Tử vi

Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 7)

Sao Thiên phủ:

Phối ngẫu thông minh tài năng, vật chất sanh hoạt phú dụ, phu thê cảm tình hòa mục khoái nhạc. Hội lục cát giả, nhân phối ngẫu tài năng nhi gia đình sanh hoạt viên mãn. Hội lục hung giả, phối ngẫu tài năng chi sai cự thành vi bất mục chi nguyên nhân, khủng mạo hiệp thần ly.

Thiên phủ vào cung Phu Thê:

Bạn đang xem: Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 7)

Phối ngẫu thông minh tài năng, vật chất sinh hoạt đầy đủ, phu thê cảm tình hòa hợp. Hội lục cát, người phối ngẫu tài năng, sinh hoạt gia đình viên mãn. Hội lục hung, phối ngẫu tài năng làm gia tăng khoảng cách khác biệt giữa 2 người và là nguyên nhân gây bất hòa, sợ rằng vì vậy sẽ có ly tán.

Chú thích:

– Bất Mục = bất hòa

– Khủng mạo hiệp thần ly: Sợ rằng bên ngoài hợp nhưng bên trong xa cách. (mạo là cái bên ngoài, thần là cái thần thái bên trong)

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 7)

Sao Thiên phủ:

Phối ngẫu thông minh tài năng, vật chất sanh hoạt phú dụ, phu thê cảm tình hòa mục khoái nhạc. Hội lục cát giả, nhân phối ngẫu tài năng nhi gia đình sanh hoạt viên mãn. Hội lục hung giả, phối ngẫu tài năng chi sai cự thành vi bất mục chi nguyên nhân, khủng mạo hiệp thần ly.

Thiên phủ vào cung Phu Thê:

Phối ngẫu thông minh tài năng, vật chất sinh hoạt đầy đủ, phu thê cảm tình hòa hợp. Hội lục cát, người phối ngẫu tài năng, sinh hoạt gia đình viên mãn. Hội lục hung, phối ngẫu tài năng làm gia tăng khoảng cách khác biệt giữa 2 người và là nguyên nhân gây bất hòa, sợ rằng vì vậy sẽ có ly tán.

Chú thích:

– Bất Mục = bất hòa

– Khủng mạo hiệp thần ly: Sợ rằng bên ngoài hợp nhưng bên trong xa cách. (mạo là cái bên ngoài, thần là cái thần thái bên trong)

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button