Tử vi

Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 6)

Sao Liêm trinh:

Bi thán bất hạnh chi hôn nhân, hữu hưởng thụ ngược đãi hoặc sanh ly tử biệt chi khuynh hướng, nam nữ hữu nhị tam thứ dữ ki vị dị tính phát sanh tính quan hệ chi hiện tượng, vưu kỳ kiến tham lang, thiên diêu, khôi việt giả hữu đa hôn hoặc ngoại ngộ. Hội thiên phủ, thiên tương, hòa tính cách cương cường thất phối, tuy nan miễn tranh sảo, đãn năng giai lão. Hội sát phá lang giả, hôn nhân nan hữu hạnh phúc, hoặc thụ ngược đãi, hoặc nhân ngoại ngộ khốn nhiễu, hoặc sinh ly tử biệt, thậm chí ly hôn tái hôn.

Liêm trinh vào cung Phu Thê:

Bạn đang xem: Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 6)

Hôn nhân bi thảm bất hạnh, có khuynh hướng bị ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt, nam nữ có 2-3 mối quan hệ phát sinh, nếu thấy Tham lang hội, thiên diêu, khôi việt có thể đa hôn hoặc ngoại tình. Hội Thiên phủ, Thiên tướng, sẽ bớt đi tính cách cương cường làm cho đơn lẻ, tuy khó tránh tranh cãi đôi co, điều tiếng qua lại nhưng có thể sống đến bạc đầu. Hội Sát Phá Tham thì hôn nhân khó có hạnh phúc, hoặc có ngược đãi, hoặc bị mệt mỏi vì bị ngoại tình, hoặc sinh ly tử biệt, hoặc ly hôn rồi tái hôn.

Chú thích:

– Hữu hưởng thụ ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt chi khuynh hướng: có thể bị ngược đãi hoặc có xu hướng tử biệt, sinh ly.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 6)

Sao Liêm trinh:

Bi thán bất hạnh chi hôn nhân, hữu hưởng thụ ngược đãi hoặc sanh ly tử biệt chi khuynh hướng, nam nữ hữu nhị tam thứ dữ ki vị dị tính phát sanh tính quan hệ chi hiện tượng, vưu kỳ kiến tham lang, thiên diêu, khôi việt giả hữu đa hôn hoặc ngoại ngộ. Hội thiên phủ, thiên tương, hòa tính cách cương cường thất phối, tuy nan miễn tranh sảo, đãn năng giai lão. Hội sát phá lang giả, hôn nhân nan hữu hạnh phúc, hoặc thụ ngược đãi, hoặc nhân ngoại ngộ khốn nhiễu, hoặc sinh ly tử biệt, thậm chí ly hôn tái hôn.

Liêm trinh vào cung Phu Thê:

Hôn nhân bi thảm bất hạnh, có khuynh hướng bị ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt, nam nữ có 2-3 mối quan hệ phát sinh, nếu thấy Tham lang hội, thiên diêu, khôi việt có thể đa hôn hoặc ngoại tình. Hội Thiên phủ, Thiên tướng, sẽ bớt đi tính cách cương cường làm cho đơn lẻ, tuy khó tránh tranh cãi đôi co, điều tiếng qua lại nhưng có thể sống đến bạc đầu. Hội Sát Phá Tham thì hôn nhân khó có hạnh phúc, hoặc có ngược đãi, hoặc bị mệt mỏi vì bị ngoại tình, hoặc sinh ly tử biệt, hoặc ly hôn rồi tái hôn.

Chú thích:

– Hữu hưởng thụ ngược đãi hoặc sinh ly tử biệt chi khuynh hướng: có thể bị ngược đãi hoặc có xu hướng tử biệt, sinh ly.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button