Tử vi

Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 1)

Sao Tử vi:

Nam đắc hiền thê thê lương mẫu hình chi mỹ thê , nữ giá tôn quý hữu địa vị chi tài lang . Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc , nghi trì hôn , tảo hôn hữu khốn nhiễu , nghi phối cương cường chi phối ngẫu . Hội lộc tồn giả , đắc thê tài , hội xương , khúc , khôi , việt , bật lục cát giả , đắc phối ngẫu chi an ủy dữ cổ lệ. Hội dương, đà, hỏa, linh , không , kiếp lục hung giả, thương hại phối ngẫu hoặc thành vi phối ngẫu chi phụ đảm.

Tử vi vào cung Phu Thê:

Bạn đang xem: Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 1)

Nam được vợ hiền, tốt tính, ngoại hình đẹp, nữ lấy chồng tôn quý có địa vị, có tài. “Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc”, nên từ tốn, lấy sớm có “khốn nhiễu” (không yên, mệt mỏi), không lấy sớm sẽ lấy người cương cường. Hôi lộc tồn, lấy vợ có của, hội xương khúc khôi việt phụ bật (lục cát), được người phối ngẫu an ủi và khích lệ. Hội Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp (lục hung), không hợp người phối ngẫu, làm hại hoặc phụ bạc nhau!

Chú thích:

– Nghi Trì hôn : Nên lấy chồng (vợ) muộn

Nghi phối cương cường chi phối ngẫu : Nên chọn người Cương cường mà lấy.

– Thương hại phối ngẫu hoặc thành vi phối ngẫu chi phụ đảm: Làm cho thương hại đến người phối ngẫu, hoặc trở thành gánh nặng của người phối ngẫu…!!!

Tử sát:

Vi hoan hỉ oan gia , dịch nghệ thuật hóa chi sảo sảo nháo nháo , hoặc sanh tử ly biệt .

Tử vi và Thất sát vào cung Phu Thê:

Là oan gia hay sinh sự với nhau, hoặc sinh ly tử biệt

Chú thích:

– Vi hoan hỉ oan gia : Vui mừng kiểu “kẻ thù” – câu nói mỉa mai!

Dịch nghệ thuật hóa chi sảo sảo nháo nháo : Ầm ĩ giống như…phường chèo.

Tử phá:

Hôn nhân bất mục , chỉ nghi nữ trường nam thiểu , hoặc nữ chức vị thu nhập đại ư nam tính .

Tử vi và Phá quân vào cung Phu Thê:

Hôn nhân không kéo dài lâu, có xu hướng “nữ trường nam thiểu” (nữ tốt hơn nam), hoặc nữ có chức vị, thu nhập cao như nam.

Chú thích:

Hôn nhân bất mục: hôn nhân không được hoà thuận, chữ “mục” là nghĩa HOÀ KÍNH, hoà thuận – kính trọng, vì xưa lễ nghi cho rằng vợ chồng phải “tương kính như tân” – kính trọng nhau như khách!

– Nữ trường Nam thiểu: Nữ dài nam ngắn , ý nói cuộc hôn nhân về phía Nữ gặp cách này sẽ lâu bền, Nam thì ngắn ngủi.

Tử tham:

Dịch hữu cảm tình khốn nhiễu , phu thê niên tương đương hoặc xuất nhập tác tức nhất khởi giả khả tị miễn .

Tử vi và Tham lang vào cung Phu Thê:

Cảm tình không yên, mệt mỏi, phu thê có tuổi tương đồng hoặc đều có người đến người đi liên tục từ cả 2 phía có thể tránh*.

Chú thích:

* Xuất nhập tác tức nhất khởi giả khả tị miễn: đoạn này dịch chưa được sát và có vẻ chưa được ưng ý lắm.

– Phu thê niên tương đương hoặc xuất nhập tác tức nhất khởi giả khả tị miễn : Vợ chồng tuổi tác tương đương nhau hoặc HƠN KÉM nhau 1 tuổi thì có thể tránh.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 1)

Sao Tử vi:

Nam đắc hiền thê thê lương mẫu hình chi mỹ thê , nữ giá tôn quý hữu địa vị chi tài lang . Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc , nghi trì hôn , tảo hôn hữu khốn nhiễu , nghi phối cương cường chi phối ngẫu . Hội lộc tồn giả , đắc thê tài , hội xương , khúc , khôi , việt , bật lục cát giả , đắc phối ngẫu chi an ủy dữ cổ lệ. Hội dương, đà, hỏa, linh , không , kiếp lục hung giả, thương hại phối ngẫu hoặc thành vi phối ngẫu chi phụ đảm.

Tử vi vào cung Phu Thê:

Nam được vợ hiền, tốt tính, ngoại hình đẹp, nữ lấy chồng tôn quý có địa vị, có tài. “Hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc”, nên từ tốn, lấy sớm có “khốn nhiễu” (không yên, mệt mỏi), không lấy sớm sẽ lấy người cương cường. Hôi lộc tồn, lấy vợ có của, hội xương khúc khôi việt phụ bật (lục cát), được người phối ngẫu an ủi và khích lệ. Hội Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp (lục hung), không hợp người phối ngẫu, làm hại hoặc phụ bạc nhau!

Chú thích:

– Nghi Trì hôn : Nên lấy chồng (vợ) muộn

Nghi phối cương cường chi phối ngẫu : Nên chọn người Cương cường mà lấy.

– Thương hại phối ngẫu hoặc thành vi phối ngẫu chi phụ đảm: Làm cho thương hại đến người phối ngẫu, hoặc trở thành gánh nặng của người phối ngẫu…!!!

Tử sát:

Vi hoan hỉ oan gia , dịch nghệ thuật hóa chi sảo sảo nháo nháo , hoặc sanh tử ly biệt .

Tử vi và Thất sát vào cung Phu Thê:

Là oan gia hay sinh sự với nhau, hoặc sinh ly tử biệt

Chú thích:

– Vi hoan hỉ oan gia : Vui mừng kiểu “kẻ thù” – câu nói mỉa mai!

Dịch nghệ thuật hóa chi sảo sảo nháo nháo : Ầm ĩ giống như…phường chèo.

Tử phá:

Hôn nhân bất mục , chỉ nghi nữ trường nam thiểu , hoặc nữ chức vị thu nhập đại ư nam tính .

Tử vi và Phá quân vào cung Phu Thê:

Hôn nhân không kéo dài lâu, có xu hướng “nữ trường nam thiểu” (nữ tốt hơn nam), hoặc nữ có chức vị, thu nhập cao như nam.

Chú thích:

Hôn nhân bất mục: hôn nhân không được hoà thuận, chữ “mục” là nghĩa HOÀ KÍNH, hoà thuận – kính trọng, vì xưa lễ nghi cho rằng vợ chồng phải “tương kính như tân” – kính trọng nhau như khách!

– Nữ trường Nam thiểu: Nữ dài nam ngắn , ý nói cuộc hôn nhân về phía Nữ gặp cách này sẽ lâu bền, Nam thì ngắn ngủi.

Tử tham:

Dịch hữu cảm tình khốn nhiễu , phu thê niên tương đương hoặc xuất nhập tác tức nhất khởi giả khả tị miễn .

Tử vi và Tham lang vào cung Phu Thê:

Cảm tình không yên, mệt mỏi, phu thê có tuổi tương đồng hoặc đều có người đến người đi liên tục từ cả 2 phía có thể tránh*.

Chú thích:

* Xuất nhập tác tức nhất khởi giả khả tị miễn: đoạn này dịch chưa được sát và có vẻ chưa được ưng ý lắm.

– Phu thê niên tương đương hoặc xuất nhập tác tức nhất khởi giả khả tị miễn : Vợ chồng tuổi tác tương đương nhau hoặc HƠN KÉM nhau 1 tuổi thì có thể tránh.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button