Tử vi

Xuất Không Điền Thật

Xuất Không-Điền Thật, là lúc Đại Vận, Tiểu Vận, hay Lưu Niên Thái Tuế, nguyệt Hạn hay Nguyệt Lệnh, Nhật Hạn hay Nhật Kiến (Nhật Thần), Thời Hạn hay Thời Hoàng Đạo xung cung có Tuần Triệt hoặc vào cung có Tuần Triệt, thì tất cả những gì ở trong cung ấy xấu hoặc tốt sẽ thành sự thật, hiển hiện.

Lại như ở Dần Mão có Tuần Triệt, khi Vận, Hạn, Lưu Thái Tuế, Nguyệt, Nhật, Thời vào cung Dần, thì cung Mão cũng được mở ra, ngược lại vào cung Mão thì Dần cũng mở ra, tùy theo đương số Vận Hạn chuyển thuận hay nghịch.

Riêng hợp mất Không thì như cung Hợi có Tuần Triệt, Vận Hạn không đến hợi (vì nếu đến là Xuất Không rồi), mà đến Dần thì Dần hợp mất cái Không ở Hợi, cho nên những gì xấu tốt ở Hợi sẽ phơi bày ra, và hơn nữa là cung nhị hợp cho nên những sao đó có ảnh hưởng trực tiếp đến cung Dần, ít ra là 70%.

Bạn đang xem: Xuất Không Điền Thật

Phân độ nặng nhẹ của các sao liên quan đến CHÍNH CUNG từ các cung:

– Tại cung (CHÍNH CUNG) các sao ảnh hưởng 100%

– Cung nhị hợp và giáp, như Tí-Sửu, Ngọ Mùi ảnh hưởng 99% giống như đóng tại cung.

– Cung xung ảnh hưởng 95%

– Nhị hợp ảnh hưởng 70-80%, nếu nhị hợp thành Cách thì xem như tại cung, ảnh hưởng khoảng 90-95%

– Tam hợp ảnh hưởng sao cặp như Xương Khúc, Quang Quý, Thai Tọa… 70%, nếu sao đơn chỉ có ảnh hưởng 50%.

Con số % chỉ là tiêu biểu không phải tuyệt đối để chúng ta dễ bề cân phân nặng nhẹ mà thôi.

Câu “Tam phương xung sát nhất Triệt nhi khả bằng” ý nói tam phương tứ chính mà có nhiều hung sát tinh nếu có Triệt đóng thì sẽ không vấn đề gì (lý tương tự với sao cát).

Nam sinh năm Kỷ Hợi tháng 6 ngày 1 giờ Mão. Mệnh Tử Tướng có Tuần, Quan có Triệt.

Ta thấy Lưu Mệnh chuyển đến Tí, Lưu Tài đến Quan ở Thân có Triệt và Địa Không cho nên tạm thời Lưu Mệnh tốt, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng năm Tí và Dần phối hợp với Thiên Không, Địa Không, Địa Kiếp xung phá cung Tài thì biết là tan nát đời hoa. Chỉ cần hai năm này thôi đương số vì lo sợ mà già trước hơn 10 tuổi.

Người này tôi đã xem qua nhiều lần trước đây, nhưng hai năm quan trọng nhất mà đương sự canh cánh lo sợ phá sản và nhiều lần hỏi tôi là năm Mậu Tí (2008) và năm Dần (2010). Tài sản của đương sự là 5-3 chục triệu USD. Ở Mỹ thì ai cũng biết rồi, càng giàu càng nợ. Dĩ nhiên lá số này thuộc loại đặc biệt, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói rõ và đã lưu ý với đương số những năm cần chú ý là Tí và Dần trong lúc Hạn chưa đến. Có lẽ chính đương sự cũng không tin là nó ghê gớm như thế. Đương sự luôn có mặt trên TVLS nên tôi không tiện nói nhiều, chỉ xin vắn tắt nói rõ hai năm Tí Dần vừa qua để Aladin chiêm nghiệm.

Từ lá số này chúng ta biết được câu “tam phương xung chiếu hạnh nhất triệt nhi khả bằng” có thể giải thích như sau.

1. Nó không phải viết ra trong thời của Trần Đoàn Lão Tổ mà có thể là do người sau viết ra và người viết ra có thể là chưa hiểu hết nguyên lý của Tuần Triệt.

2. Nếu là người hiểu rõ nguyên lý của Tuần Triệt thì có lẽ vì do viết quá vắn tắt nên người sau hiểu không hết, hoặc họ chỉ muốn nói một cung chung chung dù tam phương xung phá mà gặp được triệt thì cũng chưa sao, vì cung đó bị Triệt Không ngăn cản, nên tạm thời vô hại.

Cái thuyết Xuất Không, Xung Không, Điền Thật, Hợp Không sau khi nghiền ngẫm từ Kỳ Môn, Lục Nhâm, Tử Bịnh, Bói Dịch và chiêm nghiệm nhiều lá số Tử Vi đúc kết lại mà viết ra trên net lần đầu tiên vào năm 2002 đến nay đã gần 10 năm. Mới đây viết lại vì sau mười mấy năm chiêm nghiệm và thấy không còn chỗ sai

Nếu quý vị biết trân quý nó mà chịu khó nghiền ngẫm thì sẽ mở toan cánh cửa huyền vi của Tuần Triệt, ngược lại thì nó chỉ là một mớ chữ vô nghĩa mà thôi, chẳng có lợi ích gì cho ai cả.

(Dẫn theo trang vietbao1623.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xuất Không Điền Thật

Xuất Không-Điền Thật, là lúc Đại Vận, Tiểu Vận, hay Lưu Niên Thái Tuế, nguyệt Hạn hay Nguyệt Lệnh, Nhật Hạn hay Nhật Kiến (Nhật Thần), Thời Hạn hay Thời Hoàng Đạo xung cung có Tuần Triệt hoặc vào cung có Tuần Triệt, thì tất cả những gì ở trong cung ấy xấu hoặc tốt sẽ thành sự thật, hiển hiện.

Lại như ở Dần Mão có Tuần Triệt, khi Vận, Hạn, Lưu Thái Tuế, Nguyệt, Nhật, Thời vào cung Dần, thì cung Mão cũng được mở ra, ngược lại vào cung Mão thì Dần cũng mở ra, tùy theo đương số Vận Hạn chuyển thuận hay nghịch.

Riêng hợp mất Không thì như cung Hợi có Tuần Triệt, Vận Hạn không đến hợi (vì nếu đến là Xuất Không rồi), mà đến Dần thì Dần hợp mất cái Không ở Hợi, cho nên những gì xấu tốt ở Hợi sẽ phơi bày ra, và hơn nữa là cung nhị hợp cho nên những sao đó có ảnh hưởng trực tiếp đến cung Dần, ít ra là 70%.

Phân độ nặng nhẹ của các sao liên quan đến CHÍNH CUNG từ các cung:

– Tại cung (CHÍNH CUNG) các sao ảnh hưởng 100%

– Cung nhị hợp và giáp, như Tí-Sửu, Ngọ Mùi ảnh hưởng 99% giống như đóng tại cung.

– Cung xung ảnh hưởng 95%

– Nhị hợp ảnh hưởng 70-80%, nếu nhị hợp thành Cách thì xem như tại cung, ảnh hưởng khoảng 90-95%

– Tam hợp ảnh hưởng sao cặp như Xương Khúc, Quang Quý, Thai Tọa… 70%, nếu sao đơn chỉ có ảnh hưởng 50%.

Con số % chỉ là tiêu biểu không phải tuyệt đối để chúng ta dễ bề cân phân nặng nhẹ mà thôi.

Câu “Tam phương xung sát nhất Triệt nhi khả bằng” ý nói tam phương tứ chính mà có nhiều hung sát tinh nếu có Triệt đóng thì sẽ không vấn đề gì (lý tương tự với sao cát).

Nam sinh năm Kỷ Hợi tháng 6 ngày 1 giờ Mão. Mệnh Tử Tướng có Tuần, Quan có Triệt.

Ta thấy Lưu Mệnh chuyển đến Tí, Lưu Tài đến Quan ở Thân có Triệt và Địa Không cho nên tạm thời Lưu Mệnh tốt, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng năm Tí và Dần phối hợp với Thiên Không, Địa Không, Địa Kiếp xung phá cung Tài thì biết là tan nát đời hoa. Chỉ cần hai năm này thôi đương số vì lo sợ mà già trước hơn 10 tuổi.

Người này tôi đã xem qua nhiều lần trước đây, nhưng hai năm quan trọng nhất mà đương sự canh cánh lo sợ phá sản và nhiều lần hỏi tôi là năm Mậu Tí (2008) và năm Dần (2010). Tài sản của đương sự là 5-3 chục triệu USD. Ở Mỹ thì ai cũng biết rồi, càng giàu càng nợ. Dĩ nhiên lá số này thuộc loại đặc biệt, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói rõ và đã lưu ý với đương số những năm cần chú ý là Tí và Dần trong lúc Hạn chưa đến. Có lẽ chính đương sự cũng không tin là nó ghê gớm như thế. Đương sự luôn có mặt trên TVLS nên tôi không tiện nói nhiều, chỉ xin vắn tắt nói rõ hai năm Tí Dần vừa qua để Aladin chiêm nghiệm.

Từ lá số này chúng ta biết được câu “tam phương xung chiếu hạnh nhất triệt nhi khả bằng” có thể giải thích như sau.

1. Nó không phải viết ra trong thời của Trần Đoàn Lão Tổ mà có thể là do người sau viết ra và người viết ra có thể là chưa hiểu hết nguyên lý của Tuần Triệt.

2. Nếu là người hiểu rõ nguyên lý của Tuần Triệt thì có lẽ vì do viết quá vắn tắt nên người sau hiểu không hết, hoặc họ chỉ muốn nói một cung chung chung dù tam phương xung phá mà gặp được triệt thì cũng chưa sao, vì cung đó bị Triệt Không ngăn cản, nên tạm thời vô hại.

Cái thuyết Xuất Không, Xung Không, Điền Thật, Hợp Không sau khi nghiền ngẫm từ Kỳ Môn, Lục Nhâm, Tử Bịnh, Bói Dịch và chiêm nghiệm nhiều lá số Tử Vi đúc kết lại mà viết ra trên net lần đầu tiên vào năm 2002 đến nay đã gần 10 năm. Mới đây viết lại vì sau mười mấy năm chiêm nghiệm và thấy không còn chỗ sai

Nếu quý vị biết trân quý nó mà chịu khó nghiền ngẫm thì sẽ mở toan cánh cửa huyền vi của Tuần Triệt, ngược lại thì nó chỉ là một mớ chữ vô nghĩa mà thôi, chẳng có lợi ích gì cho ai cả.

(Dẫn theo trang vietbao1623.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button