Tử vi

XƯƠNG KHÚC ĐỒNG CUNG

Khi có cả Xương lẫn Khúc hoặc đồng cung hoặc do tam hợp chiếu hiệp lại thành ra cách cục riêng biệt.

Xương Khúc chỉ đồng cung ở Sửu Mùi rất cần được Thái Âm Thái Dương tức cách cục Âm Dương Xương Khúc.

Xương Khúc gặp Liêm Trinh, Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân. Gặp các tổ hợp này phải cẩn thận đánh giá.

Bạn đang xem: XƯƠNG KHÚC ĐỒNG CUNG

Một vài kết cấu khác của Xương Khúc.

 1. Xương Khúc đồng độ ở Sửu Mùi, nhất là Mùi, có thể chỉ là hư danh. Nhưng nếu có Tả hữu đồng độ hoặc giáp cung thì quý hiển.
 2. Xương Khúc giáp Mệnh cũng là có trợ lực, nhưng tuỳ vào bản thân có nỗ lực hay không. Ví như Tiến Sĩ thì nỗ lực học tập hơn Thạc Sĩ.
 3. Xương Khúc chia ra ở Mệnh và Phúc, chủ về Mệnh tạo có khí chất văn nghệ. Gặp Hoá Kỵ thì thành miệng lưỡi, màu mè bên ngoài. Gặp Hoả Linh thì ý chí bạc nhược.
 4. Xương Khúc giáp Phu, dễ bị quấy rối tình cảm.
 5. Xương Khúc chia ra ở Mệnh và Phu hoặc cung Phúc và Phu, tinh hệ chính diệu cát, vợ chồng hợp ý nhau.
 6. Xương Khúc đối nhau ở Mệnh, chủ về ở hai nơi. Cung Thiên Di không cần gặp Lộc Mã, chỉ cần sao Lộc, chủ về đại lợi ở nước ngoài, hoặc được tiền ở nước ngoài gửi về.

Xương Khúc tại Mệnh, tất nhiên là người phong lưu nho nhã, có phong cách đặc biệt, hơn nữa còn thông minh tuấn tú. Đây là ưu điểm của họ.

Cổ nhân có câu phú: “Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa”. (Nhật Nguyệt gặp Xương Khúc cao sang) con người thông minh nhiều thiện cảm và may mắn với điều kiện là không bị Hóa Kị chen vào. Đây là Nhật Nguyệt cùng đắc địa.

Xương Khúc đứng cùng Tử Vi Phá Quân cho sáng tạo lực, thêm quyền biến cho Tử Vi. Xương Khúc Sửu Mùi mà gặp Cự Môn Thiên Đồng rất dở. Cự Đồng Xương Khúc hay vướng tình lụy, dễ thất vọng, chí phấn đấu cùn nhụt, hiếu sắc ham chơi, suy tư viển vông.

Xương Khúc Sửu Mùi đi cùng Thiên Cơ nói hay, làm dở, đầu óc thiếu thực tế. Thiên Cơ phải đi vào khó khăn mới hay, vì vậy mới miếu địa tại Thìn Thiên La và Tuất – Địa Võng. Xương Khúc vào Thiên Cơ tùy theo miếu hãm, nhưng sẽ thành văn tài lúc thanh nhàn, tất sẽ thành thiếu thực tế. Giống như Quân sư chiến trận mà dùng kỹ tài nhạc nghệ mà trị quân vậy.

Xương Khúc Sửu Mùi hội Liêm Trinh, Thất Sát thì khoa trương hão huyền. Liêm Sát Sửu Mùi là chốn tích phú chi nhân, có kế hoạch làm giàu và chịu khó tìm kiếm cơ hội mà làm giàu.

Xương Khúc hợp với Tử Vi Phá Quân khiến cho khí chất thuần hòa. Xương Khúc gặp Thiên Phủ thì ôn hậu, sáng suốt.

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư chương Đẩu số phát vi luận viết: “Xương Khúc tại hung hương, lâm tuyền lãnh đạm” nghĩa là Xương Khúc hãm gặp Không Kiếp thì chán nản việc đời muốn ở ẩn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm XƯƠNG KHÚC ĐỒNG CUNG

Khi có cả Xương lẫn Khúc hoặc đồng cung hoặc do tam hợp chiếu hiệp lại thành ra cách cục riêng biệt.

Xương Khúc chỉ đồng cung ở Sửu Mùi rất cần được Thái Âm Thái Dương tức cách cục Âm Dương Xương Khúc.

Xương Khúc gặp Liêm Trinh, Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân. Gặp các tổ hợp này phải cẩn thận đánh giá.

Một vài kết cấu khác của Xương Khúc.

 1. Xương Khúc đồng độ ở Sửu Mùi, nhất là Mùi, có thể chỉ là hư danh. Nhưng nếu có Tả hữu đồng độ hoặc giáp cung thì quý hiển.
 2. Xương Khúc giáp Mệnh cũng là có trợ lực, nhưng tuỳ vào bản thân có nỗ lực hay không. Ví như Tiến Sĩ thì nỗ lực học tập hơn Thạc Sĩ.
 3. Xương Khúc chia ra ở Mệnh và Phúc, chủ về Mệnh tạo có khí chất văn nghệ. Gặp Hoá Kỵ thì thành miệng lưỡi, màu mè bên ngoài. Gặp Hoả Linh thì ý chí bạc nhược.
 4. Xương Khúc giáp Phu, dễ bị quấy rối tình cảm.
 5. Xương Khúc chia ra ở Mệnh và Phu hoặc cung Phúc và Phu, tinh hệ chính diệu cát, vợ chồng hợp ý nhau.
 6. Xương Khúc đối nhau ở Mệnh, chủ về ở hai nơi. Cung Thiên Di không cần gặp Lộc Mã, chỉ cần sao Lộc, chủ về đại lợi ở nước ngoài, hoặc được tiền ở nước ngoài gửi về.

Xương Khúc tại Mệnh, tất nhiên là người phong lưu nho nhã, có phong cách đặc biệt, hơn nữa còn thông minh tuấn tú. Đây là ưu điểm của họ.

Cổ nhân có câu phú: “Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa”. (Nhật Nguyệt gặp Xương Khúc cao sang) con người thông minh nhiều thiện cảm và may mắn với điều kiện là không bị Hóa Kị chen vào. Đây là Nhật Nguyệt cùng đắc địa.

Xương Khúc đứng cùng Tử Vi Phá Quân cho sáng tạo lực, thêm quyền biến cho Tử Vi. Xương Khúc Sửu Mùi mà gặp Cự Môn Thiên Đồng rất dở. Cự Đồng Xương Khúc hay vướng tình lụy, dễ thất vọng, chí phấn đấu cùn nhụt, hiếu sắc ham chơi, suy tư viển vông.

Xương Khúc Sửu Mùi đi cùng Thiên Cơ nói hay, làm dở, đầu óc thiếu thực tế. Thiên Cơ phải đi vào khó khăn mới hay, vì vậy mới miếu địa tại Thìn Thiên La và Tuất – Địa Võng. Xương Khúc vào Thiên Cơ tùy theo miếu hãm, nhưng sẽ thành văn tài lúc thanh nhàn, tất sẽ thành thiếu thực tế. Giống như Quân sư chiến trận mà dùng kỹ tài nhạc nghệ mà trị quân vậy.

Xương Khúc Sửu Mùi hội Liêm Trinh, Thất Sát thì khoa trương hão huyền. Liêm Sát Sửu Mùi là chốn tích phú chi nhân, có kế hoạch làm giàu và chịu khó tìm kiếm cơ hội mà làm giàu.

Xương Khúc hợp với Tử Vi Phá Quân khiến cho khí chất thuần hòa. Xương Khúc gặp Thiên Phủ thì ôn hậu, sáng suốt.

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư chương Đẩu số phát vi luận viết: “Xương Khúc tại hung hương, lâm tuyền lãnh đạm” nghĩa là Xương Khúc hãm gặp Không Kiếp thì chán nản việc đời muốn ở ẩn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button