Tử vi

Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 2)

Sao Thiên cơ :

Nam thú niên khinh nhiệm tính hoặc quật cường chi thê , nữ giá niên giác tiểu hoặc niên sai cự giác đại chi phu, dĩ thiểu thê lão phu thất phối giác hiệp thích. Hội lộc tồn , đắc phu hiền minh, đắc thê hiền thục. Hội xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát giả, phối ngẫu thông minh, hữu tài năng. Hội dương, đà, hỏa, linh, không, kiếp lục hung giả, hôn nhân dịch sanh liệt ngân cách ngại, tảo hôn giả, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, vãn hôn giả vô phương, đãn hưng thú tiêu khiển bất nhất trí. Ngận chú trọng tinh thần sanh hoạt hòa khí phân.

Thiên cơ vào cung Phu Thê:

Bạn đang xem: Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 2)

Nam lấy vợ cứng đầu, quật cường, nữ lấy chồng nhỏ tuổi hơn hoặc có khoảng cách lớn, có thể là vợ bé chồng già. Hội lộc tồn đắc phu hiền mình, đắc thê hiền thục, hội xương khúc khôi việc phụ bật (lục cát), phối ngẫu thông minh, có tài năng. Hội dương đà hỏa linh không kiếp (lục hung), hôn nhân có trở ngại ngăn cách, tảo hôn, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, không có cách nào lấy muộn, không cùng sở thích, thú tiêu khiển. Nhưng rất chú trọng tinh thần hòa khí sinh hoạt.

Chú thích:

khinh nhiệm tính: tính tình khinh bạc, ương ngạnh.

hôn nhân dịch sanh liệt ngân cách ngại, tảo hôn giả, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, vãn hôn giả vô phương: Hôn nhân có trở ngại ngăn cách, hoặc tảo hôn, hoặc đồng sáng dị mộng, hoặc ly hôn, hoặc muộn màng hôn phối – không tránh được!

Cơ Nguyệt:

Phối ngẫu hình mạo ưu mỹ.

Thiên cơ và Thái âm vào cung Phu Thê:

Phối ngẫu có ngoại hình tướng mạo “ưu mỹ”

Chú thích:

– Ưu mỹ : Ưa nhìn.

Cơ cự:

Phối ngẫu thể cách khôi ngô kiện mỹ , hòa hài nhi lao tao lao thao .

Thiên cơ và Cự môn vào cung Phu Thê:

Phối ngẫu có dạng người khôi ngô kiện mỹ và người phối ngẫu nói nhiều.

Chú thích:

– Kiện Mỹ : Khỏe – đẹp, ý nói vẻ đẹp nhưng mà khỏe khoắn, như kiểu đẹp thể thao.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 2)

Sao Thiên cơ :

Nam thú niên khinh nhiệm tính hoặc quật cường chi thê , nữ giá niên giác tiểu hoặc niên sai cự giác đại chi phu, dĩ thiểu thê lão phu thất phối giác hiệp thích. Hội lộc tồn , đắc phu hiền minh, đắc thê hiền thục. Hội xương, khúc, khôi, việt, bật lục cát giả, phối ngẫu thông minh, hữu tài năng. Hội dương, đà, hỏa, linh, không, kiếp lục hung giả, hôn nhân dịch sanh liệt ngân cách ngại, tảo hôn giả, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, vãn hôn giả vô phương, đãn hưng thú tiêu khiển bất nhất trí. Ngận chú trọng tinh thần sanh hoạt hòa khí phân.

Thiên cơ vào cung Phu Thê:

Nam lấy vợ cứng đầu, quật cường, nữ lấy chồng nhỏ tuổi hơn hoặc có khoảng cách lớn, có thể là vợ bé chồng già. Hội lộc tồn đắc phu hiền mình, đắc thê hiền thục, hội xương khúc khôi việc phụ bật (lục cát), phối ngẫu thông minh, có tài năng. Hội dương đà hỏa linh không kiếp (lục hung), hôn nhân có trở ngại ngăn cách, tảo hôn, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, không có cách nào lấy muộn, không cùng sở thích, thú tiêu khiển. Nhưng rất chú trọng tinh thần hòa khí sinh hoạt.

Chú thích:

khinh nhiệm tính: tính tình khinh bạc, ương ngạnh.

hôn nhân dịch sanh liệt ngân cách ngại, tảo hôn giả, đồng sàng dị mộng hoặc ly hôn, vãn hôn giả vô phương: Hôn nhân có trở ngại ngăn cách, hoặc tảo hôn, hoặc đồng sáng dị mộng, hoặc ly hôn, hoặc muộn màng hôn phối – không tránh được!

Cơ Nguyệt:

Phối ngẫu hình mạo ưu mỹ.

Thiên cơ và Thái âm vào cung Phu Thê:

Phối ngẫu có ngoại hình tướng mạo “ưu mỹ”

Chú thích:

– Ưu mỹ : Ưa nhìn.

Cơ cự:

Phối ngẫu thể cách khôi ngô kiện mỹ , hòa hài nhi lao tao lao thao .

Thiên cơ và Cự môn vào cung Phu Thê:

Phối ngẫu có dạng người khôi ngô kiện mỹ và người phối ngẫu nói nhiều.

Chú thích:

– Kiện Mỹ : Khỏe – đẹp, ý nói vẻ đẹp nhưng mà khỏe khoắn, như kiểu đẹp thể thao.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button