Tử vi

Xem hao phá tiền của?

Lấy cung Tài Bạch là chính, xem kèm các cung Mệnh, Điền Trạch, Phúc Đức:

 • Các cung tài điền phúc có các sao thất hãm như Liêm Trinh, Thái Dương, Thiên Cơ, Vũ Khúc, Tham Lang, Cự Môn, Thái Âm Hóa Kị, dễ xảy ra chuyện hao tổn tiền bạc. Liêm Trinh, Cự Môn Hóa Kị còn dễ xảy ra kiện tụng phạm pháp.
 • Lộc Tồn độc tọa hội hợp với Địa Không, Địa Kiếp.
 • Sao Hóa Kị hội tứ sát tinh và Không Kiếp, là hao phá tiền bạc rất nghiêm trọng.
 • Cung Mệnh có chính tinh bình hoặc hãm, hoặc không có chính tinh, cung Tài Bạch lại không tốt, cung Điền Trạch cũng không tốt, cũng sẽ hao phá tiền bạc rất nghiêm trọng.
 • Vũ Khúc, Thất Sát ở cung Mệnh, còn cung Tài Bạch gặp sát tinh.
 • Xem hao tổn tíền bạc, phải đặc biệt chú ý hai sao Không Kiếp. Địa Không là chủ về được rồí lại mất; Địa Kiếp là chủ về thường phải hao tốn. Như Vũ Khúc và Phá Quân, hay Vũ Khúc và Thất Sát thủ cung Mệnh, cồn cung Tài Bạch gặp Địa Không, Địa Kiếp; Liêm Trinh ở cung Tài Bạch gặp Địa Không, Địa Kiếp.
 • Cung Tài Bạch có Vũ Khúc, Phá Quân hội hợp với sát tinh, cũng hao tổn tiền bạc.

Cung Mệnh có chính tính lạc hãm, hoặc không có chính tinh, hai cung Tài Bạch và Điền Trạch không tốt, cũng dễ hao tổn tiền bạc. (Muốn biết thời gian xảy ra chuyện hao phá, phải xem tình của sao và tứ hóa của đại vận, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời).

Cung Tài Bạch không tốt, là điềm báo sẽ hao tổn tiền. Bạc. Lúc này cũng nên xem toàn bộ mệnh bàn, nếu cung Tật Ách hung, sẽ vì mắc bệnh mà hao tổn tiền bạc; cung Tử Nữ hung, sẽ vì con cái hay chuyện đào hoa mà hao tổn tiền bạc; cung Nô Bộc hung, là bị lừa, bị trộm, hoặc vì bạn bè, hợp tác mà hao tổn tiền bạc.

Bạn đang xem: Xem hao phá tiền của?

Muốn biết tình trạng đầu tư rồi giao cho người khác kinh doanh, thì lấy cung Phúc Đức là chính để xem.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem hao phá tiền của?

Lấy cung Tài Bạch là chính, xem kèm các cung Mệnh, Điền Trạch, Phúc Đức:

 • Các cung tài điền phúc có các sao thất hãm như Liêm Trinh, Thái Dương, Thiên Cơ, Vũ Khúc, Tham Lang, Cự Môn, Thái Âm Hóa Kị, dễ xảy ra chuyện hao tổn tiền bạc. Liêm Trinh, Cự Môn Hóa Kị còn dễ xảy ra kiện tụng phạm pháp.
 • Lộc Tồn độc tọa hội hợp với Địa Không, Địa Kiếp.
 • Sao Hóa Kị hội tứ sát tinh và Không Kiếp, là hao phá tiền bạc rất nghiêm trọng.
 • Cung Mệnh có chính tinh bình hoặc hãm, hoặc không có chính tinh, cung Tài Bạch lại không tốt, cung Điền Trạch cũng không tốt, cũng sẽ hao phá tiền bạc rất nghiêm trọng.
 • Vũ Khúc, Thất Sát ở cung Mệnh, còn cung Tài Bạch gặp sát tinh.
 • Xem hao tổn tíền bạc, phải đặc biệt chú ý hai sao Không Kiếp. Địa Không là chủ về được rồí lại mất; Địa Kiếp là chủ về thường phải hao tốn. Như Vũ Khúc và Phá Quân, hay Vũ Khúc và Thất Sát thủ cung Mệnh, cồn cung Tài Bạch gặp Địa Không, Địa Kiếp; Liêm Trinh ở cung Tài Bạch gặp Địa Không, Địa Kiếp.
 • Cung Tài Bạch có Vũ Khúc, Phá Quân hội hợp với sát tinh, cũng hao tổn tiền bạc.

Cung Mệnh có chính tính lạc hãm, hoặc không có chính tinh, hai cung Tài Bạch và Điền Trạch không tốt, cũng dễ hao tổn tiền bạc. (Muốn biết thời gian xảy ra chuyện hao phá, phải xem tình của sao và tứ hóa của đại vận, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời).

Cung Tài Bạch không tốt, là điềm báo sẽ hao tổn tiền. Bạc. Lúc này cũng nên xem toàn bộ mệnh bàn, nếu cung Tật Ách hung, sẽ vì mắc bệnh mà hao tổn tiền bạc; cung Tử Nữ hung, sẽ vì con cái hay chuyện đào hoa mà hao tổn tiền bạc; cung Nô Bộc hung, là bị lừa, bị trộm, hoặc vì bạn bè, hợp tác mà hao tổn tiền bạc.

Muốn biết tình trạng đầu tư rồi giao cho người khác kinh doanh, thì lấy cung Phúc Đức là chính để xem.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button