Tử vi

Xem vận hạn Tử Vi- TVĐS Tinh hoa Tập thành

Để xem vận hạn trong Tử Vi, tùy môn phái mà có các cách xem vận hạn khác nhau. Dưới đây tóm tắt chia sẻ một số kinh nghiệm xem vận hạn của Đại Đức Sơn Nhân.

1. Cung Mệnh hay Thân tốt, đại vận hoặc lưu niên cũng tốt, phúc tự nhiên đến. Nếu chính tinh thủ mệnh tọa hãm địa, còn có cát tinh vây quanh, cũng luận là phúc. Lại nếu mệnh tọa hung địa, vận gặp các sao ác sát, tức là đổ thêm dầu vào lửa, ắt chủ về tai họa.

2. Nếu chính tinh trong hai cung Thân Mệnh miếu Vượng còn có cát tinh vây quanh, tuổi trẻ đến vận cát thì phát, hành hạn đến trung niên và vãn niên gặp Không Kiếp còn ở Tuyệt địa, thì trước giàu sau nghèo.

Bạn đang xem: Xem vận hạn Tử Vi- TVĐS Tinh hoa Tập thành

3. Đại vận hoặc lưu niên không gặp cát tinh, thân hoặc mệnh cổ Tử Vi miếu Vượng thủ chiếu, dù hạn hung vẫn bình ổn.

4. Tang Môn và Điếu Khách chia ra ở cung Mệnh của đại vận và tiểu hạn, lưu niên Thái Tuế gặp hung tinh, ắt sẽ có chuyện hung hiểm (bản cung hung mới đúng, bản cung cát thì không sao).

5. Đại vận hoặc lưu niên đến hai cung Thìn Tuất, gặp Vũ Khúc, Tham Lang, còn có Thái Tuế, Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ, Địa Không, Địa Kiếp, tứ sát tinh (hay gặp một trong số đó) xung chiếu, hạn này rất hung.

6. Đại vận hoặc lưu niên gặp Không Kiếp, dù cát tinh nhiều, vẫn tiền đến rồi tiền đi, nếu gặp lưu sát tinh và sao hung của lưu niên, là chủ về nghèo khó. Vận hạn gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Phá Toái đều chủ về hao tốn tiền bạc, sự nghiệp thất bại. (Nếu cung Mệnh của nguyên cục cất, là chỉ gặp trở ngại khó khăn trong đại vận hoặc lưu niên này, qua rồi thì tốt trở lại).

7. Nếu mệnh và vận đều gặp Địa Không, Địa Kiếp, tứ sát tinh, công danh ắt khó thành tựu. Hoặc tuy chính tinh cát hóa, nhưng đại vận hóặc lưu niên gặp Địa Không, Địa Kiếp, cũng chủ về vất vả cần cù vẫn không tiến bộ.

8. Đại vận hoặc lưu niên ở hãm địa còn gặp Địa Không, Địa Kiếp, gặp thêm Lưu Đà, ắt phá tán thất bại.

9. Người sinh năm Sửu, an cung Mệnh ở Dần, gặp Văn Xương và Thiên Thương cùng ở cung Mùi, đến lưu niên gặp Thất Sát có Kình Dương, Đà La đồng cung, năm này rất hung.

10. Tiểu hạn gặp Thiên Thương hay Thiên Sứ, Lưu Kình, sao Hóa Kị ở đối cung, năm này ắt hung.

11. Đại vận hoặc lưu niên gặp Cự Môn Hóa Kị, đều không cát tường. Cự Môn vốn không cát tính, ở hãm địa dù hóa cát cũng không cát tường. Hai sao Thái Tuế và Quan Phù vốn là thần kiện tụng, Cự Môn là sao thị phi, còn Hóa Kị, cùng đến, ắt khó tránh tai họa kiện tụng, điều tiếng thị phi.

12. Hai sao Điếu Khách và Tang Môn vốn chủ về tang tóc, không gặp Thất Sát, Kình Dương, Đà La, thì chỉ là bệnh tật mà thôi. Nếu thêm Thất Sát, Kình Dương, Đà La, sao Hóa Kị, thì khó tránh chuyện chết chóc.

13. Lúc Quan Phù của lưu niên và Quan Phù của năm sinh giáp các sao hình sát ở cung Thiên Di của nguyên cục, lại gặp lưu niên Thái Tuế hoặc tiểu hạn đến đây, ắt phải luận bị phái đi xa làm việc, hoặc lìa xa quê cha đất tổ.

14. Chính tinh của cung Mệnh hay cung Thân thất hãm (cát thì vô lực, hung thì càng hung), lại gặp các sao ác sát, Đại Hao thủ chiếu, đại vận hoặc lưu niên hung thì ứng hung. Nếu lưu niên gặp Lưu Kình, Lưu Đà hoặc Thất Sát, là hung nhiều cát ít; nếu cung Mệnh (hoặc Thân) và tam phương tứ chính có thêm Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ của lưu niên, là đổ thêm dầu vào lửa; gặp thêm Thiên Thương, Thiên Sứ cùng tọa thủ hoặc giáp cung, có khả năng người này tử vong. Gặp lúc đại vận và lưu niên trùng nhau, hoặc gặp lúc hạn cát và hạn hung giao thời, mà lưu niên và tiểu hạn đều hung, là rất hung. Bệnh Phù thêm sao hung sát thủ hoặc xung chiếu mệnh thân, đại vận hoặc lưu niên đến đó, lại thêm Thiên Thương Thiên Sứ cùng tọa thủ hoặc giáp cung, cũng hung.

15. Cung Mệnh ở đất Sinh Vượng kị đến đại vận hoặc lưu niên ở đất Mộ Tuyệt.

16. Đại vận hoặc lưu niên gặp Hỏa Tinh và Đà La ở Thìn hoặc Tuất, là gặp nhiều tai họa; nếu chính tinh ở cung Mệnh còn hãm nhược, thì rất hung.

17. Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn ở bại địa gặp Địa Không Địa Kiếp, Triệt Không Tuần Không đến đại vận hoặc lưu niên có Đại Hao, là đại hung không thất bại lớn thì cũng nguy đến tính mạng (Thiên Mã mà gặp như trên cũng luận như vậy).

18. Cự Môn hay Liêm Trinh có Địa Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, đại vận hoặc lưu niên không nên đến cung này, chủ về tai họa hình khắc tổn thương; nếu tam phương gặp Tham Lang, Phá Quân, Liêm Trinh, Thất Sát, vận người già, trẻ con tối kị đến hung địa này, vận thanh niên gặp nó cũng có lo âu. Xem vận hạn tử vi của trẻ con khi có những bộ sao này thì như bèo trôi trên nước, vận người già thì như đèn trước gió, gặp các sao sát kị mà không có sao kiềm chế thì nhiều hung hiểm.

19. Cung tiểu hạn có sao ác sát thất hãm, lưu niên Thái Tuế cũng đến cung này, tiểu hạn đã không cát tường, nếu hai cung tam hợp và đối cung có các sao ác sát xung chiếu, tiểu hạn này ắt phải gặp hung; nếu cung tiểu hạn và tam phương tứ chính của nó gặp Bạch Hổ, Bệnh Phù, Tử Phù (tức Tiểu Hao), Thái Tuế, là có họa sinh tử; nếu tiểu hạn lại rơi vào cung Mệnh của đại vận, thì càng hung, sinh cơ càng mịt mù (Gặp hung sát tinh thì ưa gặp Không Vong, có thể phản hung thành cát).

20. Thái Tuế nhập cung Mệnh của nguyên cục, gọi là “Thái Tuế đương đầu tọa”, không có cát tinh càng hung. Thái Tuế tọa mệnh, bản cung và tam phương tứ chính có nhiều cát thủ hoặc chiếu, là có phúc lộc. Nếu gặp các sao ác sát thủ hoặc chiếu, tất nhiên chủ về hung, nhất là rơi vào cung Thìn hoặc Tuất thì càng hung, nhẹ thì hao tổn tiền bạc, sự nghiệp thất bại, nặng thì mất mạng.

Đại vận hoặc lưu niên trùng điệp ở cung Mệnh (hoặc Thân), cát thì càng cát, hung thì càng hung. Trùng điệp ở cung khác cũng vậy.

21. Đại vận và lưu niên đều hung, thì rất hung. Đại vận và tiểu hạn hung, lưu niên cát là được cứu, không đến nỗi chết; đại vận và lưu niên hung, nhưng tiểu hạn cát cũng vượt qua được.

22. Đại vận hoặc lưu niên đến đất Trường Sinh, Đế Vượng, Lâm Quan, gặp cát càng thêm cát, gặp hung thì giảm hung; đến đất Tử, Mộ, Tuyệt, Mộc Dục, gặp cát thì giảm cát, gặp hung thì tăng hung.

23. Hành hạn đến các cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tí, Ngọ, gặp các sao Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Đồng, Lộc Tồn, là chủ về người tiền đều hung Vượng, có chuyện mừng sinh con. Hành hạn đến các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mão, Dậu, gặp các sao Liêm Trinh, Thiên Thương, Thiên Sứ,

Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, là chủ về ham mê tửu sắc, nghèo khó, chết yểu. Hành hạn gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, làm quan thì thăng quan tiến chức, người thường thì sinh con phát tài, làm ăn đắc lợi, sư tăng hay đạo sĩ cũng lợi. Đại vận hoặc lưu niên gặp Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Lộc lồn, phần nhiều đều thăng chức, thăng tiến, phát tài.

24. Đại vận, tiêu hạn hoặc lưu niên đều sợ đến cung có Thiên Thương, Thiên Sứ, Địa Không, Địa Kiếp, Kinh Dương, Đà La. Sợ gặp Kình Dương, Đà La xung chiếu. Còn sợ Thiên Thương, Thiên Sứ, Địa Không, Địa Kiếp, Kình Dương, Đà La giáp đại vận hoặc lưu niên, chủ về đại hung; cần có Tử Vi, Thiên Đồng, Thiên Lương, Tham Lang tọa mệnh ở đất miếu Vượng mới giải cứu được.

25. Đại vận hoặc lưu niên gặp Thất Sát Phá Quân, Tham Lang, Liêm Trinh, Cự Môn ở hãm địa, thêm sát tinh là thường có họa nếu tam phương tứ chính gặp lục sát tính hội hợp hoặc xung chiếu, nam mệnh dễ lưu luyến chốn trăng gió, nữ mệnh thì dễ ngoại tình, thậm chí bị đem bán; cung Phu Thê hung, dễ bị lộ chuyện tư tình, thông dâm bị bắt quả tang.

26. Tiểu hạn hoặc lưu niên gặp Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ở hãm địa, hội hợp thêm sát tinh và các sao hung như Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ, Thiên Thương, Thiên Sứ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Đại Hao; hoặc gặp Kình Đà giáp, Không Kiếp giáp, Hỏa Linh giáp, Thiên Thương và Thiên Sứ giáp; Lộc Tồn và Thiên Mã gặp sao Không; thảy đều chủ về hung. Thái Tuế xung chiếu các cung như vậy cũng hung, sự tình phát triển khá nhanh, nhưng cũng cần cung Mệnh của nguyên cục và cung Mệnh của đại vận đều hung, mới là đại hung.

27. Lưu niên gặp sát tinh nhập cung Mệnh hay thân, còn hội hợp thêm các sao Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ, Âm Sát, Đại Hao, Thiên Thương, Thiên Sứ, Thiên Khốc, Thiên Hư, là đại hung, ắt sẽ có tang chế.

28. Kị của nguyên cục cùng ở một cung với Kị của đại vận hoặc Kị của lưu niên, gọi là “Kị đới Kị”, ở cung nào, tức “loại thần” của cung đó không cát tường. Nếu rơi vào cung Tật Ách, sẽ có tật bệnh, thương vong bất ngờ; nếủ nhập cung Quan Lộc, thì sự nghiệp bất lọi; nhập cung Điền Trạch thì người nhà, bất động sản bất lợi; nhập cung Tử Nữ, thì con cái bệnh tật, tổn thương. Là năm bản thân cũng bất lợi.

29. Lưu niên Thái Tuế đến cung có một hai sao trong số Quan Phù, Thiên Thương, Thiên Sứ, Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Bạch Hổ, Tang Môn, Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kị, là đã chủ về người thì chia ly, tiền tài tiêu tán, tật bệnh, là điềm phải khóc lóc; nếu đại vận và lưu niên trùng nhau, là đại hung, quan lại thì mất chức, người bình thường thì gặp nạn, phụ nữ thì hư thai, bệnh nhân thì tử vong. Nếu không có cát tinh đến cứu, cung Mệnh của nguyên cục lại hãm nhược, thì năm này khó qua khỏi tai ách.

30. Thái Tuế ưa sao phù trợ, không ưa sao hình khắc, ưa có sao thiện đồng cung; có các sao ác sát đồng cung là hung, nhất là gặp Thất Sát hoặc Kình Dương, Đà La ở cung Thìn Tuất, càng hung.

31. Đại vận hoặc lưu niên nhập cung hãm, phần nhiều chủ về bất lợi, nhưng nếu tam phương có cát tinh vây quanh thì cũng có lợi, nếu hội hợp thêm sát tinh thì hung.

32. Tam phương của cung Phụ Mẫu (của lưu niên) gặp Thái Âm Hóa Kị, cung vị Tật Ách của cung Phụ Mẫu của nguyên cục) gặp sao hung hoặc có sao Hóa Kị của đại vận nhập, chủ về mẹ mất; thêm sát tinh, Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ càng ứng nghiệm.

33. Lưu Lộc Tồn ưa nhập miếu, cung Mệnh của đại vận thứ hai mà gặp thêm Thiên Mã (bao gồm Lưu Mã và Thiên Mã năm sinh), chủ về gặp cơ hội đặc biệt, có chuyện vui bất ngờ. Nếu bản cung không có chính tinh hoặc chính tinh thất hãm, chủ về sẽ có sự cố bất ngờ, thêm sát tinh càng hung.

Trích Xem vận hạn Tử Vi trong Tử Vi Đẩu Số Tinh hoa Tập thành.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem vận hạn Tử Vi- TVĐS Tinh hoa Tập thành

Để xem vận hạn trong Tử Vi, tùy môn phái mà có các cách xem vận hạn khác nhau. Dưới đây tóm tắt chia sẻ một số kinh nghiệm xem vận hạn của Đại Đức Sơn Nhân.

1. Cung Mệnh hay Thân tốt, đại vận hoặc lưu niên cũng tốt, phúc tự nhiên đến. Nếu chính tinh thủ mệnh tọa hãm địa, còn có cát tinh vây quanh, cũng luận là phúc. Lại nếu mệnh tọa hung địa, vận gặp các sao ác sát, tức là đổ thêm dầu vào lửa, ắt chủ về tai họa.

2. Nếu chính tinh trong hai cung Thân Mệnh miếu Vượng còn có cát tinh vây quanh, tuổi trẻ đến vận cát thì phát, hành hạn đến trung niên và vãn niên gặp Không Kiếp còn ở Tuyệt địa, thì trước giàu sau nghèo.

3. Đại vận hoặc lưu niên không gặp cát tinh, thân hoặc mệnh cổ Tử Vi miếu Vượng thủ chiếu, dù hạn hung vẫn bình ổn.

4. Tang Môn và Điếu Khách chia ra ở cung Mệnh của đại vận và tiểu hạn, lưu niên Thái Tuế gặp hung tinh, ắt sẽ có chuyện hung hiểm (bản cung hung mới đúng, bản cung cát thì không sao).

5. Đại vận hoặc lưu niên đến hai cung Thìn Tuất, gặp Vũ Khúc, Tham Lang, còn có Thái Tuế, Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ, Địa Không, Địa Kiếp, tứ sát tinh (hay gặp một trong số đó) xung chiếu, hạn này rất hung.

6. Đại vận hoặc lưu niên gặp Không Kiếp, dù cát tinh nhiều, vẫn tiền đến rồi tiền đi, nếu gặp lưu sát tinh và sao hung của lưu niên, là chủ về nghèo khó. Vận hạn gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Phá Toái đều chủ về hao tốn tiền bạc, sự nghiệp thất bại. (Nếu cung Mệnh của nguyên cục cất, là chỉ gặp trở ngại khó khăn trong đại vận hoặc lưu niên này, qua rồi thì tốt trở lại).

7. Nếu mệnh và vận đều gặp Địa Không, Địa Kiếp, tứ sát tinh, công danh ắt khó thành tựu. Hoặc tuy chính tinh cát hóa, nhưng đại vận hóặc lưu niên gặp Địa Không, Địa Kiếp, cũng chủ về vất vả cần cù vẫn không tiến bộ.

8. Đại vận hoặc lưu niên ở hãm địa còn gặp Địa Không, Địa Kiếp, gặp thêm Lưu Đà, ắt phá tán thất bại.

9. Người sinh năm Sửu, an cung Mệnh ở Dần, gặp Văn Xương và Thiên Thương cùng ở cung Mùi, đến lưu niên gặp Thất Sát có Kình Dương, Đà La đồng cung, năm này rất hung.

10. Tiểu hạn gặp Thiên Thương hay Thiên Sứ, Lưu Kình, sao Hóa Kị ở đối cung, năm này ắt hung.

11. Đại vận hoặc lưu niên gặp Cự Môn Hóa Kị, đều không cát tường. Cự Môn vốn không cát tính, ở hãm địa dù hóa cát cũng không cát tường. Hai sao Thái Tuế và Quan Phù vốn là thần kiện tụng, Cự Môn là sao thị phi, còn Hóa Kị, cùng đến, ắt khó tránh tai họa kiện tụng, điều tiếng thị phi.

12. Hai sao Điếu Khách và Tang Môn vốn chủ về tang tóc, không gặp Thất Sát, Kình Dương, Đà La, thì chỉ là bệnh tật mà thôi. Nếu thêm Thất Sát, Kình Dương, Đà La, sao Hóa Kị, thì khó tránh chuyện chết chóc.

13. Lúc Quan Phù của lưu niên và Quan Phù của năm sinh giáp các sao hình sát ở cung Thiên Di của nguyên cục, lại gặp lưu niên Thái Tuế hoặc tiểu hạn đến đây, ắt phải luận bị phái đi xa làm việc, hoặc lìa xa quê cha đất tổ.

14. Chính tinh của cung Mệnh hay cung Thân thất hãm (cát thì vô lực, hung thì càng hung), lại gặp các sao ác sát, Đại Hao thủ chiếu, đại vận hoặc lưu niên hung thì ứng hung. Nếu lưu niên gặp Lưu Kình, Lưu Đà hoặc Thất Sát, là hung nhiều cát ít; nếu cung Mệnh (hoặc Thân) và tam phương tứ chính có thêm Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ của lưu niên, là đổ thêm dầu vào lửa; gặp thêm Thiên Thương, Thiên Sứ cùng tọa thủ hoặc giáp cung, có khả năng người này tử vong. Gặp lúc đại vận và lưu niên trùng nhau, hoặc gặp lúc hạn cát và hạn hung giao thời, mà lưu niên và tiểu hạn đều hung, là rất hung. Bệnh Phù thêm sao hung sát thủ hoặc xung chiếu mệnh thân, đại vận hoặc lưu niên đến đó, lại thêm Thiên Thương Thiên Sứ cùng tọa thủ hoặc giáp cung, cũng hung.

15. Cung Mệnh ở đất Sinh Vượng kị đến đại vận hoặc lưu niên ở đất Mộ Tuyệt.

16. Đại vận hoặc lưu niên gặp Hỏa Tinh và Đà La ở Thìn hoặc Tuất, là gặp nhiều tai họa; nếu chính tinh ở cung Mệnh còn hãm nhược, thì rất hung.

17. Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn ở bại địa gặp Địa Không Địa Kiếp, Triệt Không Tuần Không đến đại vận hoặc lưu niên có Đại Hao, là đại hung không thất bại lớn thì cũng nguy đến tính mạng (Thiên Mã mà gặp như trên cũng luận như vậy).

18. Cự Môn hay Liêm Trinh có Địa Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, đại vận hoặc lưu niên không nên đến cung này, chủ về tai họa hình khắc tổn thương; nếu tam phương gặp Tham Lang, Phá Quân, Liêm Trinh, Thất Sát, vận người già, trẻ con tối kị đến hung địa này, vận thanh niên gặp nó cũng có lo âu. Xem vận hạn tử vi của trẻ con khi có những bộ sao này thì như bèo trôi trên nước, vận người già thì như đèn trước gió, gặp các sao sát kị mà không có sao kiềm chế thì nhiều hung hiểm.

19. Cung tiểu hạn có sao ác sát thất hãm, lưu niên Thái Tuế cũng đến cung này, tiểu hạn đã không cát tường, nếu hai cung tam hợp và đối cung có các sao ác sát xung chiếu, tiểu hạn này ắt phải gặp hung; nếu cung tiểu hạn và tam phương tứ chính của nó gặp Bạch Hổ, Bệnh Phù, Tử Phù (tức Tiểu Hao), Thái Tuế, là có họa sinh tử; nếu tiểu hạn lại rơi vào cung Mệnh của đại vận, thì càng hung, sinh cơ càng mịt mù (Gặp hung sát tinh thì ưa gặp Không Vong, có thể phản hung thành cát).

20. Thái Tuế nhập cung Mệnh của nguyên cục, gọi là “Thái Tuế đương đầu tọa”, không có cát tinh càng hung. Thái Tuế tọa mệnh, bản cung và tam phương tứ chính có nhiều cát thủ hoặc chiếu, là có phúc lộc. Nếu gặp các sao ác sát thủ hoặc chiếu, tất nhiên chủ về hung, nhất là rơi vào cung Thìn hoặc Tuất thì càng hung, nhẹ thì hao tổn tiền bạc, sự nghiệp thất bại, nặng thì mất mạng.

Đại vận hoặc lưu niên trùng điệp ở cung Mệnh (hoặc Thân), cát thì càng cát, hung thì càng hung. Trùng điệp ở cung khác cũng vậy.

21. Đại vận và lưu niên đều hung, thì rất hung. Đại vận và tiểu hạn hung, lưu niên cát là được cứu, không đến nỗi chết; đại vận và lưu niên hung, nhưng tiểu hạn cát cũng vượt qua được.

22. Đại vận hoặc lưu niên đến đất Trường Sinh, Đế Vượng, Lâm Quan, gặp cát càng thêm cát, gặp hung thì giảm hung; đến đất Tử, Mộ, Tuyệt, Mộc Dục, gặp cát thì giảm cát, gặp hung thì tăng hung.

23. Hành hạn đến các cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tí, Ngọ, gặp các sao Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Đồng, Lộc Tồn, là chủ về người tiền đều hung Vượng, có chuyện mừng sinh con. Hành hạn đến các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mão, Dậu, gặp các sao Liêm Trinh, Thiên Thương, Thiên Sứ,

Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, là chủ về ham mê tửu sắc, nghèo khó, chết yểu. Hành hạn gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, làm quan thì thăng quan tiến chức, người thường thì sinh con phát tài, làm ăn đắc lợi, sư tăng hay đạo sĩ cũng lợi. Đại vận hoặc lưu niên gặp Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Lộc lồn, phần nhiều đều thăng chức, thăng tiến, phát tài.

24. Đại vận, tiêu hạn hoặc lưu niên đều sợ đến cung có Thiên Thương, Thiên Sứ, Địa Không, Địa Kiếp, Kinh Dương, Đà La. Sợ gặp Kình Dương, Đà La xung chiếu. Còn sợ Thiên Thương, Thiên Sứ, Địa Không, Địa Kiếp, Kình Dương, Đà La giáp đại vận hoặc lưu niên, chủ về đại hung; cần có Tử Vi, Thiên Đồng, Thiên Lương, Tham Lang tọa mệnh ở đất miếu Vượng mới giải cứu được.

25. Đại vận hoặc lưu niên gặp Thất Sát Phá Quân, Tham Lang, Liêm Trinh, Cự Môn ở hãm địa, thêm sát tinh là thường có họa nếu tam phương tứ chính gặp lục sát tính hội hợp hoặc xung chiếu, nam mệnh dễ lưu luyến chốn trăng gió, nữ mệnh thì dễ ngoại tình, thậm chí bị đem bán; cung Phu Thê hung, dễ bị lộ chuyện tư tình, thông dâm bị bắt quả tang.

26. Tiểu hạn hoặc lưu niên gặp Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ở hãm địa, hội hợp thêm sát tinh và các sao hung như Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ, Thiên Thương, Thiên Sứ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Đại Hao; hoặc gặp Kình Đà giáp, Không Kiếp giáp, Hỏa Linh giáp, Thiên Thương và Thiên Sứ giáp; Lộc Tồn và Thiên Mã gặp sao Không; thảy đều chủ về hung. Thái Tuế xung chiếu các cung như vậy cũng hung, sự tình phát triển khá nhanh, nhưng cũng cần cung Mệnh của nguyên cục và cung Mệnh của đại vận đều hung, mới là đại hung.

27. Lưu niên gặp sát tinh nhập cung Mệnh hay thân, còn hội hợp thêm các sao Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ, Âm Sát, Đại Hao, Thiên Thương, Thiên Sứ, Thiên Khốc, Thiên Hư, là đại hung, ắt sẽ có tang chế.

28. Kị của nguyên cục cùng ở một cung với Kị của đại vận hoặc Kị của lưu niên, gọi là “Kị đới Kị”, ở cung nào, tức “loại thần” của cung đó không cát tường. Nếu rơi vào cung Tật Ách, sẽ có tật bệnh, thương vong bất ngờ; nếủ nhập cung Quan Lộc, thì sự nghiệp bất lọi; nhập cung Điền Trạch thì người nhà, bất động sản bất lợi; nhập cung Tử Nữ, thì con cái bệnh tật, tổn thương. Là năm bản thân cũng bất lợi.

29. Lưu niên Thái Tuế đến cung có một hai sao trong số Quan Phù, Thiên Thương, Thiên Sứ, Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Bạch Hổ, Tang Môn, Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kị, là đã chủ về người thì chia ly, tiền tài tiêu tán, tật bệnh, là điềm phải khóc lóc; nếu đại vận và lưu niên trùng nhau, là đại hung, quan lại thì mất chức, người bình thường thì gặp nạn, phụ nữ thì hư thai, bệnh nhân thì tử vong. Nếu không có cát tinh đến cứu, cung Mệnh của nguyên cục lại hãm nhược, thì năm này khó qua khỏi tai ách.

30. Thái Tuế ưa sao phù trợ, không ưa sao hình khắc, ưa có sao thiện đồng cung; có các sao ác sát đồng cung là hung, nhất là gặp Thất Sát hoặc Kình Dương, Đà La ở cung Thìn Tuất, càng hung.

31. Đại vận hoặc lưu niên nhập cung hãm, phần nhiều chủ về bất lợi, nhưng nếu tam phương có cát tinh vây quanh thì cũng có lợi, nếu hội hợp thêm sát tinh thì hung.

32. Tam phương của cung Phụ Mẫu (của lưu niên) gặp Thái Âm Hóa Kị, cung vị Tật Ách của cung Phụ Mẫu của nguyên cục) gặp sao hung hoặc có sao Hóa Kị của đại vận nhập, chủ về mẹ mất; thêm sát tinh, Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ càng ứng nghiệm.

33. Lưu Lộc Tồn ưa nhập miếu, cung Mệnh của đại vận thứ hai mà gặp thêm Thiên Mã (bao gồm Lưu Mã và Thiên Mã năm sinh), chủ về gặp cơ hội đặc biệt, có chuyện vui bất ngờ. Nếu bản cung không có chính tinh hoặc chính tinh thất hãm, chủ về sẽ có sự cố bất ngờ, thêm sát tinh càng hung.

Trích Xem vận hạn Tử Vi trong Tử Vi Đẩu Số Tinh hoa Tập thành.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button