Tử vi

Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 5)

Sao Thiên đồng:

Vi dung hiệp thể thiếp hình chi hôn nhân, nam đắc thông minh mỹ mạo chi thê, canh đắc hiền thê nội trợ, nữ giá ôn hòa sao hiềm nữ tính hóa chi thể thiếp lang quân. Kiến lục cát giả, cảm tình hảo. Hội lục hung giả, cảm tình soa thậm chí ly hôn.

Thiên đồng vào cung Phu Thê:

Bạn đang xem: Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 5)

Là mối hôn nhân hòa hợp, nam lấy được người vợ thông minh dung mạo đẹp, cũng là người vợ nội trợ đảm đang, nữ lấy phải người sao mà quá nữ tính gần như hóa thành người vợ chứ không giống là chồng. Thấy lục cát (là sáu sao Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt), cảm tình tốt. Hội lục hung (là Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp sáu hung tinh), cảm tình không bền thậm chí ly hôn.

Chú thích:

– Vi dung hiệp thể thiếp hình chi hôn nhân: Là hình thức hôn nhân hòa hợp kiểu ân cần (tức là hai bên ân cần chăm sóc nhau nhẹ nhàng chứ không cuồng nhiệt như những hình thức khác).

– Nam đắc thông minh mỹ mạo chi thê, canh đắc hiền thê nội trợ: Nam lấy được vợ Thông minh xinh đẹp, lại là vợ hiền nội trợ.

– Nữ giá ôn hòa sao hiềm nữ tính hóa chi thể thiếp lang quân: Nữ lấy chồng (là người) ôn hòa, nhưng chỉ hiềm một nỗi là hơi nữ tính, là người chồng ân cần.

– (chỗ này phải đọc ngắt nghỉ cho đúng mới dịch đc, đọc là: nữ tính hóa = hóa thành nữ tính, còn chữ Thể thiếp = ân cần)

– Soa : Sai nhầm.

Đồng Nguyệt:

Thượng thuật đặc chinh canh minh hiển, nghi trì hôn, thả phu nghi niên trường, thê nghi niên thiểu, vi chỉ mộ uyên ương bất mộ tiên chi thần tiên quyến thuộc .

Thiên đồng và Thái âm vào cung Phu Thê:

Như đã nêu ở trên cái tính rõ rệt nhất là việc “canh” (thay vợ nội trợ), nên lấy muộn, người nam thường nên lấy muộn khi nhiều tuổi, người nữ nên lấy sớm khi còn trẻ, như vậy thì chỉ thích làm uyên ương không thích làm tiên (ý nói hôn nhân rất tốt đẹp, hòa hợp, lãng mạn), là đôi vợ chồng thần tiên.

Chú thích:

– Thượng thuật đặc chinh canh minh hiển : như đã thuật rõ ở trên về đặc tính thay đổi (của Thiên Đồng) – đặc chinh = đặc tính.

Nghi trì hôn, thả phu nghi niên trường, thê nghi niên thiểu: Nên lấy (chồng vợ) muộn, vả lại Nam nên nhiều tuổi, nữ nên ít tuổi…

Đồng Lương:

Vĩnh dục ái hà, thân mật dung hiệp.

Nữ mệnh thiên đồng thủ phu thê, tất thái dương chủ mệnh hữu khai phóng chi tính cách, hữu đoạt phu quyền bính chi hiện tượng, phùng sát trùng phá hình phu khắc tử, lương nguyệt trùng phá hữu cảm tình khốn nhiễu, bất năng tự ngã ước thúc giả, cảm tình mi lạn hoặc vi nhân thiên phòng, duy kiền thành tông giáo tín ngưỡng giả năng hưởng phúc .

Thiên đồng và Thiên lương vào cung Phu Thê:

Yêu nhau dài lâu, thân mật hòa hợp.

Nữ mệnh Thiên đồng thủ phu thê, tất Thái dương chủ mệnh có tính tình phóng khoáng quảng đại, có thể đoạt quyền chồng, phùng sát phá thì hình phu khắc tử, Lương Nguyệt gặp phá cách thì cảm tình mệt mỏi (khốn nhiễu), không thể tự kiềm chế, cảm tình vỡ nát hoặc là người vợ thứ, chỉ có người tin đạo có khả năng hưởng phúc.

Chú thích:

– Vĩnh dục ái hà: Như tắm trong bể ái

Lương Nguyệt trùng phá hữu cảm tình khốn nhiễu: Lương nguyệt gặp Phá ắt là cảm tình không yên.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 5)

Sao Thiên đồng:

Vi dung hiệp thể thiếp hình chi hôn nhân, nam đắc thông minh mỹ mạo chi thê, canh đắc hiền thê nội trợ, nữ giá ôn hòa sao hiềm nữ tính hóa chi thể thiếp lang quân. Kiến lục cát giả, cảm tình hảo. Hội lục hung giả, cảm tình soa thậm chí ly hôn.

Thiên đồng vào cung Phu Thê:

Là mối hôn nhân hòa hợp, nam lấy được người vợ thông minh dung mạo đẹp, cũng là người vợ nội trợ đảm đang, nữ lấy phải người sao mà quá nữ tính gần như hóa thành người vợ chứ không giống là chồng. Thấy lục cát (là sáu sao Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt), cảm tình tốt. Hội lục hung (là Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp sáu hung tinh), cảm tình không bền thậm chí ly hôn.

Chú thích:

– Vi dung hiệp thể thiếp hình chi hôn nhân: Là hình thức hôn nhân hòa hợp kiểu ân cần (tức là hai bên ân cần chăm sóc nhau nhẹ nhàng chứ không cuồng nhiệt như những hình thức khác).

– Nam đắc thông minh mỹ mạo chi thê, canh đắc hiền thê nội trợ: Nam lấy được vợ Thông minh xinh đẹp, lại là vợ hiền nội trợ.

– Nữ giá ôn hòa sao hiềm nữ tính hóa chi thể thiếp lang quân: Nữ lấy chồng (là người) ôn hòa, nhưng chỉ hiềm một nỗi là hơi nữ tính, là người chồng ân cần.

– (chỗ này phải đọc ngắt nghỉ cho đúng mới dịch đc, đọc là: nữ tính hóa = hóa thành nữ tính, còn chữ Thể thiếp = ân cần)

– Soa : Sai nhầm.

Đồng Nguyệt:

Thượng thuật đặc chinh canh minh hiển, nghi trì hôn, thả phu nghi niên trường, thê nghi niên thiểu, vi chỉ mộ uyên ương bất mộ tiên chi thần tiên quyến thuộc .

Thiên đồng và Thái âm vào cung Phu Thê:

Như đã nêu ở trên cái tính rõ rệt nhất là việc “canh” (thay vợ nội trợ), nên lấy muộn, người nam thường nên lấy muộn khi nhiều tuổi, người nữ nên lấy sớm khi còn trẻ, như vậy thì chỉ thích làm uyên ương không thích làm tiên (ý nói hôn nhân rất tốt đẹp, hòa hợp, lãng mạn), là đôi vợ chồng thần tiên.

Chú thích:

– Thượng thuật đặc chinh canh minh hiển : như đã thuật rõ ở trên về đặc tính thay đổi (của Thiên Đồng) – đặc chinh = đặc tính.

Nghi trì hôn, thả phu nghi niên trường, thê nghi niên thiểu: Nên lấy (chồng vợ) muộn, vả lại Nam nên nhiều tuổi, nữ nên ít tuổi…

Đồng Lương:

Vĩnh dục ái hà, thân mật dung hiệp.

Nữ mệnh thiên đồng thủ phu thê, tất thái dương chủ mệnh hữu khai phóng chi tính cách, hữu đoạt phu quyền bính chi hiện tượng, phùng sát trùng phá hình phu khắc tử, lương nguyệt trùng phá hữu cảm tình khốn nhiễu, bất năng tự ngã ước thúc giả, cảm tình mi lạn hoặc vi nhân thiên phòng, duy kiền thành tông giáo tín ngưỡng giả năng hưởng phúc .

Thiên đồng và Thiên lương vào cung Phu Thê:

Yêu nhau dài lâu, thân mật hòa hợp.

Nữ mệnh Thiên đồng thủ phu thê, tất Thái dương chủ mệnh có tính tình phóng khoáng quảng đại, có thể đoạt quyền chồng, phùng sát phá thì hình phu khắc tử, Lương Nguyệt gặp phá cách thì cảm tình mệt mỏi (khốn nhiễu), không thể tự kiềm chế, cảm tình vỡ nát hoặc là người vợ thứ, chỉ có người tin đạo có khả năng hưởng phúc.

Chú thích:

– Vĩnh dục ái hà: Như tắm trong bể ái

Lương Nguyệt trùng phá hữu cảm tình khốn nhiễu: Lương nguyệt gặp Phá ắt là cảm tình không yên.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button