ngọ Tuất nhưng không có hóa khí dẫn tới khó thành công. Mặt khác đi với bộ Đào Hồng Cô Quả kém hơn tuổi Giáp rất nhiều, cũng không có Khôi Việt. Với tuổi Kỷ được Vũ Khúc thành Lộc hình thành bộ Song Lộc. Tuy nhiên Khôi Việt an tại Thân Tí cũng không có bộ sao này, các sao an theo hàng chi cũng như tuổi Đinh. Hai tuổi Canh và Quý cho cách Vũ Tướng tại Thân. Với tuổi Canh được bộ Quyền Lộc, thiên can Dương luận có thể được các sao như tuổi Giáp, không có bộ Khôi Việt, Triệt ở hai cung Ngọ Mùi. Ở tuổi Quý chỉ có Quyền xung, cách này không hay. Bộ Vũ Tướng rất cần có Tả Hữu hội họp quan trọng sau Lộc Tồn. Cách này có Phá Quân xung lưu ý tránh trường hợp có Phi Liêm tại bộ Vũ Tướng tức bên ngoài có cách Phá Quân ngộ Tồn tú, là cách cát dã tàng hung.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button