Tử vi

Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 4)

Sao Vũ khúc:

Hôn nhân bất như ý, dịch thành sanh ly tử biệt, duy trì hôn hoặc đồng niên khả tị miễn, hoặc chí thú tính hướng cực kỳ tương tượng giả, hạnh phúc hòa hài. Hội lục cát, lộc tồn, thiên phủ, đắc phối ngẫu tài sản. Kiến lục hung giả, nan miễn sảo nháo tranh chấp, thậm chí hữu sinh ly tử biệt.

Vũ khúc vào cung Phu Thê:

Bạn đang xem: Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 4)

Hôn nhân không được như ý, có thể sinh ly tử biệt, chỉ có thể chậm cưới hoặc lấy người cùng tuổi có thể tránh được, hoặc “chí thú tính hướng cực kỳ tương tượng giả” thì hạnh phúc hài hòa. Hội lục cát, Lộc tồn, Thiên phủ, thì người phối ngẫu có tài sản. Thấy lục hung (Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp hội vào cung Phu Thê) khó thể tránh việc “rầm rì” (sảo nháo) tranh chấp, thậm chí có thể sinh ly tử biệt.

Chú thích:

Chí thú tính hướng cực kỳ tương tượng giả: tính tình chí hướng cực kỳ giống như nhau.

– Nan miễn sảo nháo tranh chấp: Khó tránh sự tranh chấp ầm ỹ (ý nói kiện tụng)

Vũ Tham:

Tối hiện thật chi kết hiệp, tài phú giả nhân trì hôn nhi hòa hài, tảo hôn nhân kinh tế gian sáp sảo nháo tranh chấp, thậm chí phá liệt.

Vũ khúc và Tham lang vào cung Phu Thê:

Là sự kết hợp rất hiện thực (hơi thực dụng), muộn kết hôn thì (vợ chồng) giàu có mà hòa hợp, nếu lấy sớm thì kinh tế khó khăn mà dễ xảy ra tranh chấp ẫm ỹ, thậm chí phá hết tất cả (kinh tế – gia đình).

Vũ Tướng:

Hôn nhân hình thức hóa, cảm tình bất giai trường sảo giá.

Vũ khúc và Thiên tướng vào cung Phu Thê:

Hôn nhân mang tính hình thức, tình cảm không tốt, chuyện cãi vã thường xuyên kéo dài.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 4)

Sao Vũ khúc:

Hôn nhân bất như ý, dịch thành sanh ly tử biệt, duy trì hôn hoặc đồng niên khả tị miễn, hoặc chí thú tính hướng cực kỳ tương tượng giả, hạnh phúc hòa hài. Hội lục cát, lộc tồn, thiên phủ, đắc phối ngẫu tài sản. Kiến lục hung giả, nan miễn sảo nháo tranh chấp, thậm chí hữu sinh ly tử biệt.

Vũ khúc vào cung Phu Thê:

Hôn nhân không được như ý, có thể sinh ly tử biệt, chỉ có thể chậm cưới hoặc lấy người cùng tuổi có thể tránh được, hoặc “chí thú tính hướng cực kỳ tương tượng giả” thì hạnh phúc hài hòa. Hội lục cát, Lộc tồn, Thiên phủ, thì người phối ngẫu có tài sản. Thấy lục hung (Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp hội vào cung Phu Thê) khó thể tránh việc “rầm rì” (sảo nháo) tranh chấp, thậm chí có thể sinh ly tử biệt.

Chú thích:

Chí thú tính hướng cực kỳ tương tượng giả: tính tình chí hướng cực kỳ giống như nhau.

– Nan miễn sảo nháo tranh chấp: Khó tránh sự tranh chấp ầm ỹ (ý nói kiện tụng)

Vũ Tham:

Tối hiện thật chi kết hiệp, tài phú giả nhân trì hôn nhi hòa hài, tảo hôn nhân kinh tế gian sáp sảo nháo tranh chấp, thậm chí phá liệt.

Vũ khúc và Tham lang vào cung Phu Thê:

Là sự kết hợp rất hiện thực (hơi thực dụng), muộn kết hôn thì (vợ chồng) giàu có mà hòa hợp, nếu lấy sớm thì kinh tế khó khăn mà dễ xảy ra tranh chấp ẫm ỹ, thậm chí phá hết tất cả (kinh tế – gia đình).

Vũ Tướng:

Hôn nhân hình thức hóa, cảm tình bất giai trường sảo giá.

Vũ khúc và Thiên tướng vào cung Phu Thê:

Hôn nhân mang tính hình thức, tình cảm không tốt, chuyện cãi vã thường xuyên kéo dài.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button